Een Einde Maken Aan De Doodscultuur

Een Einde Maken Aan De Doodscultuur

Door: Lisa Renée – 23 April 2024 – EnergeticSynthese

Deze fase van planetaire verschuiving betekent het einde van de geloofsystemen dat zich vormde in de anti-menselijke doodscultuur door systematisch die buitenaardse hybride bloedlijnen aan de macht te verwijderen die de menselijke slavernij hebben afgedwongen en weigeren zich verder aan te passen, te evolueren of te veranderen.

Dit betekent dat de mensheid het bewustzijn moet uitbreiden om de fundamentele waarheid van de Wet van Eén te aanvaarden door de principes van het Eenheidsbewustzijn te aanvaarden, wat begint door zich werkelijk te concentreren op en het verzamelen van middelen die werkelijk humanitaire doelstellingen dienen.

Simpel gezegd is de Wet van Eén de Universele Waarheid dat Alles Eén is, die de onderlinge verbondenheid, waarde en onderlinge afhankelijkheid erkent van de spirituele bewustzijnsenergie die alle dingen bezielt.

Een aanzienlijk deel van wat nodig is tijdens deze fase van mondiaal ontwaken is dus de noodzaak om persoonlijke gedachten, overtuigingen en bewustzijn op één lijn te brengen met de fundamentele energetische principes van de opstijgende Aarde, voorbij het 3D-paradigma.

Dit vereist dat ieder individu een ongelooflijke hoeveelheid psycho-emotionele energie vrijgeeft die de drie lagen van het ego aan de 3D-manier van leven hebben gehecht, inclusief de geloofssystemen van de 3D-cultuur, door de emotionele gehechtheden los te laten die verbonden zijn met de 3D-manier van leven. overtuigingen gevormd rond materiële bezittingen en de valse geschiedenissen die we hebben geleerd.

Tijdens de Dark Aeon heeft de mensheid uitgebreide niveaus van mind control doorstaan om het collectieve bewustzijn te conditioneren om anti-menselijke geloofssystemen te accepteren die zich vormden in de doodscultuur, die ontworpen waren door de binnenvallende rassen die de planeet tot slaaf wilden maken.

Tijdens deze fase zullen we zwaar op de proef worden gesteld aan onze persoonlijke geloofssystemen en onze culturele identiteit, zodat we kunnen waarnemen dat het illusies zijn die zijn gevormd door niet-fysieke energiebindingen.

Geloofssystemen zijn gemaakt van onze persoonlijke bewustzijnsenergie die psycho-emotionele verbindingen hebben gevormd binnen de geleerde cultuur en sociale orde waarvan wordt aangenomen dat ze de nauwkeurige aard van de werkelijkheid zijn, en daarom worden ze als reëel beschouwd.

Elke cultuur heeft een manier van leven die is gevormd namens de georganiseerde geloofssystemen van die samenlevingen, en omvat dus een aangeleerde taal, religie, rituelen, kunst, kleding, instellingen en een reeks morele codes.

Bij mensen uit verschillende geleerde culturen zullen dus enorm verschillende betekenissen worden toegekend aan de geloofssystemen die verbonden zijn met hun specifieke voorouderlijke herinneringen en persoonlijke waardesystemen, geleerd via hun culturele systeem.

Wat in jouw waardensysteem als belangrijk wordt beschouwd, kan een geheel andere betekenis hebben of zelfs niet bestaan voor iemand anders die uit een andere cultuur komt.

De geloofssystemen die zich in een specifieke geleerde cultuur vormen, bestaanalleen omdat de collectieve bewustzijnsenergie ze blijft ondersteunen en accepteren als ware en nauwkeurige overtuigingen binnen die specifieke cultuur.

Lisa Renée

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org