Boodschap van John F. Kennedy: We zijn er bijna!

Boodschap van John F. Kennedy:
We zijn er bijna!

Gechanneld door Losha – 7 maart 2021

Mijn geliefde Patriotten…we zijn er bijna!  Ik vraag jullie om nog een beetje langer vol te houden!  Ik weet dat het wachten eindeloos lang lijkt, maar diegenen onder jullie die de lange en smerige geschiedenis van onze Verenigde Staten (en de wereld) hebben bestudeerd, weten “waarom” het zo lang duurt… er is zo ontzettend veel uit te zoeken!

Ik ben zo ontzettend trots op al jullie Patriotten, Lichtwerkers, Waarheidszoekers, en alle anderen, die bijna letterlijk jullie families en vrienden hebben “opgeofferd” om de Waarheid te volgen.  Ik weet dat het nu heel veel pijn doet, maar alle zielen die het op hun pad hebben om zich hier op Moeder Aarde te blijven ontwikkelen, zullen samen een veel zonnigere toekomst zien… en op een heel goede tijd, zou ik daaraan willen toevoegen!

Dit is een zeer kritieke periode, op dit moment … dus, ik vraag al jullie mooie zielen die de Waarheid kennen, om ernstig te bidden voor de bescherming van al onze dappere strijders van de Waarheid die in de frontlinie zijn, en de meest afschuwelijke dingen tegenkomen die men ooit kan zien … en toch blijven ze hun werk doen, voor zichzelf, voor de kinderen, en voor ONS!  Ik vraag jullie om zo vaak als jullie kunnen een schietgebedje te doen voor deze moedige zielen, gedurende jullie dagen… vooral de komende twee weken.  Ik herhaal…dit is een zeer kritieke tijd…waarin het Goede moet zegevieren over het Kwade…en het zal elk gebed tot God vereisen, en elke bedeling van de Waarheid, en de wapenrusting van elke ziel van de Waarheid!..want dit is een strijd tot het “einde”…. …en ook al weten we nu al dat God op het “einde” zal winnen…het zal nog niet zo “glorieus” zijn op grondniveau, totdat elk laatste beetje van het Kwaad is “weggespoeld”…dan kan het vieren beginnen!

Zoals ik schijn te doen in de meeste van mijn berichten via deze channelaar, zou ik ook een moment willen besteden om ieder van jullie er voorzichtig aan te herinneren hoe zeer jullie individuele bijdragen belangrijk zijn, en jullie eigen leven! is, om President Trump (ja, hij is nog steeds President!) en zijn trouwe collega’s te helpen bij het uitstippelen van de laatste paar strategieën om het Kwaad, dat nog steeds welig tiert, “neer te halen”.  Blijf alstublieft jullie leven leiden met passie…passie voor onze Vrijheid, onze Soevereiniteit, en onze Liefde voor het Leven!  Elke gedachte die je denkt, en elke actie die je onderneemt, draagt op een positieve of negatieve manier bij aan het “creëren” van die zeer reële Vrijheid, voor ons allen.  Dus, blijf alstublieft bidden voor onze President Trump en allen die ons helpen te vechten voor ons Recht!… ons Recht om Vrij te Zijn!

Onze President Trump heeft een meesterlijk plan uitgevoerd om ons te bevrijden van onze onderdrukkers…en om ons recht om Soeverein te zijn, aan ons terug te geven…wat een glorieus iets zal dat zijn!  Ik wil onze President Trump op dit moment persoonlijk bedanken voor alle moed, vastberadenheid, volharding en liefde die hij ons allen heeft getoond, terwijl hij ons zo methodisch van deze boosdoeners heeft bevrijd.  President Trump moest bereid zijn om zijn eigen “recht op leven” op te offeren toen hij deze immense en plechtige inspanning op zich nam, samen met het recht van zijn eigen familie om ook te leven… om ons allemaal weer vrij te laten zijn!

Alle liefde en eer aan onze President Trump!

Wat de komende weken betreft… wel, dat is niet veel, zeg ik… alleen een “laatste stellingname” voor de soevereiniteit van de mensheid!  Dat is helemaal niet veel, is het niet, lieverds!  Ik probeer alleen de stemming wat op te vrolijken… er staat echt een laatste krachtmeting op het punt plaats te vinden.  Is het niet heerlijk om te beseffen dat alle angst die we de afgelopen jaren (en voor velen zelfs nog langer!) hebben doorgemaakt, bijna voorbij is!  Looft God!  Alle zegeningen zij aan God gegeven!  Wij zijn Eén met God!

Nu het rechtvaardige “einde” bijna in zicht is, moedig ik ieder van jullie aan om te beginnen na te denken over hoe je zou willen dat je nieuwe, vrije leven er “uit zou zien”.  Aangezien ons leven “vertraagd” is door verraderlijke middelen, stel ik voor dat dit een perfecte gelegenheid is om na te denken over waar je staat in jouw leven, en of er positieve veranderingen zijn die je zou willen maken, om verder te evolueren met al die anderen van de mensheid, die nu leren creatief te zijn met hun leven en hun “levensonderhoud” (banen)…en nieuwe manieren creëren om inkomen te genereren door dat te doen waar ze werkelijk gepassioneerd over zijn!

Dat is het soort reflectie waar ik het over heb… je leven bekijken alsof je door een panoramische lens kijkt… en beslissen of je al dan niet houdt van, en je goed voelt bij, wat je ziet.  Als dat niet zo is, dan is dit de perfecte gelegenheid om de opwindende veranderingen door te voeren die je jezelf diep in je ziel “ziet” doorvoeren!  Mijn channel hier heeft de laatste tijd veel spannende, maar ook enge veranderingen doorgevoerd, en ook al voelde ze zich er niet prettig bij, ze wist van binnen dat het de juiste verandering voor haar was.

Wanneer iemand grote, ongemakkelijke veranderingen in zijn leven wil maken, hoef je alleen maar die eerste, kleine stap te zetten…wat het ook mag zijn…en dan, als je je “toewijding” toont aan de verandering in je leven, zullen al je gidsen en engelen ingrijpen en je op je weg helpen, door je “tekens” te geven dat je op de goede weg bent!  Kijk altijd naar tekenen, geliefden!  Ze zijn opwindend om te zien, en ze helpen je vooruit te gaan, op weg naar een nieuw en verlichtend leven… voor jou!

Wanneer ik inga op dit soort details met betrekking tot het levenspad van een individu, zoals ik heb gedaan, dan is dat met het begrip dat ieder van ons hier is, op dit zeer belangrijke moment in onze geschiedenis, om anderen te helpen zich te blijven ontwikkelen…zowel in de fysieke wereld hier op Aarde, als ook spiritueel, terwijl we ernaar streven onze vibratie hoog te houden, en te helpen ons Licht helder te laten schijnen, zodat anderen het kunnen zien, en te beginnen hun eigen Licht te laten schijnen, zodat anderen het kunnen zien…enzovoort, enzovoort!  Dit is hoe het zo belangrijk wordt voor ieder van ons om ons ware pad te bewandelen, en hoe die toewijding om dat te doen, de hele mensheid helpt om vooruit te komen, uit het oude moeras van kwaad, en in het Licht van het Goede!  Ja, men zou zelfs kunnen zeggen het Licht van God! Zie je hoe dicht ze bij elkaar liggen als ze uitgesproken of gespeld worden?  Zo wonderbaarlijk!

Wel, ik denk dat ik gezegd heb wat ik wilde zeggen op dit moment…om te proberen al mijn geliefde Patriotten, Lichtwerkers, Waarheidszoekers, en meer te inspireren en te verheffen!  JULLIE inspireren MIJ allemaal!   Ik dank jullie daar… diepgaand voor!

Ik ben altijd dichtbij, waak over jullie en help jullie waar ik kan…terwijl ik ook op andere, meer strategische manieren help…we zijn zo dichtbij om verder te kunnen gaan in ons mooie leven van Vrijheid…blijf de lijn vasthouden, mijn geliefden!

Jullie altijd toegewijde, Jack.

Vertaling: Martien