Steve Beckow met Sanat Kumara / 18 september 2015 / Channeler Linda Dillon,

Steve Beckow met Sanat Kumara
 18 september 2015
Channeler Linda Dillon,

Geen Eerste Golf,  Geen Snap (klik/ knap), zegt Sanat Kumara (Raj)

Steve:  Er wordt gezegd dat 28 september de datum is van de eerste golf van Ascentie, ook al gebeurde dat waarschijnlijk een tijdje geleden. Zal er iets gebeuren dat een discrete snap of een inwijding zal zijn, op 28 september, Raj? …

Sanat Kumara: Nee, dit is niet de eerste golf van Ascentie. Velen van jullie vliegen al in en uit dit portaal.

En ook als dit de eerste golf van Ascentie zou zijn, verdwijnen degenen die door dat portaal gaan niet.

Het Ascentie proces is het vermogen om de numerieke hogere dimensionale werkelijkheden in te gaan, er blij mee te zijn, mee te manifesteren verder/meer dan wat jullie gedacht hebben dan in een lineair bestaan.

De energieën die jullie planeet, de zoete Gaia, penetreerden, specifiek in september maar met een heel grote opbouw in augustus, en velen van jullie zullen wijzen naar gebeurtenissen – astrologische gebeurtenissen, de tsunami van liefde, het doet er niet toe – zoals we zeiden, de meesters, jullie sterren familie, de Moeder zelf, zij verenigden zich met de Vader, de Aartsengelen, de Serafim, de Elohim, zij allen hebben een niveau energie gezonden naar ieder van jullie die niet te overtreffen was (period). En die groeit nog.


Nu houden jullie als menselijke wezens van datums. Jullie houden niet van teleurstelling als er datums komen en gaan en dus vanuit ons perspectief zijn er keren waarop datums wel worden gegeven.

Het meest kortgeleden was in feite Michaëls vredes initiatief. [Die huidige datum] was een boodschap aan de mensheid dat op of rond die tijd jullie frequenties van een verheven aard zijn, waarin jullie je volledig met de Vijfde, Zesde, Zevende Dimensie kunnen verbinden.

En dus kun je daar zo over denken, omdat mensen er van houden dat het markeren van de gelegenheid van 28 september een net zo goede datum is dan ooit. Maar laten we ook zeggen dat 17 september een datum zo goed als die van altijd is. Ook 8 november is een zo goede datum als altijd. Het is frame, een tijdsframe waar jullie in gaan en de energieën zijn daar.

Die zijn aan jullie allen gegeven. Nu die referentie aan dat een derde zal ascenderen, nou, kan ik misschien ook zeggen dat een derde van jullie – minstens een derde van jullie – al in en uit dat Ascentie portaal stroomden.

Dus, is het voor degenen die ontwaakt zijn, bewust en klaar, zij kunnen zeggen: “Alright, ik heb mijn feest kostuum aan, of mijn feest schoenen aan. Ik kan verder.” Maar laat me even duidelijk zijn. Jullie gaan nergens naar toe. Jullie zitten op Gaia voor het Ascentie proces. Jullie ascenderen binnenin je vorm.

Nu, waar wij jullie toe leiden om aandacht aan te besteden, mijn lieve opstijgenden, is naar de verbreding van je besef, van je hart, van het kennen van de liefde, het kennen en begrijpen van wijsheid, van hoe de dingen echt werken en gaan. Dus is het een opening van binnen die ook wat buiten je is, uitdrukt, in het collectief en in je leven.

Dus is het een moment in de tijd waarop er een klik/snap is? Wij zeggen van niet. De ontsteking is al aangezet maar de waarde ervan is – omdat wij niet nee-nee willen zeggen op geen enkele wijze, tegen die mooie channels die deze informatie hebben uitgebracht, met hun leiding – het gaat om die aanwijzing te geven aan de menselijke wezens, waarnaar ze zo verlangen (1)

Dit materiaal heeft een copyright door Linda Dillon en de Raad van Liefde 2015, INC en wordt met toestemming gebruikt

Voetnoot:
 (1) “An Hour With An Angel ~ Sanat Kumara on the Process of Ascension,” Sept. 17, 2015, at 
http://inlightuniversal.com/hour-angel-sanat-kumara/.