Verborgen Intergalactisch Conflict

Verborgen Intergalactisch Conflict

Door; Lisa Renee -26 augustus, 2022

De mensheid bevindt zich in het midden van een verborgen intergalactisch conflict over persoonlijke soevereiniteit en spirituele vrijheid dat steeds zichtbaarder wordt in de fysieke materiële wereld bij het observeren van de huidige wereldwijde gebeurtenissen.

Dit is een tijd van verhoogde spirituele oorlogsvoering tegen alle aspecten van menselijke vrijheid.

Deze crisisgebeurtenis is een belangrijke mijlpaal in de ascensietijdlijn waarin we diep in ons authentieke kernzelf moeten kijken en onze innerlijke spirituele leiding om de antwoorden moeten vragen bij het aanpakken van de grotere problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

Dit is een collectieve donkere nacht van de ziel overgang die ons dwingt om dieper te kijken.

Wat voor soort persoon wil je zijn te midden van de beroering die zich voordoet tijdens de gefabriceerde wereldwijde crisis die zich aan het ontrafelen is?

Wakker en bewust?

Slapend aan het stuur?

We moeten bereid zijn om angst en ontkenning te overwinnen en om mogelijk zeer ongemakkelijk te zijn bij het zien van de lelijke waarheden die ons in het gezicht staren, terwijl we ons proberen te verbergen achter de huidige gefabriceerde crisisgebeurtenissen.

We moeten de punten verbinden van de desinformatiecampagnes die worden ingezet om de juiste beweegredenen te zien die schuilgaan achter de bewapening van het verhaal, dat elke dag duidelijker wordt in het mainstream nieuws.

We moeten ook het uitrollen van het Pestilence Programma zien als een poging om een wereldwijd bio-spiritueel wapen te activeren, dat wordt gebruikt om meer tijd te kopen.

Dit is een massale afleiding om de mobilisatie te verhullen van heimelijke allianties en tegenkrachten in meervoudige onderhandelingen, berekend om een andere strategische inspanning te organiseren om de controle te grijpen over de planetaire hulpbronnen.

Verder zijn er de wolven in schaapskleren die direct profiteren van de orkestratie van deze meervoudige onderwerpingsagenda’s om de fictieve wereldwijde pandemie te laten escaleren in een volledige economische crisis, bedoeld als de belangrijkste katalysator voor het kapen van een snel veranderende en evoluerende wereldwijde samenleving.

De verschuivende architectuur in het planetaire netwerk is werelden verschillend van wat het slechts een paar jaar geleden was, waardoor de huidige crisisgebeurtenissen veel minder effectief zijn dan verwacht.

De Negatieve Buitenaardse Agenda zal niet de eindresultaten bereiken die de Power Elite verwacht, door de massa’s te ruimen.

De positieve aspecten zijn dat veel niet-spirituele en spirituele mensen tegelijkertijd wakker worden om te zien dat de aard van de werkelijkheid in feite een omgekeerd systeem is.

Dat over het algemeen de maatschappij functioneert in het tegendeel van wat de massa’s wordt verteld te geloven in het mainstream verhaal.

Het vernisje van het 3D-verhaal dat door de gecontroleerde mainstream media wordt aangehangen, brokkelt af en velen zijn in staat om de massamanipulatie en de gaslighting-tactieken helder als dag te zien.

Voor hen die ontwaken voorbij de verdeeldheid die opzettelijk wordt opgewekt door identiteitspolitiek en cultuuroorlogen, kunnen de meeste redelijke mensen het erover eens zijn dat er iets heel erg mis is in het wereldbeeld van vandaag, en kunnen zij ontegenzeggelijk een anti-menselijke doodscultuur waarnemen die onophoudelijk wordt bevorderd en snel groeit in de samenleving als een virale infectie.

Aldus is een assortiment van agressieve gedachtenbeheersing en propagandatactieken sterk versneld in elk segment van de wereldmaatschappij, ontworpen om de menselijke soevereiniteit te stelen en bij elke gelegenheid terreur en overlevingsangst aan te wakkeren.

Het stille wapen van het Pest Programma is feitelijk verbonden met ruiterpulsen, de heimelijke technologie zendt uit in de luchtgolven en leylijnen, implanteert AI-demonen en demonenzaden, om de schaduw en negatieve vormen in de geesten en het bewustzijnslichaam van de massa’s te laten groeien.

De Ruiterpuls is een elektromagnetisch geluidsgolfwapen dat kan worden gehoord als sonische dreunen en laag basisgerommel in de leylijnen van de aarde.

Wanneer mensen worden overspoeld door hun angst en innerlijke schaduwen met behulp van gerichte AI-signalen en demonische zaadimplantaten, hebben ze de neiging weinig tot geen controle te hebben over hun innerlijke schaduw die opkomt, wat een steeds groter innerlijk gevoel van grote angst met zich meebrengt.

De innerlijke schaduw versmelt met collectieve schaduwen en deze inhoud versmelt met Galactische en Universele schaduwen, die zich dan kunnen uitdrukken door middel van gedemonstreerde aanvallen en woedeaanvallen, waarbij emotionele tumulten worden gespuwd die begraven liggen in het negatieve ego en pijnlichaam van het individu.

Nu in de uiterlijke omgeving, stijgt de collectieve schaduw op door de donkere nacht van de planetaire ziel, waar we niet meer kunnen vluchten en ons niet langer kunnen verbergen voor deze donkere schaduwen.

Vaak is het in de donkerste uren van wanhoop, gedrenkt in onze eigen schaduwen, dat we een diepgaande openbaring kunnen ervaren en eindelijk het eeuwige licht van hogere waarheid en helderheid beginnen te zien.

De huidige chaotische gebeurtenissen die worden onthuld in het drama van het wereldgezicht zijn ontworpen om massapsychologische operaties tegen de aardbewoners te bestendigen, die uiteindelijk de doelstellingen dienen van die negatieve controlerende krachten, die wedijveren om te slagen in hun versie van de agenda van de Eén Wereldorde.

De doelbewuste orkestratie van het controleren van de massale perceptie door de opzettelijke verspreiding van een genetisch gemodificeerd biologisch wapen om een wereldwijde pandemie te ontketenen, is de weg aan het bereiden voor de gebeurtenis die in de tijdlijnen gemanipuleerd moet worden.

Vanuit het perspectief van de NAA is deze gebeurtenis bedoeld om massale hoeveelheden loosh(negatieve energieën) te verzamelen voor het voeden van de AI’s die virtuele werkelijkheden projecteren in de tijdlijnen, die in positie zijn gebracht om te helpen bij het uitrollen van de volgende stadia van het laatste conflict in de wereldwijde NAA drama’s.

Zwarte Zonnen, Globalisten staan paraat.

Het probleem, de reactie en de bedrieglijke oplossingen worden als infomercials op de markt gebracht en als nieuws gepresenteerd om instemming te verkrijgen, via de zorgvuldig samengestelde verhalen en de voortdurende manipulatie van informatie in de mainstream propaganda, die in handen is van de globalistische elites.

Het eindresultaat dat zij nastreven is het bevorderen van de Eén Wereld Agenda naar het volgende stadium door het loslaten van ruitertechnologie, veroorzaakt door het Besmettings-programma om naleving en onderwerping te verkrijgen, op een onwetend publiek dat de doelen van transhumanisme, gedwongen vaccinaties voor voortdurende genetische modificatie en eugenetica, de genocide van de ongewenste personen, verder afdwingt.

Op de interdimensionale vlakken omvat dit de voortdurende schaakstrijd die wordt uitgevochten tussen de aanvalstroepen van de NAA met assortimenten van AI Demonen en bewapende duistere portalen die gericht zijn op de spiritueel ontwaakte menselijke bevolking, die groepen die in staat zijn om deze zelfde agenda’s in het spel te begrijpen en waar te nemen.

Dit wordt verder gemanipuleerd door stille elektromagnetische wapens zoals microgolven en 5G millimetergolven, die worden gebruikt om destructieve energie-uitzendingen uit te zenden voor crowd control op militair niveau en om aan te zetten tot terrorisme, verdorvenheid en zelfmoordgedachten bij mensen.

De Armageddon software of de kunstmatige 911 Tijdlijnen worden voortdurend gebruikt om terreur en verwarring te zaaien onder de aardse bevolking om het emotionele trauma dat werd ervaren in de vorige oorlogvoerende tijdlijnen in de menselijke geschiedenis na te spelen en te herhalen, voornamelijk veroorzaakt door de omwentelingen die werden gemaakt met de binnendringende groepen van de NAA.

AI Versus Organische Boodschappen

Het is dus heel belangrijk voor Starseeds en ontwakende mensen om helder te krijgen over het onderscheiden van kunstmatige intelligentie boodschappen van mind control, evenals gekloonde of geprojecteerde holografische beelden.

Dit kan Krystal helder worden gevoeld als je je spirituele huiswerk doet, communiceert met God zelf, de predator mind zuivert en regelmatig 12D Shield.

Kunstmatige boodschappen die uit de omgeving komen en door gecontroleerde duistere poort organisaties en geest-gecontroleerde mensen voelen; metaalachtig, schurend, zuur, energetisch belastend, en scherp mes of mes-achtig.

Soms kan het je plotseling lichamelijk ziek laten voelen met hoofdpijn, misselijkheid, of lichaamsdelen met stekende pijnen, en zelfs diarree als je ermee in aanraking komt.

AI voelt ziekmakend aan voor het Kosmische Christus Bewustzijn. Gedurende deze uitdagende tijd, let op wat je voelt en hoe je lichaam reageert en handel dienovereenkomstig om jezelf te beschermen.

Vraag hardop en daag de identiteit achter de boodschap of persoon uit, “Is dit Kunstmatige intelligentie bedrog en duistere kracht manipulatie? Onthul jezelf nu in waarheid.”

Beveel dat waarheid en transparantie aan je geopenbaard worden in de kracht en het eeuwige licht van God en Christus.

Onthoud ook dat alle dingen in je bewustzijnslichaam je toebehoren in de natuurwet, en om die intentie te zetten als je wordt blootgesteld aan iets dat je misschien niet volledig begrijpt, maar je kunt voelen dat er iets niet klopt of niet klopt in de situatie waaraan je wordt blootgesteld.

Ik beveel liefdevol dat elke functie in mijn hele lichaam volledig wordt gestuurd in de intentie, toestemming en autoriteit van mijn hoogste expressie, mijn Christus-Zelf, God-Zelf. Alle inhouden, structuren en apparaten in mijn lichaam en bewustzijn, mij nu bekend of onbekend, worden volledig beheerst door de Wet van Een, in de Kosmische Soevereine Wet. IK BEN God-Soeverein-Vrij!

Dit is een gecompliceerd onderwerp gevuld met vele schaduwen en veelzijdige agenda’s die hun stukken aan het ontrafelen zijn in het wereldlandschap voor volledige compassievolle getuigenis.

Mogen we samenkomen in Volmaakte Vrede en onze Liefdevolle harten toestaan de weg voorwaarts te leiden.

Moge er vrede zijn met je hart, geest en lichaam in deze chaotische tijden.

Lisa Renee

Vertaling: wakkeremensen.org