KOM, LOOP MET MIJ MEE / Linda Dillon op 7 sept 2007 / geplaatst 29 december 2015

KOM, LOOP MET MIJ MEE
Linda Dillon op 7 sept 2007 / geplaatst 29 december 2015

(Ondanks dat Linda nog ziek is, is hier toch een mooie bijdrage van haar)

Een gepassioneerde smeekbede van Jezus Sananda / Jeshua om met hem mee te lopen, om je bij hem te voegen. Jezus vraagt om een heldere toewijzing vanuit je hart, een bewust hard-op antwoord op zijn verzoek dat wij hem in deze tijd van de Verandering vergezellen.

Gegroet, ik ben Jezus Sananda, broeder van jullie hart en broeder van je ziel, en duidelijk broeder van jullie solar plexus!

Mijn geliefde broeders en zusters, zo vaak het Christelijke woord van toepassing is op mij als Redder, noemen anderen mij Profeet. Ik wil vandaag tegen jullie spreken als vriend, en ik wil me kleinmaken en springen en gaan en tijd vouwen. Ik wil tegen jullie hart spreken op een manier wat ik zo’n lange tijd niet heb gedaan.

Ik kom vandaag als jullie broeder en je vriend, Jeshua om je weer te vragen om met me mee te lopen. Ja, ik weet dat het meer dan duizend jaren is geweest, bijna 2, en mijn verzoek is niet veranderd. Sommigen van jullie waren daar ook, in feite waren de meesten van jullie aanwezig in die tijd, maar het doet er niet toe of je er wel of niet was, want ik vraag je opnieuw om te komen en om met me mee te lopen, om me te vergezellen bij de vervulling van mijn Vader’s en Moeder’s zaak. Want het werk is enorm, maar dat is het niet alleen, ik wil niet alleen lopen, net zo als jullie niet alleen willen lopen.

Dit kanaal heeft me gevraagd om uit te weiden wat het betekent om met mij mee te lopen, of er een salaris zal zijn (gelach) of er moet worden opgeofferd en wat de beloning zal zijn.

Opdat jullie zien heeft zij het eerder gedaan en zij herinnert zich, want er waren vele keren toen we ons zorgen maakten over rekeningen en hoe we de vele monden konden voeden die in ons huis zouden komen, of er geld voor kleren zou zijn, want het zou niet kunnen om naakt te lopen (gelach) of er geld zou zijn om te betalen en zelfs om aan onze belasting te verschaffen. Zij weet dat dat deze dingen allemaal belangrijk zijn in de stoffelijke werkelijkheid, ze zijn net zo belangrijk vandaag als ze twee duizend jaren geleden waren en dat ontken ik niet en, mijn broeders en zusters, ik weet hoe het is om je daar zorgen over te maken en ik weet wat het is om gevraagd te worden om over de wereld te trekken en om op manieren te spreken die vaak geminacht worden, en op zijn best mis-begrepen worden. 
Maar, des ondanks, vraag ik jullie om met me mee te lopen, want als je dat niet verkiest te doen, wie van jullie die me kennen en van me Houden, jullie wie mijn Liefde kennen, wie zou dit op deze planeet dan doen?

De Moeder heeft gezegd ik zal niet incarneren, ik zal geen vorm aannemen, totdat de oorlog voorbij is en er zijn veel gezichten van de oorlog, maar Archangel Michael’s oorlog, wordt gewonnen, hart voor hart voor hart. En dus, alhoewel ik niet stoffelijk ben tot nu toe, bereid ik de weg voor als eenmaal mijn neef deed, en ik vraag jullie om met me mee te lopen. En ja, voor sommigen van jullie betekent het om jullie netwerk achter te laten, maar niet voor altijd, om je computers achter je te laten, maar niet voor altijd, en voor sommigen betekent het om jullie computers aan te zetten.

(met bijna een fluistering, teder) Ik vraag jullie om me te helpen mee te delen en de boodschappen van Liefde te verspreiden. Het is slechts het goede nieuws dat waard is om op Aarde te rapporteren. Jullie zijn Liefde. Ik ben Liefde. Wij zijn Liefde. En hiermee zullen we onze buren Liefhebben, ze zullen onze buren eren, we zullen onze buren healen, we zullen onze buren leren, en we zullen hen de weg wijzen, niet via dogmatische strengheid, maar door zachtheid, door spel, door vreugde, door plezier. En het is op deze wijze dat het zo aantrekkelijk is, dat miljoenen en miljoenen en miljoenen zich bij ons zullen voegen.

Ik vraag jullie niet om priester of prediker te worden, het is nog geen tijd om naar het plein te gaan en om beginnen te prediken. Wat ik jullie vraag te doen is precies hetzelfde dat mijn broeder van jullie vraagt, loop met me mee, niet als vreemden, maar als vriend, als leerling en broeder, als zuster, als mede-schepper.

Nooit had ik de bedoeling om monolieten en instellingen te scheppen die de mensen in schuld bonden – dat is de manier niet van Liefde, en het maakt niet uit of die kerk of regering wordt genoemd, dat is niet de manier van Liefde. Dus moet dat worden gebroken.

Maar hoe dit wordt gebroken gaat door zachtheid en een wegtrekken van dat begrip, het onbezet laten van de illusie, als er geen energie zit in de illusie, verbrokkelt die gewoon, zo is de wijze waarop het werkt. Dus jullie hoeven geen uren en dagen en jaren te besteden om dit te vernietigen, loop gewoon weg, het zal verbrokkelen onder zijn eigen gewicht. En wij zullen nieuwe Steden van Licht creëren, nieuwe steden van Liefde, die echt gebaseerd zijn op de eenheid en gemeenschap die wij zijn.

Jullie kennen het verhaal van de Preek op de Berg, jullie kennen het verhaal van de broden en vissen, jullie kennen het verhaal van Cana, er was altijd genoeg, er was altijd voldoende om te voeden, te kleden en ja, om zelfs een toast te delen. En als bij de aanvang van de dag dat niet was voorzien dan bad ik. Ik had geen Albert (Einstein) naast me in die tijd, ik dacht niet: “Oh, ik reik nu even naar de 8ste dimensie en trek broden en vissen naar beneden.” Ik bad en soms zouden ze verschijnen en soms, mijn vrienden, bracht de visser de vissen en dat maakt niet uit want beiden zijn een wonder.

Ik ben niet de enige die in staat is tot wonderen van schepping. Jullie zullen dit allemaal doen en nog meer in mijn naam. Waar denken jullie dat ik over sprak? Ik ben niet veranderd, ik wil dat wij samen zitten, ik wil dat we samen het brood breken, ik wil dat we de verhalen delen van ons hart, over onze victories, over ons verdriet.

Ik wil met jullie lopen. Willen jullie met me mee komen? Willen jullie met mij scheppen? Dat is mijn smeekbede aan jullie vandaag. Antwoord mij met je hart, antwoord mij met je uitnodigingen, antwoord mij met jullie acties, met jullie consequente acties.

Mijn vrienden, ik Houd van jullie. Ja, natuurlijk, van jullie wordt universeel gehouden, maar ik Houd van jullie – de broeders en zusters van mijn hart die altijd naast me hebben gestaan, laat mij nu naast jullie staan, en laten we gezamenlijk verdergaan.

Ga in vrede. Hosanna, hosanna, hosanna.

Channelled by Linda Dillon 15 September 2007