Voor Ouders Die Jonge Kinderen Ondersteunen

Voor Ouders Die Jonge Kinderen Ondersteunen

Door: Lisa Renee – 22 Augustus 2021

Dierbare Ascenderende Familie,

Deze maand geven wij enkele ondersteunende richtlijnen in overeenstemming met de Wet van Een die zijn ontworpen voor ouders en voogden van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. De kinderen van deze Aarde hebben veel te verduren en hebben spiritueel volwassen ouders, leraren en begeleiders nodig om hen te helpen hen door het ongelooflijke doolhof van verwarring en duistere inmenging te leiden waaraan zij worden blootgesteld. Duistere krachten weten dat kinderen en tieners gemakkelijke doelwitten zijn en zullen proberen hen te manipuleren en hen op allerlei manieren klaar te stomen voor zelfverminking en spirituele afwijzing.

Als ouder ben je een spirituele verzorger van je kind tot de leeftijd van 21 jaar, en heb je het volste recht om hun ruimte op te eisen als beschermd door de natuurwetten die je hebt opgesteld vanuit ouderlijke liefde en bezorgdheid. Als ouders moeten we oplettend zijn om de ouderlijke macht niet te misbruiken door overdreven beschermend te zijn, maar we moeten ook stappen ondernemen om onze kinderen op te voeden zodat ze een krachtige houding krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met duistere entiteiten, seksuele belagers en andere kinderen die door diezelfde krachten gebruikt kunnen worden. Door kinderen een structuur van gebed en meditatie aan te leren, leren zij waardevolle hulpmiddelen om te weten hoe zij emotioneel zelf-regulerend kunnen zijn om kalmer en meer ontspannen te zijn, en leren zij over de authentieke menselijke kwaliteiten van mededogen en empathie om beter met anderen om te gaan.

In de interpretatie van de Wet van Een binnen onze Spirituele Ascensie context, is het een egalitaire filosofie voor het evolueren van de mensheid naar humanitaire doelen. Ascensie studie is gemaakt als een evolutionair model voor onze planeet en de mensheid om spirituele vrijheid te bereiken. De belangrijkste focus ligt op de innerlijke spirituele studie en reflectie die gemaakt is met de persoonlijke toewijding om iemands bewustzijn en welwillendheid ten opzichte van het leven uit te breiden. Als we ons bewustzijn verruimen, verschuiven we van perspectief om onze onderlinge verbondenheid met al het Leven te voelen en worden we georiënteerd om anderen van dienst te zijn, omdat dit de organische weerspiegeling is van de innerlijke geest. Wanneer we deze allesomvattende spirituele-energetische verbinding ervaren, verlangen we van nature naar het beoefenen van menselijke vriendelijkheid en streven we ernaar samen te werken met het ontwikkelen van hogere structuren die waarde hechten aan menselijke wezens, een waardesysteem van Wereldhumanisme.

Op dit moment bevinden we ons in het meest uitdagende deel van de overgang die in onze wereld plaatsvindt en die de mensheid naar een nieuw astrologisch tijdperk beweegt dat planetaire bevrijding of spirituele ascensie ondersteunt. De planeet ondergaat een enorme bewustzijnsverschuiving waarin alle menselijke wezens hun manier van denken en zijn moeten aanpassen aan dat wat in directe afstemming is met hun ware goddelijke essentie en spirituele doel. Het is door het herontdekken van het heilige kristallen menselijke hart dat de krachtige aanwezigheid van creatieve op het hart gebaseerde intelligentie van de Godheid zich uitdrukt als ware medelevende liefdevolle vriendelijkheid vanuit het engelachtige menselijke wezen.

Wanneer de krachten van Liefde volledig aanwezig zijn in een persoon, opent en bloeit hun hartcentrum, wat hen op natuurlijke wijze voortstuwt naar elke laag van de ascensie stadia die hen bewustzijnservaringen brengen zoals geleid door hun innerlijke geest.  Terwijl we door het spectrum van frequenties bewegen en dimensionale verschuivingen ondergaan, verruimt dit het bewustzijn door het proces van het leren van levenslessen of het bereiken van Gnosis, wat ons evolueert naar uiteindelijk het maken van hogere keuzes in levensstijl om spirituele vrijheid te bereiken.

Ouders Zijn de Geestelijke Beschermers van Kinderen

Als ouder ben je de voogd en spirituele Beschermer van de ziel dat jouw kind is, of het nu biologisch is of geadopteerd. In het proces dat voorafgaat aan de geboorte, zijn de zielen van kinderen aangetrokken tot de genetische lijn van hun ouders en hebben hen uitgekozen voor spirituele doeleinden en bewustzijnslessen. Ieder mens heeft een ziels-blauwdruk die ontworpen is met specifieke astrologische imprints die fungeren als de beschermingsrails voor die ziel om hen te helpen de levenslessen en bewustzijnservaringen te bereiken die zij wilden of nodig hadden in het huidige leven.

Ouders die ervoor gekozen hebben om deel te nemen aan het ascensie-proces zouden zich ervan bewust moeten zijn dat dit ook naar jullie kinderen verwijst, wanneer ouders schaduw-energieën en voorouderlijke patronen opruimen, worden de spirituele voordelen rechtstreeks aan jullie kinderen gegeven via de ouderlijke band. Dit betekent dat ouders die echt liefdevol gedrag, persoonlijke 12D Christos afscherming, spirituele zuivering en gebedsintenties van het sturen van zegeningen voor je kinderen beoefenen, uiterst krachtig is in het ondersteunen van hun bewustzijnslichaam en hen helpt om stevig verbonden en uitgelijnd te zijn met hun eigen innerlijke geest.  Bewust en liefdevol ouderschap biedt verhoogde spirituele bescherming voor hen wanneer ze slapen en wanneer ze niet in jullie aanwezigheid en directe zorg zijn, om wat voor redenen dan ook.

Wakkere ouders en voogden moeten zich bewust zijn van de energetische blootstelling van hun kinderen aan een assortiment van zintuiglijke stimulatie die zich in het huis van het gezin en de directe omgeving bevindt. Een algemene vuistregel voor ouders is te weten dat de juiste aard van de werkelijkheid energie is en jullie kinderen op hun leeftijd afgestemde concepten te leren die hen helpen energie beter te onderscheiden door gewaarwordingen te voelen. 

  • Alles is energie.
  • Energie is bewust en intelligent.
  • Sommige energieën kun je zien, andere energieën zie je niet maar kun je wel voelen.
  • Energie is geest en geesten zijn overal.
  • Geesten kunnen liefdevol en aardig zijn of haatdragend en gemeen.
  • Dit zijn voorbeelden van positieve of negatieve energie. Te veel negatieve energie maakt ons ziek.
  • Bewust zijn van de soorten energie of geesten rond jou en je kinderen is essentiële informatie om te hebben.
  • We oordelen niet, maar we onderscheiden.

Het is dus belangrijk dat ouders zich bewust zijn van het identificeren van bronnen van negatieve en giftige energieën die het kind kunnen infecteren wanneer het wordt blootgesteld aan mainstream op angst gebaseerde inhoud in computers, smart phones, klaslokalen, cartoons, videospelletjes, online chatrooms of televisieprogramma’s. Kinderen jonger dan zes jaar zijn extreem empathisch voor hun omgeving waarin blootstelling aan bepaalde soorten op angst gebaseerde of schadelijke negatieve energieën en geweld hen spiritueel kan traumatiseren en deze negatieve patronen in hun onderbewustzijn kan inprenten, wat een grote invloed op hen heeft tot in hun volwassenheid.

Liefhebbende ouders kennen hun kinderen beter dan ieder ander die beweert een expert of autoriteit te zijn in zaken die invloed hebben op je kind. Het is dus van cruciaal belang om de controle te nemen over en toezicht te houden op de blootstelling van jullie kind betreffende informatie die wordt verstrekt door andere volwassenen, zoals artsen, leerkrachten, overheidsinstanties of vermeende kinderdeskundigen. Jij als ouder bent de expert als het erom gaat te weten wat je kind nodig heeft om te kunnen gedijen in de wetenschap dat het een ziel heeft. Gebruik kritisch denken en gezond verstand bij het opvoeden van je kind en sta niet toe dat anderen je ouderlijk gezag of persoonlijke macht afnemen over hoe jij besluit je kinderen op te voeden zodat ze opgroeien tot gezonde en gelukkige volwassenen. Jullie zijn hun geestelijke voogd; zelfbenoemde autoriteiten en overheidsinstanties die hun invloed willen doen gelden zijn dat niet.

Bovendien zijn er veel synthetische chemicaliën en ziekteverwekkers die fysieke gifstoffen zijn in het milieu waar we elke dag aan worden blootgesteld en deze chemicaliën en genetische veranderaars worden opzettelijk gemengd in ons voedsel, water, lucht en vaccinaties. Het punt is dat we opgeleid moeten zijn om potentiële gifstoffen te herkennen en te weten dat een opeenstapeling van toxische blootstellingen in de loop van de tijd uit verschillende bronnen, zoals fysieke gifstoffen, mentale gifstoffen, emotionele gifstoffen allemaal samen geestelijke gifstoffen genereren die onze kinderen enorm verzwakken. Ons gezond verstand zegt ons dat we als ouder de blootstelling aan giftige stoffen en negatieve energie in onze gezinseenheid willen beperken. We doen ons best om een zo gezond en positief mogelijke omgeving voor onze kinderen te creëren waarin ze kunnen opgroeien en zich ontwikkelen, zodat ze kunnen uitblinken en hun hoogste spirituele potentieel kunnen verwezenlijken. 

Kinderen onder de leeftijd van zes jaar

Dus, voor kinderen onder de zes jaar, wees je er vooral van bewust om de toegang tot het huidige kinderamusement en mediabronnen te controleren, evenals het reguliere lesprogramma in de klas, door je bewust te worden van kinderlokkerij in seks en geweld, en de mind control tactieken die worden gebruikt voor opzettelijke onderbewuste programmering. De huidige westerse cultuur is sociaal geconditioneerd tot het accepteren en normaliseren van anti-menselijke en op satanisme gebaseerde geloofssystemen. Het is dus van cruciaal belang om je geest te behoeden voor deze plaag en je kinderen te begeleiden naar positieve geloofssystemen, die helpen om eigenliefde, eigenwaarde en zelfverantwoordelijkheid op te bouwen. Kinderen in deze leeftijdsgroep mogen nooit worden blootgesteld aan media met een doodscultuur of inhoud die door een andere volwassene wordt doorgegeven en die verband houdt met de openlijke aanvaarding van seksuele situaties, geweld, genderkwesties, raciale vooroordelen en andere verdelende classificatiesystemen die specifiek worden gebruikt om kinderen door middel van schadelijke indoctrinatie te chanteren. Schadelijke indoctrinatie is verwant aan de doelbewuste social engineering van ontmenselijkende geloofssystemen in het publiek, die ontworpen zijn om gevoelens van demoralisatie en lage eigenwaarde in te planten in jonge en beïnvloedbare geesten.

Geloofssystemen die de eigenwaarde en het gevoel van eigenwaarde van een kind omgeven, beginnen zich te vormen door uiterlijke blootstellingen tijdens de zwangerschap en in de babytijd, en ontwikkelen zich geleidelijk verder in de loop van de tijd. Vanaf het moment dat een baby als pasgeborene ter wereld komt, helpt het niveau van liefdevolle zorg en positieve aandacht dat een baby van zijn ouders krijgt, hem om een sterk kernzelf op te bouwen dat zich verbindt met zijn zielsuitdrukking. Het bouwen van de basis voor het kernzelf om eigenwaarde te ontwikkelen wordt gecultiveerd wanneer de ziel van het kind liefdevolle vriendelijkheid, zorg en aandacht van de ouders ervaart, wat een veilige omgeving schept voor het verkennen van persoonlijke expressie.

Het bewustzijn van de ziel is aanwezig in de zich ontwikkelende foetusfase, die verder samensmelt en zich verbindt tijdens de levende geboorte, wat het diepgaande moment is waarop de ziel de incarnatie-imprints en klokschildsjabloon (tijdlijn) van het collectieve bewustzijn van de planeet Aarde aanneemt. Pasgeborenen en baby’s zijn empathisch verbonden met het auraveld van de biologische moeder en dus zal de ziel van het kind het meest beïnvloed worden door de emotionele toestand van de moeder en later zal het empathische banden vormen met de vader en de primaire verzorgers. Het verwijderen of verstoren van biologische ouderlijke banden is de agenda van de anti-menselijke krachten om zielen te traumatiseren wanneer zij baby’s en kinderen zijn. Hoewel het aardse leven gecompliceerd is en we dit niet altijd kunnen voorkomen in de huidige verkeerd uitgelijnde cultuur, moeten adoptieouders en verzorgers van weeskinderen zich ervan bewust zijn dat er een scala aan spirituele gevolgen zijn die de ziel van een pasgeborene of baby kunnen traumatiseren. De inprentingen die zij op deze leeftijd van volwassenen ontvangen zijn van cruciaal belang voor hun succesvolle ontwikkeling en toekomstig gevoel van eigenwaarde om hun zielsblauwdruk te actualiseren. 

Hoewel veel kinderen meer gevorderde zielen zijn en hun hart en bovenste chakra energiecentra gedeeltelijk actief hebben, is het verstandig voor ouders om te weten dat kinderen het doelwit zijn van spirituele oorlogsvoering in de huidige heersende doodscultuur. Als ouder is het uw verantwoordelijkheid om uw kinderen te helpen op te groeien met een sterk gevoel van eigenwaarde en spiritueel verbonden te zijn om zo goed aangepaste en bewuste menselijke wezens te worden. Als een wakkere ouder is het belangrijk om de tekenen en rode vlaggen te kennen die betrokken zijn bij het klaarstomen van kinderen voor schadelijk gedrag dat welig tiert in de huidige maatschappij en om pro-actieve stappen te ondernemen om de potentiële negatieve gevolgen voor je kinderen onder controle te houden. Dit betekent niet dat je hen de nodige levenservaringen moet ontzeggen, maar eerder dat je hen bewust moet maken van de impact van negatieve energieën door de hoeveelheid negatieve energie, die zij filteren, in de gaten te houden. Als hun ouder kun je hen helpen deze negatieve energieën te filteren en op te ruimen, zodat ze niet internaliseren of vast blijven zitten in het bewustzijn en het lichtlichaam van je kind.

Wees een positief rolmodel

Als wakkere ouders of als voogd zijn jullie de belangrijkste volwassen figuren in het onderwijzen van je kinderen over bewustzijnsenergie en door het modelleren van positieve levensbevestigende vaardigheden voor hen om na te volgen. Door de intentie te hebben om te leven als het positieve voorbeeld voor anderen en door de intentie om hogere frequenties vast te houden door de uitdrukking van liefdevol en vriendelijk gedrag in de familie-eenheid, ontvangt je kind de positieve imprint op zijn bio-neurologie die accumulatie van positieve frequenties in zijn lichtlichaam omvat. In de vroege ontwikkelingsfasen van de kindertijd ontwikkelen spiegelneuronen spiegelende eigenschappen doordat het kind het repetitieve gedrag van zijn ouders en de omgeving nabootst en imiteert. Een spiegelneuron is een zenuwcel die ontvlamt wanneer de persoon een handeling waarneemt die door een andere persoon wordt uitgevoerd. Dit betekent dat een kind dat kijkt naar het gedrag van zijn ouder of verzorger, in feite sporen legt voor hetzelfde neuronale actiepatroon, via de informatie die wordt overgebracht in hun neurale impulsen. Baby’s en kinderen hebben van nature een veel tragere hersengolffrequentie dan volwassenen en daardoor ontwikkelen zich eerst de werking van de rechter hersenhelft en de zintuiglijke vermogens die verband houden met het ontvlammen van spiegelneuronen en gevoelens van empathie.

Baby’s en kinderen worden beïnvloed in hun geloofssystemen en gedrag door naar hun ouders te kijken, zij ontlenen hun sociale signalen aan wat hun ouders doen. Wees je ervan bewust dat als ouder, je kinderen je voortdurend observeren vanuit een onderbewust en bewust niveau en dat dit hun gedrag zal informeren en vormen. Kinderen zijn van nature empathisch en zeer beïnvloedbaar door de energie en het gedrag in hun omgeving. De belangrijkste vormende jaren van hun unieke ego-persoonlijkheid vormen zich tot ongeveer de leeftijd van zes jaar, met een andere laag van verdiepende zielsintegratie die zich voordoet gedurende de leeftijd van twaalf jaar.  Daarom wordt voorgesteld model te staan voor de positieve eigenschappen die jullie je kinderen willen bijbrengen, zoals het ontwikkelen van een moreel karakter en een persoonlijk waardesysteem gebaseerd op eerbied voor het leven, het beoefenen van onvoorwaardelijke liefde, vrede, compassie en empathie. Het model van de Kosmische Soevereine Wet van Een en de ethische deugden van de Geesten van Christos houden eerbied voor het leven in en helpen hen om als kinderen spirituele kracht te ontwikkelen, waardoor ze volwassen worden en zich bewust worden van het samen met anderen creëren van een vreedzame cultuur van Wereldhumanisme.

In de huidige menselijke cultuur wordt het tonen van onvoorwaardelijke liefde en het in staat zijn tot open, eerlijke en medelevende communicatie op alle niveaus van relaties over het algemeen niet benadrukt. We leven in een wereld vol stress, maar toch is het van cruciaal belang om tijd vrij te maken voor communicatie binnen het gezin en voor open dialogen die onze kinderen van alle leeftijden helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van het leven en om een aantal basisinstrumenten te hebben om met emotionele problemen om te gaan. Maak je verwachtingen duidelijk wanneer het de leeftijd is die je nodig hebt en als er problemen zijn, leg die dan uit door je gevoelens te uiten en je kind uit te nodigen om je te helpen bij het oplossen van problemen, zodat hij of zij ook kan bijdragen aan de oplossing.

Op de leeftijd van zes jaar en jonger is het kind en zijn lichtlichaam nog steeds verbonden met het lichtlichaam van zijn ouders, waarbij de meest aanwezige verzorger of moederfiguur gewoonlijk de ouderlijke band voor de gedeelde lichtlichaamsamenvoeging zal houden. De anti-christ krachten hebben vele schadelijke strategieën die zij gebruiken om zich op kinderen en familie-eenheden te richten om de band tussen moeder en kind en de biologische ouderlijke band met de zielen van hun kinderen te verstoren, omdat dit de natuurlijke zielsgroei verstoort in de belangrijkste fase van de zielsacclimatisatie van een kind in het aardse leven.  Vanwege de hoge waarschijnlijkheid van deze gedeelde lichtlichaam resonantie, zal het kind in het bijzonder verbonden zijn met de meest aanwezige verzorger of ouder door positieve overdracht. Positieve overdracht betekent dat zij de energetica en emotionele frequenties zullen ontvangen die worden uitgedrukt als de fundamentele frequentie van hun primaire verzorger of ouders en die energieën en emotionele toestanden die in het gezinshuis worden aangetroffen.

Het wordt aanbevolen om dagelijks te mediteren en te bidden wanneer je zwanger bent, en de ziel van je baby op te nemen in je gebeden en dagelijkse zegeningen. Na de geboorte van het kind, mediteer je en betrek je de zielen en hogere zelven van je kind of kinderen om met jou deel te nemen aan reinigende en helende gebeden of aangeboden zegeningen. Met baby’s of kinderen in nood is het heel spiritueel helend om regelmatig te mediteren en te bidden terwijl je het kind in je armen houdt in de buurt van je hartchakra of terwijl je het kind, als het wakker is of slaapt, in de nabijheid van je lichtlichaamsveld plaatst wanneer je aan het reinigen, afschermen en bidden bent. Gedurende deze leeftijd zijn baby’s en kinderen zeer ontvankelijk voor de Wet van Resonantie die resulteert in directe positieve energietransfer van de ouder tijdens elke vorm van ascensiegerichte activiteit, zoals het houden van liefdevolle gebeden en opruimintenties die de hogere frequentietrillingen in jou en je kinderen zullen verhogen.

Op deze leeftijd is het onderwijs een voorbeeld en onderwijs over ascensie concepten is niet nodig tenzij ze je rechtstreeks om die informatie vragen. Als een wakkere ouder zijn visualisatieoefeningen en het gebruik van verbeelding voor co-creatie van positieve energieën het belangrijkste hulpmiddel om het lichtlichaam van je kind sterk en beschermd te houden. Het herhalen van eenvoudige zinnen als:  God of Christus houdt van (hun naam), Mama en Papa houden van (hun naam), De Mooie Engelen houden van (hun naam), zodat ze constante energetische indrukken en positieve bevestigingen ontvangen dat ze onvoorwaardelijk geliefd zijn door beide sets van hun Universele God ouders en hun biologische ouders of verzorgers.  In de ES gemeenschap is het Christos 12D Schild de basislering om spirituele verbinding en lichtlichaamskracht op te bouwen, waarbij de ouder deze visualisatie-oefening voor hun kinderen kan doen als hun spirituele beschermer vanaf de geboorte tot de leeftijd van 21 jaar.

Om onszelf, onze kinderen en families te helpen zich voor te bereiden op planetaire ascensie en onze spirituele aspecten te helen, moeten we weten dat menselijke wezens een zielsanatomie hebben die multidimensionaal is. Dat houdt ook het besef in dat om onze families de beste zorg te geven, onze kinderen zullen moeten worden verzorgd in de context dat zij multidimensionale spirituele wezens zijn. Om een levensstijlplan te ontwikkelen om het bewustzijn van uw kinderen en gezinseenheid te helpen groeien, worden twee belangrijke benaderingen voorgesteld. Om na te denken over het implementeren van een holistische en integratieve levensstijlstrategie die gebaseerd is op het aanpakken van het Vier Lichamen Systeem voor kinderen jonger dan zes. Voor kinderen ouder dan zes jaar en met ouderlijke begeleiding kan het ondersteunend zijn om de belangrijkste chakracentra te introduceren met activiteiten die voorzien in het opzettelijk helen en in evenwicht brengen van de zeven belangrijkste chakra’s als een ascensie-levensstijl die korte meditatietechnieken omvat.

Vier Lichaams Systeem Model

Het Vier Lichamen Systeem Model is de beginfase van het leren hoe de multidimensionele componenten van de menselijke bewustzijnsintelligenties op elkaar inwerken via; het fysieke lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam en het spirituele energetische lichaam. Als we ervoor kiezen om te interageren met elk van onze vier hoofdlagen op het pad van spiritueel ontwaken, ondersteunt dit een holistische en geïntegreerde Ascensie. Wanneer je voor je kinderen zorgt en hen helpt om hen door aardse levensuitdagingen te begeleiden, kun je als ouder de context willen hebben om manieren te vinden die het vier lichaamssysteem van je kind ondersteunen en hen dan, wanneer ze ouder worden, bewust te maken van deze delen van hun lichaam en hoe ze functioneren.

Dit zal spirituele integratie en energetische verbinding tussen deze lichaamsdelen cultiveren, zodat ze samen veel effectiever functioneren. De meeste mensen besteden aandacht aan beperkte delen van hun lichaam die functioneren, waardoor de energiestroom en de communicatie tussen de basisdelen, evenals tussen de inwendige organen en klieren, kan worden verbroken. Als een individu in zijn/haar kindertijd wordt geleerd om te begrijpen dat zij hun gedachten en emoties kunnen kiezen en in positieve bewustzijnstoestanden kunnen veranderen, geeft dit hen vertrouwen wanneer zij zich realiseren dat zij niet hoeven te lijden onder de grillen van een weerbarstig emotioneel lichaam of instinctmatige impulsen. Het leggen van deze basis in het emotionele lichaam van een kind ontmoedigt in hoge mate een assortiment van ego-bindingsstoornissen die zich in latere jaren vaak ontwikkelen tot verslavingen en verslavende impulsen.

Het is dus belangrijk om te begrijpen hoe de vier hoofdlagen op elkaar inwerken, zodat je bewust kunt deelnemen aan het verbinden van elke laag van intelligentie om met elkaar te communiceren in de hele bio-neurologie. Als voorbeeld, veel volwassenen realiseren zich misschien niet dat hun onbewuste geest en bewuste geest gedachtevormen direct hun emotionele toestand creëren door middel van reacties en impulsen. Om emoties beter te beheersen en goede impulsbeheersing te hebben, zal men zich bewust moeten worden van de inhoud van het mentale lichaam en emotionele triggers, om bewust met elkaar om te gaan met het begrip dat we willen dat ons mentale lichaam en emotionele lichaam in harmonie met elkaar samenwerken. Naarmate we meer zelfbewust en bewust worden, nemen we deel aan de integratie en harmonisatie van onze vier hoofddelen en zullen we veel meer vrede en harmonie in ons leven ervaren. Als ieder individu zich bewust wordt van de integratie van deze vier lichaamsdelen, is een organische progressie in de richting van heelheid en innerlijke afstemming op de kern van het zelf, het natuurlijke resultaat.

Als ouder met deze kennis zul je de ziel van je kind willen helpen zich te ontwikkelen tot hun maximale spirituele expressie door hen te helpen deze delen te integreren door middel van op hun leeftijd afgestemde activiteiten en feedback die hun algehele gezondheid en welzijn ondersteunt.

Fysieke Lichaamsdoelen: Als ouder zou het ondersteunen van de lichamelijke gezondheid en voortdurende lichamelijke ontwikkeling van je kind betekenen dat je een aantal lichamelijke ondersteuningssystemen implementeert waarin je kind interesse toont. Dit kan het plannen van gezonde biologische uitgebalanceerde maaltijden zijn, regelmatig tijd om te rennen of buiten in de zon te spelen, samen te genieten van knutselen, spelletjes en spel of op avontuur te gaan om als gezin de natuur te verkennen. Lichamelijke afstemming kan groepsactiviteiten inhouden zoals sport of kinderyoga, maar ook een bewustzijn van aarding met de aarde, waarbij blootsvoets zijn of natuurwandelingen maken aardend werkt voor zowel kinderen als volwassenen.

Emotionele Lichaamsdoelen: Als ouder die de emotionele ontwikkeling van zijn kind ondersteunt, betekent dit dat je je kind helpt om in contact te komen met zijn emotionele gevoelens en impulsen en deze te begrijpen zonder repercussies. Als emotionele volwassenen kunnen we onze kinderen helpen om emoties beter te herkennen en te uiten; emoties die niet worden bestraft als goed of slecht, maar worden toegestaan als eerlijke uiting van gevoelens en vervolgens met mededogen worden verwerkt als dat mogelijk is. Laat je kind zien hoe het zijn frustraties kan loslaten en hoe het weer positieve gevoelens kan krijgen zonder te blijven hangen in driftbuien of negativiteit. Laat ze weten dat er consequenties zijn voor hun daden en laat ze zien hoe dat doorwerkt in de beslissingen die ze nemen. Dansen en zingen, zingen en neuriën, vocale en verbale communicatie bij het vertellen van verhalen. Veel lichamelijke genegenheid, knuffelen en kussen in een pure onvoorwaardelijke liefdevolle en meelevende en ondersteunende omgeving.

Mentale Lichaamsdoelen: Kinderen helpen om hun probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om blootgesteld te worden aan klassieke muziek, artistieke meesterwerken van schoonheid of spelen met speelgoed en spelletjes die vaardigheden cultiveren om manieren te verkennen waarop ze hun hersenen kunnen stimuleren terwijl ze leren door creatief spel.  Kleuren en tekenen, geheugenspelletjes, creatieve kunsten om de geest bezig te houden, allemaal vormen van leren en het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, gezond verstand en consequenties voor daden. Laat uw kind zien welke mogelijke lessen het heeft geleerd door interacties of keuzes die het maakt.

Spirituele Lichaamsdoelen: Moedig je kind aan om zich te verbinden met hun hogere spirituele kracht in de wetenschap dat die hogere kracht onvoorwaardelijk van hen houdt, door taal te gebruiken om die spirituele relatie te beschrijven op manieren waar jij je prettig bij voelt. Geef ze suggesties of begeleid ze in eenvoudige dagelijkse affirmaties, een kort en eenvoudig gebed ’s morgens en ’s avonds en, naarmate ze ouder worden, rustige momenten voor een snelle meditatie of een gedeelde reflectie op dagelijkse gebeurtenissen om de nadruk te leggen op het aanleren van spiritueel gedrag met deugd-ethiek. God is liefdevol en vriendelijk en de ziel is liefdevol en vriendelijk. Als mensen zich losmaken van God en de ziel, zijn ze niet langer liefdevol en vriendelijk.

Kinderen Ouder Dan Zes En Zeven – Chakra Systeem

Kinderen ouder dan zes jaar zijn er misschien klaar voor om meer te weten over hoe hun energielichaam werkt en dat alles om hen heen energie is. Als een wakkere ouder wil je misschien je kinderen laten kennismaken met energieconcepten zoals het chakrasysteem en beginnen met hen basismeditatie en hogere zintuiglijke technieken te leren. Als een ouder zijn eigen spirituele ascensie beoefening begint, kan er relevante informatie zijn die geschikt is om met je kinderen te delen. Afhankelijk van de leeftijd van je kind en hun specifieke sociale problemen, zoals schoolgaande kinderen, het onderscheiden van de beste tijden waarop ascensie gerelateerde activiteiten positief zijn te implementeren. Het kan zijn dat wanneer het een schoolvakantie of zomervakantie is, dit de beste tijd is om ascensie-informatie of verschillende concepten, die hen helpen om energie beter te onderscheiden, te introduceren.

Op deze leeftijd is het gepast om hen te introduceren tot het gebed en wanneer zij naar bed gaan God aan te roepen, Christus of hun Beschermengelen om hen verbonden en beschermd te houden in het eeuwige licht, en door dank uit te spreken voor de dingen die zij die dag hebben ontvangen. Wanneer het gepast is, stellen we ook voor om intenties voor de slaapstaat toe te voegen, zodat we wanneer we slapen ook de intentie hebben om spiritueel werk te doen, gebeden naar anderen te sturen of om hulp te vragen bij het oplossen van wereldse problemen die kunnen opkomen. Misschien weten we dat ons geliefde familielid zich niet goed voelt, dus de andere familieleden sturen hun gebeden tijdens de slaaptijd voor zegeningen van gezondheid en welzijn voor die persoon.

In een gezinshuishouden is het belangrijk om stille tijd te reserveren waarin ieder individu alleen kan zijn in een privé-ruimte waarin hij zich kan terugtrekken van de anderen. Geef jouw kinderen een speciale plaats of een rustig plekje waar ze alleen en ongestoord kunnen zijn. Misschien is dit een speciale boomhut of speelhuisje in de tuin waarin het kind graag toevlucht vindt en speelt in hun speciale ruimte die speciaal voor hen is ontworpen. Tijdens de ascensie cyclus, is het belangrijk om ervan bewust te zijn dat elk individu van elke leeftijd wat ruimte en alleen tijd in hun eigen energie nodig zal hebben en dat dit de mogelijkheid biedt voor spirituele genezing, herkalibratie en om te helpen hun energieveld weer in balans te brengen.

Op deze leeftijd zal het belangrijk zijn voor ouders om een positief waardesysteem te benadrukken waarin het noodzakelijk is om ouders en anderen zoveel mogelijk de waarheid te vertellen. Laat jullie kinderen weten dat jullie hen naar beste vermogen de waarheid zullen vertellen en dat jullie onvoorwaardelijk van hen houden en dat zij jullie ook altijd de waarheid zullen vertellen. Het is noodzakelijk dat wanneer je deze afspraak met jullie kind maakt, dat het vertellen van de waarheid nooit wordt bestraft met boze reacties.

Het kan nodig zijn dat ouders hun kinderen in bepaalde situaties duidelijk maken dat niet iedereen de waarheid spreekt en dat mensen soms dingen zeggen die ze niet menen; anderen, ook volwassenen, kunnen zelfs ronduit liegen.

Op een bepaald moment moeten ouders hun kinderen door moeilijke situaties loodsen waarin ze zijn blootgesteld aan iets dat niet waar is maar fantasie. Ze kunnen gehecht zijn aan een sprookje of een tekenfilmfiguur, waarbij een ouder hen moet helpen het verschil te begrijpen tussen een echt persoon en een namaakfiguur. Kinderen zullen op een bepaald moment worden blootgesteld aan pestkoppen en daarom helpt het om het gevoel van eigenwaarde, de veiligheid thuis en het oplossen van conflicten als manier van leven te versterken, kinderen te helpen om verdriet of gecompliceerde emoties los te laten wanneer ze worden blootgesteld aan iemand die hun gevoelens heeft gekwetst. Kinderen helpen te weten dat ongelukkige mensen soms onveilig zijn of gemeen doen en weten dat dit geen echte vrienden zijn, dat we deze relaties of connecties misschien moeten beëindigen. Daarom waarderen en koesteren we onze echte vrienden en familie die oprecht van ons houden en om ons geven zoals wij om hen geven en dat deze echte vriendschappen en familierelaties zegeningen in ons leven zijn.

Het zeven-chakra systeem is bijgewerkt met de Ascensie Aarde samensmelting met het Kosmische Stichter Bron Domein en is ook een manier om uw kind te helpen hun chakra centra te integreren door verschillende strategieën te integreren in de dagelijkse activiteiten van uw kind.

1D Wortel: Dit energiecentrum genereert een sterke en stabiele basis die het kind helpt zich zelfverzekerd en gesteund te voelen. Dit omvat lichaamsbeweging ter ondersteuning, regelmatige buitenactiviteiten, zwemmen, sport of familie bindingsactiviteiten. Dit energiecentrum is het aarding mechanisme dat in het rode spectrum aanwezig was. In de nieuwe diamantstraal energieën krijgt dit een licht magenta roze tint en is het rijk van vereniging met de Heilige Vader op de Aarde.  De toon van dit energiecentrum is KA en zijn mediterende metgezel is een magenta of roze toermalijn krista

2D Sacraal: Dit energiecentrum genereert een container voor het uiten van gezonde genoegens voor het instinctieve lichaam, het plannen van speciale evenementen voor verwennerijen, emotionele binding door delen, leuke wateractiviteiten, oefeningen voor de onderbuik. Dit energiecentrum was oranje en neemt nu een gouden oranje tint of romige perzikkleur aan en is het rijk van vereniging met Heilige Christos Sophia op de Aarde. De toon van dit energiecentrum is RA en zijn mediterende metgezel is een gouden keizerlijk topaas kristal.

3D Zonnevlecht: Dit energiecentrum is het centrum van de persoonlijke wil en de zetel van de geest van het spirituele kernlichaam. Ademhalings- en stressbevrijdende oefeningen, stoom afblazen en opgekropte energieën, open discussie over de ego-persoonlijkheidsaspecten, zoals het aanpakken van angsten en het stellen van korte-termijndoelen, oefeningen in eigenwaarde. Dit energiecentrum was geel en krijgt nu een geelgroenige gloed tot aquamarijne tinten en is het rijk van vereniging tussen het spirituele kernzelf en de Kosmische Heilige Moeder op de Aarde. De toon van dit energiecentrum is YA en zijn mediterende metgezel is een aquamarijn of herderiet kristal.

4D Hart Centrum: Dit energiecentrum is het centrum van onvoorwaardelijke liefde, vriendelijkheid en mededogen, de ontwikkeling van vertrouwen met zichzelf en anderen. Het uiten van genegenheid, omhelzingen en manieren om liefdevol te zijn naar anderen en liefdevol naar de natuur. Dit energiecentrum was lichtgroen en neemt nu een smaragdgroene diamant tint aan en is het rijk van vereniging met het Kosmische Smaragden Hart van God en de Smaragden Levensboom in het Albion Lichtlichaam van de Aarde. De toon van dit energiecentrum is SA en zijn mediterende metgezel is een smaragd kristal of malachiet edelsteen.

5D Keel – Dit energiecentrum is het centrum van communicatie en expressie van innerlijke waarheid door stem, spraak en zang. Zingen, stemcoaching, het geven van een stempresentatie of toespraak, optredens en zelfs gorgelen. Dit energiecentrum was kobaltblauw en neemt nu een zilverblauwe tot witte diamant tint aan en is het rijk van vereniging met de Kosmische Stem van God. De toon van dit energiecentrum is TA en zijn mediterende metgezel is een angeliet kristal of blauwe kant agaat edelsteen.

6D Wenkbrauw – Dit energiecentrum is het 3e oog dat creatieve visualisatie en intuïtieve vermogens opent. Focussen op het 3e oog met chakra training, het zich voorstellen van een violette stip in het centrum van de hersenen als een deur naar andere dimensies, het ophalen van herinneringen, het gebruik van verbeelding of andere creatieve kunsten met kleurrijke en mooie beelden. Dit energiecentrum was indigo en neemt nu een samengevoegde indigo-violette pasteltint aan en is het rijk van vereniging met het Kosmische Oog van God. De toon van dit energiecentrum is HA en zijn mediterende metgezel is een azuriet kristal of aquamarijn edelsteen.

7D Kruin:  – Dit energiecentrum functioneert als een volledig spectrum van spirituele afstemming op de Godheid door de samensmelting van alle andere energiecentra en kleurengolven. Dus, dit energiecentrum was violet en neemt nu een gouden halo aan van pastel regenboog diamant tinten die zich verenigen tussen de kroon en de basis die het lichaam omgeven in een gouden witte halo, die zich verder uitstrekt in regenboog pastel kleuren en is het rijk van spirituele vereniging met de Kosmische Drie-eenheid van God. De toon van dit energiecentrum is LA en zijn mediterende metgezel is een opaal edelsteen of Herkimer diamantkristal. LA is de grote eenmaker en synthesizer van alle energieën die ervoor komen.

Alle zeven kerntonen kunnen samen worden gechant als KA RA YA SA TA HA LA of Krystallah.

Het ondersteunen van de spirituele ontwikkeling van kinderen

Bij het ontwikkelen van een plan voor je kind of gezin door consistente activiteiten op te nemen die spirituele ontwikkeling, spirituele genezing en energiebalancering ondersteunen, die op één lijn liggen met planetaire ascentie en leren hoe in contact te komen met de goddelijke schepper, zijn hier een paar suggesties.

Planetaire Ascensie: Deel leeftijdsgeschikte informatie over de planetaire ascentie en persoonlijke ascentie die grote veranderingen in onze wereld creëren, zodat we een positieve humanitaire cultuur voor de Nieuwe Aarde kunnen co-creëren. Geef hen wat context over verwarrende dingen die ze om zich heen kunnen zien om hen te helpen begrijpen dat de hele mensheid een grote verschuiving ondergaat in hoe zij denken en dingen doen in de wereld. Niet iedereen weet dat de planeet aan het ascenderen is en dat het vereist dat zij zich aanpassen en veranderingen in hun leven aanbrengen om liefdevoller en vriendelijker te zijn om te helpen een gezondere plek te creëren om te leven. Sommige volwassenen zijn verward over wat er gebeurt en als gevolg daarvan kunnen zij zich verdrietig, boos of ongelukkig voelen over deze veranderingen.

Nieuwe Aarde: Ouders kunnen zich richten op elk van de principes van de Wet van Een en voorbeelden geven van hoe deze principes in praktijk worden gebracht in onze dagelijkse gezonde levensstijl, zodat we bewust werken aan de opbouw van een cultuur van Wereldhumanisme. De Wet van Een is eenheidsbewustzijn waarin we weten dat er een liefhebbende God Schepper is die ons verbindt met elk levend wezen en alle wezens. Leven in de Nieuwe Aarde betekent dat de mensheid haar manier van leven moet veranderen, zodat alle mensen kunnen leven en functioneren in een wereld die gebaseerd is op liefde, vrede en wederzijds respect. Alle levende wezens op Aarde moeten worden gerespecteerd als de levende energie van de God-schepper en wanneer we van onszelf houden, van anderen houden, van de Aarde en haar schepselen houden, bieden we onszelf aan om anderen van dienst te zijn om op verantwoorde wijze te co-creëren en te zorgen voor alle levende wezens in onze wereld.

Gebed en meditatie: Moedig gebed aan en bid dagelijks met je kinderen. Gebeden kunnen kort en krachtig zijn met een doel vanuit het hart. De intentie om in contact te komen met de goddelijke schepper, dankzegging voor maaltijden of ontvangen dingen, bidden voor anderen, het ontwikkelen van een persoonlijke spirituele relatie met God of Beschermengelen. Als ouder is het ons doel om ons kind te helpen een directe spirituele verbinding en beste vriendschapsrelatie met God en Christos (hogere macht) te ontwikkelen, wetende dat het liefdevolle waarheidsgetrouwe geesten zijn die naar hen luisteren en hen leiden in tijden van moeilijkheden en altijd.

Het geven van Onvoorwaardelijke Liefde: Als we onvoorwaardelijke liefde aan anderen geven, genereren we positieve krachten van energieoverdracht die naar een persoon worden gezonden of positieve liefdevolle vibraties in de omgeving uitstralen vanuit ons hartcentrum en auraveld. Breng de aandacht van je kind naar hun hartcentrum en leer hen dat dit het centrum is van hun goddelijke geest die van nature liefdevol en vriendelijk is. Wees aanhankelijk, geef knuffels en zeg vaak ik hou van je. Zoek manieren om op het hart gebaseerde gevoelens van onvoorwaardelijke liefde voor anderen en de Aarde te tonen. Het is gewoon een bewustzijn van het delen van positieve energie en zorg naar de mensen, plaatsen en dingen om ons heen. Elk individu kan positiviteit en onvoorwaardelijke liefde delen door anderen als spirituele energiewezens te accepteren en de intentie te hebben om positieve energie te sturen via gedachten, woorden, handelingen en gebeden. Activiteiten die laten zien dat je om het milieu en om andere mensen geeft door op te ruimen of schoon te maken, een tekening te maken om de dag van een bejaarde op te fleuren of oprecht iets te doen dat een ander helpt, zijn een gemakkelijke manier om onvoorwaardelijke liefde te uiten.

Emotionele Lichaamsvaardigheden: Baby’s en peuters raken gefrustreerd tussen de dingen die ze willen doen en wat ze eigenlijk kunnen doen, wat leidt tot driftbuien. Kalm blijven terwijl je ze afleidt is hun aandacht op iets anders richten, wat een voorbeeld is om kinderen te helpen leren hoe ze hun gedrag kunnen bijsturen en beheersen. Soms kan het geduldig geven van instructies, time-outs of snelle meditatie-audio’s het gevoel van zelfbeheersing van een kind verbeteren, waardoor het weer in balans komt. Naarmate kinderen ouder worden, moeten ze de consequenties van hun eigen gedrag gaan begrijpen. Moedig hen aan om weg te lopen van situaties wanneer ze boos worden om af te koelen in plaats van een uitbarsting te hebben. Laat kinderen weten dat zij de baas zijn over hun eigen lichaam, ook over het feit dat zij hun eigen emotionele toestand kunnen veranderen. Als ze zich verdrietig of boos voelen, weten ze dat dit een energie is die ze kunnen loslaten en veranderen als ze hun gevoelens beter begrijpen. Help je kind emoties onder woorden te brengen, zodat ze leren uit te drukken wat ze voelen.

Ego-onthechting: Dit werkt als een spiegeloefening voor de ego-onthechting van de ouder gezien door de lens van hun kinderen, want je kinderen zullen niet zijn wie jij misschien wilt dat ze zijn, maar ze zullen groeien tot wie ze werkelijk zijn. Bereid je voor om je kind de unieke zielsuitdrukking te laten zijn die het werkelijk is, door het te begeleiden zodat het veerkrachtiger en onafhankelijker wordt en in staat is om als een individu te handelen. Geëngageerde onthechting is het vermogen om volledig aanwezig te zijn en je energie niet terug te trekken. De dingen vanuit een ander perspectief zien zonder dat je het op een bepaalde manier moet doen, zodat je er niet aan gehecht bent als resultaat. Het is kinderen trainen om zich bewust te worden van het huidige moment en te weten dat ze geen controle hebben over mensen, plaatsen en dingen, dat het het beste is om zich niet te fixeren op of te hechten aan bepaalde uitkomsten. Verandering is een normaal aspect van het leven en soms moeten we dingen loslaten als ze niet langer positief voor ons zijn. In de wetenschap dat alles in het leven een doel heeft waar we van kunnen leren, zullen sommige dingen gebeuren die we niet begrijpen. Verandering kan dingen brengen die in ons leven moeten gebeuren en we kunnen deze verandering eren als een deel van de natuurlijke groeicyclus van het leven.

Bovendien is het helpen van kinderen om het verschil te kennen tussen waarheidsgetrouwe beweringen en bedrog, fantasie en bedrieglijke karakters, door het onderscheiden van bedrieglijke energieën die proberen te controleren door manipulatie, een essentiële levensvaardigheid die nodig is op dit punt van de evolutie op de planeet Aarde.

Lichaamsbeweging: Het is nuttig om kinderen kennis te laten maken met het besef dat het fysieke lichaam is ontworpen voor beweging en lichaamsbeweging, wat niet alleen plezierig is, maar ons lichaam ook geaard houdt en energetisch meer in balans.  Lichaamsbeweging helpt het lichaam zuurstofrijk te blijven en helpt vitale krachten en ascensie-energieën door het lichaam te laten circuleren.

Met de immense planetaire plasma-activatie’s zijn wat lichaamsbeweging en andere fysieke buitenactiviteiten nuttig voor zowel volwassenen als kinderen om hogere frequenties te belichamen.  Wanneer mogelijk, voornemen om zich te verbinden met de natuur en buitenactiviteiten of sporten te kiezen waar ouders en kinderen samen van kunnen genieten. Zwemmen is uitstekend om de energiestroom door het lichaam te bevorderen, emotionele energie los te laten en negatieve elektromagnetische energieën van allerlei elektrische producten te neutraliseren.

Chakra en/of energie in evenwicht brengen: Voor kinderen ouder dan zes jaar die klaar zijn voor deze informatie, is een eenvoudige focus van de aandacht op de gebieden van het lichaam waar de chakra’s en de klieren zich bevinden, de beste manier om te beginnen met het leren balanceren van de lichaamsenergieën. Snelle meditatie door in jezelf te gaan om stilte of rust te bereiken, is een van de gemakkelijkste manieren om de chakra-klierenergie in haar geheel in evenwicht te brengen. De kracht van intentie of de kracht van gerichte aandacht gedurende een langere tijd, zelfs al is het maar voor 60 seconden, kan heel effectief zijn.

Leer de plaatsen van de chakra’s bij benadering kennen en weet dat elk energiecentrum wordt geleid door een klier die hormonen in het lichaam afscheidt. Sluit je ogen, ontspan en let op je ademhaling en zoek een comfortabele houding. Begeleid je kind door een gezamenlijke ademhalingsoefening en concentreer je dan op dat specifieke chakra-energiecentrum via verschillende methodes, in stil bewustzijn, terwijl je een kristal vasthoudt, de chakra-kristaltoon chant, de kleur visualiseert, de gevoelsindrukken van energieën deelt. Door van chakra-energiebewustzijn een consequente oefening te maken, zelfs al is het maar voor een paar minuten, zullen de visualisatievaardigheden van je kind, de toegang tot zintuiglijke gevoelens en energie-impressies voor onderscheidings -vermogen snel sterker worden. Ons evenwichtig voelen betekent dat ons lichaam energetisch gecentreerd is en dat we dus gemakkelijk herstellen van emotionele onrust of wanneer we worden blootgesteld aan energetische chaos in de omgeving. Individuen van elke leeftijd zullen een verhoogd gevoel van welzijn ervaren door energiebalans oefeningen. Een kind zal zich evenwichtiger voelen wanneer de energetische toestand van zijn ouders evenwichtiger is, omdat dit de bewustzijnstoestand is van gedeelde harmonische resonantie.

Doe dingen die je leuk vindt: De meeste kinderen beginnen van nature dingen te doen die ze leuk vinden en ze kunnen geconditioneerd worden om te stoppen als ze geen steun krijgen of getraumatiseerd zijn. Als je als volwassene wilt onthouden om te leren hoe je gelukkig kunt zijn en een authentiek leven kunt leiden, breng dan tijd door met kleine kinderen. Kleine kinderen zijn volkomen natuurlijk in de manier waarop ze spelen, de manier waarop ze praten, de manier waarop ze lopen, het is gewoon authentiek wie ze zijn in het moment. Geef dus aandacht en tijd door elk van je kinderen altijd aan te moedigen om dingen te doen die authentiek zijn voor hen en die ze leuk vinden of graag doen.  Sta hen toe om te spelen en te verkennen een verscheidenheid van verschillende media van kunst, ambachten, schilderen, kleuren, zingen, dansen, spelletjes, spelen met vrienden, naar het park gaan, kinderboerderij, stille tijd, luisteren of het spelen van muziek en wat anders leuk is. Naarmate de kinderen ouder worden, kan het nodig zijn om als gezin samen te komen om familietradities te vieren, zoals verjaardagen en feestdagen, om met elk gezinslid te bevestigen hoe je meer van je persoonlijke tijd kunt besteden aan dingen die je allemaal graag doet en om het te laten gebeuren.

Het beschrijven van de energetische aard van onze werkelijkheid kan moeilijk zijn voor volwassenen om te begrijpen, laat staan voor kinderen. Om ouders te helpen dit gesprek te beginnen, geven wij een ondersteunend script dat u kunt gebruiken en kunt personaliseren, bewerken en toevoegen wat u kunt voelen als ondersteunend voor de unieke zielsuitdrukking die uw kind is.

Voorbeeldgesprek over Planetaire Ascensie

We zijn allemaal spirituele wezens die gemaakt zijn van energie. Jij bent een mens die een ziel heeft. Wij zijn zielen die op een planeet leven in een fysiek lichaam. Onze planeet heeft net als wij een geestelijk lichaam en dus hebben onze planeet en alle levende wezens op haar ook een ziel, net als wij.

Onze planeet beleeft een speciaal moment omdat de Aarde jarig is. Net als wanneer jij jarig bent en het zo opwindend is, is de Aarde jarig en dat heet planetaire ascensie. Wij kwamen als een ziel zodat we een fysiek persoon konden zijn op dit moment om de verjaardag van de Aarde te helpen vieren. Nog niet iedereen beseft dat dit aan het gebeuren is, maar op een dag zal iedereen het weten.

Ons Universum heeft veel verschillende tijdcycli en werkt als een gigantische kosmische klok. Wanneer de tijdcycli ten einde lopen, gaan alle planeten in het zonnestelsel naar een ander niveau om een andere tijdcyclus te beleven. Dat is wat er nu gebeurt en voor sommige mensen kan het verwarrend zijn omdat ze niet weten dat dit gebeurt.

Wanneer je jarig bent, betekent dit dat er een jaar of twaalf maanden voorbij zijn gegaan en dat je nu een jaar ouder bent. Planeten hebben op dezelfde manier verjaardagen. Wanneer een tijdcyclus eindigt en de planeet in een andere tijdcyclus overgaat, verandert zij alles en dat betekent dat wij als mensen die op de planeet leven, allemaal met haar mee moeten veranderen. Sommige mensen weten misschien niet hoe ze moeten veranderen, maar wat het betekent is dat wanneer de planeet haar verjaardag heeft, ze ons allemaal helpt te beseffen dat elke menselijke ziel liefde nodig heeft, dat we van elkaar moeten houden en moeten leren hoe we aardig kunnen zijn om elkaar te helpen.

De Aarde is gemaakt van een regenboog spectrum van kleuren en deze kleuren zijn ook verbonden met je lichaam en je ziel. Wanneer het regent en wij regenbogen zien, toont de Aarde ons deze kleuren in de lucht! Ons Universum is ook gemaakt van deze zelfde regenbogen van kleuren. Elk van deze kleuren in de regenboog vormen iets dat een dimensie wordt genoemd. Wanneer de planeet jarig is, is dat wanneer zij besluit om van de ene kleur of dimensie naar een andere kleur in een hogere dimensie te gaan. Dit duurt miljoenen jaren om te gebeuren, dus dit betekent dat de verjaardag van de planeet heel speciaal is en het wordt ascensie genoemd. Omdat de planeet deze verandering ondergaat, betekent het dat we moeten weten over onze ziel die ons energielichaam is. Ons energielichaam ziet er net zo uit als ons fysieke lichaam en het is opgebouwd uit energiewebben. Ook al kunnen we ons energielichaam niet zien, we hebben er een, ieder mens en levend wezen heeft een energielichaam. Ons energielichaam staat in verbinding met zeven belangrijke energiecentra die chakra’s worden genoemd. Deze wielen van energie in onze chakra’s verbinden zich met ons energielichaam of onze ziel en dan maakt onze ziel verschillende kleuren.

Onze ziel of energielichaam is verbonden met de Aarde en haar spirituele lichaam. Dus jij, ik en wij allemaal zijn verbonden met het spirituele lichaam van de planeet terwijl ze verandert en verschuift naar ascentie. Omdat er zoveel verandering gaande is en veel mensen nog verward zijn, moeten we ons energielichaam niet laten verzwakken of kwetsen. We moeten een aantal stappen ondernemen zodat ons energielichaam sterk, gezond en gelukkig is door het gevuld te houden met wit gouden licht. Het besef dat we ons energielichaam en onze ziel sterk moeten houden met licht tijdens de planetaire verschuiving, wordt ascensie genoemd.

Oudere Kinderen Energie Concepten

Om kinderen te onderwijzen over hoe de energie in hun multidimensioneel lichaam werkt, kan een basis grafisch hulpmiddel om hen kennis te laten maken met de chakra energiecentra nuttig zijn. Creatieve ouders kunnen een pop of een favoriet knuffeldier gebruiken om knopen of kleurrijke edelstenen op te leggen om de plaats van de chakracentra aan te geven.

Je hebt een spiritueel lichaam dat gemaakt is van energie. Het is een energievorm van je fysieke lichaam en ziet er net zo uit als wanneer je jezelf in de spiegel ziet. Dit energielichaam is onzichtbaar voor de meeste mensen, maar het is verbonden met ons fysieke lichaam via zeven belangrijke centra. Deze energiecentra worden chakra’s genoemd, en elk van hen functioneert op een bepaalde manier om een speciale taak voor ons lichaam uit te voeren.

De chakra’s stromen energie van je spirituele lichaam naar je eigenlijke fysieke lichaam. We kunnen ons spirituele lichaam misschien niet zien, maar we kunnen ons spirituele lichaam als energie voelen bewegen. De chakra’s sturen energie door ons hele lichaam om ons gezond, sterk en in balans te houden. Ze kunnen geblokkeerd raken en daarom is het goed om er aandacht aan te besteden, zodat ze de hele tijd goed werken. Wanneer de chakra’s geblokkeerd raken, kunnen we soms ziek worden en ons niet goed voelen. Wanneer dit gebeurt kun je je erg moe voelen en misschien zelfs verdrietig of boos. Als je je heel gelukkig en kalm voelt, werken je chakra’s goed en stromen ze goede energie naar je toe.

Je hebt zeven hoofdchakra-energiecentra in het midden van je lichaam die op deze manier bewegen. (Toon het centrale verticale kanaal). De eerste chakra bevindt zich aan de onderkant van je ruggengraat. De tweede chakra is vlak bij je navel. De derde is de onderkant van je ribbenkast op je buik. De vierde is het hartchakra, dat zich hier op ons hart bevindt. De vijfde is de keelchakra hier. De zesde chakra is tussen je ogen op je voorhoofd. En de zevende chakra zit bovenop je hoofd. Dus nu je weet dat je deze energiecentra in je lichaam hebt, zal het aan jou zijn om ervoor te zorgen. Jij bent de eigenaar en de baas van je lichaam, en dus kun je leren hoe je lichaam werkt als energie. Als iets slecht voor je voelt, loop er dan van weg en neem dan de intentie om die energie uit je lichaam te verwijderen.

Wanneer je van streek bent of iemand maakt je verdrietig of boos, onthoud dan dat gevoel energie is. Wanneer we negatieve emoties voelen, kunnen dit soms lelijke energieën zijn. Mensen kunnen lelijke woorden zeggen en deze kunnen lelijke energieën met zich meedragen. Misschien wil je kalmeren om je beter te voelen als er iets gebeurd is. Je kunt tegen jezelf zeggen dat je het niet prettig vond hoe je je daardoor voelde en je dan herinneren dat je die lelijke energie van je lichaam kunt verwijderen. Lelijke energie kan aanvoelen en eruit zien als zwarte smurrie of kleverige zwarte klodders en het kan ook zwaar en icky aanvoelen. Om deze lelijke energie op te ruimen, kun je je voorstellen dat de Zon boven je is en lichtstralen als een douche langs je lichaam stuurt om alle zwarte klodders energie op te lossen. Je kunt het lichtschild gebruiken dat we samen hebben gedaan, zie je lichaam bedekt en omhuld door wit gouden licht, en zie dan dat gouden licht alle zwarte klodders oplossen.  Soms als we lelijke energie voelen, kunnen we het nodig hebben om alleen gelaten te worden om ons lichaam op te laden en weg te zijn van andere kinderen. Dat is oké als je tegen iedereen zegt dat je wat ruimte nodig hebt en niet gestoord wilt worden omdat je je energie in balans moet brengen om je beter te voelen.

Om de paar dagen is het goed om je chakra-energieën te checken en je voor te nemen om ze mooi, schoon en goed werkend te houden om je gezond en gelukkig te houden. Je kunt me op elk moment vragen om je te helpen je energie op te ruimen als je je niet goed voelt en we kunnen dit samen doen. Of je kunt je Beschermengel vragen om een gouden halo rond of boven je hoofd te creëren en je engel vragen om een douche van goudwitte energieën naar beneden te gieten van de bovenkant van je hoofd tot de onderkant van je voeten. Zie hoe de energie naar beneden en rondom in je chakra’s stroomt en alle donkere klodders en lelijke energie oplost, voel hoe het vuil naar beneden in de Aarde stroomt alsof het water door de afvoer gaat. Stel je je onzichtbare spirituele lichaam voor dat straalt als de Zon!

Basis Energieopruiming voor kinderen

Zoek een comfortabele plek, ga zitten en sluit je ogen. Als je er zin in hebt, leg je handen in gebedshouding. Lieve God, mijn Beschermengel activeer alstublieft mijn Gouden Engel Halo. Zie nu een gouden bal van licht boven op je hoofd verschijnen. De gouden bal rond je hoofd heeft ongeveer de grootte van een volleybal. Dit is je Gouden Engel Halo!

De gouden bal is als de Zon, zie dat er warme lichtstralen van af komen. Voel en voel de warmte van de Zon, zoals wanneer je buiten bent en de Zon goed aanvoelt op je huid. Nu gaan we een kleinere gouden bal van de grotere Zon halen en deze langzaam langs ons lichaam naar beneden bewegen.

Zie nu de kleinere gouden zon boven op je hoofd. Stel je nu voor dat de stralen van het licht alle negatieve of lelijke energieën oplossen. Zie hoe de stralen van het Zonlicht alle donkere klodders oplossen en dit gebied van je hoofd vullen met prachtige gouden lichten. Beweeg de kleine gouden bal van licht tussen uw ogen, net boven uw neus. Ga door en zie hoe de lichtstralen alle zware of donkere energieën opruimen.

Zie nu de gouden zon boven op uw keel. Stel u voor dat de stralen van het licht alle negatieve of lelijke energieën oplossen. Zie hoe de stralen van het zonlicht alle donkere klodders oplossen en dit gebied van uw keel en nek vullen met prachtig gouden licht.

Zie nu de gouden zon op de top van uw hart.  Stel u voor dat de zonnestralen alle negatieve of lelijke energieën oplossen. Zie hoe de stralen van het zonlicht alle donkere klodders oplossen en dit gebied van je hart en nek vullen met prachtige gouden lichten.

Beweeg nu de gouden zon boven op uw navel. Stel je voor dat de zonnestralen alle negatieve of lelijke energieën oplossen. Zie hoe de stralen van het zonlicht alle donkere klodders oplossen en dit gebied van je navel vullen met prachtige gouden lichten.

Concentreer u nu op de gouden bal bij uw navel en zie hem naar beneden bewegen tot tussen uw knieën en dan stoppen bij uw voeten, Zie hoe de stralen van het Zonlicht alle donkere klodders oplossen en dit gebied vullen met mooie gouden lichten. Heb dan de intentie om de gouden bal naar beneden in de Aarde te sturen.

Beschermengel help me alstublieft mijn energie centra in balans te brengen zodat ik gezond en gelukkig ben. Dank je, Beschermengel, ik hou van je.

Opmerking: Je kunt alle chakra centra toevoegen of dit script aanpassen om alles op te nemen dat gereinigd moet worden door een Gouden bal naar het onderwerp te sturen terwijl je de intentie hebt om negatieve of geblokkeerde energieën te zuiveren.

Meditatie

Er zijn online veel alternatieven beschikbaar om ouders te helpen hun kinderen en zichzelf een assortiment meditatietechnieken aan te leren die hen helpen veel verschillende soorten stressoren te overwinnen en te neutraliseren. Meditatiethema’s zoals kalm zijn, focus verhogen, ademhalingsoefeningen, empathie voelen en vriendelijkheid zijn ruim beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen. Kinderen leren mediteren en bewustzijn van het huidige moment te ontwikkelen geeft hen de voordelen van het ontwikkelen van vele positieve eigenschappen in hun mentale en emotionele lichaam die hen hun hele leven enorm zullen helpen. Kinderen moeten niet gedwongen worden om te mediteren, maar moeten daar voorzichtig toe worden aangemoedigd.

Meditatie-oefeningen geven kinderen de middelen om focus te ontwikkelen, eigenwaarde te kweken, hun zelfvertrouwen te vergroten en hen te helpen oprechte empathie en geluk in hun leven te voelen. Meditatie heeft een effect op het functioneren van de hersenen en hersengolven in meer positieve staten, wat alle mediteerders al duizenden jaren weten, dat meditatie positief en gezond is voor de geest, het lichaam en de geest.

Tijd maken om te mediteren met een huishouden van verantwoordelijkheden en kinderen kan moeilijk zijn. Het kan zijn dat niemand in het gezin in staat is om volgens een vast schema te mediteren, maar het gesprek kan geopend worden om meditatie en gebed deel te laten uitmaken van de gezinsdynamiek. Ouders die hun kinderen betrekken in enkele basis ademhalings- of mindfulness oefeningen als een familie die samen de ervaring deelt, kan de beste optie zijn. Vaak kunnen kinderen gemakkelijker mediteren dan volwassenen, omdat ze minder mentale complexiteit hebben bij het overdenken van het meditatieproces. Veroordeel of bekritiseer jezelf als ouder niet, het belangrijkste is om het proces niet te forceren, maar het te laten gaan en het toe te staan om eenvoudig en vrij te zijn zonder verwachtingen.

Moge dit aanbod ouders helpen hun geliefde kinderen te ondersteunen om gezondere, gelukkiger en empathische goed aangepaste individuen te worden die hun ware hart en ziel doel om op deze ascenderende planeet te zijn actualiseren.

Tot de volgende keer, blijf in de helderheid van je Avatar Christos Sophia hartpad. Wees alsjeblieft lief voor jezelf en voor elkaar. GSF!

Met een liefdevol hart,

Lisa.

credits Lisa Rene, 2001 (cc 3.0 BY-SA) © copyright  ES

website: https://www.energeticsynthesis.com

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org