Kosmische Christos Draken leringen – deel 1 van 3

Kosmische Christos Draken leringen Deel 1 van 3

Gechanneld door: Lisa Renee – 16 April 2022

Dierbare Ascenderende Familie

Kosmische Christos Draken leringen zijn de esoterische mysterieschoolleringen die oorspronkelijk afkomstig zijn van de Emerald Founder Records die werden beschermd door de oude Keltische Kerk die vele duizenden jaren geleden voor het eerst op Aarde werd gevormd, door de overgebleven Azuriet-overlevenden van de Hyperboreaanse Elektrische Oorlogen op Gaia. Deze eerdere eerste golven van de Christos Missie teams waren tijdreizigers naar deze dichtheid via de operationele delen van het Sterrenpoort systeem nabij de Ierse Zee en de Noordzee. De Christos Missie teams brachten hun kennis van de Kosmische Christos Draken Leringen mee en betraden de eilandketens in de Noord Atlantische Zee gelegen tussen Schotland en Noorwegen en velen vestigden zich in het meest noordelijke puntje van Alba, of Schotland en Hibernia. Deze Azuriet lijn van Opgestegen Meesters op de Christos Missie kwamen om de engelachtige menselijke stammen te onderwijzen en te begeleiden om hen te helpen hun beschavingen weer op te bouwen na de overstromingen in de IJstijd die een wereldwijde catastrofe veroorzaakten en om een inventarisatie te maken van de schade aan het planetaire raster, om de grondcondities te beoordelen voor toekomstige herstelmissies.

Hoewel zij zich organiseerden via de Christos Missie richtlijnen om de mensheid te onderwijzen en te begeleiden in afstemming op de Kosmische Christos Drakenleringen die later bekend werden als de Keltische Kerk, waren er in vroegere tijden geen daadwerkelijke gebouwen of tempels aangewezen voor het doel van het onderwijzen van de leringen, vanwege het feit dat zij migreerden. Door hun Chrystieke en heilige aard weerspiegelden hun uiterlijk en gedrag de hoogste kwaliteiten van menselijke vriendelijkheid, ethisch gedrag, verfijning en intelligente edelmoedigheid, waardoor zij vele duizenden jaren later werden aangeduid als de Ariërs. Het woord Ariër is een omschrijving die oorspronkelijk de betekenis had van een gerespecteerde meelevende leraar die het goede voorbeeld geeft, een zelfverwerkelijkt individu dat zich voordeed als zeer beschaafd, edel en vrij, zonder verwijzing naar enige etniciteit of kaste. Helaas is de term Arisch een voorbeeld van hoe woorden kunnen worden gekaapt, weg van hun werkelijke betekenis en verder gemanipuleerd voor de sinistere doeleinden van het bevorderen van de ideologieën van hersenspoeling die worden gebruikt door de Overheersers. 

Kosmische Christos Drakenleringen werden in deze lagere harmonische universumtijdlijnen gebracht door 7D Hyperboreaanse spirituele families na de Luciferiaanse Opstand en opnieuw na het Atlantische Cataclysme, om de heilige leringen van de Wet van Een door engelenmensen te helpen bewaren. De Wet van Een bevat de informatie die de genetische kronieken van de 12 Essenenstammen beschrijft en geeft details over de ware historische oorsprong van de mensheid en haar biologische ascensievermogen. De Keltische Kerk bezat deze specifieke kennis over het bereiken van de belichaming van de heilige hiërogamische vereniging om te evolueren tot een Kosmische Christus, die het innerlijke geslachtsprincipe in de hele schepping verenigt en huwt en de hemelse muziek van Christos-Sophia vanuit de hemelen naar het aardse rijk brengt.

De Kosmische Christos-Sophia Drakenleringen werden voor het eerst onderwezen door de Essenenstammen die de afstamming van de oorspronkelijke Keltische Kerk droegen op krachtige leylijnen rond het Middellandse-Zeebekken. De Christos Missie teams kozen dit gebied voor het verankeren van deze frequentie in de Aarde, die verbonden was met verschillende belangrijke sterrenpoorten die Zuid-Europa omspannen van Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Turkije, Syrië, Israël en Noord-Afrika, inclusief de Canarische Eilanden en de Azoren. Al deze regio’s bevatten dus de energetische afdrukken en fysieke bewijzen van de migrerende Keltische kerkstammen die in die gebieden voorkwamen, voordat zij het doelwit werden van afslachting of verdreven werden door de genetische voorkeurslijnen van de NAA, die werden aangepast en klaargestoomd om te jagen op de Christos-lijnen.

De authentieke Keltische Essenen uit Hyperborea waren de voorouders van de oorspronkelijke Nazarener Christos Leringen, die de kennis bewaarden van de oorspronkelijke Diamanten Zon tempeliers locaties, mannelijke en vrouwelijke Christos-Sophia lijnen, historische en engelachtige menselijke genetische gegevens voor de Aarde terwijl zij werd belegerd door de duisternis. De voortdurende heimelijke genocidale agenda’s om deze bloedlijnen van de Keltisch-Druïdische Graal Bloedlijnen uit te roeien hebben een lange geschiedenis van herhaalde campagnes die bekend staan als de Keltische Bloedbaden en Druïdenoffers. Veel van deze Keltisch-Druïdische Bloedlijnen waren adepten van de Keltische Kerk die Farao’s of Koningen werden in de oudheid van het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten. Als resultaat van hun spirituele kracht die door hun bloedlijnen stroomde, werden hun familienamen, gelijkenissen en erfenissen gestolen door de NAA hybriden om opnieuw te worden gebruikt in bedriegers en gekloonde identiteiten om te verdoezelen wie wie was en de inwoners te verwarren door middel van de verslagen die in de historische geschreven verslagen werden gegeven.

Moeder Maria Sophia is de Kosmische Draak

De oude wereld van onze Essene voorgangers in de Keltische Kerk bezat de hogere kennis van een universeel systeem van meting en krystieke mathematische hoeken die hogere spirituele potenties van alchemistische expressie activeerden in ieder levend wezen op de planeet. Deze leringen omvatten de KA-THA-RA Levensboom en spirituele inwijdingsrituelen in hogere frequentie werkelijkheden die de biologische ascensie vermogens van menselijke wezens ontstaken, om volledige bewustzijnsvrijheid te bereiken van de spirituele onderdrukkers en naamstelers van de Aarde. In de oude cultuur van de Keltische Kerk werd het spirituele hoofd van de Kosmische Christos Drakenleringen voor hiërogamische vereniging en de biologische ascensie mysteriën gehouden door de vrouwelijke lijn van de Moeder der Draken, die later de lijn van de incarnatie van Maria Magdalena Sophia omvatte. Na de Romeinse invasie van Gallië werden de Kosmische Christos Drakenleringen ondergronds voortgezet via de geheime sekten van de Zusters van Avalon en sommige Benedictijner monniken die meesters in de alchemie waren door hun levenslange studie van deze leringen. Aldus waren deze toegewijde monniken verantwoordelijk voor het kiezen van de bouwplaatsen en het opstellen van de architectonische blauwdrukken die esoterische Kosmische Christos Draken-Leer ascensie symboliek bevatten die overal in de oude Gotische Kathedralen in Frankrijk te vinden zijn die aan Maria gewijd zijn.

Of ze nu beschouwd wordt als de moeder van Christus of als de vrouw van Christus, in deze context wordt Maria als een soevereine titel gegeven en staat ze esoterisch bekend als de Moeder der Draken.

Tijdens de Normandisch-Franse invasieperiode in het Verenigd Koninkrijk brachten zij hun versie van de Maria Magdalena mysteriewetenschap uit Gallië in de christelijke kerken die werden gebouwd bovenop reeds bestaande drakenlijnen en elektriciteitsnetten. De Normandisch-Fransen brachten hun smaak mee van de vroegere Keltische kennis van de heilige geometrische principes die in de goddelijke architectuur besloten lagen en dit werd later gecombineerd met de oude Gaelische kennis die nog steeds bewaard was gebleven in de cultuur, de taal en de landen uit die tijd.

De Kosmische Christos Drakenleringen en alles wat verbonden was met de Moeder van de Drakenkennis die werd geïllustreerd door Maria Magdalena Sophia’s nalatenschap, geleidelijk ontheiligd, vernietigd of omgezet in de door het Vaticaan goedgekeurde vertellingen.

De Draconische invasie in Rome van 2000 jaar geleden infiltreerde geleidelijk de Griekse kennis en heilige teksten om de Kerk van Rome op te bouwen, die werd gebruikt om de oorspronkelijke Essene Christos-Sophia Drakenleringen te verbergen en te ondermijnen en in plaats daarvan religieuze geestbeheersing en hatelijke vrouwenhaat te verspreiden. Hiermee begon de NAA-installatie van georganiseerde religies met een patriarchale overheersing, die werden gebruikt om de kennis te vervormen en het bewustzijn van het bestaan van de Innerlijke Christus weg te nemen.

De missie van het Vaticaan, geleid door de NAA, was het uitwissen en perverteren van deze oorspronkelijke Kosmische Christos-leringen, die beschermd werden door de Essenen-lijnen, en vervolgens degenen met de sofiaanse kennis als doelwit te nemen voor uitroeiing. De controlerende buitenaardse facties verzonnen de gewelddadige verhalen over het aanbidden van een planetaire gekruisigde Christus om geest-gecontroleerde slaven te creëren, door over verscheidene generaties rigide dogmatische overtuigingen te installeren die waren ontworpen om de mensen geestelijk van elkaar los te koppelen en hun inherente bio-neurologische verbinding met de planetaire intelligentie te verbreken.  De naam en signatuur van het Vaticaan is gebaseerd op het woord Vaticanus dat eigenlijk Draak betekent, gebruikt in de geest van bespotting door de Zwarte Zonnen om de Moeder der Draken te bezoedelen en haar oude sofiaanse wijsheid te verbergen.

De macht van het Vaticaan werd gedemonstreerd in de vrouwenhatende vernietiging die gebruikt werd door de anti-Christelijke indringers die hun demoniserende verhalen opdrongen via het gezag van de Kerken, om massahysterie op te wekken en onschuldigen te beschuldigen van hekserij om hun moorddadige heksenjachten te rechtvaardigen. Door de betekenis van de oude wijsheid en heilige waarheid te verdraaien, die oorspronkelijk was gestolen van de Moeder der Draken en haar directe afstammelingen die de heilige hiërogyamische Christos-Sophia leringen beschermden, werd de spirituele waarheid van de Vrouwelijke Zonneleven Christus opzettelijk uitgedoofd door die machtswellustelingen die de mensheid tot slaaf probeerden te maken.

Christos Zonne Draken zijn Hiërogymatische Unie

De Kosmische Christos Zonnedraken zijn eeuwige Kosmische Zonnen die de oorspronkelijke architecten zijn van deze Melkweg-Procyak schepping, waarin de collectieve verenigde intelligenties van het Kosmische Christos Bewustzijnslichaam fungeren als de primaire scheppende krachten die de stralenstelsels samenstellen die zich vormen tot elektromagnetisme, instructiesets en elementaire substanties. Deze bewustzijnseenheden zijn de intelligenties die zich vormen tot scheppingscodes en geomantische uitdrukkingen die de bouwstenen en grondstoffen zijn die alchemistisch combineren om de natuurlijke koninkrijken te genereren en de planetaire levensvormen te bezielen.

Christos Zonnedraken zijn hiërogamisch in hun geslachtsprincipe dat de functie dient van polariteitsintegratie en harmonisatie van multidimensionale energieën in scheppingssystemen. Zij brengen hun eeuwige leven bezielende bewustzijnsstromen over in vele soorten geomantische uitdrukkingen die ofwel mannelijke ofwel vrouwelijke principes zijn, die het planetaire rasternetwerk en het materie koninkrijk vormen. Deze Kosmische Zonnescheppers zijn de eeuwige soevereine zonne-bewustzijnen die ervoor kiezen interdimensionaal te reizen vanuit hun transfigurerende Drakengod lichaam dat verschillende stralingssystemen en genetische lijnen kan vertegenwoordigen, waarin alle vormen voortkomen uit het organische schepperbewustzijn van de Kosmische God Bron Domeinen.

De Solar Rishic Draken zijn de hemelse vormvertegenwoordigers van de Kosmische Christos Zonnen van de God Werelden wanneer zij de tijdmatrix binnengaan en gedimensionaliseerd worden, wat betekent dat zij een meer fysieke vorm aannemen om belichaamd te worden binnen die tijd en ruimte.  De Zonnedraak Christos Rassen zijn de eigenlijke Oude Bouwerrassen en Bewakers van de schepping van dit materie rijk. Velen zijn dus specifiek verweven in de planetaire landschappen, aangezien overblijfselen van hun drakenlichaamsdelen kunnen worden gevonden in vele wonderbaarlijke geografische kenmerken van majestueuze bergen, ravijnen en zeeën. De drakenlichamen, drakenlijnen, drakenknopen en drakeneieren zijn spirituele kenmerken die relatief slapend zijn geweest totdat recente zonneactiveringen het magnetisch veld radicaal verschoven en de planetaire eukatharistische initiatie begon.

Wij hebben geleerd dat tijdens de planetaire ascensie de Moeder der Draken haar plaats moet innemen als de Kosmische Drakenopzichter op de Aarde, zodat de vele delen van de Draken eindelijk hersteld en gereanimeerd kunnen worden door haar leven gevende aanwezigheid en heilige geest. De Draken en hun spirituele lichaamsdelen bestaan overal op de planeet in fysieke en energetische expressies, hoewel hun bewustzijnseigenschappen in stasis zijn geweest tijdens de Donkere Eeuw toen wij spiritueel stuurloos waren in de zeeën van chaos, zonder onze Kosmische Heilige Moeder.

Draken archetypes worden in traditionele verhalen en folklore typisch voorgesteld als poortwachters die in enorme donkere grotten wonen en kostbare voorwerpen of zeldzame schatten bewaken. Grote culturele mythen zijn sinds de invasie van de NAA gemaakt om de esoterische betekenis achter draken te verdraaien, waarbij de voorspelbare retoriek die is van helden die kwaadaardige vuurspuwende draken verslaan die dreigen mensen te doden.

Afhankelijk van waar men woont en uit welke cultuur men afkomstig is, worden draken dus ofwel gedefinieerd als destructieve en kwaadaardige wezens ofwel als welwillende en ethische beschermers van de wereld. Nu de Aarde spiritueel aan het ontwaken is, roepen ook haar oorspronkelijke Beschermende Draken scheppers om de terugkeer van de Kosmische Zonnedraak familie. De terugkeer van de  Smaragden Orde als verbonden met de originele Kosmische Christosdraak stichters is om te verzekeren dat alle zielen die verloren zijn gegaan in de fantoom matrix uiteindelijk worden teruggebracht naar de God Bron. Dientengevolge wordt de lange-termijn missie om spirituele vrijheid en ascensie te herstellen aan de delen van Aarde-Tara-Gaia in de gevallen matrix ook wel het Smaragden Verbond genoemd. Deze Christos spirituele families zijn de organische draken scheppers van ons planetaire bewustzijn en zijn werkelijke en echte aspecten van het planetaire raster netwerk dat de multidimensionale lagen van het Albion lichtlichaam omvat dat nu een reeks Kosmische Christos Draken activeringen ondergaat.

Wordt vervolgd