John F. Kennedy Boodschap Ik ben niet “weg”, alleen een beetje doorzichtig, nu (glimlach).

John F. Kennedy Boodschap:
Ik ben niet “weg”, alleen een beetje doorzichtig, nu (glimlach).

Gechanneld door: Losha – 3 Maart 2018
Geplaatst op wakkeremensen – 23 Februari 2021

Aan al mijn vrienden en zelfs mijn vijanden…ik ben het, John F. Kennedy…of, Jack.

Ik heb dit kanaal gevraagd om alsjeblieft een boodschap van mij te ontvangen en ze heeft het gewillig geaccepteerd.

Eerst en vooral wil ik al jullie “Bewaarders van de Waarheid” bedanken, die zijn doorgegaan met de pogingen die ik heb ondernomen om onze wereld te bevrijden van de bedreigende elementen die de mensheid hebben opgezadeld met allerlei onrechtvaardigheden… onrechtvaardigheden [tegen] onze trots, onze broeder- en zusterschap, ons mededogen, onze vrijheid en ons streven naar geluk.

Ik was ontzet toen ik voor het eerst hoorde van de vele schurken die mij omringden tijdens mijn presidentschap. Ik wist dat we niet vooruit zouden kunnen komen op een manier die ons onze onvervreemdbare rechten van de mensheid zou verschaffen, zolang we hun bolwerk over ons allen niet uit de weg ruimden.

Ik probeerde te doen wat ik dacht dat juist was en zij deden wat zij dachten dat zij moesten doen, tegen mij. Echter, het einde van mijn leven op deze Aarde heeft de strijd voor recht niet gestopt. Hun moord op mij werkte averechts, omdat ze niet beseften hoe geliefd ik was bij jullie, speciale zielen, hier.

In feite veroorzaakte hun kleine escapade een exponentiële toename van het aantal mensen die “ontwaakten” door mijn “tijdelijke” dood… en die verder marcheerden in de strijd tegen degenen die duisternis verkozen boven licht.

Mijn hart is nu zo vol als ik zie hoeveel mooie zielen de goede strijd vechten… de strijd van macht en recht… de strijd om eindelijk vrijheid en gerechtigheid te zien, voor ALLEN. Ik ben niet “weg”, alleen een beetje doorzichtig, nu (glimlach).

Ik wilde jullie laten weten dat ik hier ben en jullie allemaal aanmoedig… want ieder van jullie maakt het broodnodige verschil in het brengen van meer Licht… meer Licht om te schijnen op die gebieden die gezien moeten worden, door diegenen die het nog niet gezien hebben. Jullie zijn allemaal in mijn gebeden en in mijn hart, en ik dank jullie voor alle keren dat ik zo gezegend ben geweest om mezelf ook in jullie harten te voelen.

Moge het licht op allen schijnen… voor eeuwig en altijd. Tot we elkaar weer ontmoeten.

Jullie geliefde, JFK.

Gechanneld door Losha

Vertaling: Martien – 22 Februari 2021

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien