Yeshua – “Wat Is De Aard Van Heilige Eenheid?”

Yeshua – “Wat Is De Aard Van Heilige Eenheid?”

Gechanneld door: Linda Dillon – 7 Oktober 2021

Het is het samenkomen van hart tot hart om te delen wat heilig is. En wat is er
heiliger dan liefde? We zijn in ons hart verenigd op manieren die groter zijn
dan welk zonnestelsel dan ook…

Channeling:

Gegroet, ik ben Yeshua. Ik ben Jezus Sananda, ik ben Jezus, ik ben Yeshi, ik ben broeder, ik ben bondgenoot, ik ben vriend. En dat is hoe ik vandaag en elke dag tot jullie wil komen… als broeder, en bondgenoot, en vriend. En ja, soms gids, soms genezer, soms leraar. Wat je ook nodig hebt, hoe je ook verlangt, bidt, hoopt dat ik in je leven ben als geliefde, ik zal het zijn. En weet dierbaren, op dezelfde manier komen jullie voor mij op. Ik denk dat jullie je dit niet altijd realiseren, het niveau van heilige eenheid en partnerschap dat we werkelijk zijn binnengetreden.

En jullie zeggen tegen mij, “Wel Heer, hoe kan ik in godsnaam uw leraar zijn?” Natuurlijk ben je dat. Denk er eens over na, geliefde, je leeft in een oneindig, steeds uitdijend, exploderend universum. En wat betekent dat? Het betekent, geliefde, dat jij ook aan het uitbreiden bent. Je ontvouwt je vleugels als nooit tevoren, en dat is een hele prestatie.

En dus zeg ik tegen jullie: “Hoe denkt jullie gemeenschap, hoe denkt of voelt de menselijke gemeenschap op dit moment op een menselijke bestaanswijze?” En je wendt je tot mij, en je zegt: “Nou ja, deze groep denkt dat, deze groep voelt dat, er verschillende tendensen…zijn” En als ik zeg dat dit geen zin heeft, leg je het uit met gelach en vrolijkheid en geduld. Dit is de aard van de heilige eenheid; het is het samenkomen van hart tot hart om te delen wat heilig is. En wat is er heiliger dan liefde? De liefde zit in de woorden, de blikken, de houdingen, het gedrag.

Lang geleden heeft Gabriëlle jullie verteld dat de liefde ingebed is in elk woord, en de ruimte in elke letter, en tussen elke letter, en tussen elk woord. Het is ook waar als het telepathisch is, gesproken, geschreven… het maakt niet uit. Niets is eenvoudiger, niets is eenvoudiger dan het overbrengen van liefde. Het is niet ingewikkeld; het is zo gemakkelijk als ademen. Het is alleen in de menselijke oude paradigma’s van ontkenning dat het iets moeilijks werd, dat vele scenario’s en drama’s… de menselijke verslavingen… te verankerd raakten. De overdracht van liefde zit in elke ademhaling, in elke slag van je hart. Het is niet iets waar je naar hoeft te streven; wat je moet doen is gewoon, heerlijk, vreugdevol jezelf zijn.

Betekent dat nu dat elke persoon je zal omhelzen, van je zal houden, het met je eens zal zijn? Nog niet helemaal… maar het antwoord is eigenlijk, ja. En hoe vindt die verschuiving plaats? Hoe vindt die monumentale verandering in houding en gedrag plaats? Door vriendelijkheid. Door consideratie. Door hartelijk te delen; door hartelijk te spreken; door hartelijk te luisteren.

Lang geleden, toen ik op de planeet rondliep, waren er velen die mij niet mochten, die dachten dat ik een verrader was, die dachten dat ik een onruststoker was, die dachten dat ik helemaal gek was. Maar laat me iets met jullie delen… er waren rabbi’s, en farizeeërs, en marskramers, en genezers die ik met vriendelijkheid aansprak. En in vriendelijkheid ligt respect en eerbied voor de heilige aard van dat wezen, van elk wezen. En er waren er die hysterisch tegen me schreeuwden. Maar er waren er ook die het hartgrondig met me oneens waren, maar die vriendelijk met me gingen zitten praten, mijn goddelijk recht en mijn menselijk recht op mijn mening eerbiedigend. Natuurlijk hoopten zij mij te overtuigen en laten we eerlijk zijn, ik hoopte hen te overtuigen, hun hart te bereiken, en soms lukte dat, en soms niet. Maar in het gesprek zat de overdracht, zowel van mij als in mij van hen.

Het gaat niet over onveranderlijke waarheid… er is maar één waarheid, die verandert niet. Er zijn veel scenario’s die zijn gebouwd om af te leiden, en velen worden afgeleid vanwege de menselijke verslaving aan drama. Het is tijd om te zeggen, “Nou en?” En elkaar te omhelzen als broeders en zusters, als Gaians, als hybriden, als sterrenwezens, als één. Dat is hoe Nova Earth is opgebouwd.

Vaak spreekt de Moeder, en velen, zeker Gaia, tot jullie over de vreugde van diversiteit. Elk mens, elk dier, elke bloem, elke wolk, elke berg heeft een andere, iets andere, lens op de ervaring van in vorm zijn. En elke lens is geldig. Niet wanneer die is overschaduwd en gekleurd door leugens of onwaarheid. Maar zelfs als die volledig afwezig is, is er altijd een andere lens en perspectief… en dat is het geschenk.

Weet je, er waren tijden dat Magdalena, en al mijn vrienden, we gingen naar het platteland… ze dachten dat het lesgeven en preken was. En als er velen waren, en in mijn tijd waren dat er zelden meer dan een paar honderd… maar dat waren er velen, en dan was ik zo opgewonden, niet over de bekering maar omdat het samenzijn was, het was de kans om samen te zijn in liefde.

Ja, er is dat gezegde dat wanneer er twee of meer samen zijn… Maar laat me jullie vertellen mijn vrienden, wanneer we samen kwamen… en dat waren er veel… was het vreugdevol. En ja, ik zorgde ervoor dat iedereen iets te eten en te drinken had, want ik wilde dat ze kwamen. Ik wilde hun verhalen horen. Ik wilde hun harten lezen. Op precies dezelfde manier wil ik bij jullie zijn, om jullie hart te lezen, en geliefden, om jullie het mijne te laten lezen. Niet alleen als stuiterende spiegels, maar als vrienden en familie.

We zijn in ons hart verenigd op manieren die groter zijn dan welk zonnestelsel dan ook. We zijn geweven en verweven op wonderbaarlijke manieren. Laten we samen verder gaan. Laat geen man, vrouw, kind, hond, kat, kameel, alligator, wolk, orkaan… laat geen wezen je vijand zijn. Wees vriendelijk en medelevend en vier feest, want jullie, en wij, zijn allen op de reis terug naar de eenheid van Eén, terug naar het hart van Eén. Er is geen afscheiding. We mogen deze ervaring gewoon even meemaken als engelen in vorm. Dus, roep me, loop met me mee… Ik blijf jullie vragen om met me mee te lopen, om bij me te zitten, om met me te spelen. Dit is mijn uitnodiging, alweer. Hoe zal je antwoorden? Ik weet dat je met liefde zult antwoorden, zoals ik in natura op jou antwoord.

Ga met mijn liefde. Ga lieve engelen in vrede. Vaarwel.

Gechanneld door Linda Dillon

©2020 Raad van Liefde, Inc.

https://counciloflove.com/

Dit gechannelde materiaal is beschermd door copyright. We nodigen je uit om het te delen op voorwaarde dat het in zijn geheel wordt gebruikt, dat er geen wijzigingen in worden aangebracht, dat het gratis is, en dat de copyright-vermelding, channel credit, website link, en deze verklaring worden geplaatst. [Volledige voorwaarden van het auteursrecht op https://counciloflove.com/copyright-notice/

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org