Klaroengeschal Oproep van de Moeder – Bid Alsjeblieft voor Syrië. / Linda Dillon / 9 Oktober 2019 – Council of Love

Klaroengeschal Oproep van de Moeder –

Bid Alsjeblieft voor Syrië.
Linda Dillon / 9 Oktober 2019 – Council of Love
De klaroen Oproep van de Moeder – Bid Alsjeblieft voor Syrië.
Universele Moeder Maria kwam vanmorgen in de kleine uurtjes naar mij toe met het verzoek om voor Syrië te bidden. Ik voel en merk de urgentie op van Haar verzoek terwijl ik na de operatie aan het herstellen ben, en de focus en begeleiding van de Raad van Liefde is nu strikt gericht op het genezen van Linda.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik de urgentie van dit soort verzoeken van de Moeder had gehoord. Zij kwam oorspronkelijk eind jaren tachtig, vlak voor de eerste Golfoorlog, om ons te vragen voor de vrouwen en kinderen van Irak en Iran te bidden. Dat pleidooi is in de tussenliggende jaren vele malen hernieuwd, ook in Jemen en Afghanistan.
Toen ik eindelijk besefte dat Isaak wakker was, deelde ik met hem dat Moeder Maria bij ons was en vroeg ons om voor Syrië te bidden. Zijn antwoord zou me niet hebben moeten verrassen, maar het verbaasde me echt toen hij zei: “Nou, dat is logisch, want Turkije is vanmorgen Syrië binnengevallen”. Mijn oprechte en intuïtieve reactie is wanneer houdt dit ooit op. Wanneer leren we dat het geweld in de oorlog en de genocide niet alleen geen aanvaardbare, maar ook een zinloze weg is.
Terugkerend naar de Moeder vroeg ik wat zij ons wilde laten doen? Haar antwoord was voor ons om de rozenkrans te bidden. Toen ik naar haar keek zoals ze haar misbaha (moslim) en mala (hindoeïstische en boeddhistische) kralen vasthield, en niet de traditionele rozenkrans. Alle gebeden, alle paden.
Moeder stelde ook de heilige ceremonie voor van het (etherisch) schilderen op het voorhoofd van iedereen op de planeet met tilaka en niet alleen de traditionele bindi (punt) markering. De Moeder zegt dat dit niet alleen is om onszelf en elkaar te erkennen als goddelijke heilige wezens op een spirituele reis naar huis, maar ook om te vragen om onze 3de, 4de en 5de ogen volledig geopend en operationeel te hebben.
Voor degenen onder jullie die deze term tilaka (Hindoestaanse traditie) misschien niet kennen, het is wanneer je het centrum van je voorhoofd beschildert van de haarlijn tot de brug van je neus om je heilige reis en missie aan te geven. Je hebt hier naar alle waarschijnlijkheid foto’s van gezien in zowel de oosterse als inheemse tradities. De Moeder suggereert dat we de tilaka op onszelf en elkaar schilderen met het diepe indigoblauw (het Maria-blauw) om deze centra van visie te openen, om echt te zien wat er binnenin ons en elkaar ligt.
De Moeder vertelt ons dat Nova Aarde en de verankering van een wereld die voor iedereen werkt alleen bereikt kan worden als we de goddelijkheid van ieders pad volledig erkennen en respecteren. Totale inclusie.
Terwijl er sommigen zijn die zouden zeggen dat dit conflict tussen de Koerdische strijdkrachten en de Turkse strijdkrachten oud en stamoud is en ons niets aangaat, zou dat onjuist zijn. De plotselinge verwijdering door Trump heeft Amerikaanse beschermende krachten in Syrië, waardoor de Koerden kwetsbaar zijn voor afslachting, is niet de manier om Nova Earth op te bouwen.
Moeder legt uit dat als we mensen dwingen om hun diepgewortelde identiteit op te geven, we het goddelijke gezag, de vrijheid en het recht om te kiezen ontkennen. Wanneer we mensen in een hoek plaatsen, in een gevechts- of vluchtpositie, creëren we de noodzaak om te vechten of te verdedigen, wat een afleiding is van het ascensiepad. En, mijn vrienden, het is een afleiding voor ons allemaal. Een verstoring in het krachtveld, wereldwijd, intern en extern. Geweld en laten we het noemen zoals het is, genocide, is wat we creëren – bewust en onbewust. Dat kan nooit van liefde zijn.
Toen ik de moeder vroeg of haar pleidooi voor de vrouwen en kinderen van Syrië is, zoals haar eerste pleidooi voor de vrouwen en kinderen van Irak en Iran, zei ze: Nee, bid voor de gezinnen. Bid voor de vaders die vinden dat ze moeten vechten voor een stuk grond waarop hun familie kan staan, bid voor hun moeders die wanhopig zijn en bid voor de kinderen die zich vergeten voelen.
Dit is geen ver conflict in een of ander door oorlog verscheurd woestijnzand, dit is een gebeurtenis die wereldwijde gevolgen heeft en die ons allen aangaat.
En dus, mijn vrienden, breng ik vandaag het dringende verzoek van de Moeders, haar klaroengeschal, naar u over met het gevoel van urgentie dat ze met mij heeft gedeeld. Alstublieft, alstublieft, bid voor Syrië. xxx Linda.
De Moeder vraagt me ook om een eerdere channeling van onze geliefde Moeder over de kracht van het gebed in te sluiten. xxx
Vertaling: De Kracht van het Gebed
Universele Moeder Maria ~ De kracht van het gebed
Linda Dillon / 9 Oktober 2019 – Council of Love
Gegroet, Ik ben Maria. Universele Moeder en Moeder van hoop. Ik kom deze dag, lieve kinderen, om met jullie te spreken over de kracht van gebed, de zuster en de partner van hoop.
Hoewel jullie misschien denken dat we afwijken van onze scheppingsoefening, doen we dat niet. Vergeet niet mijn kinderen om te bidden. Wij hebben met jullie gesproken over de formule van de schepping, de uitdrukking van intentie, de stilte van jullie hart en wezen, de actie, soms van overgave. Begrijp het gebed als een van de uitingen van jullie intentie. In veel opzichten hebben jullie het gebed als een junior verbinding gezien, omdat jullie het al vroeg in jullie leven hebben geleerd. En niets kan meer zijn dan de waarheid. Het ware gebed is jouw hart dat spreekt – tot het Universum, tot Moeder, Vader, God; tot jouw beschermengelen; tot de machtige engelen; tot hen die voor je zorgen, die je koesteren en je voedden. Niets heeft meer kracht en aantrekkingskracht dan het kleine kind dat in onschuld in gebed zit, en eerbied heeft, in vertrouwen, en Alsjeblieft zegt.
Soms zijn de gebeden voor wat je hart werkelijk verlangt en nodig heeft, en soms zijn ze van meer universele aard. Jullie hebben de kracht van het gebed aan het werk gezien in de laatste paar uur met het kalmeren van de stormen (orkaan). Jullie hoeven je gebeden niet te onderscheiden of te differentiëren. Wij maken geen onderscheid tussen het gebed van een kind dat om een nieuwe fiets vraagt, of jouw hart dat om wereldvrede vraagt. Allemaal worden ze gehoord, en ze worden allemaal op dezelfde manier beantwoord. Sommige zijn gemakkelijker haalbaar, niet omdat we beperkingen hebben op wat we kunnen, maar gewoon omdat er minder menselijke tussenkomst is en we ons niet zullen mengen in de uitoefening van de vrije wil van de mens. Voor velen op jullie planeet is het gebed een laatste redmiddel; het is nek-aan-nek in combinatie met wanhoop en ontreddering. Natuurlijk is dat ook niet goed, want we wensen dat jullie gebeden vanuit een plaats van rust en kalmte komen, vanuit het hart spreken, en van weten en vertrouwen komen. Maar dierbaren, wij zullen ze accepteren hoe we ze ook krijgen.
Jij zegt tegen mij, moeder, waarom kom je vandaag met ons praten over dit onderwerp? Ik doe dit omdat veel van jullie harten vermoeid zijn. Jullie voelen dat jullie niet langer kunnen doorgaan. Jullie voelen dat jullie moe zijn. Jullie vragen je af of je jezelf hebt misleid, of je in een illusie van deze Liefde en deze realiteit bent geweest. En jullie voelen dat het enige wat er voor jullie overblijft, is het gebed. En je smeekt om dit gebed te horen, dat er een teken wordt gegeven. Wij geven jullie elk wakker moment tekenen, aanwijzingen van onze aanwezigheid zodat jullie weten dat we bij jullie zijn. Wij doen dit om de illusie te doorbreken dat jullie niet bemind worden, dat jullie niet waardig zijn, dat jullie niet gehoord worden. Als je niet in staat zou zijn om enorme prestaties te leveren, dan zouden we je niet voor zulke grote uitdagingen plaatsen.
Begrijp regel nummer één van deze planeet. Dit is dat jullie gecreëerd zijn om geest te zijn in de vorm van vreugde, niet in pijn en niet in lijden. Begrijp dus dat als het niet van liefde is, het niet van ons is. Dus je zegt tegen mij: goed moeder wat is het? Waar komt het vandaan? Het is een menselijke creatie, dierbare. Al deze duisternis komt voort uit de illusie dat je het niet waard bent om bemind te worden, dat je niet wordt verzorgd. Laat dat achter je. En als er niets anders in de stilte van je hart zit, bid dan. Want je wordt altijd gehoord.
Wij komen deze dag om jullie te vragen om te bidden om een heel specifieke reden: bid om de harten van de hele mensheid te openen. Er is veel discussie op jullie planeet over de komst, het teken van de Magi, de Ster van David. Dit kanaal heeft het gehad over explosies, galaxies ver weg. Er zijn veel geofysische tekens, sterren en sterrenstelsels die lichtjaren weg exploderen, mijn vrienden. Er zijn tekenen en symbolen en energieopeningen. Maar ze zullen niets betekenen tenzij de harten van de mensheid open zijn. Want dat is echt het wonder, het is geen teken in de lucht. Het is niet eens het kalmeren van de grootste oceaan. Het wonder is de opening van jullie hart voor Liefde. Daarom vragen wij jullie dit toe te voegen aan jullie dagelijks gebed. Bid voor elkaar, want het is een uitdrukking van Liefde, van tederheid en hoop. En in deze hoop die ongeëvenaard is en die overeenkomt met de onze zullen we beginnen met Nova Aarde. En de nova mens. Ga mijn kinderen met mijn liefde en genees. Vaarwel.

Gechanneld 9/20/03; geupdate door Linda Dillon 16 February 2018; 9 Oktober 2019

VertalingMartien