Channeling nr. 54: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse 12 Oktober 2019 / via Margreet de Carpentier.

Channeling nr. 54:
Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse
12 Oktober 2019 / via Margreet de Carpentier.
Wees allen welkom.
Fijn dat u hier aanwezig bent en dank u dat u zo liefdevol naar elkaar bent. U vind dat niet bijzonder maar het is wel bijzonder dat de mensen liefdevol naar elkaar zijn. Er is steeds meer zorgzaamheid naar elkaar toe, maar nog te weinig. De olievlek wordt groter, het breid zich uit, de mensen krijgen meer oog voor elkaar en ze maken meer oogcontact.

Contact met elkaar hebben is erg belangrijk, vooral voor de mensen die eenzaam zijn. Ja daar zijn we weer met die lach naar iemand toe, wat kan die veroorzaken bij iemand die eenzaam is. Zo veel moois, u bent op dat moment een zonnetje op een regenachtige dag voor dat eenzame mens.
Het lijkt niet zo als u het nieuws ziet is het verschrikkelijk wat u allemaal ziet maar blijf onthouden er is heel veel nep, het nieuws klopt niet. Er gebeuren verschrikkelijke dingen maar dat hebben wij al jaren geleden voorspeld. Het is nodig, het is nodig om de mensen de ogen te openen. Het is nodig dat de mensen niet klakkeloos achter iemand aanlopen omdat ze denken dat die het goed doen. De mensen moeten weer gaan leren zelf te denken en de mensen, gaan weer leren denken.
Zelfs in de grote landen zoals China komt men in opstand en het wordt buiten de grenzen gebracht. Twintig jaar geleden was dat niet mogelijk en werden de mensen daar vermoord, of voor hun leven lang opgesloten, afgezonderd van de rest van de wereld. Dankzij de telefoons, die ook af en toe vervloekt worden omdat er ook geen goede dingen mee gedaan worden, gaat alles de wereld over en kan weinig meer geheim gehouden worden en komt men langzaam maar zeker tot inkeer.

Het mooie is dat uw geleerden verder gaan kijken dan hun neus lang is dan hun verrekijkers en telescopen kunnen kijken. Ja zeg ik Isoritas, ze zijn op zoek naar ons, naar buitenaards leven, ze beseffen niet dat het al om hun heen is maar dat komt. Wij zijn nu dicht bij het jaartal twee duizend twintig, het jaar waarover wij tegen Margreet gezegd hebben dat er dan een algemeen bewustzijn is bij de mensen over het buitenaards leven. Niet dat iedereen het er over eens is maar het wordt dan gedoogd door de mensen die er niet in geloven. Er komt steeds meer naar buiten, wij staan te trappelen.

Margreet was deze week nadat ze iets gezien had op het nieuws, zij weet zelfs geeneens meer waarover het ging, ze vroeg aan ons willen jullie nu niet komen, het zou zo goed zijn, jullie kunnen ons zo veel brengen, er gaat zoveel fout hier. Blijf vertrouwen, het komt goed. Het is nog niet te tijd dat wij bij u landen blijven staan en in vrede komen, en onze technieken met u gaan delen en u op uw wereld uw geleerden met hún technieken met ons kunnen delen. Het is zo dat de werelden die er zijn van elkaar gaan leren maar op een goede manier, niet met oorlog. Met de bijbel in de hand om oorlog te kunnen voeren. Nee, op een goede manier zo dat er eindelijk rust mag komen. De rust die eens op uw wereld was.
Op dit moment heeft men op uw nieuws het veel over vrouwen dat zij financieel achtergesteld worden. Ook dat zal gelijkgetrokken worden, de vrouwen stappen steeds meer naar voren. Gelijkwaardigheid, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw De mannen worden vrouwelijker de vrouwen krijgen iets meer mannelijke trekken. Het gaat in evenwicht komen, in de man en in de vrouw zodat er steeds meer samen gezorgd wordt in de gezinnen voor de kinderen en het niet alleen op de vrouw aankomt zodat de vrouw ook in hogere posities beter haar werk kan doen omdat de man ook een gedeelte opvangt van het huishouden wat van hun samen is en de zorg voor de kinderen als zij die hebben voor een groter gedeelte op zich neemt. Het zou 50 jaar geleden niet te voorspellen zijn dat dit zou gaan gebeuren, er was toen een strak rollenpatroon. Moeder thuis en vader aan het werk. Vader, u kent allemaal de uitdrukking, op zondag sneed hij het vlees en hij kreeg het grootste stuk want hij bracht het geld binnen. Hij werd op een voetstuk geplaatst. Nee, de man en de vrouw horen op één voetstuk, naast elkaar niet hoger niet lager, niet meer en niet minder. Zo gaat de toekomst op uw wereld er langzaam maar zeker uitzien en er komt meer rust. De mannen, we willen u niet afvallen hoor heren, maar mannen vertonen nog te vaak haantjes gedrag en daar hebben vrouwen minder last van, die kunnen beter dealen en de rust bewaren.
Het is nu nodig dat alles op alle fronten doorslaat, dat mensen weer reëel leren denken. Wij hopen dat de ouders de kinderen weer op gaan voeden vanuit gezonde gedachten en dat de kinderen weer normaal met hun spraak gebruik leren om gaan met minder geschreeuw. Dat de prinsjes en prinsesje weer gewone normale kinderen worden die met elkaar ravotten, die leren in het leven te staan, die leren dat niet iedereen aardig is en dat zij zelf hun vrienden en vriendinnen mogen uitzoeken en niet wat ook in uw maatschappij gebeurd dat een kind wat uit een lager milieu komt niet binnen de deur komt. Ook dat zal minder worden, men wordt eigenlijk een beetje soepeler naar elkaar toe. Er zal tussen de kinderen van hogere of lagere milieus minder verschil komen, de kinderen zeggen wij, want kinderen zijn kinderen en het maakt niet uit of pappa en mamma veel verdienen of dat ze uit een ander gezin komen.
De liefde voor elkaar dat maakt uit. Er is op uw televisie een programma, misschien kent u het, steenrijk straatarm en ze zijn allemaal gelukkig. De mensen die even mogen ruilen met de rijken zijn toch weer blij dat ze terug mogen naar hun eigen huis, naar hun eigen saamhorigheid en de rijke mensen, zo zullen we ze maar noemen die merken vaak dat zij van elkaar vervreemd zijn omdat zij het te druk hebben. Omdat zij een week lang of een aantal dagen van weinig geld moesten leven en niet de gezelligheid buiten de deur konden zoeken, hebben zij in veel gevallen geleerd dat zij met samen zijn of een  spelletje doen en met elkaar praten dat, dat heel belangrijk is en de verschillen vallen weg op het financiële na.
Onze wens vanuit het licht en wij durven heel voorzichtig te zeggen dat dat een toekomst mag gaan worden, dat iedereen financieel gelijkwaardig wordt op uw wereld. Er is geld genoeg, als alles eerlijk verdeeld wordt heeft iedereen het ruim dan kan iedereen zijn rekeningen betalen, dan kan iedereen z’n buik vol eten en kan iedereen in een huis wonen.
De graaiers en dan hebben wij het over veel regeringen in de arme landen zullen langzaam maar zeker gaan verdwijnen. Zij strijken de winst op van het land en er vloeit niets terug naar de bevolking.
Maak u over dit alles niet te bezorgd over wat u ziet en over wat u hoort.
Stuur liefde en licht naar die plekken waar het nodig is. Al is het maar een seconde per dag dat is al genoeg. Als vele mensen dat doen en die groep groeit enorm, als die dat dagelijks doen dan gaat het beslist veranderen.
Alleen al door de gedachte, door uw gedachte kracht. Die gedachte kracht die steeds sterker wordt, dit blijven wij ook zeggen.
 De energie van de aarde gaat omhoog en uw gedachtekracht wordt daardoor sterker, u kan daar iets mee maken en breken. Ga er iets mee maken, ga creëren met uw gedachten. Ga met uw gedachte vrede creëren. Stuur geen negatieve gedachten naar de regeringsleiders die het niet goed doen. Stuur ze liefde en licht daar kunnen ze niet tegen.
Geen haat, haat voed, angst voed, Stuur liefde en licht. Ja Margreet dacht vroeger bekijken jullie het even met je liefde en licht dat helpt niet maar het helpt, zij is daar nu ook van overtuigt. Wij hebben haar kunnen overtuigen dat het werkt.
Denk positief over uzelf en niet negatief dat is nergens voor nodig. Kruip niet in uw schulp. Ga zien waarom andere zijn zoals ze zijn, leer dat iedereen kan dat, iedereen heeft die mogelijkheid tegenwoordig. Leer zien waarom iemand is zoals hij is als het een naar persoon is. Meestal ziet u achter dat nare persoon een triest mens die schreeuwt en te keer gaat om zelf niet aangevallen te worden en veroordeel dan niet, stuur liefde en licht, het werkt. Wij kunnen dat niet genoeg vertellen.
Geef vooral liefde en licht aan uzelf, ga niet pleasen. Ieder mens is het waard om gezien te worden. U hoeft geen extra dingen te doen om gezien te worden. Ieder mens die als hij durft z’n schouders naar achteren te doen en zichzelf durft te laten zien die wordt gezien zoals ze zijn als een mooi mens zonder te pleasen. Maak u niet kleiner dan nodig is. Hou van uzelf.
Voed uw kinderen op met normen en waarden maar u moet, dit woord mag volgens de spirituele wereld niet gezegd worden, soms lijdzaam toezien hoe uw kleinkinderen opgevoed worden. Als ze bij u zijn dan kan u in uw eigen huis, uw normen en waarden op ze over brengen. Leer uw kinderen dat ze respect voor andere kinderen moeten hebben, leer ze dat ze respect voor de volwassenen moeten hebben, voor de natuur, voor de dieren, voor alles wat leeft. Respect hoort hoog in het vaandel te staan. Jammer genoeg zijn er nog ouders die dat de kinderen niet leren.
Langzaam maar zeker voetje voor voetje is het aan het veranderen en laten we hopen dat de nieuwe Tijdskinderen die leraar of lerares zijn het vol houden op de scholen. Zodat er genoeg leraren zijn om de scholen te vullen zodat de klassen niet naar huis gestuurd hoeven worden. De leraren die juist als nieuwe Tijdskind zijn geboren hebben het moeilijk om tegen het systeem wat er is op te boksen. Het systeem, wij kunnen niet zeggen wanneer, wordt toch overhoop gehaald. Ook omdat ze wel moeten.
Ook in de gezondheidszorg worden de dingen weer terug gedraaid. Verpleegsters die eerst moesten studeren en terug gezet werden in hun doen en laten die mogen nu weer aan het bed staan.
Het komt, vertrouw, heb geen angst. Creëer geen angst, creëer geen angst naar niemand toe. Ook niet naar iemand die u pijn gedaan heeft. Stuur liefde en licht daar kunnen ze niet tegen. Het zijn de omstandigheden, het komt vaak voort van uit hun opvoeding, de opvoeding die ze gehad hebben, de te weinig aan liefde die ze gehad hebben. Maar we gaan een stapje terug, die ouders wisten ook niet beter en bij hun ouders ging het ook niet goed. Daar waren ook te korten. Als u héél goed kijkt over een tijd van ongeveer dertig jaar dan is de wereld toch vooruit gegaan ondanks de oorlogen die worden uitgevochten. Wat wij al eerder zeiden: er zijn mensen geboren om te sneuvelen in de oorlogen, ten goede van de wereld vrede.
Hou van u zelf, hou van de mensen om u heen, voel u niet minder dan een ander dat is nergens voor nodig en strooi uw liefde en licht met gulle hand om u heen in de rondte en over de wereld.
Jezus, Michael, Raphael en Isoritas
Margreetdecarpentier.com


Na afloop laat ik altijd een lied horen, ik heb de link hieronder gezet er kwam veel veel los bij de aanwezige.
https://youtu.be/FCxHUbb-sVI