Sanat Kumara Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu! / 17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara
Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu!
17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara.

Steve Beckow: Groeten Raj.

SK: En welkom. Welkom aan jullie allemaal, jullie prachtige fysieke wezens, jullie engelen en sterrenwezens in de vorm, jullie Pleiadianen en Venusianen, Andromedanen en jullie Aarde Opzichters – hybriden, allemaal. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden want ik ben niet alleen bij jullie als een Opzichter van de Universele Wetten, als de Planetaire Logos – Ik ben ook bij jullie als een broeder, als een zuster, als een vriend, als een bondgenoot, als een vader. Jullie gaan vooruit. Zoals Michael aan jullie gesuggereerd heeft, zijn jullie verhuisd in/naar de voorconstructie en ik zou willen suggereren zelfs verder.

Laat ons deze conversatie op een zeer controversiële manier beginnen … iets dat ons een raadsel is aan onze zijde. Het portaal voor ascentie is gedurende enige tijd open geweest en wij hebben gezegd, of het nu de Goddelijke Moeder zelf is, Michael of Metatron, Gabrielle of Yeshua – wij hebben tegen jullie gezegd, jullie vliegen in en uit en door het ascentie portaal heen.

En toch weerstaan zo velen van jullie de acceptatie of de erkenning dat in feite jullie verschoven zijn, dat jullie erdoorheen gevlogen, gekropen, gelopen zijn en dat jullie begonnen zijn om de kwaliteiten van deze getalsmatige hogere dimensies in jullie waarachtige wezen, in jullie leven in jullie persoonlijkheid zoals jullie daarover denken, hetgeen anders dan het ego is te implementeren, te integreren en te verankeren. Dus stop het ontkennen van de vooruitgang die jullie maken want het is om collectief gevierd te worden.

Jaren geleden nu hebben jullie de collectieve beslissing gemaakt om als één te ascenderen. Dat betekent niet, mijn geliefde vrienden, dat toen jullie voort renden, door het portaal vlogen, de energie verankerden en het terugbrachten om met het collectief te delen, dat er wat voor behoefte dan ook is om timide of zelfs in ontkenning hierover te zijn. Het is een kwaliteit van vreugde die jullie terugbrengen naar het collectief om hen te helpen, hen te assisteren, om met hen te delen wat er in het verschiet ligt, dat in de ware betekenis van het woord leiderschap is.

Omdat het leiderschap is, is het het zijn van Wegwijzers vanuit een plaats van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet weg. Het is alsof jullie op een onderzoekende expeditie gegaan zijn en dat jullie aan jullie cirkel, aan jullie bemanning, aan de mensen, terug rapporteren wat jullie ontdekt hebben … en jullie delen de overvloed van waar jullie mee gezegend werden.

Dus aarzel niet, mijn dierbare vrienden, om te zeggen: “Ik ben voorwaarts gegaan. Ik heb het verschil geproefd. Ik heb het verschil ervaren. Ik voel me uitgebreid.”

Er is een grote discussie onophoudelijk gaande over het quotiënt van de mensheid dat door het portaal heen is – het quotiënt van jullie Lichtlichaam, het quotiënt van jullie frequentie, hoe het trillingstempo veranderd is.

Jullie zijn de fysieke belichaming van dit project – de vervulling van de droom van de Moeder waar wij allemaal ijverig, met overuren, volledig alert aan werken. Jullie zijn de lakmoes. Jullie zijn de maatstaf van hoe dit gaat. Dus alsjeblieft, mijn vrienden, deel de verschuiving. Jullie zijn zeer duidelijk over het delen van de hunkeringen van jullie harten en dat is prachtig. Het hunkeren om overvloed te delen, om volledig in gemeenschap deel te nemen, om te verankeren op een Aarde die prachtig en nieuw is, om de Steden van Licht en nieuwe vormen van vriendschap en collegialiteit, van familie, van heilige partnerschappen en vereniging te verankeren.

Maar velen van jullie doen dit al. In feite is dit waar dit platform – en ik bedoel alle platformen – helemaal over gaat. Dus zeg geen nee of onderschat, spreek minderwaardig, onderwaardeer wat al bereikt werd, niet louter door onze zijde want dat is aanzienlijk. Wat telt in de werkelijke maatstaf van dit ascentieproces, mijn geliefden – zijn jullie. Dus stap naar voren in feestviering en deel / deel mee.

Welnu, ik weet dat je heel veel vragen voor mij  hebt vandaag. Waar wens je om te beginnen?

SB: Dank u wel Raj. Ik durf te wedden dat U mij hierachter zag handelen als een dirigent, is dat juist?  

SK: Ja, dat deed ik.

SB: Oké, goed. Ik ben blij te weten dat het werkte. Ja, ik heb heel veel vragen en vele luisteraars hopen waarschijnlijk op een zeer duidelijk antwoord op hen. Het eerste is, dat wij er niet van houden om te maken te hebben met datums. Maar, andere kanalen en andere bronnen hebben gesproken over een datum dus hebben wij erkend dat die conversatie gaande is en zeiden, oké, wij zullen blij zijn om ons bij jullie aan te sluiten, maar wij zullen niet klagen als er niets op die datum gebeurt.

September de 28ste wordt gezegd de datum te zijn van de eerste golf van ascentie, hoewel dat waarschijnlijk een lange tijd geleden gebeurde. Gaat er iets zijn zoals een discrete knip of ontsteking op 28 September, Raj?

SK: Ben je nu aan het proberen, dierbare vriend, om mij in moeilijkheden met dit kanaal te brengen?

SB: Nee, nee, nee.

SK: Ik plaag je. Ik plaag je.

SB: Ik probeer de kolossale teleurstelling te voorkomen die de laatste keer gebeurde, zoals u weet. Ik probeer om niet nogmaals collectief door die ervaring heen te hoeven gaan als we dat kunnen voorkomen. Dat is wat er gebeurt.

SK: En het is een uitstekende vraag. Dus laat ons beginnen door tegen jou te suggereren dat, nee, dit is niet de eerste golf van ascentie. Velen van jullie vlogen in en uit dit portaal. En zelfs als het de eerste golf van ascentie zou zijn, diegenen die door dat portaal heengaan verdwijnen niet.

Het ascentieproces is de bekwaamheid om in vreugde toegang te verkrijgen tot de talrijke hogere dimensionale werkelijkheden, voorbij waar jullie aan gedacht hebben als het lineaire bestaan, en hen te manifesteren en te ervaren. De energieën die jullie planeet gepenetreerd hebben, dierbare Gaia, specifiek in September maar met een zeer grote opbouw in Augustus, en velen van jullie zullen naar evenementen wijzen, astrologische evenementen,  de Tsunami van Liefde – het is niet van belang.

Zoals wij gezegd hebben, de Meesters, jullie sterrenfamilie, de Moeder zelf samengevoegd met de Vader, De Serafijnen en de Elohim – wij allemaal hebben een niveau van energie gestuurd naar elk en iedereen van jullie dat ongeëvenaard geweest is. En dit is groeiende geweest.

Welnu, jullie als menselijke wezens houden van datums. Jullie houden niet van teleurstelling wanneer datums komen en gaan. Dus vanuit ons perspectief zijn er tijden wanneer datums gegeven worden. De meest recente is in feite Michael’s Vrede Initiatief geweest.

Het is een boodschap aan de mensheid dat op of rond die tijd jullie frequenties van een verhoogde aard zijn, dat jullie volledig aan mogen monsteren in de vijfde, zesde, zevende dimensie. Dus mogen jullie eraan denken, omdat mensen ervan houden om een gelegenheid te markeren. September de 28ste is zoals iedere datum een goede datum. Maar laat ons ook zeggen dat September de 17de net zo een goede datum als altijd is. November de 8ste is zoals altijd een goede dag. Het is een tijdskader, waar jullie binnenin bewegen en de energieën zijn er. Zij werden aan jullie allemaal gegeven.

Welnu, dit refereert naar “een derde zal ascenderen” wel, zou ik zelfs kunnen suggereren dat een derde van jullie, op z’n minst een derde van jullie al in en uit het ascentie portaal gevlogen is. Dus is het voor diegenen die ontwaakt zijn, bewust en gereed, dat zij kunnen zeggen, “Prima, ik heb mijn feestjurk aan of mijn uniform patalon aan en ik ben voorbereid om voorwaarts te gaan. Mijn tas is ingepakt.” Maar laat mij duidelijk maken. Jullie gaan nergens naartoe. Jullie zijn op Gaia voor het ascentieproces. Jullie ascenderen binnenin jullie vorm/gedaante.

Welnu, wat wij gidsen om aandacht aan te schenken, mijn dierbare ascenderenden, is de uitbreiding van jullie besef/bewustzijn, van jullie hart, van het kennen van Liefde – het kennen en begrijpen, de groei van wijsheid, van hoe de dingen werkelijk werken en verder gaan. Dus het is een opening binnenin dat ook tot uitdrukking in het externe gebracht wordt, in het collectief en in jullie leven.

Dus is het een moment in de tijd wanneer er een knip is? Wij zouden willen suggereren van niet. De ontsteking is al omgedraaid, maar de waarde – omdat wij deze prachtige kanalen niet wensen nee te zeggen in wat voor vorm of status dan ook, die deze informatie naar voren gebracht hebben in hun begeleiding – is om de menselijke wezens die indicator te geven waar zij zo naar verlangen. Is dit duidelijk voor jou, omdat ik wens buitengewoon duidelijk te zijn aangaande deze kwestie?

SB: Het is buitengewoon duidelijk Raj, we zullen naar voren moeten komen met nieuwe woorden aangaande hoe duidelijk we zijn, omdat er zoveel aangaande dit is dat nieuw is. Een klein beetje later in het programma ga ik u vragen om over dit volledige nieuwe domein te praten waar we naar binnen zullen gaan. Maar voor nu zijn er enige luisteraars die denken dat zij niet in staat zullen zijn om terug te komen naar de derde nadat zij ascenderen. Zij zullen niet in staat zijn om hun missies te voltooien. Is dat correct? Ik dat waar of niet? 

SK: Dat is niet correct. Ik zou nu een vraag aan jou voor willen leggen, diegenen van jullie die gedacht hebben, en ik benadruk het mentale lichaam in deze vraag, waar denken jullie dat jullie naartoe gaan?

De ervaring van deze geliefde planeet en het originele plan van dit rijk is om twaalf dimensies te verkennen – twaalf. Denk eraan als andere werkelijkheden. Maar hier binnenin, is het Plan van de Moeder voor jullie om in de fysicaliteit te zijn. Als jullie de derde dimensie verlaten, waar is dan de plaats waar jullie je fysicaliteit verankeren, de fysicaliteit van Gaia, de fysicaliteit van het mineralen koninkrijk, van het dieren koninkrijk, van alle koninkrijken. Het is allemaal verankerd in de derde. Want zie, hoe jullie erover denken – en ik ben verheugd om hierover te spreken en onderbreek mij als je de noodzakelijkheid voelt. Jullie denken ervan als ofwel/of. En wat wij jullie vertellen, wat wij meedelen is de pracht van het Plan. Het is geen ofwel/of – het is alles.   

Jullie zijn gerechtigd, het is jullie geboorterecht, het is jullie plan binnenin het Plan van de Moeder om in staat te zijn om het allemaal te ervaren.

Welnu, het is een voortdurende uitbreiding, wat het kanaal en Ik en velen aan deze zijde in termen van creatie gezegd hebben – voeg toe, voeg toe, voeg toe, voeg toe? Ja. Maar jullie gaan niet weg. Het was de vrije keuze beslissing van jullie collectief, waar ik in bewondering van ben, dat jullie dit samen zouden doen. Dus als een derde van jullie populatie vertrekt en niet  beschikbaar in de vorm is om met de overblijvende tweederde te helpen, dan is die belofte welke het collectief gemaakt heeft verbroken.

SB: Laat mij u de moeilijkheid vertellen die ik heb met het concept van voeg toe, voeg toe, voeg toe. Wij moeten metaforen kiezen om over deze processen te spreken. Het zou anderszins niet mogelijk zijn. En dit, tussen haakjes, illustreert dat wij onze oude ideeën moeten laten vallen. Ik weet dat dat het geval is, maar ik heb het daar moeilijk mee. Het zelf, er is niets dat aan het zelf toegevoegd kan worden. Het gaat altijd over het ontsluieren van het zelf of dat het zelf tevoorschijn komt. Wanneer u zegt voeg toe, voeg toe heb ik grote moeite daarmee. Wat wordt er toegevoegd?

SK: Er is niets dat toegevoegd wordt. Wat jullie aan het doen zijn is het tevoorschijn komen, maar het is het concept dat de mensen hebben. Niet dat zij iets achterlaten maar dat zij aan het uitbreiden zijn om te incorporeren. Wat het waarlijk is, is een terugkeer naar de waarheid van hoe je op de eerste plaats gecreëerd werd.

SB: Als we nu naar dit idee van uitbreiding kunnen gaan, het gaat noodzakelijk zijn met betrekking tot domeinen en dimensies. Wanneer ascentie komt zullen we een totaal nieuw domein binnengaan. Het is niet eerder in het bestaan geweest. Ik veronderstel dat het gecreëerd wordt terwijl wij spreken. Wij zullen multidimensionaal zijn. Wij zullen in staat zijn om andere dimensies te bezoeken. Ik weet niet of het voor een korte of lange tijd is. Kunt u tegen ons spreken over hoe je gaat aangaande het creëren van een nieuw domein? Voor mij is het te fantastisch om te vatten zogezegd. Wat is erbij betrokken, waar gaan we naartoe? Vertel ons over wat er verderop ligt alstublieft.

SK: Welnu, ik heb net aan jullie gesuggereerd dat in feite wij de analogie van “voeg toe” gebruiken om dit concept te overwinnen dat jullie iets verliezen en dat jullie ware zelf tevoorschijn aan het komen is of geopenbaard wordt of uitbreidt. Denk ervan dat jullie slechts een portie van jullie zelf gebruikt hebben. Het nieuwe domein, zoals jullie eraan denken, is in proces. Maar het is ook voor een grote omvang al in het bestaan. Jullie hebben het niet gezien. Jullie hebben er noodzakelijkerwijs geen volledige ervaring ervan.

Dus laat ons suggereren, dat daar diegenen onder jullie zijn die op een regelmatige basis conversaties hebben met dieren of stenen of mineralen of bomen of rivieren of oceanen of bergen. Daar zijn diegenen van jullie die de bekwaamheid hebben om te gebruiken wat wij zouden noemen genezende alchemie waar jullie met energie ziekte of een onbalans in gezondheid en welzijn transmuteren of transformeren. Daar zijn diegenen van jullie die diepgaand creëren of begrijpen en verbinden met de schoonheid en het wonder van de menselijke gedaante, van de natuur, van Gaia.

En jullie denken vaak wanneer jullie kijken, bijvoorbeeld, naar het werk van een artiest – hoe vangen zij dat? Zij zien de dingen anders. Dus de glimpen van wat jullie noemen een nieuw domein zijn daar altijd geweest.

Welnu, wat er gebeurde in de neergang van de mensheid in/naar de illusies van de oude derde was dat veel van deze capaciteit om te ervaren, te observeren, om bewust te zijn van andere werkelijkheden, dimensies, verdwenen, omdat jullie onder een rijk van controle waren. Dus waren jullie ervan overtuigd, gedurende duizenden en duizenden en duizenden aan jaren dat dit niet bestond. Maar in jullie wijsheid en in de uitbreiding binnenin u dat al plaatsgevonden heeft, co-creëren jullie samen met ons het nieuwe domein en brengen terug, wij kunnen zeggen herstellen, wat al in het bestaan geweest is.

Dus gingen jullie al binnen in/naar een heilig partnerschap met de Moeder, met ons, om veel te openbaren en toe te staan van wat al aanwezig is om gezien, ervaren te worden en opnieuw tevoorschijn te komen.

Wat hierin nu gebeurde, en wij zijn begonnen door dit vandaag te zeggen – veel van jullie hunkeren naar vrijheid, naar vrede, naar overzichtelijkheid, naar Liefde, naar heilige partnerschap – en om jou woorden te gebruiken geliefde vriend: “Voor een wereld die voor iedereen werkt”. Het is niet slechts het hunkeren en het verlangen. Jullie co-construeren al met ons wat jullie noemen het nieuwe domein. Dus is het niet een zware taak … in feite is het een vreugdevolle taak. En het is al onderweg.
SB: Kunt u uitbreiden Raj over wat u bedoelt dat wij beide dit nieuwe domein creëren of co-creëren? Gebeurt het in onze slaap? Gebeurt het omdat een ander deel van ons dat boven of onder het gewone bewustzijn is hieraan gewerkt heeft? Hoe help ik u een nieuw domein te construeren terzijde van het schrijven van een Blog en het doen van deze shows?
SK: Reduceer dit alsjeblieft niet. En dit is terug naar waar we begonnen zijn met de ontkenning en het bagatelliseren van wat jullie gedaan hebben en wat jullie aan het doen zijn. Het is aan het gebeuren aangaande het bewuste, het onderbewuste, het onbewuste, het astrale, de engelachtige rijken en zowel in en buiten jullie lichaam. Ja, veel ervan is nachtwerk maar veel ervan is ook bewust werk.
Wanneer je spreekt, en ik spreek niet eenvoudig over jou, maar ik spreek over de bereidheid om te brengen waar voorheen aan gedacht werd als exceptioneel esoterisch materiaal naar de gewone alledaagse discussie, om te spreken over de noodzaak voor vrede, voor de eliminatie van misbruik hetgeen eenvoudig vrede is, voor de creatie van gelijkheid, voor de creatie van de heilige partnerschappen welke verankerd zijn in vrijheid en Liefde – geen controle of financiën.  Dus jullie doen een grote hoeveelheid van het werk. Jullie hebben de fundering gelegd, niet alleen de voorconstructie maar jullie hebben het werk gedaan en ik spreek tegen jullie allemaal nu. De beperking van kernkwesties, de uitbreiding van Liefde – dit alles is de wereld aan het veranderen waar jullie in leven.
Wanneer jullie ‘s nachts met Michael reizen en jullie gaan naar de plaatsen van geweld, of het nu is Syrië is of Los Angeles – dat doet er niet toe, en jullie verankeren ijverig binnenin de harten van diegenen die geweld creëren – de wens voor vrede – en wanneer jullie diegenen troosten die de slachtoffers van geweld zijn en jullie hen geruststellen van hun waarde en dat zij geliefd zijn en gezien worden en gekend zijn; waar jullie aan denken als nachtwerk – dan, wanneer deze mensen wakker worden de volgende dag, zijn zij veranderd.  
Zij zijn verankerd in een ander trillingstempo. Niet simpel omdat Michael zijn opwachting maakte maar omdat velen van jullie je opwachting maakten als jullie hogere, universele, engelachtige, sterrenzaad zelf. En jullie hebben niets ontzien met deze mensen mee te brengen. En door thuis te zitten en Liefde en hoop en vrede over de gehele planeet heen te sturen, creëren jullie het nieuwe domein.
Je zegt: “Ja, maar Heer – kijk, dit is nog steeds oorlog, er is nog steeds roerigheid.” Jullie zijn in en jullie bezoeken en jullie nemen deel aan de creatieve chaos en dat is een andere werkelijkheid. Dus jullie zijn aan het verschuiven, maar omdat jullie in jullie lichaam zijn denken jullie bewust: “Oh nee, ik reis niet interdimensionaal”. Wanneer je een visioen hebt, een dag, een ervaring , een moment van zulk een buitengewone gratie – wanneer je een moment of een dag hebt wanneer je weet dat je in je meesterschap bent – wanneer je volledig de schoonheid van een zonsondergang aanschouwt en je bent de zonsondergang – neem je deel aan de creatie van dat nieuwe domein waar het dat wordt waaraan je denkt als de alledaagse werkelijkheid.
SB: Heeft u de bekwaamheid te weten hoe ik me op dit moment voel?
SK: Ja.
SB: Dus, hoe zou u dit omschrijven in plaats van het in woorden aan mij te geven? Hoe zou u omschrijven hoe ik me op dit moment voel?
SK: Jij voelt je opgetogen, hoopvol, verward, van streek allemaal tegelijkertijd.
SB: Wel dat is waar, ja. Maar ik voel me ook extatisch.
SK: Je voelt je gelukzalig.
SB: Gelukzalig, oké.
SK: Dat wat ik ook aan het doen ben en hoop te demonstreren, in jouw hart en in het hart van iedereen die luistert en ver daaraan voorbij, omdat jullie weten dat wij deze kansen/mogelijkheden gebruiken om tegen iedereen op de planeet te spreken.
Wij zeggen tegen jullie dit is jullie nieuwe morgen, Nu! En jullie kunnen dit gevoel van gelukzaligheid van opgetogenheid, van Liefde van extreem potentieel voelen, zelfs wanneer jullie een klein beetje verward en gefrustreerd zouden kunnen zijn over het hoe.
SB: Juist. Is dit, de manier waarop ik mezelf nu voel – is dit gewoon een geschenk dat met dit programma komt? Mijn emotionele vloer is definitief verhoogd. I ga definitief niet omlaag in/naar wat voor staten dan ook die ik helemaal niet meer zou kunnen beschouwen als onplezierig. Wel, van streek, ja. Waar past dit met het ascentieproces – de manier waarop ik me nu voel?
SK: Wat ik net gedaan heb is jou optillen naar de dimensie van de zevende werkelijkheid.
SB: Dus, ik ervaar deze zevende dimensie op dit moment zegt u?
SK: Dat is correct. Het is het Christus Bewustzijn en…
SB: Het domein van Liefde, ja.
SK: Hoe voelt het mijn vriend?
SB: Oh God, waar is mijn cape? Ik denk dat ik moet vliegen. Het voelt absoluut fantastisch. We zijn aan het proberen om hier een wegenkaart te krijgen. We zijn aan het proberen om de één of andere soort van handelswijzen en markeringen te krijgen omdat overduidelijk wij niet begrijpen wat er gaande is en het voorbij onze bekwaamheid is om te begrijpen. We moeten er gewoon doorheen gaan.
SK: Nee, het is niet voorbij jullie bekwaamheid. Laat me tussenbeide komen als ik zou kunnen.
Het is niet voorbij jullie bekwaamheid om te begrijpen. Welnu, wat jij dacht – wederom het mentale lichaam, is dat je niet alle t’s gekruist hebt, de I’s van een punt hebt voorzien, de waaroms en de waarvoors, maar je hart, je gevoel – niet in een eenvoudige emotionele reactie, maar het kennen van je hart is je wegenkaart. Hoe jullie weten dat jullie je interdimensionale zelf claimen is door dit gevoel van opgetogenheid en gelukzaligheid, van het onbegrensde potentieel dat jullie kunnen vliegen, dat jullie kunnen veranderen, dat is voor jullie allemaal open. En, jullie kunnen niet wachten omdat dit één van de redenen is dat jullie van datums houden. Jullie kunnen niet wachten.
SB: Dat is juist.
SK: Dus neem een datum. Neem vandaag. Neem morgen en sta de Liefde toe om jou eenvoudig op te tillen en je kijkt nooit achterom.  
SB: Oké nu, deze ervaring, dat ik gelukzaligheid en opgetogenheid voel en ja is voelde me opgetogen/opgewonden dat ik – wat u zei – ging vervagen – correct? En dan zal het weer opbouwen op het één of andere punt en dan gaat het veranderen. Wij zijn nog niet in de plaats waar het permanent van ons zal zijn – zijn we dat?
SK: Ja, dat zijn jullie. Wat er gebeurt is de mentale constructie. Het is gewoonte vormend. Laat ons daar beginnen. Omdat jullie in een domein – jouw benaming – geleefd hebben dat geregeerd werd door de mentale/emotionele ervaring/constructies, neigen jullie er dan naar om te denken: “Dit is zo groot, dit is zo prachtig.” En, jullie gaan onmiddellijk naar: “Ik wens dat ik me hieraan vast zou kunnen houden.” In plaats van: “Ik houd me eraan vast. Ik ga niet terugkeren.” En dit is waar diegenen die denken dat zij nooit terug kunnen keren werkelijk over nadenken. Zij willen in de gelukzaligheid zijn en zij weten niet hoe zij dit gevoel van verheffing kunnen handhaven en terug kunnen komen en kunnen helpen met het collectief dat nog steeds in de modderput van de chaos en roerigheid is. Maar dat kunnen jullie. Het is een hart en ziel beslissing.
En iedere keer, als je het vervagende effect binnen voelt komen, kom naar mij terug. Ik zou vreugdevol zijn – en als de Planetaire Logos, is dit mijn taak, is dit mijn vreugde, is dit mijn missie voor jullie allemaal om in deze staat te zijn. En dan kan ik verder gaan. Hoewel ik gedurende een tijdje wil blijven en ervan wil genieten. Dus blijf het opeisen. Denk niet: “Oh grote goedheid, het was zo fijn en ik wens dat het terug zou kunnen komen.” Blijf het opeisen en doe een beroep op mij als jij je voelt vervagen, als je voelt dat de roerigheid je omlaag sleurt, roep dan en kom terug naar deze plaats. Ik veranker dit weten in je hart, in je cellen, in je DNA. Het is nu geactiveerd.
SB: Wel het is zeer zeker een fantastische ervaring.
Twee kwesties — één is wanneer u zegt: “Geef het niet op roep het terug”, spreekt u over een aanwending van de wil? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, ik vraag me af of u een klein beetje meer kunt zeggen over het hart. Omdat ik denk dat de meeste mensen, wanneer u het hart zegt, alles dat zij doen is dat zij consulteren – zoals u zei – hun gevoelens consulteren. En, een open hart ervaren hebbende, het hart is veel meer dan slechts iemand diens gevoelens. Dus zou u over de wil en het hart kunnen spreken alstublieft?

SK: Ik zou verheugd zijn en denk er op deze manier aan. Wat jullie aan het doen zijn is de uitlijning, jullie werkelijke uitlijning, jullie werkelijke zelf, jullie goddelijke zelf in de vorm – uitgelijnd met het goddelijke hart, de geest, de wil. Het is niet dat wij wensen om wat dan ook te elimineren en dat is de aard van deze discussie, maar wanneer je over gevoelens nadenkt, te vaak mijn geliefden, refereren jullie naar jullie emotionele gebied wat ernaar neigt chemisch, biologisch, milieu en reactief te zijn.
Wanneer wij met jullie praten en refereren, en ik spreek over ons allemaal nu – wanneer wij naar jullie hart refereren, refereer ik naar de zetel van jullie ziel. Ik refereer naar jullie capaciteit voor het volledige bewustzijn, voor wat wij Liefde genoemd hebben, hetgeen vele, vele gezichten heeft, hetgeen de verankering en de levende acceptatie en overgave is van jullie goddelijkheid en jullie wil, wat jullie bekwaamheid om te co-creëren is. Dus jullie wil brengt deze Nova Aarde in/naar de vorm die wij aan het voortbrengen zijn, restaureren, herstellen en samen creëren.
Jullie kunnen niet eenvoudig in je hart blijven, hetgeen jullie krachtige gereedschap is om te genezen, uit te breiden, te creëren. Maar wanneer je eruit stapt – denk er op deze manier aan – je stapt uit het vasthouden van de gelukzaligheid en dan zeg je: “Wel, hoe ziet gelukzaligheid er in de vorm uit?” en, door een handeling van de wil breng je dat in/naar de vorm wat je wenst dat harmonieus is, omdat het vanuit goddelijkheid en Liefde komt. Het komt niet vanuit de valse rasters en illusies van het oude. Het komt vanuit de zuiverheid en de overzichtelijkheid van de Moeder, Vader, de Ene die jullie binnenin jullie dragen. Want jullie zijn goddelijk!
Het grootste stuk van deze ascentie is niet slechts de momentele glimp van jullie goddelijkheid, maar de complete acceptatie van jullie goddelijkheid en de feestviering van die goddelijkheid door in staat te zijn om te manifesteren en creëren op een hele schare van manieren welke werkelijk subliem zijn.
Dus als het niet van Liefde is, als het niet van vreugde is, als het niet van vrede is, dan zouden jullie er niet voor kiezen om het aanwezig te hebben op jullie geliefde planeet. Het is eenvoudig dat er geen ruimte voor is omdat het niet in uitlijning is met wie jullie zijn en wie de andere zeven miljard zijn.
Dus is het de harmonie. Het is de harmonie van jullie briljante geest, jullie briljante hart en jullie briljante wil. Wij willen niet om wat voor deel van jullie dan ook teniet doen, inclusief jullie vorm/gedaante. Welnu, wordt jullie vorm bijgesteld, gereconstrueerd, opnieuw gerasterd?
Kiezen jullie ervoor om opnieuw tevoorschijn te komen in jullie geperfectioneerde idee van jullie vorm? Ja. Het is een cocreatie en dat is één van de signalen voor jullie dat jullie werkelijk in de ascentie zitten. Het is dat jullie lichaam glorieus wordt. Het betekent niet dat er geen bliepjes onderweg zullen zijn … dat jullie deze voor het collectief genezen. Dat is hoe jullie dit nieuwe domein met ons co-creëren waar pijn en ziekte en onbalans ophouden te bestaan.
SB: Wel ik wacht zeer zeker met ingehouden adem op een glorieus lichaam Heer, dat zal ik u vertellen. Dat is voor zeker. Is het correct om te zeggen dat hoe meer wij met het hart werken, hoe meer wij het hart consulteren, hoe meer wij naar het hart luisteren, hoe sterker het contact met het hart wordt?
SK: Ja. Hoe jullie hierover zouden denken – zie ik heb het gezegd. Jullie leven in jullie hart, jullie consulteren de andere rijken, jullie consulteren jullie brein, jullie consulteren jullie gevoelens, jullie emoties, jullie consulteren jullie wil, maar jullie verankeren en leven in het uitgebreide bewustzijn van jullie hart, van jullie ziel, van de waarheid van wie jullie echt zijn.
Omdat jullie een collectieve overgang zijn, leren jullie dit, herinneren jullie je dit, jullie – sommigen van jullie – doen het voor de eerste keer in dit leven. En wij zeggen om, bijvoorbeeld, jullie mentale/emotionele te consulteren omdat als jullie dat toestaan te leiden, dan, te vaak wat jullie doen is terug te verwijzen naar de valse rasters en illusies die geen waarheid geweest zijn. Het ontwikkelde spirituele wezen, jij mijn geliefde vriend – jullie allemaal in jullie meesterschap – zijn in jullie hart in die zetel van jullie ziel.
SB: Sanat u noemde het nieuwe domein een cirkel in plaats van een hiërarchie in plaats van een ladder. In het hiernamaals, in de ouden tijden toen Linda zei dat we het mentale vlak zouden kunnen bezoeken, het Boeddha vlak, het causale vlak als we een bepaalde bescherming hadden enzovoorts. En dan na een korte tijd zou de bescherming slijten en zouden we terug moeten komen. In deze nieuwe cirkel schijnt u te suggereren dat wij in staat zullen zijn om vrijelijk op bezoek te gaan. Betekent dat er een lange tijd te blijven? Zijn er wat voor beperkingen dan ook?
SK: Blijf zolang als je wilt. Wat je gaat ontdekken, en ik zal jouw script niet schrijven, is dat er zoveel te zien is, te doen en dat je zult willen reizen tussen de dimensies tussen dimensies. Denk er op deze manier aan – dat je iets ziet dat van zo een enorme schoonheid is  dat je het met de volledige planeet wilt delen, dus het is zoals het kopen van iets in de winkel en je haast je naar huis om de familie te laten zien wat je gekocht hebt omdat je wilt dat iedereen ervan geniet. Dus het is niet afgescheiden, het is vloeibaar en je reist, verhuist zonder waar dan ook naartoe te gaan en soms ga je naar verschillende plaatsen. Het is voorbij waar jullie aan gedacht hebben als hoe jullie leven.
Maar velen van jullie, zelfs in vergankelijke ervaringen weten precies waar ik over spreek. De bescherming is al in effect. De machtigen, de Aartsengelachtigen hebben jullie en Gaia omringd. Het enige niveau van bescherming dat waarlijk gefocust is op deze periode van tijd is rondom de menselijke emotie en actie constructies … de mentale ideevorming. Maar dat is ook rap aan het verschuiven.
Daar is de uitdrukking waarover gesproken werd in Linda”s Vreugde werk, en dat is: Vreugde is viraal. Denk erover na, hoe zelfs een decennia geleden het gebruik van het internet beperkt was, de sociale media en zelfs mobiele telefoons. Het was een selecte groep maar toen wilde iedereen het. Iedereen houdt ervan, iedereen neemt eraan deel.En aldus is het met dit tevoorschijn komen en uitbreiding. Als jij het draagt, willen je buren het ook. De buren van jullie buren willen het, totdat, voordat je er erg in hebt, het volledige collectief verschoven is. En er is niet zoiets als dat je moet betalen voor mobiele telefoons. 
SB: Ik hoor dat de muziek begint te spelen maar nog even voordat u gaat Raj, zou u gewoon huisdieren liefhebbers kunnen verzekeren dat hun dieren zullen ascenderen?
SK: Het dieren koninkrijk, geliefden, ligt voor op jullie. Natuurlijk zullen zij ascenderen. Zij wachten op jullie, Jullie laten geen enkel dier, niemand, achter.
SB: Heel veel dank daarvoor Raj. Het was een prachtige discussie met u vandaag. Dank u wel.
SK: Ga met mijn Liefde. Ga in Vrede mijn vrienden. Vaarwel.
Gechanneled door Linda Dillon
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

©2015 Council of Love, Inc
This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.