Channeling nr. 33. Door Raphael, de Elohim, Isoritas de buitenaardse met zijn medisch team en de aardwezentjes. / 11-11-2017 / Margreet de Carpentier

Channeling nr. 33.
Door Raphael, de Elohim, Isoritas de buitenaardse met zijn medisch team en de aardwezentjes.
11-11-2017 / Margreet de Carpentier
Wees allen welkom, welkom op deze donkere dag.
Het is Allerzielen geweest er zijn al veel namen van overleden mensen door u opgeschreven die Margreet samen met ons naar het licht gebracht heeft net zoals de velen miljoenen aardsgebonde zielen, die op deze manier ook hun plekje gevonden hebben.
We gaan de donkere dagen tegemoet, maar besef dat u allen kan leven in het licht, ondanks de donkere dagen. U allen bent vanuit uw zijn een lichtwezen. Een mens geboren vanuit het licht. Velen van u komen bij ons vandaan vanuit het licht.
Dan zijn er nog de voorlopers, de nieuwste tijd personen moeten wij zeggen want het zijn kinderen maar ook volwassenen die geboren zijn vanuit de buitenaardse planeten om hier hun kennis door te gaan geven. Waar zij vandaan komen is meer licht, het is daar lichter dan hier op aarde.
Het komt goed het heeft tijd nodig, wij blijven dit herhalen, het heeft tijd nodig dat er rust komt. Wij hebben het een paar jaar geleden al voorspeld dat er veel onrecht naar buiten zou komen, vandaar die onrust. Onrust over de fabrikanten die uw medicijnen maken en daar ontzettend veel geld mee verdienen. Er wordt via ons hard gewerkt om dat te gaan veranderen, zodat de medicijnprijzen goedkoper worden en iedereen geholpen kan worden die een bepaalde ziekte heeft, ziektes die allang bestaan maar ontdekt zijn, een naam hebben gekregen en waar medicijnen voor zijn ontwikkeld. Heb geen angst, de medicijnen zullen goedkoper worden men pikt het niet meer.

Zoals men ook in opstand komt tegen de seksuele intimidatie. Vele mensen, meer dan u vermoed hebben daar last van, of van gehad op de werkvloer maar ook in de thuissituaties. Het wordt allemaal doorbroken. Margreet kon net niet op het woord komen maar het is ‘me too’, Ik ook. De vrouwen maar ook de mannen zullen die woorden steeds meer zeggen of plaatsen in de sociaalmedia. Alle narigheid komt naar boven, alle narigheid zal doorbroken worden. Het heeft tijd nodig maar het gaat nu versneld.
Uw tijd gaat snel. De energie gaat ook snel omhoog, velen hebben daar last van, velen zijn daar moe van en voelen het. Nogmaals zeggen wij u: sluit u zelf af, sluit u zelf af van de negatieve energie en vraag als het u te veel wordt of het iets minder kan, of wij u even willen ontzien. Weet dat u nooit meer krijgt dan dat u aankan en ga er niet inzitten probeer het te negeren.
Ga gewoon door met uw leven, met uw eigen leven. Wij herhalen het met uw eigen leven. Velen mensen zijn aan het zorgen, zorgen voor anderen zodat zij niet aan zichzelf hoeven te denken. Zodat zij niet aan zichzelf hoeven te werken en zo hun eigen emoties onderdrukken. Ga aan uzelf werken. Steun een ander en laat het los. Ja, weer dat makkelijke woord wat zo moeilijk is toe te passen.
Ga bij u zelf te raden en wees eerlijk, wees eerlijk tegenover u zelf, wees eerlijk over uw gevoelens en het is héél moeilijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Om eerlijk de emoties waar je last van hebt onder ogen te zien. Er doorheen te gaan en daarna snel weer op te staan zodat u weer verder kan met uw leven. Als u dit niet doet zal u zich steeds slechter gaan voelen. Lichamelijk en geestelijk. Er zal steeds meer onrust komen, die onrust die u zelf veroorzaakt.

De onrust en de lichamelijke en geestelijke pijn is zwaarder dan de emoties die u eigenlijk voor u zelf even recht moet zetten. Nu zal u wel denken zij zeggen even rechtzetten. Het is natuurlijk niet even, maar ga er wel snel doorheen. Vraag daarbij om hulp, u hoeft het niet in uw ééntje te doen, wij staan allen voor u klaar. Alle energieën die op dit moment aanwezig zijn, zijn er ook als u er om vraagt. Ze zijn niet alleen bij Margreet, ze zijn er niet alleen nu. Als u vraagt om hulp en u heeft op dat moment duizend energieën nodig dan zijn ze aanwezig om u te steunen. Ga dat geloven, heb vertrouwen.
Daar hebben we weer dat woord vertrouwen. Wij hebben het eerder gezegd, vertrouwen, overgave en intuïtie. De drie sleutelwoorden van het leven. Probeer vertrouwen te hebben dat uiteindelijk alles op z’n pootjes terecht komt op de manier die voor u goed is. Zonder angst en met meer rust in uw leven. Het financiële aspect wees daar niet bang voor, wij zorgen.
Sommige mensen moeten besluiten nemen omdat het niet meer gaat in hun huwelijk en er zijn héél veel gezinnen waar in dat speelt. Zij blijven vaak hangen in hun situatie omdat zij bang zijn hoe ze het dan zullen redden. Omdat zij angst hebben om hun ouders pijn te doen als ze gaan scheiden of als ze afstand van hun relatie nemen. U doet uzelf pijn. De buitenstaanders zien vaak al hoe alles in elkaar zit.
De mens is gewend om te worstelen, de mens is gewend om het zichzelf moeilijk te maken. Ga alstublieft leven. Uw leven, leven en beleven met de ups en de downs, met korte downs en lange ups. Ga meer genieten, Ga door de emoties heen, ga dat durven, weet dat u de kracht heeft om dat te doen.
Iedereen krijgt kracht naar kruis, en vraag om onze hulp.
Op de wereld is heel veel gaande, nogmaals benadrukken wij, er komt geen derde wereldoorlog want de buitenaardse hebben een cordon om de aarde gevormd en zullen alle atoombommen die gelanceerd worden en gericht zijn op een gebied waar het niet de bedoeling is dat zij daar terecht komen onklaar maken. Ga daar op vertrouwen.
Weer dat woord vertrouwen en ga ook uzelf vertrouwen, vertrouwen in uw eigen kracht. Ga uzelf bijzonder en uniek vinden. Ieder mens op deze wereld is uniek in het zijn. Ieder mens mag zichzelf laten zien in volle glorie en hoeft niet onderdanig te zijn omdat iemand anders dat verlangd en hoeft niet te kruipen voor een ander. Geen mens hoeft dat. Iedereen mag gelijk zijn.
De presidenten die een show op de televisie geven. Het zijn bepaalde wereldleiders en net wat wij al zeiden ze voeren een show op, het is een buitenkant, zij zijn op dit moment nodig. Wij hebben het Margreet toen al naar buiten laten brengen toen die president in Amerika gekozen werd en nu de Septer zwaait.
Dat zij hem eerst zouden bejubelen en hem daarna de rug zouden toekeren. Op het moment dat zij voor haar tweede boek dat stukje zat te lezen, wat wij een halfjaar daarvoor al hadden gezegd werd deze president gekozen. Zijn eigen mensen zijn aan het vertrekken, of aan het hielen likken omdat zij bang zijn voor hun positie vanwege hun salaris. Mensen uit zijn eigen partij keren zich van hem af. De mensen leren weer zelf na te denken en dat is de bedoeling, daarom is het deze president geworden. Om de mensen te leren weer zelf na te denken en hun eigen koers weer gaan varen en niet meer als hondjes ergens achteraan gaan lopen, omdat de familie, de ouders en grootouders dat ook hebben gedaan. Langzaam maar zeker komt iedereen tot het besef dat het zo niet door kan gaan.
Ook met de olie-industrie kan het niet zo doorgaan en met al dat plastic dat ze vervaardigen. De mens wordt zich daar van bewust en gaat daar oplossingen voor zoeken.
Ook de medicijnindustrie wordt goed onder de loep genomen. Dit gebeurd ook in uw land, het mag goedkoper, die miljoenen, die miljarden die er mee verdiend worden en teruggestort zouden moeten worden voor onderzoek die zijn voor het welzijn voor de hogenheren. Ook dit zal langzaam gaan veranderen. Dit kost wel veel moeite want ze hebben onnoemelijk veel geld om te procederen tegen mensen die een gevaar vormen voor hun positie. Er komt een einde aan stapje voor stapje. Er worden momenteel ook veel grote stappen genomen op alle fronten.
Margreet hoorde van de week van iemand, een leraar die zich langzaam terugtrekt uit zijn werk vanwege zijn leeftijd, dat hij voelde aan een sollicitatie enveloppe dat de persoon die hem had geschreven dat die de degene was die de baan zou moeten krijgen. Die persoon kreeg de baan ondanks dat het een niet zo een bijzondere brief was. Zij is het toch geworden, het is een leraar die mee kan denken en spiritueel is, die de jonge mensen gaat begrijpen. Op deze manier zullen er in het onderwijs steeds meer begrijpende leraren en leraressen komen, die meer rust kunnen brengen in de scholen. Ook hierbij geven wij vanuit het licht steun en inzichten. De scholen die wereldwijd gezuiverd zijn en in het licht staan. Ook daar hebben de leraren een ruggensteun aan in hun werk.
Het is bijna 2018 in 2020 is er een algemeen bewustzijn dat alles wat wij nu vertellen via Margreet en andere mediums geaccepteerd gaat worden, dat die mediums niet meer aangevallen worden. Er komt een wereldwijd bewustzijn dat er meer is tussen hemel en aarde, er komt een wereldwijd bewustzijn dat er buitenaardse zijn. Niet iedereen zal dat bewust weten. Onbewust weet iedereen het dan, onbewust gaat iedereen daar op reageren.
Twintig procent van de emotie is bewust en tachtig procent onbewust.
Wij willen graag dat Margreet haar volgende vlog gaat over die tachtig procent onderbewustzijn, wat dat doet bij de mens. Die tachtig procent heeft ook te maken met die wifi waar wij het altijd over hebben. De onbewuste emoties worden via die wifi uitgezonden en onbewust wordt het opgevangen door andere mensen.
Heb vertrouwen maar heb dat vooral in uw eigenkracht. Durf de stappen te gaan nemen en dit is iets wat u zelf al weet, moét gaan nemen, durf de emoties te gaan verwerken die u moét verwerken. Anders wordt u ziek, zieker en onzeker. Het kan ook tot ziektes leiden. Wij willen wel benadrukken dat een lichaam slijt, dit blijven wij zeggen. Niet alle ziektes zijn terug te voeren op emoties, vaak heeft het er wel mee te maken maar niet alles is terug te voeren over de emoties die u doormaakt, wat velen wel denken. En denken dat alles met homeopathie opgelost kan worden. Nee, weer zeggen wij regulieren medicijnen zijn ook nodig maar velen van deze medicijnen zijn overbodig.
U kan niet ingeënt worden tegen een ziekte waarvan men niet zeker weet dat, dat virus dat jaar een besmetting gaat geven, maar wel ontzettend veel geld kost. Geld dat de gemeenschap moet opbrengen. Denk goed na over wat u slikt, volg u intuïtie, volg uw gevoel. Praat met de artsen en laat het samen gaan, laat de homeopathie en de regulieren medicijnen samen gaan. Vertel er over tegen de artsen, zodat zij er mee gebombardeerd worden, zodat uiteindelijk de artsen zich er ook in gaan verdiepen en er meer vergoedingen komen voor de medicijnen vanuit de homeopathie die ook hun werking hebben. Nogmaals het moet samengaan, het mag samengaan.
Ga genieten van deze donkere dagen. Laat eerst uw licht over uzelf stralen en over de mensen om u heen. Liefde en zorgzaamheid daar zijn alle geloven op gebaseerd.
Maak het gezellig. Sommige mensen worden depressief van deze donkere dagen. Als u daar last van heeft probeer het toch gezellig in uw huis te maken, probeer te genieten van de warmte die u heeft in uw huis wat niet iedereen gegeven is.
Steek een kaarsje op en maak het gezellig. Zorg voor elkaar, voor uw gezin, voor de familie, voor de mensen in u heen.
Zorgzaamheid is heel belangrijk. Begin in het klein en het zal in het groot eindigen.
Raphael, Isoritas en de kleine Aardwezentjes.
Na deze channeling heeft de hele groep mensen die aanwezig waren een groep zielen die het licht zochten en bij ons vonden gezamenlijk de weg naar het licht gewezen. Waar ze kunnen rusten, hun leven verwerken en daarna met onvoorwaardelijke liefde, licht en kracht weer terug kunnen keren naar hun dierbaren om die te ondersteunen in het verdriet wat zij achterlieten en ondersteunen met hun problemen.
Margreet