Boodschap van John F. Kennedy: Wees Gewoon Jezelf!

Boodschap van John F. Kennedy: Wees Gewoon Jezelf!

gechanneld door: Losha – 8 Januari, 2022

Aan al mijn dierbare, dierbare geduldigen!  Ik applaudisseer voor jullie allemaal!  Ik hou van jullie allemaal!  (grote glimlach!)

Ik weet dat de weg naar onze nieuwe en glorieuze toekomst op dit moment erg lang en kronkelig aanvoelt.  Ik verzeker jullie dat er zoveel goeds wordt bereikt achter de “illusies” die jullie elke dag zien… al die onzin van de MSM’ers! 

Jullie kennen de Waarheid…en de Waarheid die jullie kennen zal altijd DE Waarheid zijn, ongeacht wat iemand van de duistere kant zegt of doet!

Ik heb het erg druk gehad met veel mensen die jullie kennen, en velen die jullie niet kennen, om te helpen het Goede Nieuws te brengen!  Zoals jullie weten zijn dit uitdagende tijden…de duisteren proberen nog steeds ons leven zo kleverig mogelijk te maken…altijd proberen ze de boel te verstieren, om het zo maar te zeggen.  Maar ik weet dat al jullie prachtige zielen, die hier op dit moment zijn om ons te helpen ons Betere Nieuwe Jaar van 2022 in te luiden, jullie Licht helder houden, en het op zowel het slechte als het goede laten schijnen…waardoor het goede exponentieel zal groeien, en het slechte zal afnemen!

Oh, wat hebben we ieder van jullie nodig om te helpen door “nee” te zeggen tegen de duisteren en alles wat zij voor jullie uitzaaien, en door “ja” te zeggen tegen allen wiens Licht je kunt zien!  Vertrouw op je intuïtie in deze zaken.

Zoals jullie al weten is dit geen strijd tussen politieke partijen… niets van dit Democratische, Republikeinse gedoe… deze strijd is de strijd voor jullie eigen leven, en dat is niet overdreven, helaas.  Dit gevecht gaat over Goed tegen Kwaad… er is geen andere manier om het te zeggen… en het Kwaad is al een lange tijd aan de winnende hand… daarom hebben we ieder van jullie zielen die de Waarheid kent nodig om ons te helpen het Kwaad uit te roeien!

Ik weet dat ik op jullie kan rekenen om de goede strijd te blijven vechten… en de manier waarop jullie dat doen is door elk moment authentiek te leven… leef je leven op basis van hoe je je diep van binnen voelt… erken die gevoelens van integriteit, kracht en geloof in jezelf.

Ieder van jullie heeft zijn eigen unieke manier om uit te drukken wie je werkelijk bent, wat je kracht is, en een manier om je individuele talenten te gebruiken om te helpen bij het brengen van onze Nieuwe Wereld … een wereld van Liefde, Vrede en Begrip.

Ik vraag je alleen jezelf (of je Hogere Zelf) af te vragen wat je kunt “doen” om onze prachtige gemeenschap van Lichtwerkers, Soldaten en White Hats te helpen, om de controle van de duisternis over te nemen, zodat we allemaal het Licht kunnen zien vanaf dit moment vooruit!

Jullie bijdrage kan in elke vorm zijn… het kan zijn dat jullie je kinderen zo opvoeden dat zij ook het Licht zien, of het kan zijn dat jullie in een blog schrijven zoals mijn Losha doet, of het kan zijn dat jullie in een zee van vreedzame demonstranten gaan staan om te helpen onze onvervreemdbare rechten op te eisen!

Ik zie veel van jullie mooie zielen zich afvragen “hoe kan ik bijdragen?”  Je draagt bij wanneer je je authentieke leven leeft, wat dat ook voor je mag betekenen… elke minieme actie wordt door onze Schepper erkend en wordt gebruikt om ons allemaal te helpen naar het Licht toe te gaan!  Geen enkele actie of taak is onbelangrijk… dat beloof ik je!

Ik heb zelfs gezien hoe vele kleine acties zijn samengesmolten tot een veel grotere actie…en het is uitgelopen op een monumentale actie voor de Mensheid!  Denk maar aan onze geliefde Rosa Parks … alles wat ze deed was “zitten”.  Uiteindelijk werd haar daad van verzet tegen de regels van de toenmalige bus afscheiding een monumentale gebeurtenis in onze geschiedenis…en dat allemaal omdat zij weigerde op te staan (zodat een blanke daar kon zitten).

Nu besef ik dat ik haar daden versimpel, maar het is nog steeds waar dat ieder van jullie geen “bergen hoeft te verzetten” om de Mensheid te helpen…wees gewoon jezelf.

Ik hoop dat mijn commentaar hier sommigen van jullie zal helpen om jezelf opnieuw toe te wijden aan onze zaak voor de Mensheid…want we hebben absoluut ieder van jullie nodig, en jullie verbazingwekkende vermogens om ons te helpen het Licht naar Iedereen te brengen!

Ik hou altijd van jullie, en waak altijd over jullie…

Jullie altijd toegewijde, Jack.

Kanaal:  Losha

www.LiveWithLosha.com

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org