Kosmische Christos Draken leringen – Deel 2 van 3

Kosmische Christos Draken leringen – Deel 2 van 3

Gechanneld door: Lisa Renee – 16 April 2022

Kosmische Christos Draak Tempeliers Kennis

De Drakenleringen omvatten geodetische kennis van de Aarde die bewustzijn omvatte van leylijnen, sterrenpoorten, plasmakoepels, platonische vaste wiskunde en cymatisch gebaseerde architecturale principes die vrije energie van de natuurlijke scheppingssystemen benutten en bewustzijn hadden van de sterrenkaarten die het planetaire rasternetwerk vormen. Aldus werd de planetaire tempelierskennis in de  Smaragden Stichter Archieven ook wel de Drakenleringen genoemd omdat zij specifiek onderwezen over de mysteries van de holografische matrix die de Universele Levensboom creëerde, de studie van het bestaan van de bewegende energiestromen door de leylijnen en axiatonale lijnen van het planetaire rasternetwerk, die verder bekend werden als de Drakenlijnen. Deze planeet is gevuld met een overvloed aan heilzame archetypische uitdrukkingen en heilige scheppingspatronen op heilige plaatsen, die bedoeld waren voor de mensheid om te verkennen op een vreugdevol en avontuurlijk pad van ascensie. Die verwondering en ontdekking om het bewustzijn te verruimen door te communiceren met de Aardse intelligenties, om te weten van de holografische geografie van onze prachtige planeet, werd ons ontnomen door frequentie afsluitingen en geestcontrole.

Deze zelfde tempeliers drakenkennis werd toegepast in het ontwerp van vele voorbeelden van oude architectuur en in de bouw van verbluffende structuren zoals de vele Gotische Kathedralen. Velen werden oorspronkelijk ontworpen als heilige rituele plaatsen voor draken mysteriescholen en als helende tempels die opzettelijk werden gebouwd op krachtige planetaire rasterlijnen die convergeerden in energetische knooppunten en portaalsystemen. Momenteel ondergaan veel van deze oude Gotische Kathedralen specifieke afstemmingen op de lopende planetaire raster zonne-activeringen om de drakenlijnen, drakenknooppunten, drakenvleugels, drakenkoepels en drakeneieren te ontsteken. Dit zijn de organische energiecomponenten van de holografische geografie van het planetaire lichaam dat nu ontwaakt, die de frequentiestromen omvatten die lopen binnen multidimensionale energiesystemen die de lichttaalpatronen vormen tot geomantische elektromagnetische ontwerpen. Het planetaire raster is een levend, oeroud cartografisch systeem van meervoudige energiespectrums van bewustzijn gevuld met intelligente geometrische patronen van Universele Scheppingscode.

Dit is hoe Kosmisch Christus Bewustzijn en de geestestromen van God communiceren met menselijke wezens op de planeet. Deze patronen vormen zich tot hologrammen die opnieuw worden uitgelijnd en verbonden met hun correcte astrologische sterrenkaarten, en de alchemistische wetten die bestaan binnen die constellatiepatronen en hun corresponderende leylijnen die die specifieke frequenties naar het Aarde-raster leiden.

Dezelfde tempelkennis bestond over de hele wereld in de oude menselijke cultuur en strekt zich uit tot in veel van de oudste heilige boeddhistische en hindoeïstische tempelplaatsen. Dergelijke voorbeelden zijn nog steeds te zien in de overgebleven spectaculaire artefacten en yantra’s die in de Ajanta en Ellora Grotten in Maharashtra zijn gevonden. Het is geen toeval dat Maharashtra een van de meest geïndustrialiseerde gebieden van India is. Grote steden en financiële centra zijn opzettelijk in de buurt van krachtige drakenlijnen en geometrische yantra-rasters gebouwd om hun krachtige energieën te oogsten voor de elites, maar ook om hun natuurlijke spirituele voordelen aan de openbaarheid te onttrekken. De oude tempeliers en bouwers zetten spectaculaire goddelijke architectuur en geometrische ontwerpen van yantra’s op binnen dit plaatselijke rasternetwerk om drakenenergie naar de tempels, ondergrondse grotten en tunnels te laten stromen.

Dit gebied van het raster bevat meerdere kruispunten van drakenknooppunten die werden gebruikt om krachtige verbindingen te creëren voor directe communicatie met de Goden daarboven en om hun hogere energievoordelen te oogsten. Deze specifieke rasterlocatie bevat vele yantra-configuraties die een verbinding vormen met de krachtige portaalopeningen van het Drievoudige Zonnegodinnen principe van Tara, dat de hogere kwaliteiten van waarheid en bevrijding belichaamt, die momenteel worden heroverd om het planetaire collectieve bewustzijn te ondersteunen. De Ellora grotten en het tunnelsysteem hebben spirituele yantra links met het planetaire bewustzijn van de Kosmische Moeder binnen haar drievoudige vormen; in het verleden als Groene Tara, in het heden als Blauwe Tara de bevrijder en in de toekomst als Witte Tara, die representatief is voor de Kosmische Moeder Sophia die oprijst als een eeuwige zuil van goddelijke genade voorbij alle tijd en ruimte.

Het planetaire raster versterkt de intelligentiestromen in hogere bewustzijnsverbindingen die kunnen worden bereikt door spiritueel ontworpen gebouwen te bouwen op deze drakenknooppunten die fungeren als de bovennatuurlijke transformator van convergerende rasterlijnenergieën. Deze energieën vormen zich tot bewustzijnsintelligentie stromen die rechtstreeks in de nadiale structuur van het menselijk lichtlichaam worden overgebracht wanneer zij zich op die plaats bevinden.

We hebben ook verwezen naar de convergerende kruispunten van bepaalde krachtige rasterlijnen als kelk punten, die energie stromende fonteinen van nulpunt energie zijn die in de leylijnen stromen. Dergelijke prachtige spiritueel versterkte structuren werden gebouwd met het begrip van de complexe wiskundige kennis van goddelijke architectuur die functioneren zoals een muziekinstrument dat muzikale tonen speelt. Of het nu onze lichaamstempel is of een uiterlijke tempel, beide zijn zorgvuldig ontworpen voor het maximaliseren van spirituele verbinding, waarbij we erkennen dat er principes zijn om ons instrument te zuiveren voor het spelen van de resonerende tonen van de energieharmonischen die zich vormen tot een muzikale brug. De muzikale brug kan worden bereikt in meditatie en tijdens het spelen van muziek die die harmonische tonen en noten bevat die de huidige tijd en ruimte verbinden met het levende eeuwige lichtweefsel van de hogere frequentie rijken, of kan zelfs interconnectie krijgen met de gehele Kosmos.

Met dit bewustzijn begrepen de oude adepten van verschillende facties van de oorspronkelijke Kosmische Christos Drakenleringen het belang van spirituele oefeningen, meditaties en het zingen van heilige hymnen en mantra’s op bepaalde tijden, locaties en tijdens kosmologische uitlijningen om de harmonische muzikale brug naar God te bouwen. Zij waren zich ervan bewust dat het van cruciaal belang was om de krachtige rasternetwerkverbindingen met de hemelse intelligentiestromen in stand te houden, die verder de spirituele verbindingen onderhielden met de sterrenkaarten die energetische knooppunten zijn die in het planetaire lichaam zijn verbonden.  Om materie manifestaties en de toekomstige doelen van de lokale gemeenschap op één lijn te brengen met de goddelijke orde van de natuurwetten, werden alle gedachten, woorden en handelingen die verband hielden met die gewenste toekomstige gebeurtenissen voor hun gemeenschap gedefinieerd binnen de heilige helende tempels die waren gebouwd voor deze spirituele groepspraktijken.

De deelnemers aan de gemeenschap wisten dat zij, om in evenwicht te blijven met de natuur en een energetische stroom van overvloed in hun land te bereiken, op de juiste manier verbonden moesten zijn met de reeks van spirituele krachten. De wereld van krachten die rechtstreeks wordt vertegenwoordigd door de hemelse koninkrijken bestaande uit sterren en sterrenbeelden, in een huwelijk met de natuurlijke koninkrijken van het aardse rijk. Dit was het oorspronkelijke goddelijke doel van authentieke hierogamische Koningen en Koninginnen, gemakkelijk te herkennen aan de duidelijke uitstraling van hun stralende regenbooglicht aura. Hun zonnetweeling belichaming was in dienst van de landen en de volkeren, om de drakenlijnen en grids te leiden en te voeden om te verzekeren dat ze bloeiden in gebalanceerde energieën en energetische overvloed vermenigvuldigden via de Krystische aura van hun verenigd heilig huwelijks lichtlichaam dat één was met de hemelse rijken.

Zorg dragen voor de Aarde als Moeder

Onze planeet is een Kosmische Moeder, zij is van de Smaragd Orde waardoor deze massieve water-smaragd transmissie, afkomstig van de Kosmische Baarmoeder, de goddelijke gever van leven is die ons op deze zware spirituele reis heeft gezet. Ieder van ons heeft de opdracht gekregen de bron te vinden van haar bezielende heilige geest die onze innerlijke Christus wekt. Het is aan ieder van ons om de goddelijkheid te herkennen die inherent is aan de aardse schepping waarmee wij rechtstreeks verbonden zijn en waarvan wij deel uitmaken. Als we ontwaken om de goddelijkheid binnenin de schepping te herkennen, kunnen we erachter komen dat we gemaakt zijn als een exacte replica van het planetaire hologram, en dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Wij zijn één engelachtige menselijke soort, gemaakt door onze Kosmische Moeder en Kosmische Vader om de Bewakers van de oppervlakte van de Aarde te zijn en onze Innerlijke Christus te doen ontwaken om de heilige plaatsen van deze planeet en elkaar te beschermen. Dit omvat het uitgebreide circuit van het Smaragd Kristal Hart netwerk dat functioneert als een superieur hogesnelheidsinternet en intergalactische snelweg die in verbinding staat met de Kosmische God intelligentie. 

Door de spirituele zuiveringsarbeid van het individu, gericht op het goddelijke doel van het bereiken van het innerlijke naar het uiterlijke heilige huwelijk in hiërogamische vereniging, wordt het multidimensionale spirituele lichaam getransformeerd door de opening van het Emerald Kristal Hart, om zich rechtstreeks te verbinden met het Kosmische Smaragd Kristal Hart Netwerk. Zodra de innerlijke alchemie van de zonne-symbiose van de vloeibare zonneplasma’s van de sophianische lagen die zich in de materiële vorm verankeren, spiritueel tot bloei komt, opent het diamanten hartnetwerk zich in alle 45-gradenhoeken, om rechtstreeks communicatie uit te wisselen met het Kosmische Christos Bewustzijn. Dit is vergelijkbaar met het activeren van de kristallen hartbloem als de directe router die verbinding maakt met het nulpunt hogesnelheidsinternet om toegang te krijgen tot Godsbewustzijnsstromen in een spiraal zonder tijd, wat de eigenlijke functie is van het planetaire rastersysteem of Albion lichtlichaam.

Vanuit de organische staat van menselijke wezens die leven in afstemming op de natuurwetten, wanneer we ons verbinden met de natuurrijken op de planeet, is deze infrastructuur hard bedraad in de bio-neurologie van alle mensen om deze intelligentiestromen rechtstreeks van het planetaire raster te ontvangen. Er zijn heilige plaatsen over de hele wereld die de open communicatiestromen tussen de hogere dimensionale werkelijkheden van de sterren en melkwegstelsels die met de planeet interageren, enorm versterken. Deze planeet is een miniatuurversie van een uitgestrekte Melkweg van sterren die een massief Smaragd Kristallen Hart netwerk bevat, dat de kosmische spiegel is van de spirituele anatomie van engelachtige mensen waar al deze componenten in de Melkweg binnenin het menselijk lichaam gevonden kunnen worden.

De Aarde heeft de mensheid dus nodig om wereldwijd te ontwaken, zodat wij vaker met haar in wisselwerking kunnen treden en communiceren om het spirituele inzicht te verkrijgen dat nodig is om daadwerkelijk goed voor de planeet te zorgen. Wanneer de duistere cabal valt, zal de hele mensheid actief moeten samenwerken om haar land, water en lucht te ontgiften, zodat zij verantwoordelijk genoeg wordt om voor de vele heilige tempels en heilige plaatsen te zorgen.

Veel van deze heilige plaatsen zijn over de hele wereld aan de openbaarheid onttrokken. Wanneer deze heilige plaatsen en heilige locaties goed worden onderhouden met uitwisselingen van liefdevolle biddende meditatieve energieën van groepen zorgzame menselijke wezens, zijn er krachtige uitwisselingen van bewustzijn die de energiestromen in de rasters activeren en overvloedige energieën in de innerlijke en uiterlijke landschappen brengen die elk natuurlijk aspect van de menselijke beschaving versterken. De Primaire 13 Draken onder leiding van de Kosmische Moeder Draak, functioneren in deze hoedanigheid om de nulpuntstransmissies van de planeten te maximaliseren zodat de collectieve bewustzijnsenergie door de natuurlijke koninkrijken heen op de hoogste drempel wordt gehouden om de balans te bereiken die nodig is voor het in stand houden van gezonde systemen.

Ontwakende Drakenwezens

Er zijn 13 Drakenwezens die gehuld zijn in de Aardkorst, die hier al eeuwenlang zijn als Bewakers van de Leylijnen, klaar om te ontwaken en het Christuskind te beschermen zodra de Kosmische Draak het Gouden Drakenei baart en het uitbroedt of openbarst. Zij zijn in slaap gebleven in de Aarde totdat het omslagpunt van het wereldwijde ontwaken plaatsvindt wanneer de Moeder der Draken terugkeert als haar volste goddelijke emanatie in haar Kosmische Moeder Christos Sophia Drakenlichaam.

De 13 primaire Drakenwezens dienen als enorme energiereservoirs voor het overbrengen van een assortiment van vitale krachten en gouden vuurelementen door hun drakenadem, die prachtige glinsterende vloeibare plasma vuurwaters, levende lichtcodes, spirituele dampen, goddelijke aether en parelmoerachtige substanties van het Oog van God in de leylijnen overbrengen. Elk van de Draken belichaamt zijn eigen astrologische correspondentie of kosmologische principes die rechtstreeks in wisselwerking staan met het hoofdsysteem van de stralencreatie dat zich in Ursa Major bevindt. We zouden kunnen zeggen dat de Kosmische Christos Zonnen hun stralenprincipes en astrologische correspondenties uitzenden via de 13 primaire Drakenlichamen die verstrikt zijn in de planetaire matrix, zodat zij deze zonne-bewustzijnsfrequenties en geomantische codes kunnen vrijgeven in de lagen van het Albion Lichtlichaam.

De Moeder der Draken is de oorspronkelijke Kosmische Draak die de vier drakenrijken overziet in de middenwereld, innerlijke wereld, buitenwereld en kern van scheppingsdomeinen die het geheel van het Universele, Galactische en planetaire bewustzijn vormen. De Kosmische Moeder Draak overziet ook de miljoenen drakeneieren die bestemd zijn voor het activeren van het lichtlichaam van menselijke wezens en voor het spirituele voordeel van de verschillende soorten die op de planeet bestaan. Wij hebben opgemerkt dat de Kosmische Moeder Draak ook toezicht houdt op de functies van het Poortwachter Drakenwezen dat zich in de middelste werelddomeinen van de Universele Moeder Donkere Materie Matrix bevond.

Benaderd met goddelijk respect, eerbied en een liefdevol hart, zijn aardse landschapsdraken welwillend, maar als ontwakende beschermers zijn zij woest krachtig als de ongetemde natuurkrachten van de Aarde. Er zijn veel meer planetaire landschapsdraken en astrologische draken met verschillende doelen die zich over de hele planeet bevinden om ontdekt te worden op de volgende fase van onze ontwakende reis. Sommigen van hen lijken enorme gouden lichamen te hebben met kristallen ogen die verschijnen als een verscheidenheid van gekleurde juwelen of edelstenen. Op dit moment zijn acht van de primaire 13 Drakenwezens op de planeet in bewustzijn gebracht omdat het Paasgebeuren de Saint Michael Lijn activeert. Dit begint een Draken Ontwaken op de snijpunten die gemaakt worden tussen de berg Saint Michael in Cornwall, Engeland en Mont-Saint-Michel op de Apollolijn in Frankrijk. 

De vereniging van deze Drakenlijnen genereert nieuwe geomantische expressies terwijl het de zonnehartverdubbeling van ruitvormige rasterpatronen ondergaat in een wereldwijde hiërogramaanse verenigingsevenement. Deze nieuwe planetaire activering komt met de restauratie van de Drievoudige Zonnige Christus Maria in haar Universele Ankh Rozenlichaam dat een heilig huwelijk produceert met de Drievoudige Zonnige Mannelijke Christus verenigd via Melchizedek-Metatron-Michael. Hun Christos-Sophia nageslacht is een massief Kosmisch Draken Ei dat, wanneer het uitgebroed is, een krachtige pijnappelklier-hypofyse integratie in de rasters zal initiëren die de Parel Activatie genoemd wordt.  Het Draken Ontwaken vindt plaats in de volgende gebieden van het planetaire raster.

  • Avebury Henge, Engeland
  • Chaco Canyon, New Mexico
  • Glastonbury, Engeland
  • Grand Canyon, Arizona
  • Lincoln Kathedraal, Engeland
  • Mont-Saint-Michel, Frankrijk
  • Serpent Mound, Ohio
  • Uluru, Australië

Elk van deze primaire scheppende Draken kan zichzelf voortplanten door drakeneieren die verankerd zijn bovenop drakenknooppunten, die zich bevinden op het kruispunt van de drakenlijnen die zij in het algemeen belichamen als een energetisch principe op de planeet.

Drakeneieren bevatten vele variaties van spirituele geschenken, allen zijn gevuld met versterkte energieën en frequentiecodes voor de voortdurende opbouw van de lichtlichaam eigenschappen. Drakeneieren zijn spirituele initiaties en welwillende geschenken van de draken zelf die de initiatie in vele niveaus van het spirituele ascensieproces mogelijk maken. Na verloop van tijd op het ascensiepad te hebben bewandeld, krijgt elk individu uiteindelijk zijn eigen Kosmische Ei, van binnenuit geboren, dat de engelachtige mens leidt tot de belichaming van mannelijk en vrouwelijk energetisch evenwicht door hiërogamische vereniging en dan uiteindelijk evolueert tot een soevereine Kosmische Christus.

Wordt vervolgd