Channeling nr. 59 door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse / 11 April 2020 / via Margreet de Carpentier.

Channeling nr. 59 door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse
11 April 2020 / via Margreet de Carpentier.
Wij zijn blij dat u deze channeling alleen, zonder mensen er bij door laat gaan. Voor de mensen, om hun steun te geven, steun die ze hard nodig hebben. Velen hebben het moeilijk en velen voelen zich eenzaam. Die eenzaamheid zat al in hun systeem, daar hadden zij al eerder last van. Er zijn ook mensen die deze tijd prettig vinden omdat ze de rust die nu om hen heen is fijn vinden. De rust die er is op straat en onder de mensen.
Het is jammer dat u elkaar niet kan knuffelen. Met verjaardagen worden er veel kaarten verstuurd, dat is anders, maar men is daar nu erg blij mee want het is ook de aandacht die men daardoor krijgt zij voelen zich dan toch gezien. Het is het kleine gebaar dat erg belangrijk is.
Deze tijd is nodig, deze tijd van bezinning en de overgang naar de nieuwe wereld, een andere wereld. Een wereld die naar meer verdraagzaamheid aan het groeien is.
De wereld met meer vrede en verdraagzaamheid. Waardoor de kinderen, uw kinderen en de kleintjes die geboren zijn vanuit de nieuwe wereld zich beter zullen voelen.
Veel kinderen voelen zich nu al beter, ze moeten niet zo veel, ze hoeven niet zo veel. Er is en er komt meer rust bij de kinderen. Voor de ouders is deze tijd niet altijd makkelijk maar zij vinden daar een weg in.

Veel problemen van vervuiling worden nu opgelost en wij hopen dat u in de toekomst beter met deze wereld omgaat, als alles weer een beetje genormaliseerd is.  Het corona virus heeft de kop opgestoken en is plotseling gekomen, en snel, het heeft zich snel verspreid over de wereld en het is zich nog aan het verspreiden. Dit was de bedoeling in het grote plan. Wij hebben het niet over corruptie. DIT IS ONTSTAAN. Het corona virus is ontstaan, om de mens af te dwingen om meer te gaan nadenken: over hoe u omgaat met elkaar en de zorgzaamheid naar elkaar toe.En hoe u omgaat met uw planeet. Misschien moet u toch in de toekomst meer de fiets gaan pakken in plaats van de auto.
De mensen worden nu gedwongen om dit jaar misschien maar één keer op vakantie te gaan. Velen gingen in de voorjaars vakantie, de mei, zomer, herfst en met de kerst ook nog een keer een paar weken of een week weg. Men was maar aan het jagen, en jagen. Men vind dat men dat nodig en verdiend heeft. Maar als u zo leeft dan  komt u nooit tot rust, ook al denkt u dat. U creëert alleen maar stress bij u zelf en in uw gezin.
Nu wordt iedereen gedwongen wereldwijd om zich te vermaken in de eigen omgeving en weer terug te gaan naar toen, naar simpel. Een spelletje met elkaar en aandacht voor elkaar. Men kan nu merken dat aandacht voor elkaar heel belangrijk is op deze manier voor het gezin. U ging daar te veel aan voorbij, dat is niet goed, niemand had tijd voor elkaar. Men moest altijd van alles.
Er zijn veel mensen die het druk hebben om andere te verzorgen.
Alles is verschoven, de beroepen die in eerste instantie belangrijk leken zijn minder belangrijk geworden. De beroepen waar door de mensen te eten krijgen en verzorgd worden zijn naar voren geschoven en wij hopen dat die mensen daar beter voor betaald gaan worden, dat daar meer geld voor wordt vrij gemaakt. Ook voor de leraren die nu hun best doen om uw kinderen, toch nog les te geven. Het is niet makkelijk maar u vind hier allen een weg in.
Wij zeggen het al jaren dat men weer terug moet naar simpel en de eenvoud, naar gezellig met elkaar, families onder elkaar. Daar gaat men nu meer naar verlangen. De gezinnen worden meer één.
Er zijn in sommige gezinnen problemen door dat ze niet goed met elkaar omgaan. Dit was altijd al zo. Wij hopen dat de buren van deze gezinnen aan de bel gaan trekken en instanties durven te benaderen over die situaties. Dat kan anoniem, ook die zorg is belangrijk. Over het algemeen komt er meer rust in de gezinnen en meer rust onder de kinderen onderling, zij kunnen elkaar beter verdragen. De jeugd gaat nu meer praten, met de ouderen. Men probeert meer contact punten te vinden en dat is goed.
Nu gaat u beseffen hoe het werkelijk is als u vanuit uw hart iemand kan knuffelen en niet uit gewoonte. Mensen gaan meer leren om van uit hun hart te leven, van uit hun gevoel.
Er komt een sterke scheiding tussen de mensen die het positieve kunnen zien en er durven in te geloven wat wij zeggen, en de tegenstanders die er absoluut niets van moeten weten. Probeer niet meer om de ander te overtuigen van uw zienswijze,dat lukt niet. Laat hen in hun waarde, laat iedereen in hun waarde en hou van elkaar. Kijk om u heen naar mensen die hunkeren naar een glimlach, naar een paar woorden of een groet. En geef die vanuit uw hart.
 In velen beroepen worden de mensen bedankt. De beroepen die er nu toe doen. De brandweer, het ziekenhuis personeel, ziekenvervoerders en het personeel in de verpleeghuizen. Er wordt gelukkig sneller recht gesproken naar mensen toe die hun maar een strobreed in de weg leggen. Dat was ook aan het doorslaan. Het is goed als het snelrecht er weer komt. Als iemand een ander helpt die in nood is, mogen ze niet voor de voeten gelopen worden uitgejouwd of mishandeld. Wij hopen ook dat de telefoons die nu in deze tijd zo belangrijk zijn om contact te houden met uw familie, kinderen en kleinkinderen, niet meer gebruikt worden als er iets ergs gebeurd op straat bij voor beeld een ongeluk. Dat is zeer respectloos. Men mag meer respect voor elkaar hebben. Respect heeft u nu doordat u afstand houdt van een ander. U heeft daardoor respect voor u zelf maar ook voor die ander.
Wij zeiden al dat het virus snel gekomen is, dat zeiden wij, maar het zal ook plotseling weer gaan verdwijnen. Sneller dan men misschien vermoed. Langzaam maar zeker zullen de touwtjes gevierd worden maar doe toch nog even voorzichtig om te voorkomen dat er een nieuwe epidemie komt. Het gaat sneller dan men verwacht.
Dan, hopen wij dat u door blijft gaan op de zelfde manier als dat u nu doet met respect naar elkaar toe, elkaar helpen waar nodig is. Nu verzint men van alles om de kinderen bezig te houden bij voorbeeld knuffels voor het raam zetten zodat de kinderen een speurtocht kunnen doen door de wijk. Simpele dingen die niets kosten en iedereen blij maakt.
Het is goed dat u terug gaat naar die eenvoud  en wij hopen dat u die eenvoud in stand blijft houden. Samen moet dit voor altijd opgelost worden.
Er zijn op de wereld grote landen die niet helemaal de waarheid spreken, die niet de hele waarheid naar buiten brengen. Zij zullen daar van leren. Wat wij in de vorige channeling al gezegd hebben, wij hopen dat de regeringen en bedrijven er achter komen dat zij minder afhankelijk moeten zijn van de grootmachten buiten uw lands grenzen. Dat er gezorgd wordt, dat u beter de medicijn industrie zelf in de hand kan gaat houden en niet alles uitbesteed en maar afwachten of er genoeg voorraad is. In Nederland zijn de wetten streng, er mogen in uw eigen apotheek geen medicijnen meer zelf gemaakt worden omdat dat niet voldoet aan de wet van de hygiëne. Het mag wel in een ander land geproduceerd worden waar de wetten soepeler zijn en er daardoor soms vervuilde medicijnen geleverd worden en er tekorten komen. Wij hopen dat de fabrikanten die nu bezig zijn de mondkapjes te maken, het in de toekomst blijven doen voor hun eigen land zodat men daar ook niet meer afhankelijk van een ander land is. Plus dat het goed is voor de werk gelegenheid.
 De wereld is zich aan het herstellen, het co2 probleem is wereldwijd voor het grootste probleem al opgelost. De luchten worden weer helder de toppen van de bergen kan men weer uit de verte zien, na jaren.
De mensen met astma zullen zich daardoor beterde voelen om dat er minder lucht vervuiling is in de dicht bevolkte gebieden.
Wees verstandig, ga niet onnodig reizen en wees blij met die ene keer vakantie die u heeft. U ziet dat alles wankelt Als er niets meer mag, als er verschillende bedrijven platgelegd worden.
Velen zijn bang. Bang voor hun geld, angst dat de banken gaan vallenen angst voor de dood. Er is te veel angst. Er mag niemand  in de westerse wereld meer sterven, Door het corona virus sterven er meer mensen maar luister goed, maar niet te veel naar het nieuws want zij overdonderen u daar mee.
Degene die sterven hebben in de meeste gevallen onderliggende ziektes ook de kindertjes die het krijgen hebben over het algemeen onderliggende ziektes en kwalen. Dat is triest. Als u geloofd in ons, weet u dat het beter voor die personen is, die nu zwak zijn om te sterven ook al is dat moeilijk voor de familie.
Als u regelmatig deze channelingen leest weet u dat in deze tijd de blauwdruk van veel mensen veranderd is. Het zijn mensen die niet mee kunnen gaan in de verhoging van de energie op aarde, en zich daardoor ongelukkiger voelen dan zou moeten, zij zijn ook kwetsbaarder en mogen de aarde eerder verlaten.
Hou moed, zorg voor elkaar.
Weesblij met wat u ziet in de natuur.
Probeer in uw eigen buurt een wandeling te maken en zie de natuur ontluiken.
Hou nog even afstand van elkaar en blijf zorgzaam, ook na deze periode
Jezus, Michael, Raphael en Isoritas
Deze channeling mag onbeperkt gedeeld worden inclusief de taal fouten die ik maak, maar zonder veranderingen.