Channeling nr. 49 Door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse. /13 April 2019 / door Margreet de Carpentier

Channeling nr. 49
Door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse.
13 April 2019 / door Margreet de Carpentier
Uw land heeft het momenteel moeilijk.
Wees kritisch, wees kritisch naar uw regering toe. Dat is belangrijk want u wordt met dingen opgezadeld die u niet wil en de mensen worden angstig gemaakt over de co2 in de lucht. De regering vind dat u daardoor een ander soort energie moet gaan gebruiken. We lieten Margreet zien op het journaal dat er mensen op straat in de kou lagen om te demonstreren tegen de co2 uitstoot. Heb vertrouwen het loopt allemaal anders als dat men denkt. Ga niet voor veel geld investeren in uw huizen, Ga geen leningen daarvoor afsluiten maar wacht af. Het komt goed. Het komt goed met de energie voorziening, het komt goed met de wereld.
De paradepaartjes van uw regering die kloppen niet. Daar zit een gedeelte winstbejag bij, winstbejag wat wij al jaren roepen vanuit de dikke nekken politiek van mensen die er veel geld aan verdienen. Uw geld, geniet er van, koop de dingen die u nodig heeft en ga niet te veel potten, want ééns zal het geld niets meer waard zijn en gaan we wat nu al steeds meer gebeurd, naar de ruil handel.
Wij blijven het herhalen: heb geen angst het komt goed. De landen gaan niet overstromen omdat de ijsbergen gaan smelten, omdat het warmer wordt en de wereld opwarmt. Dat is de evolutie, de evolutie is versneld omdat de aarde een klein beetje uit het lood ligt en dat is de bedoeling. De aarde wordt platter, de continenten gaan weer naar elkaar drijven. Er zullen in de toekomst weer twee continenten zijn zoals het ééns geweest is. Eigenlijk gaat de wereld terug naar af. De  zeeën worden opgevuld en er komen binnenmeren. Er komen géén overstromingen in uw land. In uw land zijn ze al zover gevorderd met de beheersing en reguleren van het water, heb daar door absoluut geen angst.

Angst creëert, angst voed en weet liefde en licht overwind alles. Stuur uw liefde, stuur uw licht naar de gebieden waar oorlog is, naar de regeringsleiders die niet kloppen, want er hoeft geen armoede te zijn op uw wereld. Er is voor iedereen voldoende. In Iran zijn grote overstromingen geweest. In Iran zijn er een kleine groep mensen die immens rijk zijn en in auto’s rijden die miljoenen waard zijn. De groep mensen die niets te eten heeft wordt daar steeds groter en waarvan velen alles kwijt zijn geraakt door de overstromingen. Het is verkeerd verdeeld. De rijken hebben daar een grote macht, ook in de regering. Zij hebben het niet slecht, die zorgen alleen voor zichzelf. Ieder voor zich en God voor ons allen. De armen worden totaal aan hun lot overgelaten. Gelukkig komen er steeds meer mensen die verder kijken dan zichzelf, zij gaan ook voor andere zorgen, ze zien de armoe van een ander. Zij ondersteunen andere mensen, geestelijk en soms ook met een extraatje of een tasje boodschappen.

De mensheid gaat vooruit in het zorgen voor elkaar. Maar één ding: zorg eerst goed voor uzelf, wees positief egoïstisch. Ja, wij blijven dit herhalen dat is nodig want de mens 
vergeet heel snel. Het moet herhaald worden. Wees positief egoïstisch, hou van uzelf zoals u bent. Dat is zeer belangrijk want als u niet van uzelf houd hoe kan een ander dan van u houden. Dan hoeft u niet te kruipen voor een ander, dat hoeft niemand. Iedereen op deze wereld is gelijk. Ook wij vanuit het licht en vanuit het buitenaardse, wij zijn gelijk aan u. Niemand is meer of minder. U vormt allen een schakel, een schakel in een ketting en elke schakel van de ketting is nodig op zijn of haar manier, met uw beste kunnen. Zorg eerst goed voor uzelf zodat u in uw kracht komt te staan want hoe wil u een ander helpen als u, uzelf niet in uw kracht staat. Dat is heel belangrijk. De oudere vrouwen hebben geleerd dat ze dienstbaar moeten zijn, dienstbaar voor hun gezin, dienstbaar voor hun man. Zij mogen gelijk zijn.
Het wordt ook meer gelijk getrokken. De mannen op de wereld en in uw land, u zal het steeds meer gaan zien zij krijgen meer vrouwelijke energie om zich heen en dat gaan ze uitstralen. De vrouwen gaan ook veranderen en krijgen meer mannelijke energie zodat het mannelijke en het vrouwelijke in de mens in evenwicht komt. Op deze manier wordt u een gelijke, dat is de bedoeling. Niemand hoger of lager, niet alleen de vrouwen die rennen voor het gezin. De mannen mogen tegenwoordig net zoveel voor het gezin zorgen als de vrouw. Dit wordt langzaam maar zeker recht getrokken.
Net zoals het langzaam maar zeker uit die chaos vrede gaat worden.  In de vorige channeling zeiden wij het ook al, er worden mensen geboren om te sterven in een oorlog, zij offeren zich voor hun geboorte al op, deze chaos er moet zijn. Vanuit de chaos ontstaat er iets moois. De mensheid wordt het zat en gaat zelf zoeken naar meer rust.
Het is nog niet over die chaos, op alle fronten komt alles aan het licht in deze tijd.
Wij laten Margreet dit heel vaak zeggen en wij hebben het ook al eerder gezegd: in dit leven mag iedereen zijn leven verwerken, iedereen krijgt die kans. Margreet had van de week een gesprek met een dierbare vriendin, die vriendin kreeg een doorgeving van ons, dat de mens voor dat zij sterven nu op dit moment hun leven moeten, ja dat is een woord dat in de spirituele wereld niet genoemd mag worden, moeten verwerken voor dat zij sterven en zij makkelijker het licht kunnen pakken tijdens het streven en er minder aard gebonden zielen komen zodat het rustiger op uw aarde wordt. Het evenwicht was zoek, er waren veel meer overleden zielen op uw aarde dan levende mensen. Er zijn er al miljarden naar het licht gebracht. Dat hebben wij samen met Margreet gedaan in de nacht als zij sliep.
Zo krijgt u ook minder last van mensen die drank en drugs gebruiken en die een vorm van bezetenheid krijgen en aanvallen van schrizofinie waardoor zij dingen doen die niet kloppen. Hulpverleners aanvallen, let maar op als u het nieuws ziet, het zijn altijd mensen die alcohol gedronken hebben of in het drugswereldje zitten. Drank en drugs zijn een gevaar voor de gevoelige mensen. Deze mensen mogen we niet met de vinger nawijzen, want ze zijn gaan gebruiken omdat ze super gevoelig zijn en zij het leven niet aankunnen. Zij worden niet begrepen in hun omgeving of in het gezin.
Als u te veel alcohol drinkt of maar iets van drugs gebruikt gaat uw aura open staan. De aura daar zit licht in, dat is uw huis die zit om u heen. De entiteiten die kwaadwillig zijn, zij waren als mens niet prettig en nog aardsgebonde kunnen niet tegen het licht maar ook niet zonder dus ze kruipen in een aura, zij snoepen van uw licht. De jonge jeugd wordt een paar jaar beschermd maar ook niet altijd meer. Dan komt er nog één bij en nog één in de aura en dan gaan ze ontsporen. Zij worden door die entiteiten in hun aura agressief. Zij worden dan door de entiteiten overgenomen. Als ze overgenomen worden krijgen zij zonder dat zij zich er van bewustzijn opdrachten en gaan ze andere mensen aanvallen, onder andere uw hulpverleners, de politieagenten, mensen die op de ziekenwagens werken. Ook dit gaat minder worden in de toekomst. Het is nu ernstig aan het escaleren. De mensen van de GGZ weten niet hoe zij ze kunnen bereiken of behandelen en hoe en waarom het komt dat ze zo zijn. Het wordt minder doordat er steeds meer mensen hun leven moeten gaan verwerken. Zij worden liefdevol door ons in een hoek gemanoeuvreerd waardoor ze gedwongen worden hun verleden, hun ernstige verleden, vaak een verleden van misbruik of mishandeling te gaan verwerken en zo kunnen wij ze vanuit het licht weer terug winnen.
Het wordt rustiger, vertrouw daar op, maar op dit moment zijn de escalaties groot. Stuur alstublieft, al is het maar een seconde per dag, liefde en licht naar de mensen die escaleren, naar de regeringsleiders, naar de mensen die het moeilijk hebben. Het hoeft maar één tot 10 seconden per dag te duren. U hoeft er ook geen kaarsje voor te branden. Uw gedachtenkracht is zo sterk door de energie die momenteel op uw aarde is, u kan er veel mee bereiken, maar ook mee afbreken. Onthoud dat liefde en licht uiteindelijk altijd alles overwint. Ja Margreet spreekt niet graag deze woorden te veel uit want dan heeft zij het gevoel dat zij op de kansel staat en dat wil ze niet, maar het is wel zo en stiekem vanuit het licht gniffelen wij want zij heeft er géén invloed op wat wij uit haar mond laten komen. Dat bepalen wij op de channelingen en de vlogs.
Dus heb geen angst, zorg voor elkaar. Laat u geen angst aanjagen door uw regering. Zij hebben het ene paradepaartje na het andere. Laat dat rusten, wordt er niet druk onder of zenuwachtig en ga genieten, ga genieten van de natuur en als u dat niet kan, leer te genieten, leer te genieten van dat prachtige voorjaar, de bloemen, die frisgroene blaadjes, leer genieten. Velen van u zijn zo geëmotioneerd dat zij met oogkleppen oplopen en dat niet kunnen zien, het is puur geluk, genieten van de kleine dingen. De mens zoekt het vaak in te grote dingen. Het zijn de kleine dingen, het ontluiken van de natuur, de lach van een kind, de lach van een volwassene die u tegenkomt op straat. Leer dat zien, probeer uw vaste gewoontes te doorbreken, Ga Leven. Duik niet met uw hoofd onder de dekens omdat u het leven te moeilijk vind omdat u het niet aankan of dat u zichzelf laat slopen door het leven. Sluit uzelf af nummer één, wij hebben Margreet niet voor niets die vlog laten maken ‘hoe sluit je af als je gevoelig bent’. Ook zij kon dat jaren geleden niet. Sluit uzelf af het is zo belangrijk dat u niet uitgeput raakt van andere mensen.
Vraag om hulp als u in een moeilijke situatie zit. Dat doen ook veel te weinig mensen, hulp vragen aan ons en wij kijken toe hoe u zo worstelt en dat is niet nodig. Hou van uzelf, hou van de mensen om u heen, maar eerst van uzelf. Durf in de spiegel te kijken wat ook velen niet durven, met open blik. Durf uzelf aan te kijken, vind uzelf waardevol en durf te zeggen ‘ik hou van mezelf en ik ben mooi’. Ieder mens is mooi. Het mooie komt van binnenuit. De uitstraling die u heeft vanuit uw hart, vanuit uw liefde. Dat is prachtig het innerlijk van de mens. De buitenkant doet er niet altijd toe, dat is bijzaak. Leef vanuit uw hart en vind uzelf mooi en belangrijk. Ieder mens is belangrijk, ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn eigen taak. Ga genieten, ga uw vaste gewoontes doorbreken en leef. Leef het leven zoals u hoort te leven. Sluit uzelf af, potdicht. Wees niet bang dat u daardoor iets mist, het goede komt altijd binnen. U sluit u af voor emoties van anderen. U hoeft uzelf niet op te zadelen met emoties van anderen omdat u gevoelig bent, dat is niet nodig.
‘Jaaa, ik ben zo hoog gevoelig zodat ik alles van andere voel’. Dat hoeft u niet te voelen want dan wordt u doodmoe. Sluit uzelf goed af dan wordt u niet zo moe en functioneert u beter.
Hou van uzelf zoals u bent, u bent uniek, ieder mens is uniek, ieder mens is zuiver geboren en steeds meer mensen zijn opzoek naar die zuiverheid. De zuiverheid vanuit het licht. Maar draaf niet door. Voel of iets klopt of goed voelt, laat uzelf niets wijsmaken. Eerst u en dan pas voor een ander zorgen. Denk aan uw gedachtekracht. U kan uzelf maken en u kan uzelf breken met u gedachten kracht. U kan uzelf volledig omhoog tillen in deze tijd en alstublieft doe het. Teveel mensen doen dit momenteel nog steeds niet. Dan kan u er nog beter zijn voor de mensen om u heen.
Jezus, Michael, Raphael en Isoritas.
De vlogs staan op: margreetdecarpentier.com