Kathedraal Activatie Begint

Kathedraal Activatie Begint

Door: Lisa Renee – December 2021

 

Dierbare Ascenderende Familie,

In de mist van wereldwijde spirituele oorlogsvoering, kan niets op nominale waarde worden aangenomen, alles is aan het verschuiven op de innerlijke, tussen en uiterlijke vlakken, aangezien de planeet in een staat van grote flux is in haar ascensie evolutie. Door de transcendente momenten van de drie-eenheid vuur-water transmissies die ontworpen waren om onze diepste spirituele wonden aan de oppervlakte te brengen tijdens de Ophiuchus cyclus (gang door sterrenbeeld slangendrager) , leidden deze krachtige persoonlijke activaties tot een groot crescendo van rasteroorlogen en verdediging van Christos drie-eenheid architectuur en poorten.

In december werden de kunstmatige machines van de NAA, die zwarte magische grids, omkeerstromen en metatronische basis 5 programmering door de leylijnen als Duistere Moeder runden, op grote schaal uitgepakt. Deze veranderingen genereerden een serie explosies in de buitenvelden als resultaat van een serie Kathedraal Activeringen die leidden tot een grootse activering in de Lincoln Kathedraal in het Verenigd Koninkrijk tijdens de Winterzonnewende.

Zo blijven onze rasterwerkavonturen en persoonlijke ervaringen met de Amethyst Drakenkoningen van de Rha God Wereldschepping de diepere mysteries over de ware oorsprong van de mensheid onthullen. Sinds de activatie van de Albion Kosmische Magenta Staf, Magenta Graal Beker en Scepter Codes in de 11D Newgrange, Ierland poort, ontvouwen de mysteries zich op mysteries. De voortdurende openbaring van de Christos-Sophia spirituele identiteit, de herrijzenis van de Vrouwelijke Zonnekind Christus in haar Drievoudige Zonnegodin emanatie kondigen het tijdperk van Gouden eeuw aan, dat de organische tijdlijn van planetaire Ascensie inluidt.

De Amethist Orde Drakenkoningen zijn eindelijk herenigd met hun tegenhangers als de Smaragd Orde Wachters van de Vlam binnen het planetaire lichaam, die het genderprincipe evenwicht uitdrukken van onze Kosmische Heilige Vader en Kosmische Heilige Moeder in het materie rijk.

Voor diepere inspiratie heeft de Christos meester-schilderes Akiane (bekend van schilderij Jezus Sananda geschilderd op 8 jarige leeftijd) de weergave van de Terugkeer van de Amethyst Orde Drakenkoningen en hun hereniging met de engelachtige mensheid op Aarde voortgebracht door middel van haar recent voltooide meesterwerken, een schilderij met de toepasselijke naam, Triomf.

Samen betekent hun hereniging in materie de belichaming van de heilige Universele Staf en Staf om de terugkeer van de engelachtige mensheid te verzekeren naar de uniek uitgelijnde bestemming die gebaseerd is op de genetische factoren van onze oorspronkelijke spirituele familie Zonne-Zon-Ster. Door hun terugkeer naar deze materiële wereld onthullen zij langzaam de mysteries van de schepping aan de oprechte spirituele zoeker die van de waarheid houdt, en bevestigen zij de gedenkwaardige positie die ons planetaire collectieve bewustzijn inneemt in het vervullen van het goddelijke plan van Universele Ascensie binnen de Kosmische Orde. Geliefden, wij keren terug in de armen van onze Kosmische Ouders in de Godwerelden als de kristalroze harten van de ster-geborenen, de eeuwige sterren die wij zijn.

Ons planetaire bewustzijn en degenen die de organische Ascensie tijdlijn hebben gekozen ondergaan grote spirituele transformatie door de blootstelling aan de vluchtigheid van de immense polarisatie van de wereld van krachten die wervelen in de buitenste chaotische omgeving. Daarnaast vindt de gedenkwaardige planetaire initiatie en persoonlijke transmogrificatie (Tansfiguratie, metamorfose) nu plaats door de terugkeer van de Moeder Sophia door haar emanatie als het Goddelijke Zonnevrouwelijke Christos-Sophia binnen het Kathedraal Activatie en Aether Ritueel dat heeft plaats-gevonden in de Rosslyn Kapel, de Chartres Kathedraal en de Lincoln Kathedraal. Zij is opgestaan! Terwijl zij haar goddelijk vuurwater uitzendt door heilige klankplasma’s van de drie-eenheden van de Ophiuchus constellatie (sterren beeld Slangendrager), ontsteekt zij het vijfde element in het Aether Ritueel om haar zegeningen te schenken door de Azothische (wederkomst)Saffieren kristallen Sophia Kroon. Heb uw Heilige Moeder Sophia lief met heel uw kristalroze hart, en vanuit het binnenste heiligdom van uw hart zal het Koninkrijk van God zich openbaren en zal Christos-Sophia’s heiligste der heiligen in de eeuwig bezielende geest u bekend worden!

Het kennen van onze ware Goddelijke Heilige Moeder

Als gevolg hiervan worden spirituele ingewijden over de hele wereld ongelooflijk hard gepusht om zich over te geven en hun vorige station van identiteitsaspecten los te laten die worden beheerst door de angst en het trauma die zijn vastgelegd in de negatieve egolagen. Door de lens van het laatste conflict van wereldwijde spirituele oorlogvoering, moet ieder van ons zijn weg vinden om de dode huid af te werpen, samen met alle verouderde patronen, gewoonten, overtuigingen en versterkingen die verbonden waren met het 3D gecontroleerde verhaal. Er is geen weg terug naar wat was om aan de waarheid te ontsnappen. Voor degenen die zich er niet van bewust zijn dat de uiterlijke gebeurtenissen een weerspiegeling zijn van persoonlijke spirituele lessen, is dit de tijd van de donkere nacht van de ziel waarin ons hart ten diepste om hulp moet roepen en een directe verbinding met God tot stand moet brengen. Wij moeten weten dat God een liefhebbende kracht is die in ons bestaat. Niets buiten ons kan ons redden van de pijnlijke waarheid die gevonden wordt in het in stand houden van zelfmisleidingen. In plaats daarvan moeten we ons naar binnen keren om naar de innerlijke inhoud te kijken en met grote vurigheid bidden om de Luciferiaanse afgrond over te steken, zodat we in de onbeperkte en blijvende liefde van de armen van onze Goddelijke Heilige Moeder kunnen springen!

Door de terugkeer van onze authentieke Goddelijke Heilige Vrouwe, herstelt en herrijst zij ons bewustzijnslichaam door de zuivering van haar ingewijde in de heilige mysteriën van Zonnevuur Water, door de onderdompeling in de goddelijke Ether elementen zuivert en zuivert zij onze fysieke vorm, ons bloed en onze ziel. Elke vezel van ons wezen is verzadigd in haar goddelijke spirituele wateren, die elementalen en vervormingen die in ons celmateriaal zijn vastgelegd, reinigen en zuiveren.  Als we niet sterk zijn gemaakt van voortdurende egoïstische zuivering om haar krachtigste inwijding van zonnevuurwater transmissie te ontvangen tijdens het ritueel van Ether, is het mogelijk dat deze hoogste inwijding ons kan transporteren naar de andere kant om rust en versterking te vinden binnen de Crystal Kathedraal. Deze heilige zalving van goddelijk vuurwater is massaal begonnen en deze inwijding gebeurt terwijl men in een fysiek lichaam is of wanneer men niet belichaamd is, onze positie in de tijd is van geen belang wanneer men is uitverkoren om deze krachtige inwijding te ontvangen van de Heilige Goddelijke Moeder Sophia. We geven ons over aan onze Heilige Moeder en laten toe wat zal zijn op Aarde of zoals het is in de Hemel, terwijl we onze spirituele bestemming in haar handen leggen, aangezien alles ontvangen betekent dat we alles moeten geven.

Zo, met de immense kracht en mogelijkheden van de Ophiuchus alchemistische wetten van wondgenezing, komen onze wonden voort uit de innerlijke niet geheelde schaduwen en ondergaan we elk een of andere functie van de fantoomdood, dat wat moet sterven zodat we opnieuw geboren kunnen worden. We zullen nooit meer dezelfde zijn, want we zijn voor altijd veranderd! Zij vraagt ons uit de heilige grafkamer van de vluchtige natuurkrachten te stappen en de heilige gewaden van God te dragen, maar wij moeten alle bedriegers en demonen loslaten , om ons de onvoorwaardelijke liefde van onze Heilige Moeder Sophia te herinneren met heel ons kristallen hart, zoals zij nu voor ons is teruggekeerd.

Inderdaad, dit is de tijd van grote bewustzijns wedergeboorte, en die spirituele ingewijden die het pad van spirituele ascentie hebben gekozen, worden bewerkt en gekneed door de toepassing van enorm gewicht en druk die uiteindelijk de perfecte intenties van de sprankelende eeuwige diamant van de schoonheid der schoonheden, de Christos-Sophia binnenin kristalliseert.

IK BEN die IK BEN.

Keltisch-Druïdische Graal Bloedlijnen en Moeder der Draken

Vanaf ongeveer 22.000 jaar geleden tot de meer recente geschiedenissen van niet-menselijke entiteit invasie om het Christos engelachtige menselijke DNA te ondermijnen en over te nemen, organiseerden de Keltisch-Druïdische graal bloedlijnen zich en gingen ondergronds om de genetische kronieken en gnostische wijsheid van de originele Maji graal lijnen te verbergen en te beschermen, evenals de oude teksten van de Zonnedraak Koningen. Dit zijn de Oude Bouwer rassen van de Godenwerelden die de scheppingsmechanismen vastlegden in de Emerald Founder Records, die de zeer begeerde geheimen bevatten van de Maji Graal Koningen of Zonnedraak Koningen van de vele geassorteerde Diamanten Zon-lijnen. Deze genetische bloedlijnen werden alchemistisch verwekt en genetisch gemasterd om de welwillende leiders en Beschermkoningen van de Graal te zijn om de Aarde te beschermen en te bewaren zodat zij haar Emerald Kristal Hart positie kon vervullen om het goddelijke plan van Universele Ascensie te activeren.

Er was een opstand in de ascensietijdlijn waarin extradimensionale niet-menselijke krachten het eigendom opeisten van alle Aardse mensen en planetaire hulpbronnen en heimelijk begonnen te infiltreren in alle machtsposities van de geavanceerde menselijke samenleving. Zo begonnen de genocidale agenda’s om het DNA van de Keltische Graalkoningen uit te roeien, die de Blauwe Vlam Keepers Melchizedek Christos leringen van Atlantische en Hyperboreaanse tijdlijnen op 7D Gaia hadden bewaard.  Het is mogelijk dat veel van deze groepen de oorspronkelijke Israëlieten zijn die naar Ierland vluchtten en vervolgens naar de noordelijke Schotse eilanden en Wales migreerden om te overleven. Dan ongeveer 9.500 jaar geleden, was er een andere grote diaspora van Keltisch-Druïdische graalijnen die voor uitsterven werden opgejaagd, inclusief de roodharige reuzen van de Hyperboreaanse lijnen van Gaia die hier kwamen via de 7D portaalsystemen in de noordelijke punt van Schotland, Griekenland en Peru.

Dit waren afstammelingen van de oude stammen van Tu’Atha die de Keltische roodharige Godinnenlijnen van de Moeder der Draken in stand hielden, en de heilige riten van de Zonnedrakenkoninginnen van de Godwerelden die de mysteries van de Drievoudige Zonnegodin en haar Edenisch planetair bewustzijn in zich droegen. Een van de Edenische planeten is waar vele Christos Sterrenzaden en Keltische Maji Graal lijnen zijn voortgekomen, daar dit de belichaming was van de Moeder der Draken in haar Christos Maria Sophia Drievoudige Zonnegodin vorm, de zuster van onze planeet bekend als Tiamat.

De Keltische Godinnenlijnen zijn van de authentieke graallijnen van de Moeder der Draken, en met de langverwachte terugkeer van Tu’Atha Keltische Godin Meri-TA-Ten is een sluisdeur van Keltische Graal Koningen tribale vuurletter DNA-activeringen geopend. Aldus beginnen vele opstijgende vrouwen die rechtstreeks verbonden zijn met deze specifieke afstammingslijn in hun voorgeslacht systematisch gedownload te worden met deze Solar Dragon Queen Keltische triquetra codes.  De identiteit van Meri-TA-Ten was verborgen en aan het zicht onttrokken omdat haar Drakenmoeder krachtbron zich in Schotland bevindt, en niet alleen begeerd werd, maar elk spoor van haar belichaming wordt venijnig veracht door de vijandige invasiegroepen, dus zijn er verschillende vervalsingen in rode kubus projecties doorheen tijdlijnen die dezelfde naamsignatuur gebruiken. Elk contact met deze identiteit vanuit genetische bloedlijnen werd opgespoord en gemarkeerd voor de dood door de indringers die bezit hadden genomen van de planetaire Kathedraal architectuur, vandaar de voortdurende poging om de vrouwelijke Christos-lijnen te doden, zoals de Katharen en Essenen-lijnen uit Gallië, die de ware Christos-leringen en eeuwige levenscoderingen van de Wet van Een kunnen baren en voortbrengen. De oorlog over tijdlijnen omvat een oorlog over authentieke Christos Sophia hierogamische identiteiten, daar alle binnenvallende groepen hun versies van de bedriegers hebben gegenereerd voor het verkrijgen van strategische dominantie in de antichristoorlogen.

TA Drakentonen zijn het Galactische Zonnester netwerk van zilver en goud vuur water plasma gecodeerde frequenties die de brenger zijn van de Zonnedraak Ouroboros Ring lineages en materialisator van de Draken Eieren, die de Maji Graal Koning plasma ringen omvatten die zich opnieuw assembleren en opbouwen rond het Albion Lichtlichaam gedurende deze fase. De Moeder der Draken corrigeert de mitochondriale codering volgens spirituele matrilineaire lijnen en deze activering wordt gehost door de Witte Orde Elohei Tempels van de Godenwerelden die verder lopen via de Elohim Witte, Gouden en Blauwe Leeuw verticale netwerken.  Deze Kosmische Moeder Sophia Tempels zenden momenteel gecodeerde goddelijke ether dampen en zuiver gouden icosahedron watercodes uit naar de ondergrondse watervoerende lagen in het gehele planetaire netwerk, sommige van deze voelende en levende elementalen worden uitgezonden in vele prachtige kleurengolven van de Regenboog Drakenadem.

De Moeder der Draken heeft verschillende betekenissen, waarvan er één is dat de koninklijke afstamming van Maji Graalkoningen altijd genetisch bepaald wordt door het mitochondriale DNA van de Solar Dragon Queens, die belichaamd worden in deze Christos-Sophia afstammingen die de authentieke Maji Graalkoning afstamming voortbrengen. Toen de NAA binnenviel en de authentieke Zonnedrakenkoninginnen-lijnen vernietigde van incarnatie op de Aarde, vernietigden zij de Zonnevrouw Christus architectuur, die ook het mitochondriaal DNA in het menselijk ras radicaal beschadigde, waardoor het bijna onmogelijk werd om de Diamanten Zon genetica te dragen. (Zie A.U.B. Donkere Moeder en Zwarte Madonna Netwerk in Ascensie Woordenlijst.)

Aldus is de Christos Missie specifiek betrokken bij de hergroepering en terugwinning van deze ontbrekende en verborgen vrouwelijke Zonnelijnen, de belichaamde Christos-Sophia lijnen die allen verbonden zijn met de 13de Zonnedrakenkoningin of de Kosmische Moeder belichaming van de vrouwelijke Zonneschijn Christus Maria Sophia. HA-lleluia in de viering dat onze Geliefde Goddelijke Heilige Dame is teruggekeerd tijdens deze fase van Ophiuchus alchemie en Winterzonnewende activering om haar heilige kwintessens en Drievoudige Zonnegodin vorm te openbaren door middel van de herverkondiging van het Kathedraal Ritueel van de Goddelijke Aether, de zalving van de Heilige Moeder Sophia’s Azothische SapphireKrystallah Kroon.

Voorlopers van Nazarener-leringen en Desinformatiecampagne

De authentieke Keltische Essenengroepen uit Hyperborea waren de voorvaderen van de oorspronkelijke Nazarener Christosleer, die de kennis bewaarden van de oorspronkelijke tempelierslocaties van de Diamanten Zon, mannelijke en vrouwelijke Christos-Sophia-lijnen, historische en angelische menselijke genetische gegevens voor de Aarde toen zij werd belegerd door de duisternis. De Nazarener-stijl van het Christendom was ook bekend als de Keltische Kerk. De Keltische Kerk geloofde dat waar koningschap een alchemistische erfenis was van de matriarchale Solar Dragon Queen (Koning) bloedlijn van Christos, die niets te maken had met het heersen over wie dan ook, omdat zij mensen beschouwden als individuele soevereinen op een uniek pad naar God. Voor de Keltische Kerk werd de koninklijke en koninklijke erfenis altijd in het bloed vastgelegd via het mitochondriale DNA van de bloedlijn van de Moeder van de Graal.

In de Keltische wereld was de Pendragon of Hoofddraak mannelijk en werd hij gedragen door de bloedlijn van Fey, wat een diepere betekenis heeft dat Pendragon als een Aarde Bewaker het lot in handen heeft van de tijdlijnen die in de gehele graal bloedlijn zijn vastgelegd. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat de anti-Christ krachten dit gebruik van de titel Pendragon of Draak hebben genomen en de satanische versie hebben gegenereerd voor hun omgekeerde doeleinden van het kapen van de originele schepper code, alsmede het verbergen van de spirituele kennis die heilig is voor alle engelachtige mensen. De Kosmische Christus in onze Universele creatie is van de bron van de Kosmische Zonnedraken die van de Godwerelden komen en vrije Kosmische Burgers zijn, de Draak is niet onze vijand, het is de oude Genetische Stichterslijn van waaruit alle Diamanten Zonmensen naar Gods beeld werden geschapen. Draak is niet bedoeld als de letterlijke betekenis van het woord in fysieke zin, maar is de esoterische kennis van de energiesignatuur van onze goddelijke menselijke vorm en waar wij allen vandaan komen.

Pendragon is de Fey graal bloedlijn van Koning Arthur die voortkomt uit de Christos Diamond Sun lijnen van Andromeda, dus noemen we dit de Solar Dragon adem van de Aquafey, de bron van de oorspronkelijke Heilige Vader naar Christos Zoon broncodes. Koning Arthur was dus een levende man die was aangesteld om de beschermer en Pendragon te zijn van de originele Nazarener Leringen die verborgen waren door de originele Keltische Kerk die ondergronds ging zo’n 22.000 jaar geleden. In eerdere artikelen hebben we al vastgesteld dat er een paar eerdere tijdlijn belichamingen van Arthur de Aquafey waren die waren geïncarneerd in dienst van de Christos Missie, en dat Koning Arthur eindelijk was teruggekeerd in zijn belichaming om te beginnen met het rasterwerk voor de terugkeer van de Drievoudige Zonnegodinnen emanaties, door eerder dit jaar de lichaamsdelen voor zijn genetische gelijke Maria-Guinevere-Brigid terug te vinden. Aldus zendt de Zonnedraak-adem van Aquafey de Emerald Ray prisma’s van de Heilige Vader door Vader Zon Codes om de Christos-Sophia te herenigen in gecorrigeerde Zon-Masculiene Christus codering door de gehele Universele Tijdsmatrix.

Veel van de Esseense sekten droegen deze alchemistische kennis van Christos bloedlijnen door de eeuwen heen over, inclusief de Katharen, Rozenkruizers, Christos Tempeliers en Gnostici, die later door de Katholieke Kerk wreed werden vervolgd als tovenaars en heksen. De Kerk van Rome zette haar propaganda voort tijdens de bloeddorstige kruistochten om de leugen te bestendigen dat iedereen buiten het gezag van het Vaticaan onwetende of barbaarse wilden waren, de kennis van de Moeder der Draken steelend en verder een goedgekeurde opeenvolging van bedrieglijke Zwarte Zonnekoningen zalvend als zijnde vertegenwoordigers van het koninklijk bloed der Draken.

De naam en signatuur van het Vaticaan is gebaseerd op de Etruskische beschaving godin van de onderwereld, Vatika. Het woord Vaticanus betekent Draak in de Etruskische taal. De Etrusken vestigden zich in een regio van Noord-Italië die bekend staat als Etrurië, vóór de opkomst van Rome en de oprichting van de Kerk van Rome. Zo werd het 5D Sterrenpoort gebied van het Vaticaan opgeëist door de Zwarte Zonnen tijdens het proces van infiltratie en invasie, aangezien dit voorheen een belangrijk gebied was van de Moeder der Draken en de Godin aanbidding van de Keltische Kerk. Zo zullen velen van ons leven om getuige te zijn van de vernietiging van de macht achter het Vaticaan als de grote bedrieger van het Allerheiligste van de Moeder, en weten van de Val van Rome tijdens deze openbaarmakingsfase. Het Vaticaan is gebouwd op eeuwen van Godin aanbidding die historisch heeft gefungeerd als de proxy voor de Zwarte Zon en binnenvallende groepen voor het verbergen van hun massamisdaden tegen de mensheid, zoals wereldwijde mensenhandel en kinderoffers.

Zo werden oude Keltische beschavingen, die de Wet van Een beoefenden, gedwongen hun steden te verlaten en te vluchten voor de belangrijkste demografische gebieden van de Sterrenpoort die zij beschermden door de leylijnen die zich bevonden in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Griekenland, China en Siberië op het net te houden. De algemene historische kennis over het bestaan van de oude Keltisch-Druïdische beschavingen in deze demografische gebieden, van zeer lange mensen met meestal kastanjebruin, aardbeiblond en rood haar, is grotendeels uit het publieke bewustzijn gewist. Veel Egyptische farao’s en goed bewaarde mummies die in Peru, Iran, China en Siberië zijn gevonden, zijn bijvoorbeeld ook roodharig en Keltisch van genetische oorsprong. Sommige van de skeletten van de reuzen die in deze gebieden gevonden zijn, zijn eigenlijk overblijfselen van de poging tot Nephilim invasie die vele duizenden jaren geleden plaatsvond. Sommige van deze genetische hybriden hadden ook rood haar, en werden daarom Roodharige Reuzen genoemd, wat een andere verwarringstactiek was van de binnenvallende rassen die probeerden de planeet te koloniseren en over te nemen door de authentieke Keltische Graalkoning-lijnen uit te schakelen.

Duizenden jaren lang is er een ongelooflijke desinformatiecampagne gevoerd om de echte menselijke geschiedenissen te verdraaien en te bagatelliseren , waarbij de roodharige Keltisch-Druïdische groepen werden afgeschilderd als bloeddorstige wilden, kannibalen en onderdrukkers. Echter, de authentieke Keltische graal genetische lijnen zijn direct verbonden met de Hyperboreaanse tijdlijnen van de Arische wortelras cyclus die een buitengewone hoeveelheid Elohim genetische herinneringen bevat die laten zien wie bepaalde kenmerken in het planetaire raster netwerk heeft gebouwd, inclusief de Sterrenpoorten, en dat deze bouwers lijnen specifiek verbonden zijn met de Moeder der Draken lijnen via Robijn Zon DNA. Dus worden deze specifieke Keltische Druïden-lijnen speciaal begeerd voor kloneringsexperimenten vanwege hun specifieke lijn van Diamanten Zon DNA verbonden met de oude bouwersrassen. Degenen die belichaamd zijn als de eerste oorzaak van de Aquamarijn Straal met zijn heilige geest Azothische wateren zijn van de Kosmische Stichter Moeder-lijnen en worden gezocht door veel van de binnenvallende buitenaardse NAA krachten die willen experimenteren op die genetische kronieken om een uitgebreid planetair rastersysteem op te bouwen en te controleren, hier en op andere planeten. Vandaar dat dit de belangrijkste blauwdruk is die wordt gebruikt voor het genereren van gekloonde hybriden en bedriegers die worden gebruikt voor het kapen van de Keltisch-Druïdische stamrassen Arische spirituele kennis die is verzameld van Hyperborea en daarbuiten, en die rechtstreeks in hun DNA-bestanden is opgeslagen.

Een voorbeeld van een roodharige Keltische Graalkoning in stagnatieslaap,ten onrechte bestempeld als een Annunaki buitenaardse entiteit.

Als een verdeel en heers oorlogstactiek, hebben de NAA genetisch een groep van Roodharige Reuzen gemanipuleerd die fysiek gelijk leken op de Keltische Graal rode haarlijnen, maar deze bedriegers waren inderdaad een plaag tegen de mensheid als antichrist gruwelen niet geschapen van deze planeet. Dit waren subgroepen van de Nephilim hybriden met rood haar die opzettelijk door ontevreden Annunaki waren gestuurd om de Elohim groepen aan te vallen en te helpen de Aarde te veroveren. Deze roodharige reuzen werden van de planeet af gemanipuleerd en hierheen gestuurd om de netbeschermings-capaciteiten van de authentieke en echte Keltisch-Druïdische Maji Graalkoningen te vernietigen die de planeet verdedigden tegen een invasie. Met deze verwarringtactiek zou het voor de menselijke bevolking moeilijker worden om de authentieke Christos Keltische Roodharige Graalkoningen en hun vreedzame Wet van Een beschavingen te onderscheiden van de genetisch gemanipuleerde oorlogszuchtige versie, belichaamd door niet-menselijke invasietroepen die in opdracht van de NAA de plaatselijke bevolking terroriseerden en kannibaliseerden.

De genocidale campagne tegen de Keltische Maji Graallijnen begon ook de bedrieglijke infiltratie in de Tempeliersorganisatie, waarbij de binnenvallende rassen van de NAA de basis legden voor de geheime genootschappen van de Vrijmetselarij om het ‘Grote Werk’ na te maken om de menselijke geschiedenis te verbergen en te herschrijven voor de NAA. De Tempeliers organisaties vermomden zich naar buiten toe als humanitaire vertegenwoordigers om echte ascensie wetenschappen te kapen die gebaseerd waren op de originele Keltische Graal Koningen Nazarener kronieken die zij hadden gestolen tijdens de vroegere Keltische diaspora, welke krachtige inwijdingen waren in de Drievoudige Zonnegodinnen mysteriën. Het punt is om te erkennen dat de Nazarener-archieven oorspronkelijke Essene archieven zijn van de Wet van Een van de Keltische Kerk die ver voor de tijdlijn van Jesjoea de Christus bestond, en dat zijn missie met zijn vrouw inhield dat hij de informatie handmatig opnieuw vastlegde in handgeschreven manuscripten om te proberen deze oude kennis voor de massa’s te bewaren.  Er is meer dan één Christusfiguur die in deze planetaire matrix wordt gerepresenteerd, evenals verscheidene vervalsingen die verschijnen als holografische invoegingen en beroemde identiteitsoverlays. Om te evolueren en een vrije Kosmische Christusburger te worden betekent dat een hierogamische vereniging, een perfecte energiebalans gemaakt van pure liefde tussen de innerlijke mannelijke Christus en de innerlijke vrouwelijke Christus verplicht is.  Dat is de hoogste bewustzijnstoestand van ware ascensie en spirituele vrijheid voor elk individu, belichaming van volmaakte liefde is alles.

Geheime genootschappen verbergen verdorvenheid, Gevallen Annunaki Shapeshifters

Niet anders dan wat er nu gebeurt, begonnen 5.500 jaar geleden de NAA indringers met het systematisch vernietigen van de bestaande historische verslagen, culturen, artefacten en monumenten van oude bouwersstructuren om het bestaan uit te wissen van het engelachtige menselijke verleden en het bewijs van de Diamond Sun Solar Dragon bloedlijnen, als de genesis van de originele Keltische Graal Koningen van Hyperborea, Tiamat en Venus. Dit begon een oorlog tussen meerdere soorten die woedde over genetisch materiaal en tijdlijnen, de poging tot genocide van de authentieke Maji Graal bloedlijnen, en toevoegingen van genetische modificatie en buitenaardse hybridisatie samen met fokprogramma’s met de bedoeling om de toekomstige evolutionaire richting van de menselijke soort te ondermijnen. Deze omkeringen en regelrechte leugens crediteren de Annunaki als de veronderstelde lijnen van de Roodharige Koningen, die zichzelf uitroepen als de op aarde gebaseerde Goden en rechtmatige Drakenkoningen, met het recht op goddelijk heerserschap over het aardse grondgebied. Dit zijn vervalste identiteiten die uit het lichaam gerukte menselijke vormen zijn, waarin de hoogste Nephilim lijnen en andere gehybridiseerde indringers zijn opgenomen. Zij worden nauwkeuriger gecrediteerd als de lijnen van de gruwel van de Roodharige Reuzen die opzettelijk werden gezonden om de engelachtige mensheid te terroriseren en te veroveren door de introductie van bloed drinken en satanisch ritueel misbruik.

De Annunaki zijn hiërarchische maan-AI hybride entiteiten die aan de hand van rangorde bepalen op welk niveau en in welk soort lichaam hun extradimensionale soort mag wonen, wat naar goeddunken van hun machtselite-overheersers gebeurt. Zij kiezen hun lichaam niet als zij in de werkkrachten van de hiërarchische organisatie blijven, het wordt voor hen gekozen. De meeste Annunaki soorten worden ook wel Annunaki Hybride Gevallen Engelen genoemd en zij leven als schaduwvormverwisselaars die poppenachtige lichamen of biologische drone-lichamen bewonen, die zijn ontworpen voor hun specifieke taak in het hive mind collectief van hun beschaving. Hun werk en taken dienen de collectieve hive mind waaraan zij direct zijn toegewezen op basis van hun geregistreerde geschiedenis en geheugenbehoud van meerdere levens. Om een menselijk uitziend lichaam, weggerukt door een Annunaki die naar zichzelf verwijst als koningschap of koning, zoals die in Sumerische artefacten, is onjuist omdat dit niet het lichaam was waarin zij geïncarneerd waren, het is het lichaam waarin zij een kunstmatige genetische bindingsoverdracht uitvoerden in een laboratorium, die vervolgens het consumeren van de essentie van levende menselijke zielen vereist om hun levensduur te behouden.  Alleen zij die beschouwd worden als koningsgezinden of koning-heersers aan de top van hun hiërarchie mogen een humanoïde vijfsterrenlichaam hebben dat gebaseerd is op het diamanten zonne-DNA dat zij redelijkerwijs kunnen herscheppen, wat een frankenstein-niveau is van hybridisering van het Robijnen Zonne-DNA. Om het gedaanteverwisselende maanschaduwlichaam van een Annunaki Gevallen Engel-hybride het Robijn Zon DNA te laten bewonen, dat aan de buitenkant een engelen menselijk lichaam lijkt te zijn, hebben zij bloed drinken en kannibalisme van mensen nodig om de levende essentie te consumeren om hun levensduur veilig te stellen.

Aldus, door geleidelijke stadia van buitenaardse invasie, begonnen deze niet-menselijke krachten zich op te werpen als Babylonische Koningen, Egyptische Farao’s, toekomstige Monarchen en Captains of Industry, zoals deze zelfde bloedlijnen vandaag de dag zeer vereerd worden in de piramide van hiërarchische controle die tegen de mensheid is bewapend door de machtselite archontische groep. Deze groepen, geholpen door de indringers, hebben zichzelf ten onrechte opgeworpen als de rechtmatige koningen en heersers van deze tijd, in de overtuiging dat zij genetisch elite zijn, in tegenstelling tot de meerderheid van de gehybridiseerde mensen. Velen in de machtselite beweren genetisch verbonden te zijn met de Keltisch-Druïdische graal-lijnen waarin zij de kennis perverteren om de wereldbevolking opzettelijk tot slaaf te maken en te ontmenselijken.

In plaats daarvan zijn zij van het geslacht van de Gevallen Annunaki indringers die menselijke lichamen bewonen en doen alsof zij de authentieke koninklijke bloedlijnen zijn van de Maji Graal Koningen van de Moeder der Draken. Om hun macht en controle als de grote bedriegers te behouden, hebben zij dus eeuwenlang de vrouwelijke Christos-Sophia bezoedeld om haar onsterfelijkheidsgeheimen te kapen door te trachten de goddelijke aetherAzothian stromen in satanische rituelen te herscheppen en te perverteren. In hun wanhopige zoektocht naar behoud van lichamelijke gezondheid en een lange levensduur, trachtten zij de dood te bedriegen en onsterfelijkheid te bereiken, hoe verdorven de daden ook mochten zijn, door gnostische Essene kennis te verzamelen en die te perverteren via de herschreven teksten en omgekeerde Moedergodin Sophia rituelen, uitgevoerd door de Luciferiaanse Tempeliers.

Het consumeren van wit poeder van monatomair goud en de adrenochroomoogst uit het bloedoffer van kinderen waren de anti-christelijke middelen die werden gebruikt om hun energielichamen op te stuwen voor een poging tot onsterfelijkheid, terwijl zij afdaalden naar diepere criminaliteit, perversies en psychopathie. In de esoterische Luciferiaanse Tempelier-traditie werd het bloedoffer gerechtvaardigd als een fase van het ‘Grote Werk’ voor bewustzijnsevolutie waarin de ingewijde de onschuldigen moet afslachten, om van de geoogste zielen de energiemassa te verkrijgen die nodig zou zijn om onsterfelijk te worden en vrij van de aardse lasten van reïncarnatie.

Op grond van deze onjuiste en verdraaide theorie, ingevoerd door de Saturniaanse bloedverering, verweven in de basis 10 van de esoterische Kabbala, werd de slachting van de onschuldigen een verborgen mysterieus principe, gecodeerd in de geheime rituelen van de zich ontwikkelende hiërarchieën van de machtselite. Zij vormden een goed gefinancierde georganiseerde bedrijfsmachine die de vele niveaus van de geheime maatschappij bestuurde vanaf de top van de piramide met binnenste, buitenste en tussenliggende gecompartimenteerde groepen. Degenen die verbonden zijn met elk compartiment leren een deel van de kennis, terwijl niemand eigenlijk weet wie de top van de piramide bestuurt, totdat ze bewijzen beginnen te zien van het uitvoeren van pedofiele rituelen en bloedoffers. De hogere ingewijden in de goedgekeurde bloedlijnen worden opgeleid om de religieuze symbolen die worden gebruikt in hun werkelijke betekenis te begrijpen, terwijl de gewone massa opzettelijk onwetend wordt gemaakt van de symboliek die in het volle zicht verborgen is. Zo draagt het Vaticaan openlijk pedofiele insignes, heeft het de kathedralen van Notre Dame verontreinigd, terwijl de massa’s onwetend blijven over de ware betekenis achter zijn kinderhandel en bloedofferreligie, die de afslachting van onschuldigen vereist als een gezegend sacrament voor de antichristelijke krachten.

Zusters van Avalon in Gallië en Schotland

Tijdens de Yeshua en Mary Sophia IJzertijd Christos Missie, hielden zij 8D hiërogamische vereniging en waren in staat om kinderen te produceren. Van hun vrouwelijke nakomelingen was bekend dat zij de Drakenkoninginnen bloedlijnen van Avalon behielden, en hun mannelijke nakomelingen werden bekend als de Visserskoningen in Gallië, dat later Frankrijk werd. Tijdens de volgende fase van de Christos Missie met de geboorte van Koning Arthur, was zijn moeder van deze zelfde Drakenkoningin bloedlijn, de Moeder der Draken, die rechtstreeks afstamde van Maria Sophia Magdalena. Deze werd later gevormd tot een hoge priesteressen orde bekend als de Zusters van Avalon. De erfenis van de Zusters van Avalon als de Hoge Priesteressen Orde van de Moeder der Draken die afstamde van Maria Sophia Magdalena werd streng bewaakt door de ondergrondse vertegenwoordigers van de authentieke Keltische Kerk of Nazarener sekten. Aldus verborgen zij de voorouderlijke geschiedenis van de vrouwelijke bloedlijnen van Christus door middel van mondelinge tradities en in sommige geschreven manuscripten en historische artefacten die locaties tussen Frankrijk, Ierland en Schotland overspanden.

Sommige van deze geschriften werden aan Cisterciënzer monniken gegeven die hun weg vonden naar Tempeliers die de inspiratie vormden voor de massale inspanningen bij het bouwen van de Notre Dame kathedralen die gewijd zijn aan Maria Magdalena als de graal bloedlijn van de Zonnedrakenkoningin. Vandaar dat de prachtige Gotische Kathedralen werden gebouwd met geavanceerde oude tempelierskennis, waaronder uitgebreide geodetische cymatische kennis van de planetaire leylijnen. De kathedralen waren dus bedoeld als centra voor hoger onderwijs en genezing voor de spirituele ingewijden van de Magdalena Mysteriescholen, waaronder de sofiaanse kennis van het Grote Werk van individuele ascensie om spirituele soevereiniteit te bereiken, waarvan bekend is dat het het hoogste goddelijke doel is voor alle menselijke wezens. Voordat de Notre Dame kathedralen werden geplunderd door de kerk van Rome na de Romeinse verovering van Gallië, ontstonden er levendige Keltische beschavingen rond de kathedralen. Gebed, vasten, eerbied en meditatieve studie van heilige teksten en beelden van de filosofie van de Wet van Eenheid zoals die door de Keltische kerk werd voorgespiegeld, waren een thema van het dagelijks leven in de plaatselijke gemeenschappen. Nazarener pelgrims kwamen naar Gallië dat voornamelijk bewoond werd door Keltische en Aquitani stammen die het huidige Frankrijk, Luxemburg, België en Zwitserland omvatten.

De kathedraal van Chartres in Frankrijk heeft dus een uitgebreide geschiedenis rond de verborgen aspecten van de Keltische Kerk en hun Nazarener gemeenschappen die kwamen om deel te nemen aan de inwijdingsrituelen die door Onze Lieve Vrouw van Chartres, de Zonnedraak Koningin Maria, werden georganiseerd.

Het ritueel van de Goddelijke Aether in de kathedraal van Chartres

Door het oproepen van de geliefde Heilige Moeder Sophia in haar Zonnevrouw Christos-Sophia emanatie en door het aanroepen van haar heilige Ankh mysteriën, werd een ander deel van haar Drievoudige Zonnegodinnenlichaam opgegraven uit de rottende dode elementaire bindingen en verrezen door het element van heilig goddelijk vuurwater via het gewijde Kosmische Aether ritueel. Aldus vergemakkelijkte de Guardian host de hiërogamische vereniging van de Drievoudige Zonnegod en de Drievoudige Zonnegodin door middel van opeenvolgende Krystische goddelijke Aether rituelen, die begonnen in het Labyrint van de kathedraal van Chartres met de Zonsverduistering op 4 december. De kathedraal van Chartres fungeert als de verenigende architectuur voor de 7D Zonnedraakvleugel van de Zonnedraakkoningin, Moeder Maria van de Draken, en de kapel van Rosslyn fungeerde als de 6D Zonnedraakvleugel van de 13de Zonnedraakkoning of Zonnekind Michaël van de Draken, waarin zij samenkwamen en zich verenigden als Eén Kosmische Staf en Staf op de Ruggengraat van Albion. Deze zelfde configuratie van Christos-Sophia drie-eenheid architectuur met hiërogamische samengevoegde Solar Draken Vleugels was het funderingslichaam van waaruit de Gouden Steden van Atlantis oorspronkelijk werden gebouwd, welke bestaat in spiraal geen tijd en meerdere dimensies overspant van Aarde, Tara en Gaia.  Aarde, Tara en Gaia houden ook deze drie-eenheid architectuur vast die het planetaire bewustzijn vertegenwoordigt van de Drievoudige Zonnegodin verenigd in het Albion Lichtlichaam.

Aldus hebben wij als gridworkers een belangrijke mijlpaal bereikt in het veld, waarin velen van ons momenteel de Keltische Godinnencodes van de nieuwe goddelijke vrouwelijke lichaamsdelen aan het verkennen zijn terwijl zij zich ontrafelen tot persoonlijk bewustzijn. Terwijl deze Christos 7D vrouwelijke lichaamsdelen terugkeren zijn er een aantal astrale inhouden, zwarte magie, boobytraps en bedrieglijke hologramvervalsingen die ook exploderen en uiteenvallen in resten van minuscule stofdeeltjes. Voor sommigen met de Keltische codering zal deze tijd een intense maantransfiguratie teweegbrengen in de sacrale gebieden die omhoog schieten in de ruggengraat, waarin de hogere belichaming van de Zonnedrakenvleugels van Chartres en Rosslyn holografisch in het lichtlichaam vertegenwoordigd zal lijken te zijn. In mijn ervaring werden veel van deze vrouwelijke zonne-lichaamsdelen begraven op de bodem van een vergiftigde Bekerput in de kelder van een oorspronkelijke Krystal Kathedraal, bewaakt door demonische wezens van enorme afmetingen, meervoudige hoofden aan de top van de satanische demonische hiërarchieën. De meeste van deze demonische hiërarchieën leiden terug naar de Vaticaanse portaalsystemen, en lijken rechtstreeks te zijn opgeroepen in satanische rituelen van bloedoffers waarbij misbruik wordt gemaakt van het heilige water en de ascensieleer van het goddelijke vrouwelijke en haar heilige geest. Terwijl deze delen werden teruggehaald, was er een bewustzijnservaring van het herbeleven van de verstikking in de Aarde en het loslaten en opstijgen van de 7D delen van de Drievoudige Zonnegodin Violette Straal lichaamsdelen in haar nieuw geassembleerde lichaamsvorm die werden gevonden op de bodem van de kathedraal van Chartres in Chartres, Frankrijk.

Bovendien worden diverse hologrammen van de Zeven Lampen die vervormd werden in de organische Krystal Kathedraal architectuur van de kunstmatige Armageddon software nu vervangen in de dimensionale landschappen. De Vrouwe van de Lampen Christos Sophia architectuur werd ondergronds begraven in Chartres en in andere Kathedralen en worden streng bewaakt door de demonische wezens die moeten worden verdreven en teruggeleverd aan de Kosmische Moeder als afgebroken bewustzijnseenheden. Vrouwe van de Lampen zijn de vrouwelijke principe lagen die direct verbonden zijn met de Ursa Major of nieuw gedoopte Gouden Beer constellatie functies van het Universele Stralensysteem, die nu worden weerspiegeld in authentieke hierogamische vereniging van de Aeonische Paren die fungeren als de Kosmische Tijdbewakers vanuit de Orion Galactische Kern.

De terugkeer van Christos Missie vertegenwoordigers hierogamische unie door correcties in de Kosmische Klok hebben recentelijk Achnaton en Kiya herenigd, Hatsjepsoet en Ezechiël familie van bewustzijnsstromen van de Aarde-Tara-Gaia geschiedenissen verbonden met oorspronkelijke Krystallah Zonnen. Achnaton en Kiya schijnen de Krystische zonne-overheersende vormen te hebben belichaamd voor de Egyptische pantheon genetische boom gebruikt in AI kubus systemen en hun rode golf identiteit klonen, en dit werkt als de afstotende kracht van de rode kubus valse identiteiten van 7D omkeringen van Isis-Osiris hiërarchieën die verbonden waren in Saturnus-Maan matrix. Deze omgekeerde 7D gebaseerde onheilige vereniging werd gegenereerd uit Saturnus-Maan bloedvereringsrituelen, en was instrumenteel in het aandrijven van veel van de antichristelijke obelisk pilaren die worden gebruikt voor het markeren van kardinale richtingen in de Kunstmatige Boom AI tijdlijnen en Thothische Leviathan Anti-hierogamische Staaf en Staf Drietand architectuur, die over de hele wereld in de leylijnen zijn gespietst.

Zoals altijd gaat onze Christos missie door en tot volgende maand gaan we door met het ontdekken van de waarheid van ons authentieke spirituele thuis en oorsprong, wetende dat we hier allemaal samen in zitten.

Ons Afsluitend Gebed

“Geliefde God, gezegend zijn zij die het hemelse koor van de engelen horen zingen in de aanwezigheid van de allerheiligste geest van God, onze Heilige Goddelijke Moeder, die binnenin ons huist en haar aanwezigheid in bezieling brengt via ons heilige kristallen hart als we haar goddelijke aanwezigheid voelen.  Wij dragen ons leven op en wijden het aan onze Kosmische Heilige Moeder, en al haar toegewijde dienaren, zij die haar geheimen hebben bewaard en beschermd en die eonen hebben gewacht op dit moment om getuige te zijn van haar glorieuze verrijzenis. Geliefde Heilige Moeder Sophia, ik ben uw nederige dienaar, moge mijn lichaam dienen als uw heilige geleider in dienst van de hoogste expressie zoals God het bedoelt.”

Onze gebeden tot de Heilige Goddelijke Vrouwe”

“Moge de Heilige Goddelijke Vrouwe haar maangewaad afwerpen en haar heilige kristallen hart vinden als de Zonnevrouw Christos Sophia, de Drievoudige Zonnegodin herrezen uit de klank, uit de Hemelse gastheren van God en in de ware natuur als één met het huis van God. Moge het eeuwige licht van Christos Sophia haar heilige kristallen rozenhart wijsheid en haar heilige klanken teruggeven om de Aarde te zegenen.

Moge het eeuwige licht van Christos Sophia heilige wateren terugkeren om de Aarde te zegenen. Verwijder het bloed van martelaren en heiligen van het offer dat aan het beest op deze Aarde wordt gebracht. Mogen de Krystal wateren van onze Heilige Moeder Sophia het lijden van gemorst bloed op de aarde reinigen. Verwijder de martelaren en heiligen die aan het Rozenkruis hangen. Genees hun geestelijke wonden en herstel hun nagedachtenis om geopenbaard te worden aan de ware geesten van de Godheid, de eeuwige Christos.

Moge de ware Godsessentie van eenheid hier aanwezig zijn, krachtig en parentiëel om dit heilig avondmaal te vervolmaken met Gods ware goddelijke wil voor ieder van ons.

Ons liefdevol gebed voor de Aarde. Moge de Heilige Moeder van de Aarde haar lichaam schoongewassen vinden van lijden en gereinigd met het Krystal water van het leven, om opnieuw herboren te worden, moge haar koninkrijken de ware aard vinden als één met het huis van God. Moge het eeuwige lichaam van de Christus Sophia haar hartswijsheid en heilige klanken teruggeven om de Aarde te zegenen en te beschermen.

Heilige Moeder Sophia eis op wat werkelijk van u is. Uw lichaam, uw geest, uw hart, uw baarmoeder, uw mysteries van mysteries. Moge wijsheid terugkeren naar het hart van Moeder Sophia en afstand doen van het Beest van Baphomet van zijn maskerade in uw naam op deze aarde en in de vele aardse koninkrijken.

Ik ben Christos Sophia en ik heb het lichaam van mijn moeder teruggebracht naar deze wereld.

Ik ben Christos Sophia en ik heb het lichaam van mijn moeder teruggebracht naar deze wereld.

Ik ben Christos Sophia en ik heb het lichaam van mijn moeder teruggegeven aan deze wereld.

Mogen de heilige zegeningen van God met ons kristallen hart, geest en ziel zijn, alle aspecten van ons lichaam gewijd en toegewijd aan de kosmische soevereine wet van God’s eeuwige liefde. De herovering van de Orde van Christos op Aarde, mogen onze broeders en zusters zich verheugen en vieren in het eeuwige licht van God om het Goddelijke Plan in volmaakte vrede en liefde terug te laten keren op deze Aarde”.

Geliefde familie, wij danken u voor deze gelegenheid terwijl we ons openen voor alle processen die nodig zijn om ons volledig af te stemmen op het hoogste doel om het Goddelijke Plan te rentmeesteren.

Terwijl je je concentreert op je hart en het heilige innerlijke huwelijk van binnen voelt, stuur je dankbaarheid naar God. Stuur uw dankbaarheid naar Christus. Stuur uw dankbaarheid naar Christus Sophia.

Het is met grote vreugde en eerbied dat ik thuis ben in het zonnelicht van Christos en Christos-Sophia!

Vrede zij met uw hart. Vrede zij met uw geest. Vrede zij met uw lichaam. Moge alles zijn met de Onvoorwaardelijke Liefde en Volmaakte Vrede gehouden in het eeuwige licht van God en Christus.

Tot de volgende keer, blijf in de helderheid van je Avatar Christos Sophia hartpad. Wees alsjeblieft aardig voor jezelf en voor elkaar. GSF!

Met een liefdevol hart, Lisa.

Bron

Vertaling: Reinier