Aartsengel Raphael – De 1e bijeenkomst Channeling via Margreet de Carpentier, 16-3-2014

Aartsengel Raphael – De 1e bijeenkomst 

Channeling via Margreet de Carpentier, 16-3-2014
Het leven is simpel en eenvoudig en toch zo moeilijk.

Het is vreemd en het is dubbel. Alles is anders dan het lijkt, net een spel. De wereld is een speelbord. Een speelbord waarop gespeeld wordt. Niet alles is wat het lijkt. Niet iedereen kan alles begrijpen. Niet iedereen kan alles verstaan of is niet bij machte om alles te verstaan.

Er zijn grote veranderingen op komst op deze wereld. Een ieder leeft in zijn eigen energie, zijn eigen weten.

Er leven verschillende dimensies naast elkaar. Er is geen tijd. De mens heeft een tijd, een klok met een ritme. De toekomst is er al. Het verleden is er ook al. Het nu is er ook. Het loopt allemaal door elkaar heen. Iedereen leeft in zijn stukje, zijn eigen stukje van de wereld, zijn wereld in zijn weten.

Er gebeuren veel dingen op de wereld waar kennis van is. Kennis die door de grootmachten niet verteld wordt. Zij zijn bang voor hysterie. Zij zijn ook bang voor hun bezit en bang dat hun macht aangetast wordt. Bang dat zij geen macht meer uit kunnen uitoefenen. Zij willen macht hebben over andere mensen, maar wat is macht. Macht is een illusie. Geen mens mag macht over een ander uitoefenen. Waar gaat het om, het gaat over rijkdom, het gaat over olie, het gaat over gas. Gas en olie raken op.
Er zij andere bronnen, die zijn al bekend en er worden nog meer bronnen ontdekt en die leveren geen macht op. Die kosten weinig tot niets. Ieder voor zich, dikken nekken, machtige wellustelingen.

Allen dimensies lopen door elkaar heen. Wij zeggen boven, onder, naast.
U kunt het zien doordat mensen u niet kunnen verstaan, want zij leven in hun eigen dimensie. U praat chinees. Zelfs op deze aarde zijn verschillende dimensies, trillingen zo zal u het ook kunnen noemen. U praat chinees tegen die anderen, omdat zij in hún eigen trilling leven. Er wordt op de wereld te veel in stand gehouden.

Dat vliegtuig is opgenomen in een andere dimensie, het wordt niet gevonden.
Een ufo komt ook uit een andere dimensie, die wordt ook nooit gevonden, want die is sneller dan het licht. Mensen kunnen ook sneller dan het licht gaan reizen via hun geest.

Er is veel meer kennis om ons heen dan dat u vermoed. De kennis waar een beetje van bekent wordt op deze wereld. Er ontwaken mensen op deze wereld met veel kennis, kennis die zij in zich hebben, vanuit andere werelden, vanuit andere bestaan niveaus.
Zij worden wakker maar zij zullen beschimpt worden.

Men zal proberen ze voor gek te verklaren. Maar het komt goed, want het bewustzijn van de mensen wordt steeds groter. De mens mag weer terug naar zijn intuitie, zijn gevoel. Dan komt de kennis en hun wijsheden die zij in zich dragen naar boven. Wij kunnen ze dan makkelijker bereiken. Op die manier kunnen er makkelijker nieuwe uitvindingen ontwikkeld worden voor de energie die u gebruikt en nodig heeft op uw aarde.
Alles wat in de jaren ontdekt is, we praten over een paar eeuwen, is ontzenuwd.
Alles ligt klaar! Alles is er!

De mensen die macht willen uitoefenen over anderen voor bezittingen, voor rijkdom, hebben stukjes kennis in grote kluizen waar niemand bij kan. Er ligt zelfs kennis achter in die kluizen, die ze vergeten zijn. Wij proberen de wereldleiders te bereiken vanuit het licht en via diegene die er voor openstaan, de lichtwerkers. Er zal kennis teruggevonden worden. Maar het is moeilijk.

Er worden zo veel onwaarheden verteld over medicatie. Medicatie die geld oplevert voor degenen die macht willen en bezittingen. Medicatie die weinig tot niets doet bij de mensen, maar ze wel afhankelijk maakt van de medicatie. Er wordt van alles gecreëerd.

Onze kindertjes mogen geen kind meer zijn. Deze kinderen, vooral in de moderne landen, mogen totaal zichzelf niet zijn. Zij moeten in het gareel. Ze moeten allemaal hetzelfde zijn. Zij mogen niet meer spelen. Ze moeten dit, ze moeten dat, ze moeten sporten.
Ze moeten!

Als ze te druk zijn, worden ze bestempeld en worden ze door de impulsen die zij opvangen, teveel impulsen rustiger, dan krijgen ze een andere stempel.
Zien ze iets van uit een andere dimensie, dan worden zij niet geloofd. Het word tijd dat de artsen wakker worden.

Wij werken aan velen artsen die voor ons bereikbaar zijn om ze open te laten staan voor een andere zienswijze. Om ze een beetje hun boekenkennis te laten vergeten, zodat ze meer vanuit hun gevoel gaan werken en daardoor meer gaan bereiken.

Stoppen met al die stempels. Een hele rij stempelkussens in allemaal andere kleuren. Huppekee, weer een stempel. De kinderen komen nooit van zo’n stempel af.
Wij hopen dat ook de ouders hun kinderen niet laten bestempelen. Dat wij ook hen tot het besef kunnen laten komen, dat zij verder moeten gaan zoeken.

Naar mensen en artsen die vanuit hun gevoel werken, vanuit hun intuitie. Die kunnen putten uit die enorme bibliotheek die zij innerlijk tot hun beschikking hebben. Wij hopen ook dat de mensen het gaan durven zeggen tegen de artsen. Om ook hun van hun troon te halen en te leren voelen en verder te laten kijken.

Nog even over dat vliegtuig. Er zijn op de wereld velen vliegtuigen verdwenen en ook vele schepen verdwenen. Zij zijn nooit teruggevonden. Als wij kunnen kijken in die dimensie, zal niemand iets zien. Het is een te hoge dimensie, ook al zal het voor hun neus liggen, net zoals de mensen elkaar niet kunnen verstaan.

Het is moeilijk, om helemaal te kunnen zeggen wat wij willen zeggen, want het is ook moeilijk voor Margreet. Wat zij nu voor ons doet, dit is nieuw voor haar, het is een begin voor haar, maar ze is sterk. Zij zal ook nog veel over zich heen krijgen maar dat weet ze.
Zij zal veel naar buiten mogen brengen, maar wat is veel.

Als u alles goed beschouwd is het niet moeilijk, is het simpel, is het eenvoudig, is het te beredeneren. U mensen maakt het allemaal zo moeilijk, het is allemaal heel simpel. Zelfs voor mensen die vanuit een wetenschappelijk oogpunt kijken.

Wetenschappers willen altijd overal bewijzen van hebben, maar het is ook moeilijk te weerleggen, want het is allemaal zo simpel. De mens wil moeilijk denken, heel moeilijk denken. Eenvoud, nuchterheid, met twee benen op de grond. Als u zo bent, dan kan het voor iedereen één en één is twee zijn. Een klein kind kan het begrijpen, en die begrijpen meer als mensen die in hun denken zitten.

Wij zijn bezorgd voor de jeugd, voor de gevoelige mensen en voor het uiterlijk vertoon. Dat uiterlijk vertoon betekend niet dat u het niet goed mag hebben. Dat u niet mag genieten en het niet comfortabel mag hebben, maar dat u niet altijd kan waarmaken wat u wilt. Te veel hang naar vertier en vooral bij onze gevoelige jeugd, daar zijn we bang voor.

Wij hebben het al velen malen laten zeggen. Het is bekent, alcohol, drugs, maar ook die snoepjes, in plaats van die drankjes. Waarom denkt u dat zij het in snoepjes hebben verpakt. Wij hebben het over het hoge cafeïne gehalte wat er in zit, waar ze afhankelijk van worden en het kan ook de hersenen aantasten. In die snoepjes ziet men helemaal geen gevaar.

Men begint nu het gevaar te zien in alcohol bij de jeugd. Maar kijk rond de scholen, ga bij een winkel staan in de buurt van een school en zie wat zij in hun hand hebben. Blikjes drinken vol met pepmiddelen. Het lijkt niet gevaarlijk, net zo als de lichte drugs, maar het is wel gevaarlijk voor onze jeugd. Nu ook dat naar buiten begint te komen, gaat men het stoppen in snoepjes. In een merk snoepje, dat elke ouder ooit wel gegeten heeft. Het lijkt onschuldig maar dat is het niet. En zo wordt een iedereen door alles beïnvloed vanwege hebberigheid van de fabrikanten.

Ook de snackmiddelen, overal zitten stoffen in die naar meer vragen, zodat de mens er meer trek in krijgt. Neem de restaurantketens langs de snelwegen, ook daar zitten in het voedsel middelen, zodat men naar meer verlangd, men raakt niet verzadigd. Op deze manier houdt men ook ziektes in stand en ook de farmacie.

Het leven is een illusie, het is een toneelspel. Wij zijn spelers op een bord.
Gebruikt door de hebberigheid van de grootmachten, zoals Shell, Brocadis, de regeringen. Zij gebruiken de mensen als schaakstukken. Het wordt tijd dat wij zelf onze stappen nemen op dat bord, dat schaakbord, dat we één linie gaan vormen. Staat er niet één linie met lopers? Het wordt tijd dat wij zelf gaan lopen en onze eigen waarheid naar voren brengen, onze eigen waarheid gaan creëren “de waarheid”. Het komt, het kost tijd, maar het komt.

U weet het is oorlog! Het is zelfs bij ons oorlog tussen het goed en het kwaad, door zielen die een vinger in de pap willen houden. Er is ook oorlog op de wereld. Het wordt tijd dat er vrede komt, vrede op de wereld. Het wordt tijd dat er rust komt op de wereld. Het is goed dat alles door de moderne technieken naar buiten gebracht wordt. Het is altijd zo erg geweest in die landen, maar het kwam niet naar buiten. Maar door uw mooie technieken kan het naar buiten komen.

Er zijn mensen, heel veel mensen die sterven, heel veel mensen zijn daar gestorven.
De mensen die nu sterven, zijn daarvoor geboren om het naar buiten te brengen.
Zij hebben zich al voor hun geboorte opgeofferd. Het komt goed. Maar er zal eerst nog heel veel bloed vloeien. Het komt goed! Ook in die landen zijn heel veel zielen, levende zielen die wakker worden, maar er zal nog heel veel bloed vloeien.

Wij merken dat Margreet het wel genoeg vindt.

Wij hebben allemaal tipjes van sluiers opgetild. Eigenlijk zo simpel, eigenlijk weet iedereen dit alles. Iedereen heeft die kennis maar het moet steeds naar buiten gebracht worden op een ander manier. Het leven is simpel en eenvoudig en toch zo moeilijk.

Raphael.