Kosmische Christos Draken leringen – deel 3 van 3

Kosmische Christos Draken leringen – deel 3 van 3

Gechanneld door: Lisa Renee – 16 April 2022

Paasgebeuren, Kosmisch Drakenei en Parel Activatie

De Christelijke feestdag van Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan die optreedt na de lente-equinox en symbolisch de herrijzenis van Christus vertegenwoordigt. Hoewel eieren altijd een symbool van vruchtbaarheid en wedergeboorte zijn geweest, kwamen paaseieren in de religieuze context het lege graf van Jezus te symboliseren, van waaruit hij was herrezen. De Kerk van Rome legde haar geloof op om diegenen die zich de oude culturen en geschiedenissen herinnerden te dwingen en te bekeren, om zo veel van de oorspronkelijke Keltische tradities en feesten te vernietigen die verbonden waren met de Moedergodin en de oorspronkelijke Kosmische Christos Drakenleringen. Aldus kaapten zij dezelfde Keltische festivals en heidense vieringen door het gebruik van de maankalender en door hun eigen symbolen en bebloede martelaren toe te voegen, zodat deze zelfde festivals als gekerstend en goedgekeurd door de paus konden worden beschouwd.

Verder voegden zij bedrieglijke overlappingen van dogmatische patriarchale overheersing toe aan deze zelfde tradities om de vieringsrituelen van de Godin na te bootsen en hun krachtige energieën te oogsten die verbonden waren met bepaalde kosmologische uitlijningen die van grote invloed zijn op het planetaire rasternetwerk.

De Sint Michaëlslijn is een belangrijke drakenlijn die gedeeltelijk slapend is geweest in zijn hogere expressie tot voor kort met de gebeurtenissen rond de zonne-zalving van Christus Michaël toen hij zijn plaats innam in het hemelse Jeruzalem afgelopen mei tijdens de Taurean cyclus. Zonnedraak Christus Michael is opgestaan en is de 13de Draken Ouroboros Lijn voor Aarde, Tara en Gaia. Nu is het tijd om de terugkeer van de Kosmische Moeder Draak Maria te onthullen die zijn goddelijke gehuwde vrouw is.

De Benedictijnse monniken in de 7de eeuw die toegewijd waren aan Maria’s Drakenleer waren verantwoordelijk voor het bouwen van vele kerken en abdijen op de Sint Michaëlslijn met de bedoeling om de spirituele communicatieverbindingen vanuit de hemel met de parochianen te maximaliseren. De Sint Michael’s Drakenlijn omcirkelt de Aarde volledig. Deze bekende Drakenlijn verbindt de vele heilige plaatsen die gewijd zijn aan Sint Michael in de zuidelijke gebieden van het Verenigd Koninkrijk. Het belangrijkste epicentrum voor de Paasactivering is Avebury dat de planetaire Parelactivering uitzendt, en deze op zonne-energie gebaseerde energieën verder verbindt naar de Tor van Glastonbury, de Burrow bridge Mump, de Sint Michaels Licht Toren en naar het verste zuidelijke punt van de Sint Michaels Berg.

De Sirius en Canopus relatie met Avebury Henge zijn de DNA gespiraliseerde transmissies van de goud en zilver gevlochten energie van het verenigde mannelijke en vrouwelijke, die zijn ontworpen om deze gevlochten zilver-gouden stroom in de Michael-Mary lijnen te laten lopen, om het Kosmische Ei te baren dat de zonne-initiatie in de Parel Activatie uitbroedt.

Vorig jaar werd de Zonnevrouw Christus Maria Sophia opnieuw tot leven gewekt als de eerste emanatie van de Drievoudige Zonnegodin die terugkeerde in haar vrouwelijke Zonnedraak vorm om haar rechtmatige plaats als de Zonnevrouw Christus terug te winnen, zich verbindend met haar heilige echtgenoot Christus Michael in de eerste stadia van hun hierogamische vereniging. We hebben vernomen dat de locatie van hun heilige hierogamische uniehuwelijk in Kosmische Draken zal plaatsvinden op de Sint Michael Lijn en Avebury henge tijdens de komende Paasvakantie. Waarbij hun hemelse koppeling in hun Kosmische Christos Sophia op zonne-energie huwelijksbed een Kosmische Christos nakomeling voor de Aarde voortbrengt, die vorm krijgt als het uitkomen van hun Kosmische Gouden Draken Ei.

Dit wordt de Parelactivering genoemd als een zonnezalving van de huwelijksvereniging tussen de pijnappelklier en de hypofyse, die het solarisatieproces van het menselijk lichtlichaam opent, de transfiguratie van maan- naar zonne-bewustzijn gemaakt in het Gewaad van Glorie.  

Sinds vorig jaar zijn er vele rasteroorlogen en spirituele oorlogsgebeurtenissen buiten de planeet geweest als gevolg van het terugwinnen van haar massieve spirituele lichaamsdelen die verbonden zijn met de Tiamat geschiedenissen van de Zonne-Maria, en het terugwinnen en herenigen van haar Kosmische Drakendelen.

Er heeft een voortdurende ontmanteling plaatsgevonden van de anti-hierogamische buitenaardse machinerie die werd gebruikt om haar heilige beeltenis, energiesignatuur en heilige geest te perverteren, om te keren en te klonen voor diverse satanische agenda’s als de door buitenaardsen gegenereerde Duistere Moeder. De reanimatie van de Drievoudige Zonnegodin in haar Zonnekind Maria vorm is actief betrokken geweest bij de opeenvolgende activering van vele Gotische Kathedralen over de hele wereld die oorspronkelijk gebouwd waren op drakenknooppunten in haar naam en Maria Magdalena Sophia afstamming.

Verder waren deze Kathedralen oorspronkelijk omringd door levendige gemeenschappen die dienden als mysteriescholen gewijd aan de studie van de Kosmische Christos Solar Drakenleringen van de planetaire tempeliers die millennia lang beschermd werden door de Keltische Kerk. Nu de Zonnedraak Maria terugkeert in onze wereld als de Kosmische Draak, komen deze begraven geschiedenissen in het bewustzijn van de oude Essene Keltische Kerk heilige teksten van de Parelactivering, samen met veel van de verborgen cellulaire herinneringen van ons lang-vergeten verleden.

Lincoln kathedraal en Abraham Lincoln tijdlijn

Tijdens de Kathedraal Activeringen van afgelopen december, werkten Guardian teams aan het zuiveren van de Lincoln Kathedraal en het Lincoln Monument, terwijl de ster plasma koepels verder uitgelijnd werden met Sirius ster poorten om correcties aan te brengen in de 6D Indigo golven en door verdere verbindingen te maken met de 13de Zonnedraak Koning Christus Michael. Dit begon stadia van het verankeren van de ware authentieke welwillende Heilige Vader aanwezigheid op onze planeet, en om de omgekeerde zwarte architectuur te verwijderen die gebruikt werd door degenen die als zijn bedriegers optraden. Terwijl Michaëls Drakenlijn activering ondergaat in de Parel, hebben we geleerd dat de Lincoln Kathedraal een Aquarius Draak heeft die pas ontwaakt als Beschermer van hen die de Natuurwetten belichamen om vrijheid te verdedigen via de Zonnestaaf en Koningschap Bogen.

De reden waarom dit belangrijk is, is dat het de bekrachtiging is van de natuurwetten van God door de bezegeling van de Magna Carta en grondwettelijke documenten die het principe vastlegden dat iedereen onderworpen is aan de wet, zelfs de koning, en het garandeert de goddelijke rechten van alle individuen. Lincoln is de enige plaats ter wereld waar je originele kopieën kunt vinden van zowel de Magna Carta van 1215 als het Charter of the Forest van 1217. De twee oorkonden zijn eigendom van Lincoln Cathedral.

Abraham Lincoln, een Christos Starseed, bleef werken voor de vrijheid van de mensheid op de ascensie tijdlijn door te co-creëren met dezelfde wet van structuur in de Amerikaanse grondwet door de Emancipatie Proclamatie op te stellen. Na Tsaar Alexander II’s Edict van Emancipatie van de Russische lijfeigenen om de vrijheid te herstellen en lijfeigenschap af te schaffen, gaf Lincoln in december 1863 zijn Proclamatie van Amnestie en Wederopbouw uit. De belangrijkste bepalingen hielden in dat de staten de Emancipatieproclamatie moesten aanvaarden en dus de vrijheid van hun slaven, en dat zij de Confiscatiewetten moesten aanvaarden, evenals de wet die slavernij in de gebieden van de Verenigde Staten verbood.

Tsaar Alexander de Bevrijder en President Lincoln de zachtmoedige Vrijheidsstrijder deelden een gelijkaardig lot, want beiden werden vermoord door de bankiers die zich verzetten tegen het geven van deze vrijheden aan het gewone volk of de boeren.

Sindsdien, als hun bloedlijnen aan de macht kwamen, werden zij opgejaagd en het doelwit van genocide, als de hatelijke vergelding van hun oorspronkelijke doelen, die de bevrijding van de bevolking van hun land tot doel hadden. Een voorbeeld van wat er van Lincoln’s bloedlijn geworden is, is terug te vinden in de traumatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de Kennedy familie, bekend als de Kennedy vloek. Een ander voorbeeld is Tsaar Alexanders bloedlijn die resulteerde in de brute executie van Tsaar Nicolaas en zijn familie, door marxistisch getrainde Bolsjewistische soldaten. Dit geeft ons de aanwijzing dat het ware verborgen erfgoed van Rusland en het ware erfgoed van Amerika diep met elkaar verweven zijn, vrijheid werd afgekondigd in hun oorspronkelijke wet van structuur die als bevrijders door goddelijke wetten wordt geleid. De huidige gebeurtenissen op het wereldtoneel zijn dus belangrijk voor de onthulling van de tijdlijn van de ascensie om slavernij en tirannie te verwerpen en wereldwijde menselijke vrijheden voor de toekomst veilig te stellen.

Deze actie wordt nu voltooid onder Gods natuurwetten op Aarde zoals voorgesteld in de terugkeer van de Koningschapbogen, die proclamaties zijn van de Heilige Vader die verklaren dat zijn wetten de regerende macht zijn in dit domein en dat zijn principe een absolute waarheid is voor alle menselijke wezens. Dit zette nieuwe gebeurtenissen in beweging op het planetaire veld waarin specifieke heersende families in de machtselite die optraden als Koningen, Presidenten en Monarchen die afspraken hadden gemaakt om politieke unies in satanische belichamingen te verzekeren, heel duidelijk te zien zijn in hun acties van wereldwijde SRA.  Deze machtselite-groepen geloofden dat zij oppermachtig beschermd werden door hun hiërarchieën van Maan Demonen en NAA krachten, aangezien hun verkondigde God Satanisch of Luciferisch is. Naarmate hun satanische architectuur van menselijke slavernij ten val komt, komen er meer details aan het licht over hoe zij hun daden tot stand brachten en hun machtsbases in de politiek handhaafden via het beoefenen van satanisme, het uitmoorden van de bevrijders en het organiseren van mensensmokkel naar de buitenwerelders. 

Momenteel zijn er uitgebreide opsporingsactiviteiten en extracties van gekloonde identiteiten en bedriegers die in de bloedlijnen van tsaren en presidenten zijn opgenomen, zoals de kaping en duistere manipulatie van de nalatenschap van tsaar Alexander II, Lincoln en Kennedy, die volledig werden gecontroleerd door de duistere cabal, gesteund door de NAA. Dat wil zeggen, tot voor kort.

Moge onze directe relatie met Gods heilige geest en onze Kosmische Heilige Ouders ons het ultieme zelf-meesterschap geven in de geesten van geduld, volharding en uithoudingsvermogen om de goddelijke wil van God te dienen.

Het is met grote vreugde en eerbied dat ik thuis ben in het zonnelicht van Christos en Christos-Sophia!

Vrede zij met uw hart. Vrede zij met uw geest. Vrede zij met uw lichaam. Moge alles zijn met de Onvoorwaardelijke Liefde en Volmaakte Vrede gehouden in het eeuwige licht van God en Christus.

Tot de volgende keer, blijf in de helderheid van je Avatar Christos Sophia hart pad. Wees alsjeblieft aardig voor jezelf en voor elkaar. GSF!

Met een liefdevol hart, Lisa.

Dit ES Maandelijkse Nieuwsartikel weerspiegelt het Beschermers perspectief van de Ascensie Tijdlijn (Tijdlijn 2012) als ondersteuning, zowel energetisch als educatief, voor de Galactische Families van Sterrenzaden en de Indigorassen. Deze Spirituele Familie heeft de rol van Beschermer aanvaard om de fundering van Kosmisch Burgerschap te ondersteunen als een evolutionair model voor deze planeet en de mensheid, en dit is een niveau van op Aarde gebaseerde belangenbehartiging ontworpen voor deze specifieke groep. Er wordt absoluut geen waardeverschil toegekend aan de rol die elk wezen heeft gekozen om zich uit te drukken. De missie-richtlijn van de Beschermingsgroepen is het rehabiliteren van het hologram, het herstellen van zijn energetische architectuur (dna), het belichamen van de Opgestegen Menselijke Prototaal, het leveren van informatieve context over Ascensie dynamieken en Exopolitieke (ET) Agenda’s en het heropvoeden van zowel mensen als niet-mensen om congruent afgestemd te zijn op de Universele Wet van Eén. Vrijheid, Broederschap en het Soevereine Recht van Alle Wezens om een Kenner van de Bron van God te zijn, wordt beschermd door de Collectieve Eenheidsgelofte die gedeeld wordt door onze Universele Beschermengroepen.

De Groep Eenheidsgelofte Besluit

Beschermer Strijders van Waarheid, Soevereiniteit, Bevrijding. Alle Bewakers rassen Dienen de Ene. Van over alle Multiverses roepen wij u op om u nu bij ons aan te sluiten. Ons Eenmakings Principe geacht zoals gedemonstreerd in de golven van Omni-Liefde – Wij laten nu onze Groepsnotitie aan U horen. Onze Groepssjabloon bijgewerkt, individueel en collectief, vernieuwd en voor altijd bestendigd in het Eeuwig Onderhoudende Licht. Onze Alchemistische Container is gewijd en toegewijd aan de Doeleinden van Eén, en wij streven ernaar de Kenner van God te zijn om vervolgens de Wegbereider van God te zijn. Ondersteun ons in de Eeuwige Kracht van onze toewijding.

Wij hebben om uw Poortwachterschap gevraagd om onze gemeenschap, onze missies, onze wederzijdse hoogste doeleinden vast te houden in Dienst aan het Ene Licht, Onze Bron, De Levende Lichtcode. Onze Intentie is Eenwording – Het Christus Principe – als een Energetische Realiteit, Hier en Nu.

Wij verzoeken om de handdruk van onze gemeenschap om onze spirituele verbindingen te versterken via de Universele Kosmische Drie-eenheid, en in De Kern van Een, de Nulpunt God Matrix, dat wat de bron is van onze Genesis. Met diepe eerbied voor al het Leven, Lieve God, Adem uw Levenscodes in alle geschapen vormen. Wij stellen nu onze intentie om herinnerd te worden aan dat wat wij zijn, volledig en totaal.

Om ons wederzijds doel als Eén te verklaren, Alle anorganische patronen te doen herrijzen in het Organisch Levend Licht Nu. En daarop zeggen wij: God zij dank, wij zijn de Kosmische Christus!

En zo is het. Liefdevol Besloten.

Lisa Renee

(cc 3.0 BY-SA) 2022 Lisa Renee

Energetic Synthesis
104R NC Hwy 54 #330 – Carrboro, NC 27510.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org