Channeling nr. 51: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse / via Margreet de Carpentier op 9 juni 2019

Channeling nr. 51:
Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse
via Margreet de Carpentier op 9 juni 2019
Wees welkom u heeft allen de storm en de regen getrotseerd.
U bent allen sterk, u bent sterker dan u denkt. U ging door het slechte weer hier naar toe omdat u hier wilde zijn op dit moment.
Ieder mens is sterk en heeft kracht in zich, de oerkracht. Probeer allen die oerkracht te vinden die in u zit. Die vindt u als u eerst door uw emoties durft heen te gaan, dat is belangrijk. In deze tijd zien wij het liefs dat mensen voordat zij sterven hun emoties verwerken. Er zijn te veel mensen die bijna stikken in hun emoties en daar last van krijgen.
Het wordt daardoor een beetje afgedwongen dat u uw emoties gaat verwerken, dat u er door heen durft te gaan. Als u dat niet doet zal u zieker worden dan u al bent. Daarmee willen wij niet zeggen, zo als er veel gezegd wordt in de spirituele wereld dat alle ziektes door emoties komen, want dat is niet zo. Als u ouder wordt is uw lichaam aan slijtage onderhevig. Uw lichaam is net een auto die gaat ook slijten als hij ouder wordt. Uw slijtage of ziekte proces gaat sneller als u niet door uw emoties durft heen te gaan. Het lijkt moeilijk maar het is nog veel moeilijker om ze vast te houden.

Durf over die drempel heen te stappen, de drempel naar de andere kant en vertrouw er op dat wij u begeleiden, dat u niets meer krijgt dan u aan kan en ook niets minder.

Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Maar wat velen vergeten, VRAAG, vraag aan ons om hulp. Ja ook de therapeuten, juist die vertellen het tegen een ander maar voor zichzelf vergeten zij het nog al te vaak. Vraag als u een moeilijk gesprek krijgt voor een sollicitatie of als u naar een arts gaat voor een gesprek of een onderzoek. Vraag van tevoren of u de goede woorden mag zeggen, of wij u daar mee helpen, of uw woorden goed ontvangen mogen worden, of de arts de beste beslissing voor u gaat nemen. Iedereen is het beste waard.

Of u op de goede manier gehoord mag worden want luisteren en verstaan zijn twee dingen. Er zijn niet veel therapeuten die uw woorden goed verstaan. Zij hebben hun lessen uit boeken gehaald en zo werken zij.

Goddank komen er meer therapeuten die vanuit hun gevoel gaan werken die uw woorden voelen en als zij er moeite voor doen weten zij dat er achter de gesproken woorden andere woorden zijn die te moeilijk zijn om uitgesproken te worden. En zien de pijn en het verdriet dat schuil gaat achter die lach, dat daar een hoop tranen achter zitten. De mensen komen niet voor niets bij hun, zij lopen niet voor niets bij bijvoorbeeld het GGZ. Ook niet die vele gevoelige kinderen die niet begrepen worden, die niet begrepen worden op de scholen en daar buiten.
Deze tijd, wij blijven het herhalen is nodig. Het is nodig dat alles vast gaat lopen. Daardoor komen de mensen in opstand, die laten zich niet meer alles zeggen. Maar met respect, hoort u in opstand te komen, altijd met respect naar een ander toe. Mensen kunnen van elkaar leren. De reguliere en holistische therapeuten die mogen gaan leren dat hun cliënten hun leraren zijn, zij zijn hun les materiaal. Dat mogen ze ook bij het GGZ, in de zorg, en de artsen mogen dat ook gaan leren en dat zij niet alles afdoen met spanning en een pilletje want er worden te veel pillen geslikt. De pillen die vaak niet goed werken en verkocht worden uit winstbejag. Voor de ene pil een andere pil en voor die pil weer een maagbeschermer. Het is handel. Neem als u veel medicijnen gebruikt uw medicijnen onder de loep met uw arts en met de apotheker.
Wees kritisch, kritisch op uw lichaam. Als u wat inneemt leer dan heel goed te voelen wat u nodig heeft en wat u kan laten. Als u vraagt of u mag voelen en u gaat zich daar een klein beetje in trainen dan kan u zelf met uw handen voelen of de medicijnen geschikt zijn voor u of niet of dat u een ander merk moet hebben. Als de medicijnen warm worden in uw hand dan heeft u ze nodig. Worden ze koud dan zijn ze niet voor u bestemd en moet u met de arts een andere weg zoeken voor een ander soort, of een ander merk ook al wordt er gezegd dat het, het zelfde middel is. Wees kritisch, kritisch op uw lichaam, luister kritisch naar de artsen, laat u niets alles vertellen. Zorg dat u gehoord wordt maar vraag daarbij om hulp dan wordt er heel anders op u gereageerd.
Ga leren voelen, ieder mens is tegenwoordig gevoelig. Het gaat heel snel in deze tijd, het is een prachtige tijd ondanks alle onrust en dat alles in opspraak is.
Hulp geven in de gebieden waar gecollecteerd wordt, ook dit hebben wij al eerder gezegd: doneer niet zomaar, er blijft heel veel aan de strijkstok hangen. Probeer als u iets wil doneren dat aan kleine projecten te doen waar u zeker van weet dat het bij de bevolking terecht komt en niet bij de instanties met directeuren met grote panden en auto’s of bij degene die van dat geld wapens kopen om oorlog te voeren dan houdt u dat met goede bedoelingen in stand.
De kleine projecten kunnen ook bij u in de buurt zijn en dat hoeft niet met geld te zijn, u kan een zak fruit schenken voor de kinderen in een gezin die dat zelf niet kunnen betalen en het op dat moment moeilijk hebben
Wij hopen dat u gestemd heeft en daarvoor kritisch alles gevolgd heeft. Wij hebben toen u  voor Nederland moest stemmen gevraagd of u dat wilde doen, dat hebben wij toen u voor het Europese parlement moest stemmen niet gedaan. Wij hopen dat u dan wel gestemd heeft want niet stemmen is overal mee instemmen.
Er komt steeds meer zaken in de openbaarheid die niet kloppen. Gelukkig worden in de regering ook goede besluiten genomen onder andere over de ongewenste intimiteiten en verkrachting kwesties, vrouwen of mannen die gedwongen worden dingen te doen die ze niet willen, zelfs in de gezinnen. Wij zijn blij dat de wetten veranderd worden en wij hopen dat dit snel gebeurd en dat men later dat ook kan melden als het op dat moment niet kan.
Wij zijn blij dat de buitenlandse vrouwen die onderdrukt en dom gehouden worden door hun man en in uw land komen wonen, dat die gaan leren op de scholen die ze verplicht moeten gaan volgen, wat al jaren eerder gedaan had moeten worden. Dat zij niet alles hoeven te gaan doen wat hun man wil volgens de gebruiken van het land van herkomst gebruikelijk is. Mannen en vrouwen horen gelijkwaardig naast elkaar te staan. Of het nou Nederlandse mensen zijn of dat zij uit een ander land of uit een ander werelddeel komen. Wij zijn hier druk mee bezig, de mannen- en de vrouwenenergie mogen gelijk worden en de beslissingen mogen meer samen gedaan worden.
De beslissingen. Ja de scholen, naar welke school moet mijn kind? Op welke school wordt mijn kind geaccepteerd want mijn kind is moeilijk die ziet alle vogeltjes vliegen. Heel veel scholen, heel veel artsen maar ook nog veel te veel ouders zijn gek op stempels op hun kinderen. Stempels waar ze nooit meer vanaf komen, stempels die er vroeger niet waren. Ja er zijn verschillende mensen, u bent allen verschillend, u heeft allen verschillende kinderen. De één is druk en de ander is rustig, de één heeft orde en regelmaat nodig, en tot hier en niet verder, grenzen. Als de kinderen vanuit de wieg meer grenzen mee krijgen zullen er minder ontsporingen zijn. Over de smartphones hebben wij het de vorige keer al gehad die van de grotere kinderen alhoewel wij vanuit het licht de vierjarige er ook al mee zien lopen.
Onzin, leer ze weer spelen, leer ze respect voor elkaar hebben, leer ze respect voor ú hebben als ouder als grootouder, voor de mensen om hun heen. Zeer belangrijk. De normen en waarde, het wordt tijd dat het weer terug komt. Het wordt tijd dat de normen en waarden weer op een normale manier op de scholen gehanteerd kunnen worden en de onderwijzers geen angst meer hoeven te hebben dat als ze soms iets onbenulligs tegen een kind zeggen waar het hartje niet tegen kan, omdat het kindje thuis gepamperd wordt en met die woorden naar de ouders gaat en pappa of mamma op hoge poten verhaal gaat halen. Ook op de scholen mag er meer respect zijn voor de leraar door ouders en kinderen want op deze manier lopen alle leeraren weg, zij durven niets meer te zeggen. Daardoor kunnen ze vaker een klas niet meer in toom houden omdat zij niet kunnen zeggen wat nodig is omdat er vechtpartijen door kunnen ontstaan met de ouders. Jammer genoeg zijn deze ontsporingen wel een beetje nodig om de mensen te laten zien dat het zo niet langer kan.
Zie het en ga er wat mee doen. Praat er over met elkaar dat het op deze manier niet zo door kan gaan. Men legt een heel groot stuk verantwoordelijkheid bij de scholen en toch willen sommige ouders niet dat de scholen de echte verantwoordelijkheid nemen. De leraren mogen het niet zeggen als de kinderen iets verkeerd doen. Wij vertellen dit niet alleen tegen degene die hier aanwezig zijn. Deze channelingen gaan de wereld over, zij worden wereldwijd gelezen, het kan in alle talen vertaald worden. Alle lezers moeten hier goed over na gaan denken dat we weer volledig terug moeten naar normen en waarde.
U wil het altijd beter hebben voor uw kinderen als dat u het zelf heeft gehad. Maar tot hier en niet verder. Leer ze weer spelen, leer ze weer ravotten, leer ze weer met elkaar omgaan. Leer ze met het verkeer omgaan al heel jong want bij een jong kind wordt de basis gelegd. Velen worden te lang met de auto naar school gebracht. Doe het met de fiets zo veel als het mogelijk is. Of de kinderen vier zijn of tien jaar, als ze op hun tiende nooit om hebben leren gaan met het verkeer moeten zij het als nog leren en dan is het een stuk moeilijker.
Respect, zorgzaamheid, grenzen, luisteren naar elkaar en elkaar verstaan zijn zeer belangrijke dingen in de wereld.
Gelukkig wordt de groep die dat doet groter en groter. Daar zijn wij dankbaar voor. Er zijn vele voorlopers die hiervoor net zo als Margreet vechten en vooraan in de rij staan.
Wij willen ook nog even aantippen wat belangrijk is, als u met een kind wat dreigt te ontsporen of wat extra begeleiding nodig heeft en bij een instantie terecht komt, en degen die tegenover u zit daar kan u moeilijk mee samen door één deur want niet alle karakters communiceren goed met elkaar. Meld dat en zoek iemand anders waar u goed mee kan spreken. Die u verstaat en dat u elkaar verstaat. Dan wordt uw kind beter geholpen.
Dat is iets wat de mensen die gestudeerd hebben, de hulp verleners moeten gaan leren, dat zij niet altijd alles kunnen vertellen tegen iemand waarmee de karakters botsen. Dan schiet het kind er niets mee op.
Dan kan u beter afscheid nemen en zorgen dat u iemand anders vind en vraag daar bij om hulp, ook bij de gesprekken. Zoek iemand die uw kind en u beter verstaat.
Wees zuinig op uw zelf, weeszuinig op uw kinderen, wees zuinig op de mensen in uw omgeving, wees behulpzaam in uw omgeving.
Een paar seconden per dag, stuur vrede en licht via uw gedachten wereld over. Dat is meer dan genoeg,een paar seconden is voldoende. De gedachte kracht is ontzetten sterk
U kan u zelf er mee maken en breken. En stop met ja maar zeggen: ja maar om dat dit, nee, positief denken is erg belangrijk en ja maar is vluchten. Let heel goed op uw gedachten want u denkt en iedereen denkt want u bent mens en geen heilige heel snel verkeerd, op de verkeerde manier. Leg uw gedachten onder de loep. Bent u bezorgd om iemand stuur een beetje liefde en licht.
U beseft niet wat een glimlach of een groet naar een ander voor een ander kan betekenen, meer dan u vermoed. Dat is dan voor die ander misschien een stukje minder eenzaamheid.
Jezus, Michael, Raphael, Isoritas en alle lichtwezens die via Margreet hebben gesproken.
Alle channelingen en gechannelde vlogs staan op:

Plaatjes komen van https://pixabay.com/