Parallelle Systemen Bouwen

 

Parallelle Systemen Bouwen

Door: Lisa Renee2 Juni 2023

Samenhangend of energetisch in balans zijn is een noodzakelijke vereiste om diepgaand contact te maken en te communiceren met iemands innerlijke geest, en deze vaardigheden worden niet onderwezen in het huidige onderwijsmodel dat voortkomt uit de controlerende pijlers van de samenleving.

Terwijl het huidige corrupte systeem afbrokkelt, leggen geïnspireerde groepen het raamwerk voor het bouwen van parallelle systemen die buiten het controlemechanisme opereren en die georganiseerd zijn rond een fundamentele waarheid of kernmissie.

De grootste uitdaging van elk energetisch gebalanceerd of coherent systeem is om het groepsbewustzijn of de teamleden te hertrainen om competenties niet te zien in termen van rang, status of macht, maar als een methode om persoonlijke doelen van zelfbeheersing en zelfverwezenlijking te bereiken die niet met iemand anders vergeleken kunnen worden.

Het groepsbewustzijn moet zich dus hyperbewust zijn van de valkuilen van egoïstisch oordelen, vergelijken en anderen onder of boven je plaatsen.

We moeten leren onze geest te hertrainen om met anderen om te gaan als gelijken, terwijl we in staat zijn specifieke competenties te herkennen die geen specifiek waardeverschil opleveren, maar wel een rol kunnen definiëren voor die persoon om productief te zijn ter ondersteuning van de algemene doelen van de groep om effectieve humanitaire systemen op te bouwen.

Daarnaast is het belangrijk om mensen te beschouwen als gelijken in het rijk van de goddelijke ziel, maar met verhoogde zintuigen om die mensen te kunnen onderscheiden die crimineel zijn ingesteld, onethisch of eigengerechtigd, versus de oprechte goede wil van een persoon die de humanitaire doelen en toekomstige leermogelijkheden wil ondersteunen en eraan wil bijdragen.

Om ons met een voortdurende stimulans te kunnen inzetten voor welk groepsdoel dan ook, moeten we een persoonlijke resonantie of een gevoel van geïnspireerde doelgerichtheid hebben met de groepsbevordering van diezelfde doelen.

In elk soort sociale constructie, als de groepsdoelen niet belangrijk zijn voor een individu, zal hij of zij geen samenhang hebben met de groep en geen stimulans hebben om verantwoordelijk samen te werken met anderen in de groep om dat doel te bereiken.

Het gebrek aan energetische resonantie betekent duidelijk dat het voor die persoon het verkeerde groepsbewustzijn of de verkeerde sociale connectie is.

Er is geen goed of fout in persoonlijke resonantie, maar het is de verantwoordelijkheid van elke persoon om uit te zoeken wat zijn kernresonanties zijn en om dingen te kiezen die die interne resonantie ondersteunen.

Inzicht in onze persoonlijke resonantie komt voort uit ons ontwikkelde zelfbewustzijn.

Als we onszelf niet goed kennen, zullen we onze eigen persoonlijke resonanties niet kennen.

Mensen die verloren zijn in verwarring en niet in staat zijn om hun kernresonanties te achterhalen of die bestaan zonder een persoonlijk waardesysteem, hebben de neiging om de energiebronnen van een georganiseerde groep extreem uit te putten.

Dit profiel van een beginneling, de neofiet die geen ervaring heeft, wordt nog steeds gewaardeerd door de lens van gedeelde goddelijkheid en kan een teamlid zijn dat toegewijd is om te leren en te groeien, maar niet in staat is om middelen te sturen of groepsinspanningen te leiden.

Als een persoon in de groep weigert om de missie of hogere doelen van de groep in ere te houden of te respecteren, en eerder neigt naar acties vanuit egoïstische motivaties dan de groepsinspanningen te dienen, zal dit een verhoogd gebrek aan coherentie en entropie creëren.

Dit breekt het vertrouwen af en breekt de kracht van het hele systeem af, wat uiteindelijk gecorrigeerd moet worden om het evenwicht te herstellen.

Een sterke rentmeester of leider die de middelen van de groep positief stuurt en vermenigvuldigt, begrijpt deze uitdaging in energetische systemen van grotere groepen en heeft de moeilijke taak om individuele rollen te begeleiden of toe te wijzen of om verstoorders of mensen met eigendunk weg te halen en te verwijderen uit het verstoren van de doelen van de groep.

Dus, hoe meer het individu zichzelf onderhoudt, hoe minder steun het kan bieden aan het groepsenergieveld, en dit kan leiden tot noodzakelijke uitstoting uit de groep die over het algemeen moet werken met beperkte middelen.

Op het pad van geïntegreerde ascensie, dat van nature de innerlijke energetische samenhang vergroot, moet elk individu dus verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag, acties en keuzes.

Dit wordt vooral versterkt wanneer we deelnemen aan groepsprojecten, groepsdoelen of gemeenschappen, en we moeten eerlijk beslissen of we bereid zijn deze uitdagingen van groei en leren te ondergaan om onze persoonlijke sociale competenties te vergroten.

De keuze om jezelf te heropvoeden om humanitaire doelen te ondersteunen en bereid te zijn om de hogere leerconcepten te verkennen die nodig zijn om die doelen te bereiken, is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk individu in deze intense tijd van spirituele ascensie.

We kunnen ervoor kiezen ons terug te trekken in een isolement en alles en iedereen om ons heen de schuld geven van de negativiteit die we van anderen voelen komen, of we kunnen ophouden ons bitter te voelen en beseffen dat we verbonden zijn met het groepsbewustzijn van de menselijke soort, of we dat nu leuk vinden of niet.

Om onze weg te vinden door het donkere doolhof van waanzin dat verzadigd is met de psychologische controle en emotionele manipulatiestrategieën van de NAA en hun volgelingen, moeten we innerlijk schaduwwerk doen om schadelijke negatieve ego-overtuigingen, vooroordelen en verdeeldheid zaaiende houdingen uit ons eigen gedrag te verwijderen.

Naarmate we spiritueel sterker en helderder worden, weigeren we ons over te geven aan de slinkse reptielenorde van de indringer; een entropisch systeem dat is opgezet om sociale structuren te versterken die zijn gebaseerd op angst, doodscultuur en narcistisch misbruik, ontworpen om de bewustzijnsslavernij van de hele planeet te manifesteren.

Hoe beginnen we als mensen nieuwe gedragsnormen te hanteren en deze paradigmaverschuivingen in ons dagelijks leven te implementeren?

De eerste stap is zelfbewustzijn om ons te helpen energetische balans te behouden terwijl we op een persoonlijke zoektocht zijn om onszelf diep en intiem te leren kennen.

Onze motivaties beïnvloeden onze waarnemingen, onze waarneming beïnvloedt onze overtuigingen en onze overtuigingen beïnvloeden onze acties.

Motivaties
Percepties
Overtuigingen
Acties

Enkele snelle tips voor het vergroten van zelfbewustzijn om de energetische balans te behouden

  • Zelfonderzoek, zelfbewustzijn en meditatie om in contact te komen met onze innerlijke geest en elke dag verbeteringen aan te brengen om te kiezen voor meer harmonie en vrede als levensstijl.
  • Geef je over aan wat er is in het huidige moment en vergroot je persoonlijke nederigheid door ervoor te kiezen niet confronterend te zijn en ernaar te streven in het principe van Harmlessness te leven. Er kan een moment komen dat je jezelf moet verdedigen, maar wees nooit de agressor of spuug geweld uit op anderen.
  • Besteed aandacht aan het nu-moment, leer wanneer je actie moet ondernemen en wanneer je stil moet zijn, wees trouw aan jezelf. Luister naar de Geest van Behoud om je energie niet te verspillen of te verspillen.
  • Pas verantwoording en zelfverantwoordelijkheid toe op je woorden, gedrag en daden.

We hebben de dappere, moedige, empathische, betrouwbare mensen nodig die de waarheid zoeken en liefde voor het leven koesteren, om de leegte op te vullen door liefdevolle, medelevende communicatie met anderen te delen en door waarheidsgetrouwe zorgzame boodschappen weer in omloop te brengen.

Let goed op en ga niet mee in de waanzin van de psychologische operaties tegen de mensen, blijf kalm, neutraal en ga door met het spreken van je waarheid, leef vanuit je hart en geef nooit je interne zoektocht naar zelfbewustzijn op om je spirituele doel en goddelijke missie in deze wereld te ontdekken.

We sturen onze liefdevolle vriendelijkheid en spirituele vriendschap naar allen die de hoogste waarheid zoeken in hun zoektocht om de mensheid te helpen bevrijden en God rechtstreeks te leren kennen.

Lisa Renee

Vertaling: wakkeremensen.org