Linda Dillon:Hemelse Zegeningen Galea, Communicatie Officier ~ Deel 3, / 30 Juni 2015

Heavenly Blessings leap into sunset

Linda Dillon:Hemelse Zegeningen

Galea, Communicatie Officier 
30 Juni 2015

Linda Dillon: Kanaal voor de Raad van Liefde.
Suzanne Maresca: Gastvrouw, InLicht Universeel


Suzi: Communicatie Officier Galea is vandaag bij ons voor weer een van onze fascinerende gesprekken. Ik heb er geen idee van waar het over gaat maar ik weet wel zeker dat het interessant is. Ik heb niet eens woorden voor wat er met me bezig is de laatste tijd, maar wat ik kan zeggen is dat de meest merkbare verschuiving van mijn werkelijkheid innerlijk is geweest.

(Ze gaat een tijdje verder en heeft ook een gesprek met Linda voordat deze in trance gaat en Galea doorlaat.)
_______________________________________________________________
Galea: Ik ben Galea.

Suzi: Welkom.

Galea: En welkom voor jullie allemaal. Ja, ik ben Communicatie Officier – Verenigde Krachten van de Buitenste Galaxies –Ik ben de zuster van jullie harten, wat ben ik blij en geëerd en opgewonden zoals altijd om vandaag tegen jullie te spreken. Dit is mijn favoriete opdracht, en er zijn vele!


En ja, je hebt gelijk, voor de menselijke wezens, is deze wonderbaarlijke race een herinnering, een her-oproep, het weer integreren van zachtheid – de zachtheid van de Schepping, de zachtheid van Liefde, de zachtheid die jullie geboorterecht is en die de manier is van zijn door het multiversum heen.

Er is vaak een verkeerd begrijpen op lieve Gaia welke zachtheid verwart met een afwezigheid, zullen we zeggen, van kracht – en dat is totaal verkeerd. Want de zachtheid is een van de sterkste aspecten, de sterkste kwaliteiten en die belichaamt oprechtheid, dank, vertrouwen, nederigheid, Liefde. Het is er een zus van en dat is deel van jullie die wonen en ademen en bestaan – en altijd hebben bestaan – in genade.

We neigen ertoe om heel veel te werken met vibratie, zoals je weet en daarin, in geluid en kleur. En zeker weten velen van jullie die frequent onze healing kamers bezoeken en gelegen hebben op de kristallen bedden, dat we jullie met deze golven van kleur penetreren die je lichaam en jullie aanpassing, je afstemming die dit op dat moment nodig heeft – niet louter om te healen maar om zich te verbreden, te verankeren, te her-ontwaken, te her-versterken.
Want onze definitie van healing is veel meer omvattend dan heden de definitie op deze planeet is, alhoewel dat aan het veranderen is en er is daarom veel wakker worden. Binnen het Licht is het geluid; binnen het geluid is het Licht.

Nu, een van de dingen waar over ik vandaag met jullie wil spreken is hoe we werken, hoe we spelen, hoe we in het hart met vele, vele soorten zijn verenigd.

Als we spreken over ons wezen, weten jullie dat we allereerst van een menselijke vorm zijn en dat het belangrijk was voor de mensen om dit te begrijpen, omdat het de angst factor verminderde door bekendheid en het vermogen om in Heilig Partnerschap te gaan met jullie.

Wij hebben dat niveau niet door zorg of door dissonantie met andere vormen van bestaan. Ik zeg noodzakelijk niet “levensvormen” – alhoewel jullie dat op deze wijze niet kunnen interpreteren – maar het zijn ook meer energievormen. En er zijn vele, vele, vele verschillende beschavingen die andere vormen hebben.

En natuurlijk, hebben de meesten het vermogen om te morfen of te transmuteren – waar jullie over zouden denken als vorm-verschuiving – en zo vaak zullen ze zelfs een menselijke vorm aannemen om met het menselijke ras uit te wisselen. Maar die vrees van het onbekende is enorm, enorm verminderd, niet alleen bij jullie, lieve luisteraars, broeders en zusters maar ook in het collectief. En daarom breng ik dit heden voor verder gesprek naar voren.

Jij, lieve Suzie, en velen van jullie, toenemend velen van jullie, zijn vaak getuige geweest van wat jullie ‘orbs’ hebben genoemd – bellen, bewegingen van Licht – en jullie hebben je vaak afgevraagd wat dat zijn. Nu, er zijn vele, vele verschillende manifestaties – orbs, bellen, enz. Vaak komen zelfs jullie bewaarders naar je toe zweven als een orb omdat het iets is waar jullie een betrekking mee hebben, mee kunt communiceren, je mee identificeren.

Jullie zien ons zelfs in onze schepen aan de nachthemel vaak als bewegende lichtplekken of van orbs in de verte. Maar er zijn diverse soorten die erg aanwezig zijn op zoete Gaia – en ergens anders – waar we mee werken duidelijk en constant, die deze vorm aannemen van gewoon zijn wat wij zouden noemen ‘louter energie’.

Nu, in andere situaties hebben jullie ons horen spreken over de Halion Ingenieurs, over de Healers van Tralana maar dat zijn maar twee van de soorten – ja, we noemen hen ‘soorten’; zo identificeren wij hen – die komen om de mensheid bij te staan. Vaak zeggen jullie: “Waar zijn onze Sterren families?” Maar jullie moeten gewend raken om te denken aan de wezens die door het multiversum reizen als louter energie, omdat ze zeer toegankelijk zijn.

Suzi: Oh, ja, soms, nou meestal in visioenen is het alleen energie. Maar ik moet zeggen dat ik specifiek een gids heb die eruit ziet als een grote mantis (sprinkhaan) en de Liefde die ik uit dit wezen voel is gewoon verbijsterend.

Galea: Ja, en dat is een ander soort uit een ander universum. En dus zijn er diversen van jullie die vandaag luisteren en gidsen hebben die ook komen in diverse stoffelijke vormen. En ja, die zijn… er is een reden dat ze ‘bid sprinkhaan’ worden genoemd!

Dus, wat jullie leren en waarom we vandaag met deze conversatie bezig zijn is zodat jullie gaan begrijpen dat jullie naar ons keken en op veel manieren zijn we allemaal om je heen als orbs, als stromen van Licht, wat jullie noemen “Lichtstromers”, als diverse, ja humanoïden, maar ook als diverse … wat jullie denken als dierenvormen, als deva’s, als elven.

We spelen vaak en proberen verschillende vormen uit omdat dit opwindend voor ons is. De ongelooflijke diversiteit die op jullie planeet beschikbaar is, is opmerkelijk.

Denk hier eens aan – jullie willen altijd naar ons toe komen; jullie zijn opgewonden om aan boord van een schip te komen en wij nodigen jullie daarvoor uit. En velen van jullie bezoeken die elke nacht – specifiek het kanaal dat hier woont!

Maar niet te zeggen dat… jullie komen wel naar ons en wij hebben diverse, zeg maar omgevingen waarin je kunt leven of om diverse dingen te beleven. Maar dat is niets vergeleken met de pracht van jullie planeet. Nu, een van de redenen dat wij niet volledig verankerd zijn, is… Nou, er is een angst factor geweest, maar ook verschillen in vibratie en frequentie en daar hebben we over gesproken.

Onze Commandant, Lord Ashira heeft hierover gesproken in termen van een moeilijkheid om je aan te passen. Maar in termen van verwijding van keuzes die jullie open hebben staan om de stoffelijkheid te beleven, die is buitengewoon groot. Dus, vaak als we naar de Aarde komen, zelfs als het een kort bezoek is, zullen we diverse vormen aannemen en spelen – dit is ons idee van spelen. Dat geeft een heel nieuwe betekenis om je mee op te sieren, nietwaar!

Suzi: Dat is zo, en het is een prachtig idee! Is het een zaak van ons om onze waarnemingen te laten groeien om te begrijpen dat we dat nu kunnen doen, of zijn er nog steeds dingen die gebeuren die ons dichterbij brengen om dat te doen?

Galea: Nu, ik spreek in algemeenheid; ik spreek niet specifiek tegen jullie, lieve luisteraars en Lichtwerkers/Lichthouders. De grootste uitdaging … Ik ben geen Communicatie Officier die graag eufemismen gebruikt, dus ik zeg niet “jullie grootste gelegenheid”. Ik zeg “jullie uitdaging, jullie hek” als menselijk ras, is feitelijk om in je menselijke vorm te blijven en om je hoeveelheid Licht vast te houden die totaal noodzakelijk is voor de transformatie van de planeet.

Dus – als overkoepelende stelling – moedigen wij iedereen niet aan om beginnen te morfen in hun diverse aspecten en vormen die volledig open, en die altijd volledig open zijn geweest, voor jullie. Nu, sommigen van jullie weten dit al. Je kunt in menselijke vorm zijn, maar je weet echt zeker dat je meer elf dan iets anders bent; jullie zijn meer een vogel of beer of wolf dan iets anders.

En velen van jullie hebben de belevenis gehad om van vorm te veranderen (shape-shiften) naar je vorm van voorkeur, of een vorm die je een uur, een dag of week wilt hebben – dat maakt niet uit – of voor een moment. Zijn jullie daartoe in staat? Ja. Nu, wat houdt jullie tegen om dat te doen? En nu spreek ik tegen jullie, geliefde Lichtwerkers.

Wat je tegen houdt is je geloofsstelsel dat je denkt dat je dat niet kunt, of je geloofsstelsel dat denkt: “Oh, mijn leven is zo ellendig dat ik vertrek en dat ik misschien niet terug kom,” wat belachelijk is. Jullie hebben veel problemen. Ik begrijp dat en ik erken dat, op veel manieren, ik kom vanuit een bevoorrechte positie.

Er zijn veel aspecten in je leven die nooit bij mijn denken of hart zijn opgekomen, van zorg. Door dat te hebben gezegd, wat open voor jullie is door op Aarde te zijn, door in je hangmat te liggen, door in je stoel te zitten, door langs het meer te lopen, is buiten voorstelling.

Jullie kunnen de waterjuffer zijn, je kunt de vogel zijn, je kunt het kleine visje zijn of de vis, je kunt de walvis zijn, je kunt de antilope of het hert zijn, de giraf, je kunt de kabouter of de dwerg zijn, jullie kunnen de boom of de berg zijn. Dit is een planeet – ja, terwijl we voor de Moeder buigen – dit is een planeet die geschapen is voor de Liefde. Maar die is ook … wat is er nog vergeten… het is een planeet om op te spelen!

Zij werd nooit geschapen als een planeet om te worstelen; dat werd door mensen geschapen. Maar het grootste gedeelte van de mensen hebben al besloten dat ze die worsteling of een controle van hun bevrijding niet langer meer willen. Dit is opwindend nieuws voor ons en het is een kwantum sprong.

Suzi: Ja. Iets wat erbij hoort maar niet echt, kun je ook spreken over de dieren die nu van de Aarde vertrekken in grote hoeveelheden?

Galea: Nou, velen vertrekken omdat ze gewoon andere opdrachten hebben, andere keuzes, andere opties. En wat jullie misschien niet helemaal snappen is dat er ook veel soorten terugkeren; en veel soorten die geweest zijn, die jullie ‘uitgestorven’ genoemd hebben, zullen terugkeren; en veel nieuwe soorten zullen ook komen.

Denk aan het begin toen zo velen van jullie waar jullie aan denken die Aarde bewoners waren uit het dieren koninkrijk – de walvis, de dolfijn, de beer, de hond, de wolf en verder – hier kwamen via diverse migraties. Dus ze kwamen naar de Aarde in jullie terminologie als ‘buitenaards’. Dus velen keren terug, net als velen van jullie ook willen terugkeren. Dus velen komen terug, maar hier is een cyclus die verder gaat. Dus is het als … een denk aan een draaideur.

Nu, ik wil ook zeggen – nooit op de manier van een oordeel – maar het is verschrikkelijk het aantal dieren dat worden geslacht, misbruikt, gedood … en bewust gedood door vervuiling of door olielekken…

Suzi: Of die vreselijke traditie…

Galea: Ja. dat is een gebrek aan eerbied voor het leven. Als wij spreken over alle soorten waar we niet alleen van houden maar die sympathiek voor ons zijn – Daarom zullen we zo vaak landen in afgelegen gebieden – dieren, planten, bomen, rotsen, die verwelkomen ons allemaal. Zij hebben geen angst, die komen niet tussenbeide. Zij verwelkomen ons.

Als jullie een cultuur hebben – en ik spreek over een wereld cultuur – die op bepaalde manier dit aanvaardbaar vindt, of zullen we zeggen het ‘een aanvaardbaar verlies’ vindt om een soort te verliezen, om dieren te verliezen, om te doden, te verminken, te beschadigen, te negeren, dood te hongeren – dan is het niet echt verrassend dat jullie denken dat het ook goed is om elkaar te doden. Het is gewoon een verbreding van hetzelfde geloofspatroon dat echt vreselijk is.

Nu, we zeggen niet dat het een soort oordeel is: “We stoppen jullie in een Galactische gevangenis”. Maar wat we zeggen is dat het een barbaars patroon is.
Suzi: Kan ik je vragen of je een schatting hebt van de verhouding in ons menselijk collectief die eerbied voor het leven hebben als tegenstelling met geen eerbied. En ik voel gewoon dat het niet achten van leven het resultaat is van vreselijke, vreselijke kwetsuren. Dus hebben jullie een schatting van wat de menselijke bevolking is in termen van de verhouding?

Galea: Jullie zitten ongeveer 50:50

Suzi: Echt?

Galea: … maar dat groeit gunstiger. Nu, jullie hebben iets gezegd, lieve engel, liefste vriendin, wat heel betekenisvol is en daarom liet ik deze inleiding vooraf gaan door te zeggen ”we oordelen nooit.” Wij hebben de moeilijke weg geleerd om niet te oordelen. Het is een zeer gladde helling.

Mensen die naar elkaar handelen op manieren van geweld, of naar zichzelf, naar een dier, naar een boom – dat doet er niet toe, omdat het gewoon een zaak van graden van afscheiding is, dat is het niet. Maar het komt hier vandaan, wat je zei “diepe verwonding.”
En zelfs zij die in opsluiting (containment) zijn geweest, en niet alleen om hun bewegingen te beperken, niet alleen om hen weg te halen uit de collectieve opmars naar Ascentie. Ook zij werden zo intens beschadigd, gewond, gekwetst dat ze niet helder kunnen zien wie zij zijn.

De vraag is niet – voor ons en voor jullie – de vraag is niet voor hen om de anderen duidelijk te zien. De vraag is altijdgeweest om “zichzelf duidelijk te zien”, want als ze dat doen, als ze helen, is de visie die ze aan de buitenkant hadden, totaal anders – die is harmonieus. En als mensen behandeld worden … worden uitwisselingen harmonieus, dan is het werk gedaan, het is compleet.

Jullie hebben een probleem – jullie verlangen naar voltooiing en toch hebben jullie een probleem om je compleetheid voor te stellen. Maar voltooiing is wat we allen toepassen bij ons zelf omdat deze voltooiing echt het nieuwe begin is. Het is het Grote Ontwaken, het is de nieuwe morgen. Dat is waar jullie voor gekomen zijn.

Suzi: Ja, en ik denk een van de grootste uitdagingen is om het ‘hoe’ los te laten omdat er zoveel bij dit specifieke proces zit dat zelfs ver buiten mijn voorstelling gaat, dat ik alles gewoon los moet laten en ook het ‘hoe’ moet loslaten en gewoon vertrouwen hebben. Ja, het zal gaan gebeuren; Ja, we zullen alleen worden geheeld; Ja, we zullen allemaal naar hogere dimensies gaat; Ja, dit lichaam gaat worden ververst en hernieuwd. En ik heb er geen idee van ‘hoe’, dus zal ik gewoon stoppen om daarover te denken.

Galea: Het aantal variabelen dat hier uitwisselt, er tussenin speelt op elk moment is buiten het menselijk bevattingsvermogen. En het is een teken, lieve, van wijsheid en van vertrouwen en waarheid en hoop om dit gewoon te weten. Het is niet gewoon: “Ik hoop dat het een zonnige dag wordt.” Het is het weten dat dit zal gebeuren en dat jullie daarbij de situatie creëren waarin het zal gebeuren.

Als je te druk bent om weg te pakken en proberen om te beheersen – wat de menselijke val was om mee te beginnen – maar proberen om diverse variabelen te controleren, die buiten je controle vallen, wat je dan doet is het opgebruiken van je energie, je levenskracht, en dat wordt eerder een afleiding dan een integratie.

Dus denk er zo aan – als je probeert om te controleren, dat je je energie erin stopt, die weggeeft, die naar buiten brengt, die weg laat trekken. Maar als je in het vertrouwen en in wijsheid zit, dan breng je de energie naar binnen, houd je die vast, breid die uit en in jullie sfeer schep je. Dat is wat wij doen.

Suzi: Prachtig.

Galea: En het is leuk.

Suzi: Het wordt leuk.

Galea: Ja, het is bedoeld om leuk te zijn. Daarom praat ik over deze opdracht als mijn favoriete opdracht. Ik ga spreken over het spel; ik zal jullie uitnodigen om te spelen en je bezig te houden met de orbs, met de elven, met de stinkdieren. Met de slakken… omdat de energie jullie zal ondersteunen.

Suzi: En de vos…

Galea: Ja, specifiek de lieve baby’s.

Suzi: (Lacht) Die komen nog steeds. Ik zag er gisteren een die door het bos stapte. Ze komen aan dek. Ze zijn schitterend.

Dus, ben je in staat om een soort schatting te geven over welke effecten de zonnewende heeft gehad op het menselijke collectief? Ik voel gewoon dat de informatie snel binnenkomt en het is gewoon verbijsterende lichtheid… Kun je daar iets over zeggen?

Galea: Dat is omdat jullie klaar zijn. Zie je, de energieën passen zich aan overeenkomstig de menselijke klaarheid. Ja, jullie worden gebombardeerd door… en dat is heel, heel zacht en licht; dat is snel, het is een diepe penetratie. Jullie werden al gepenetreerd door de Derde Golf van de Tsunami, dus zijn jullie gereinigd en klaar om meer en meer en meer en meer dan ooit en sneller te ontvangen.

En dat is waarom we jullie aanmoedigen om te spreken, om je met alle soorten bezig te houden, niet alleen de soorten die je kent of van gelooft dat die van de Aarde zijn, maar alle bezoekers die jullie planeet overstromen.

Suzi: Dragons/Draken!

Galea: Allermeest zeker Draken! De magie is bij jullie.

Suzi: Ja! En dus brengt dit ons op het idee van relaties en iets wat ik me afvraag, specifiek voor jullie mensen/wezens, ik begrijp dat jullie dezelfde uitrusting hebben als wij maar dat je het op een andere wijze gebruikt in termen van intimiteit/vertrouwelijkheid. Hebben jullie, zitten jullie voornamelijk in een een-op-een relatie? Houdt iedereen van ieder ander? Hoe werkt dat daar boven? (Gelach)

Galea: (lacht ook) We zitten in een relatie van wat jullie denken als een-op-een. Als we ons verenigen, als we, ja, ons hart toewijden, ons wezen, ons denken in een vereniging, is dat permanent en we zijn waar jullie over kunnen denken als ‘ziel-verbonden’ en dat is voor honderden en honderden jaren.
Ja, we hebben verschillende taken en verschillende talenten, verschillende manieren maar voor ons wezen is partnerschap en familie heilig. En omdat die voor waar wordt gehouden bij ons allen, wordt dat gezien – en beschermd, ondersteund – op die manier. Dus bemoeit men er  zich niet mee. Er wordt consideratie gegeven, actieve consideratie – wat niet deel is van jullie culturen; ja, er is een verplichting en een verantwoordelijkheid. Wij praten niet over een van die dingen. Er wordt consideratie gegeven voor wat zal ondersteunen en relaties zal koesteren, en dat wordt heel hoge prioriteit gegeven in termen van onze structuren, onze manier van zijn.

Nu, niet iedereen kiest ervoor, of is bezig in een relatie. Maar ook onze zin van gemeenschap is niet exclusief, dus is er een zin van “natuurlijk houden we van iedereen”. Hoe zou je dat niet kunnen?

Suzi: Precies. Dus vraag ik me af… verbindingen van honderden jaren brengen me ertoe te voelen dat als individu – maar een individu met veel aspecten – zou ik niet al in een relatie zitten met anderen in deze tijd en er gewoon nog geen besef van hebben?

Galea: Maar er is alleen maar… ja, je zou andere uitwisselingen hebben, laten we het zo neerzetten, andere zeer betekenisvolle relaties, maar je bent je bewust van wat je eerste en voornaamste relatie is – en dat verandert niet. Dus is het niet dat je, bijvoorbeeld, minder denkt van je andere relaties, maar er is een intensiteit van verbinding die al de andere teniet doet.

Suzi: Kunnen wij vooruit kijken naar een her-vereniging daarmee, na Ascentie of kort erna?

Galea: Je kunt er van te voren naar kijken zo gauw als je ontwaakt en het als van jou claimt. Dit is niet afhankelijk van Ascentie.

Suzi: Wow! Ik begrijp dat niet echt maar ik denk dat ik het dan maar zo laat zijn! (gelach)

Galea: Ja, omdat als je daar bij blijft zitten en zegt: “Breng het bij me, laat het me zien, laat me er mee verbinden en begrijpen,” dan zal het als een wolk opduiken. Vaak zul je naar een boom of naar een wolk kijken of je ogen sluiten en een gezicht zien en is er een samenhang te zien van dat gezicht – heel vaak, die van je geliefde is.

Suzi: Okay. Verder – is er iets dat je specifiek naar voren wilt brengen want we willen verder gaan met vragen. Je kunt iets anders hebben… je wilde het over Partnerschap hebben, de vorige keer en we kwamen er niet toe.

Galea: Maar we komen er vandaag toe, nietwaar?

Suzi: Dat doen we! Is er nog meer?

Galea: Ja. We zeiden dat verwonding etc. naar je toe komt… de healing daarvan is als je er toe komt om van jezelf te Houden. Je kunt niet echt in een Heilig Partnerschap zitten – niet op het niveau waarover wij spreken – totdat de tijd dat je dat innerlijke werk gedaan hebt, die innerlijke aanvaarding en overgave. Maar wat er dan gebeurt is dat je ‘je andere vindt’.

Indien ik spreek over onze zin van Vereniging en wat dat betekent, liefste mensen, jullie zin van Unie of Vereniging is precies hetzelfde. Het hoeft niet dit of dat te zijn, beperkt, onbeperkt, open, gesloten, exclusief – dat doet er niet toe. Wat er toe doet is de band, de diepte van toewijding van Liefde, de vreugde die jullie delen. Terwijl jullie collectief omhoog gaan, collectief en individueel in je frequentie, gaat het vermogen, ja, het vermogen, de capaciteit om je werkelijk te verbinden in een partnerschap, ook omhoog.

Nu, wat je ook zult merken terwijl je wat je noemt ‘lichter’ wordt, maar we zullen dat ‘meer jezelf’ noemen, is, dat je merkt dat een relatie die niet respectvol is, toegevend, wederkerig, innemend en van die kwantiteit van Licht en Liefde is, niet acceptabel is omdat het nooit je hart zal vullen. Dat zal nooit dat stuk in je vullen dat zich zo intens wil verbinden.

Jullie DNA – spiritueel, stoffelijk, elk niveau – is gebaseerd op Gemeenschap en Partnerschap van/in Liefde. Dat is er waarom je in een stoffelijke vorm bent. Die is om de ervaring van Liefde te hebben in de vorm, niet alleen van/met jezelf maar met anderen – en met de heilige ander.

Suzi: Met ‘heilige anderen’, denk ik dat velen van ons de keuze maken om in een slechte relatie te blijven omdat ze voelen dat dit beter is dan alleen te zijn. En voor mij zegt dit zo precies wat je zei dat zelf-liefde is, wat eerst komt, anders is een echte, goede, ware en mooie relatie niet mogelijk totdat je dat hebt met jezelf.

Galea: Als je blijft in een onbevredigende relatie, is dat omdat je niet denkt dat je waardig bent voor de Liefde. En het zal ook… wat het doet is een zelf-vervullende profetie. Je bent niet waardig voor de Liefde en je zult dat nooit krijgen omdat je jezelf hebt afgesloten, jezelf in een gevangenis hebt gezet in een situatie waar je vast zit aan iemand die je hartswens niet weerspiegelt, van waar je toe in staat bent.

En door dat te doen, ben je niet alleen totaal egoïstisch en oneerlijk tegen jezelf, je bent dan ook oneerlijk en egoïstisch tegen dat individu. Dus is dit een heel eigenaardig/bijzonder gedrag. Het is net als wij die zeggen: “Je hebt vleugels, waarom vlieg je niet?” Je zegt: “Oh, nee, nee, ik wil niet vliegen, ik verdien het niet te vliegen,” en dan laat je je vleugels verleppen en opdrogen en wegvallen. Dat is heel verdrietig.

Suzi: Dat is heel verdrietig. Okay. Dus, degenen van ons die het werk doen en wakker zijn, en getuige van anderen zijn die zo vreselijk gekwetst zijn en leven in een levenssituatie waarin het niet lijkt dat ze zelfs maar toegang zouden hebben waar ze Goddelijke Genade konden accepteren – we kunnen voor hen bidden, we kunnen de wereld overstromen met Licht en hoop dat er enig soort van verheldering voor hen gebeurt – en ik denk dat dit weer een volgende gelegenheid is om het ‘hoe’ los te laten.

Galea: Dat is juist, omdat er geen wezen op jullie planeet is of in het multiversum dat het vermogen niet heeft om Goddelijke Genade te aanvaarden. Kiezen zij ervoor? Ja, en dat is weer bijzonder, raadselachtig, verbijsterend. Maar elk wezen, zelfs het meest gewonde, heeft het vermogen op dat moment van wanhoop om te zeggen: “Ja!”
En liefste, ze zeggen: “Ja!” Steeds meer, honderden en duizenden, die zeggen: “Ja!”

Suzi: Dat voel ik. Ik heb gewoon vrede en rust, niet dat mijn levensomstandigheden echt heel erg zijn veranderd, maar het is gewoon allemaal okay. Ik voel gewoon dat het allemaal okay is.

Galea: En als jullie dat weten en billijkheid vasthouden, wat je dan doet is dat je het vasthoudt voor die ene die vertwijfeld is, in verwarring is, in ontevredenheid, of in wanhoop is en je zegt: “Nee. Nee, ik houd dit vast. Ik wil je wiebel vastheid geven zodat je ook kunt kiezen om te veranderen.”
En dat is wat wij doen met jullie, voor jullie – en voor ons! Omdat we net zo bekommerd zijn, lieve engel, als jullie dat zijn. Misschien nog wel meer!

Suzi: Nou, jullie waren je er al langer bewust van dan ik dat was, dat is zeker! (Gelach)

Galea: Dat is nooit een wedstrijd geweest. Is het soms een oefening in geduld geweest? Ja. daarom waren we zo opgewonden. Daarom zijn we zo opgetogen.

Suzi: Omdat we zo dichtbij zijn?

Galea: Jullie zijn heel dichtbij. Jullie zijn meer dichtbij dan je denkt.

Suzi: Ja, ja ja ja! Ik ben heel erg opgetogen, dat ben ik echt. Ik wil mijn waardering uitdrukken voor alles dat jullie doen – en als ik zeg ‘jullie’ dan is het duidelijk het collectief van buitenaardsen die echt werken namens de mensheid. Telkens als ik me vermoeid en ongeduldig voel, realiseer ik me gewoon dat wij niet de enigen zijn die dit werk doen en dat er zat mensen zijn, zat, zat andere wezens zijn die dit ook doen om de verschuiving verder te helpen. Dus ben ik in dank en ik ben zo blij om deze conversaties te hebben en ik kijk naar meer uit.

Galea: Net als wij, lieve, net als wij. Ga door! En ik zal je weer ontmoeten.

Suzi: Okay, dank je.

Galea/Suzi: Vaarwel.

Channeled by Linda Dillon

© 2015 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.