Sanat Kumara Zegt dat de Universele Wet het Nieuwe Normaal is.

Sanat Kumara Zegt dat de Universele Wet het Nieuwe Normaal is.

Gechanneld door Linda Dillon  – 11 december 2020

De universele wet ging niet aan de kant. Het is het nieuwe normaal. Het is het rijk waarnaar jullie ascenderen. Het is onze gedragscode. Channeling: 

Gegroet, Ik ben Sanat Kumara, geliefde broeders, ja, Hoeders van de Universele Wet. En het is hierover dat ik deze dag kom om deze cirkel en ver daarbuiten toe te spreken, om dit universum toe te spreken over de Universele Wetten van Liefde. Zijn jullie het vergeten, geliefden? Het Universum, het Multiversum, het Omniversum, de hele schepping van de Moeder/Vader/Ene is in overeenstemming met de Universele Wet, met de Universele Wetten van Liefde.

De Universele Wet, zoals jullie weten, is niet alleen een code, een codificatie om in een bibliotheek te zitten. Het is niet het domein van oude mannen en starre wezens in toga’s om aan iemand te dicteren. Universele Wet… dat is waarom ik jullie eraan herinner, Universele Liefdeswetten… Universele Wet is een code van gedrag. Het is niet alleen het gereedschap dat jullie moeten creëren, het is zelfs niet het gereedschap om Nova Aarde te creëren. Ja, ze zijn de standaard waarop alles wordt gemeten, en alles is gebouwd. Maar het is ook de uitdrukking van het gedrag van het hart, van het luisteren naar het hart, het spreken van het hart, de betrokkenheid van het hart. Het is hoe gemeenschappen, gemeenschappen van allen, en gemeenschappen van één samenkomen om te werken, te spelen, te bidden, op te bouwen, te herstellen.

Ja, ik ben verder gegaan… door nergens heen te gaan… naar Universele Logos. Maar geliefden, dachten jullie echt dat ik mijn rol als Planetaire Logos verliet? Nee. Dat heb ik niet omdat mijn belofte, mijn belofte aan jullie, aan jullie hart, aan jullie geest, mijn belofte aan de Moeder/Vader/Ene is dat ik altijd aanwezig zal zijn tot de verschuiving van de mensheid, de ascensie van de mensheid voltooid is. Jullie weten heel goed dat het niet compleet is. Ja, het is goed op weg, verder dan jullie weten of verwachten in jullie bewuste drukke geesten… maar jullie weten dit in jullie hart.

En wat betekent dit? Dat ik bij jullie ben. Ik help jullie, ik leid jullie, en hemel en aarde weten dat ik jullie help om volgens de wet te leven. Zo vaak in dit menselijk rijk, als jullie het over de wet hebben, denken jullie aan goed en fout, goed en slecht, of wat de hemel verbiedt, goed en kwaad, ons/hen. Dat is van oordeel, dat is van blaam, dat is van schuld, dat is van egoïsme en hebzucht. Het is niet inclusief, het is niet uitnodigend en het is zeer zeker niet van liefde. De universele wet is onderscheidend, en het is expansief. Het verwelkomt diversiteit, het verwelkomt unieke onderscheiding, het verwelkomt levendige discussies en een grote verscheidenheid aan gedrag. Dat is de aard, niet alleen van de schepping van de Moeder, maar ook van het bestaan.

Jullie zouden niet een planeet willen die volledig bestaat uit kunstenaars of accountants. Maar jullie willen ook niet het artistieke karakter, het creatieve karakter van de accountant of het praktische karakter van de kunstenaar die de taal van de getallen begrijpt, ontkennen. Het is de balans, en dat is waar ik jullie vandaag over spreek, balans. Ja, wat we de grote L… boven en onder, van binnen en van buiten hebben genoemd.

We hebben geen discussie over wat jullie zien als het ongeziene rijk. We hebben geen discussie over Venus over wie er gelijk heeft of wie er ongelijk heeft, wie er machtiger is, wie er macht over een ander kan doen gelden. Dat is niet van de liefde. Het is de vrijheid om verder te gaan in jullie heilige zelf, en in jullie gemeenschap, in jullie land, in jullie cultuur, in jullie samenleving, en op het mooie Gaia. Het kan geen of/of zijn geliefden. De balans… ja, een deel van de vreugde van balans is er dit spectrum, en je kunt reizen, en dat hebben jullie vrijwel zeker gedaan, naar de verschillende uiteinden van het spectrum. Maar jullie komen altijd terug omdat jullie door je te gedragen, te leven, te geloven en te oordelen aan beide uiteinden van het spectrum, jullie niet toestaan om in het centrum van je hart, van je essentie, van je ziel te blijven. Het laat die uitlijning van boven en beneden niet toe.

We hebben met jullie gesproken… en dat zullen we weer doen… niet alleen om het visioen vast te houden, maar ook om het visioen te zijn; om niet gevangen te raken, gevangen te zitten, in het moeras van afleiding en controverse. Jullie, lieve engelen van het licht, jullie zijn de wegbereiders, de wegwijzers, de brengers, de ankers, van het nieuwe. Het is een nieuwe manier van zijn, en het is inclusief en expansief. En het verwelkomt, niet alleen de engelen, niet alleen ons rijk, niet alleen jullie sterrenfamilie, het verwelkomt iedereen. En als ze nog niet bereid zijn om naast je te zitten… om een aantal redenen… betekent dat niet dat je de stoel niet wijd open houdt. Jullie staan de aanpak toe. Jullie staan de omleiding toe. Jullie zijn degene die entrainment creëren. Jij bent de hoop, en jij bent de balans. En daarom zijn jullie hier als zenders, als stralers, als ankers, als waarheidszoekers en als briljante engelen in vorm.

Dus, ik kom, en ik vraag van jullie, ik engageer jullie… beoefen de wet, wees de wet. Onthoud en wees jouw heilige doel. Onthoud en wees jouw intentie. En waar er afval of brokstukken zijn, gebruik Transmutatie, Transmissie, Verwijdering… nooit in het oordeel, altijd met mij, om wat niet van liefde is om te zetten in de zuiverheid van het zijn, in de helderheid van het zijn.

Dus, wend je tot mij, mijn geliefden, zoals ik deze dag, en elke dag, mij tot jullie wend. De universele wet ging niet aan de kant. Het is het nieuwe normale. Het is het rijk van het bestaan waarnaar jullie ascenderen. Het is onze gedragscode. Dus, ik nodig jullie, nogmaals, uit om je bij mij te voegen, om je bij ons allemaal aan te sluiten, in deze restauratie.

Ga met mijn liefde, en ga, lieve engel, in vrede… in vrede. Vaarwel.

Gechanneld door Linda Dillon ©2020 Council of Love, Inc.

https://counciloflove.com/

Vertaling: Martien