Channeling nr.44: Raphael en Isoritas de buitenaardse. 10 november 2018 / Margreet de Carpentier

Channeling nr.44: 
 Raphael en Isoritas de buitenaardse.
10 november 2018 / Margreet de Carpentier
Voel u welkom wij zijn blij dat u aanwezig bent, eensgezind. Zo hoort het te zijn.
Kijk goed naar wat er op uw televisie gebeurd, wat u leest in de media en op uw facebook. Het wordt steeds meer samen één. Daar zijn steeds meer mensen mee bezig, dan gaat het snel. Er komen meer mensen die banen zoeken die beter bij hun passen dan dat ze deden. Ook daar komt meer éénheid in en dat is de bedoeling, Samen één.
In dat grootte verdeelde land wordt men ongemerkt, meer samen één. Het zijn nog steeds twee partijen maar die aan alle kanten afbrokkelen. Er komen steeds meer overlopers naar de goede kant. Men gaat beseffen wat goed en slecht is van links en van rechts. Langzaam zal dat samen smelten tot een betere regering. Ze zijn er nog niet, in dat beloofde land waar zoveel mensen naar toe getrokken zijn, ook uit Nederland vandaan. Het land van de toekomst. Dat is het allang niet meer. Veel dingen zoals de abortus en het homo beleid klopt daar niet. Zij gaan niet met hun tijd mee. Zij zijn blijven hangen. Vandaar dat er aan het hoofd een oproerkraaier moet staan die zich van niemand wat aantrekt en zijn eigen koers vaart en de mensen daardoor de ogen opent.
Als u ergens voor staat en dan hebben wij het over de goede zienswijze over de zorgzaamheid voor elkaar, over het meer eensgezinds zijn en u staat daar achter en u durft het naar voren te brengen. Dan kunnen er prachtige dingen ontstaan, wat al aan het gebeuren is.

Velen van u zullen gezien hebben dat Margreet op haar Facebook een filmpje heeft gezet over een klein donker jongentje met kroeshaar. Die spontaan iedereen omhelsde. Blank, zwart, dik en dun. De kleur maakte hem niet uit, wat is een kleur. Als u met een dunschilmesje alle kleuren er afhaalt zijn we allemaal hetzelfde. Alleen de huid is iets anders maar de anatomie komt allemaal op het zelfde neer. Dit begint men langzaam te beseffen. We zijn een éénheid. Waar we het al eerder overhadden, velen blanken zijn arrogant, waarom??? Er zijn meer kleurlingen op de wereld dan dat er blanken zijn, waar halen zij die arrogantie vandaan.

Het word tijd dat de mens naar zichzelf gaat wijzen en niet naar een ander. Men gaat wel zien wat een ander niet goed doet en dat zij dat niet hoeven toe te passen. Dat zij niet met de horde mee hoeven te lopen.
Ook niet op de scholen. De leraren moeten steviger in hun schoenen gaan staan en minder angst gaan krijgen voor de ouders. Dat is moeilijk, want ouders zijn overheersend. Hún kind doet geen kwaad, hun prinsjes of prinsesjes worden als goden behandeld.
Ouders horen met hun kinderen geen vriendjes te zijn. Zij horen een goed  voorbeeld te geven. Zij horen grenzen aan te geven. Tot hier en niet verder, zij hoeven niet overal mee in overleg met hun kind. Zo is het en zo doe je het. Dat is belangrijk maar kost strijd. Een strijd met uw gevoelige kinderen die heel wijs zijn, maar het zijn kinderen, zij maken van elke gelegenheid gebruik om toch hun zin te krijgen. Daar zijn sterke grenzen voor nodig tot hier en niet verder.
Er komen steeds meer kinderen die de gezinnen domineren en het gezin dat beeft en kijkt ze naar de ogen om zo te proberen de rust te bewaren maar het tegendeel gebeurd. Er komt steeds minder rust en meer onrust in zo een gezin. Tot een bepaalde leeftijd kan u dat omkeren maar als ze 15,16 jaar zij bent u ze kwijt en is het heel moeilijk om het een andere wending te geven.
Probeer uw grenzen te stellen, normale grenzen zonder die te verleggen en zorg dat uw kind daar niet overheen gaan en als ze mokken negeer ze, want anders krijgen ze toch hun zin en geven ze onrust. Onbewust willen deze kinderen onrust en macht hebben, dat gaat niet bewust. Zij zijn ontvankelijk voor de energieën die hier op aarde hangen die niet helemaal kloppen, zielen die niet naar het licht zijn gegaan en willen domineren en zo een ontvankelijk kind heel subtiel besturen.
Dat is de reden dat grenzen zeer belangrijk en al schreeuwen ze nog zo hard, later zullen zij beseffen dat dit hun veiligheid is/was, soms weten ze het onbewust al op het moment zelf.
Prinsjes en prinsesjes mogen gewone kinderen worden. Zonder quality time, met een normale opvoeding.
Vroeger was niet beter, vroeger was er minder verleiding, toen voedde de kinderen in een groot gezin elkaar op. Kinderen zijn eerlijk zij floten elkaar terug met van dat mag niet en dat klopt niet.
Hou de grenzen stevig in uw handen. Ga niet in overleg van wil jij dit of wil jij dat, néé zo gebeurt het. Het kind maakt niet de dienst uit. Dat is zo belangrijk in deze tijd waar heel veel kinderen ontsporen omdat zij verkeerd opgevoed worden. Het kan komen dat de ouders uit een gezin komen waar teveel dominantie was en zij het beter willen doen tegen over hun kinderen, maar te goed is ook niet goed bij de meeste woorden is TE een verkeerd woord. Zorg dat u er bent voor uw kinderen, koester uw kinderen als ze het nodig hebben maar binnen uw grenzen.
Ook in de landen bevechten zij hun grenzen. Dat is een heel groot probleem. Velen vluchten uit hun land omdat ze denken dat ze het ergens anders beter krijgen. Wij hebben het al een paar jaar geleden gezegd over de grote stroom vluchtelingen die elkaar op de hoogte hielden met hun telefoons en hier in uw land kwamen. Daardoor raakte de opvangcentrums overvol. Wij hebben toen gezegd dat dit minder zou worden omdat wij niet zoveel mensen kunnen plaatsen dat is onmogelijk. Er is te weinig woonruimte, er is te weinig geld en soms krijgen ze te veel. Langzaam zullen die mensen vertrekken of terug gaan naar hun eigen land. Dit is gebeurd. Velen van die gebouwen staan nu leeg of praktisch leeg. Mensen die het werkelijk nodig hebben die vluchten voor de honger en de armoe, mag iedereen met open armen ontvangen. Dat zijn ook de mensen die leergierig zijn, die hun best doen om te integreren in de maatschappij. Jammer genoeg is er een groep die dat verpest. Dat is jammer, daar worden velen mensen uit verschillende landen op afgerekend.
Dit gebeurd al eeuwenlang. Het is niet een proces van de laatste tijd, de volksverhuizingen zijn al eeuwen aan de gang. Als u in uw land alle Nederlanders terug zou krijgen die geëmigreerd zijn naar een beter land, Canada, Australië, Afrika enzovoort, heeft u geen plaats voor ze. Men is vergeten dat mensen uit uw land ook vertrokken zijn. Dit zal altijd blijven.
Dit komt ook omdat de natuur aan het verschuiven is. De stormen, de sneeuwbuien, de koude en de warmte, alles verschuift. Mede door de ontbossing, maar ook zoals u weet dat de aarde een paar centimeter uit het lood ligt. Maar ook deze verschijnselen zijn al miljoenen jaren aan de gang. Kijk naar de ijstijd,  dan trekt het ijs zich weer terug en dan komt er weer een ijstijd en het trekt zich weer terug.
Er zijn op uw aarde heel veel geleerde die alles prachtig kunnen uitrekenen. Velen van hen lopen ver achter met hun berekeningen. Niet allemaal want er zijn geleerde die ook komen vanuit het buitenaardse die deze cyclus op hun planeet ook hebben meegemaakt. Zij doen uitvindingen waardoor de natuur, de veranderingen van de natuur opgevangen kan worden met bassins en een andere leefwijze.
Nee niet met die paar koeien en ook niet met die auto’s want wat wij al eerder vertelde de meeste co2 uitstoot komt uit de aarde zelf. Onder andere uit de moerassen en de veengronden en die zijn overal ter wereld. Maar dat wordt vergeten. Toch helpen alle beetjes. Er zullen steeds grotere uitvindingen gedaan worden in verband met de energie. Ze zijn er al maar het is nog te kleinschalig en daardoor zit het nog een beetje in de geheime sfeer omdat het nog te kleinschalig is. Al die warmte pompen en die huizen die door een warmte net verwarmd worden of via een huisvuil centrale etcetera, etcetera, dat loopt eigenlijk al weer achter, ze lopen nu al achter de feiten aan.
Ga u nog niet druk maken hoe u uw huis moet gaan inrichten als uw kachel stuk gaat, ga nog even niet uw geld daar insteken. Als het mogelijk is en het kan wacht dan rustig af.
Heb geen angst voor wat er gaat gebeuren met de energie, maar ga wel angst krijgen hoe de kinderen worden behandeld. Dat is wat wij u in deze channeling als les willen meegeven. Dat u uw kind behandeld als een opvoeder en niet als een vriend of een vriendin want dat bent u niet, u bent de opvoeder. Neem het opvoeden in eigen hand. Geef dat niet uit handen aan de scholen of aan de regels van de regering. Wordt zelf volwassen.
Dit vertellen wij tegen u die aanwezig zijn, maar dit vertellen wij ook tegen al die mensen die wereldwijd deze channelingen lezen. Wereldwijd want de channelingen gaan de hele wereld over. U hier allen vertegenwoordigen een stukje van de wereld, de wereld in het klein. Een vereniging is ook een wereld in het klein. Als u daar in de rondte kijkt probeer ook daar eens gezindheid te brengen, maar ook in uw gezin. Ook dat is de wereld in het klein. Begin in het klein, begin bij uw gezin, begin bij het opvoeden van uw kinderen met normen en waarden dat is zeer belangrijk.
Doe uw mond open, kom ook voor uzelf op ook als vrouw. Wij hebben het in een vorige channeling gezegd dat er een tijd zal komen dat er meer vrouwen in de regeringen zullen komen en de leiding over gaan nemen. Die vrouwen die staan ergens voor en ga zo ook staan in uw gezin zodat u van uw kinderen krachtige mensen maakt en ze niet behandeld met: ach schatje, ach lieverdje wil jij dit. Nee duidelijke richtlijnen dat hebben uw kinderen nodig en daarmee veranderd u in het klein iets wat heel groot kan gaan worden in de wereld.
Dit zijn niet de normale woorden die wij altijd spreken, wij hebben het niet vaak over het gezin op deze manier. Maar het begint uit de hand te lopen, in de jeugdzorg. Zij kunnen het niet aan, ze weten niet wat er met de kinderen gebeurd, vaak weten ze niet hoe zij ze aan moeten pakken.
De kinderen nemen het over in veel gezinnen, en dan moeten ze naar jeugdzorg. Dat kost de maatschappij ontzettend veel geld en wat schiet u er mee op bij een hulpverlener die op de klok zit te kijken??? Vaak weinig. U moet het doen, u als ouders, u als ouders heeft het recht gekregen om uw kinderen op te voeden tot volwaardige mensen die het leven aankunnen en die verder leren kijken dan hun neus lang is en verder kijken dan hun telefoon of hun tabblad. Kinderen die ook andere mensen zien, die het leven kunnen gaan zien. Die kunnen gaan zien wat goed en wat slecht is.
Zorg op de goede manier voor uw kinderen, zorg goed voor uzelf, zorg goed voor uw omgeving. Heb mededogen naar een ander toe, geen medelijden want dat helpt niet. Probeer iemand te begeleiden die het nodig heeft en het aanneemt, heel subtiel.
Het is voor ouderen heel moeilijk om te zien als het verkeerd gaat bij hun kinderen met hun kleinkinderen. Koester ze toch, stuur er liefde, licht en wijsheid naar toe. Vraag om hulp voor hen.
Wij hopen dat velen ouders deze channeling gaan lezen want hij is belangrijk voor de toekomst. Open uw hart en zet iedereen zoveel mogelijk in het licht vooral de gezinnen waar het verkeerd gaat en vraag voor hun om hulp.
Wij werken heel hard vanuit het licht en vanuit de buitenaardse planeten.
Wij doen ons best en wij weten dat velen van u die hier aanwezig zijn het ook doen. Wij danken u daarvoor.
Wij sturen u allen liefde, licht en wijsheid.
Raphael en Isoritas
Hopelijk wil u deze channeling delen in uw omgeving want er staat zoals al gezegd werd een belangrijke les in. De kinderen zijn de toekomst.
Margreet
is mijn site waar u de andere channelingen en de paar vlogs die ook gechanneld zijn en er toe doen, kunt vinden, en natuurlijk op de site van wakkeremensen.