Jezus Bespreekt Groeiende Steden van Licht, Het Transmuteren van Covid/Vaccins…………….. Deel 2.

Jezus Bespreekt Groeiende Steden van Licht, Het Transmuteren van Covid/Vaccins, Het Verlichten van de Moederpauze, en meer… (Deel 2/2)

Gechanneld door: Linda Dillon – 18 Maart 2021

 

Lees ook deel 1

Dit prachtige kanaal is liefdevol met ons gedeeld door de Denver City of Light Groep vanuit hun lezing met Linda Dillon.

Maak je geen zorgen over de Covid vaccins. Jullie hebben vele hulpmiddelen bij de hand, die jullie hebben en die wij jullie hebben gegeven, die elk soort reactie op deze stof transmuteren. Ja, ik beveel de Violette en de Zilveren Vlam ten zeerste aan. Vergeet niet dat het Zilver ook een van de geschenken van jullie Sterrenfamilie is. En natuurlijk, wanneer je twijfelt, gebruik dan alsjeblieft mijn Magenta. Als je het neemt – en ja, doordrenk het met Violet – maar als je het vasthoudt, feitelijk of etherisch, en het doordrenkt met liefde, dan heb je de samenstelling veranderd, je hebt het doordrenkt met de Essentie van de Moeder.

Het is belangrijk dat misleidende informatie over de wens om kwaad te doen niet in acht wordt genomen. Het is een individuele, onbetaalbare beslissing over wat je verkiest in jouw lichaam op te nemen op welk niveau dan ook, maar velen zullen hiervan gered worden. Laat me ook zeggen dat dit deel uitmaakt van het vrijmaken van de weg.

Het is niet zo dat vuurtorenwachters een bepaald niveau van frequentie aanhouden – wat jullie wel doen! – maar jullie scheiden jezelf niet af en zeggen: “We houden genoeg licht vast dus zijn we veilig”. Nee! Dat plaatst je erboven en scheidt je af. Jullie moeten deel uitmaken van, jullie moeten liefdevol zijn en gezien worden als liefdevol, en dienstbaar aan AL jullie gemeenschappen – en ze zijn enorm en ze zijn gevarieerd. En ja, uiteindelijk zal het Universiteit Ziekenhuis deel uitmaken van deze onderneming, maar nu nog niet helemaal; over ongeveer een jaar of twee, als het lichtquotiënt groeit.

Dus je zegt tegen mij, “Nou, Heer, hoe kunnen we dit laten groeien?” En ik zeg tegen jullie hetzelfde als wat ik meer dan 2000 jaar geleden tegen jullie zei: “Jullie doen het al!” Jullie hebben gezien, jullie hebben ervaren hoe ieder van jullie, heel verschillend, samengekomen is, niet alleen met een gezamenlijk doel, maar ook met een verenigd hart. Dat is een heilige zegen – en het is een heilige zegen voor ieder van jullie, en het is een heilige zegen voor Gaia, en het is zeer zeker een heilig offer aan de Moeder/Vader/Ene.

Kijk naar jullie gemeenschappen terwijl ze zich uitbreiden, terwijl ze groeien. Wat jullie beschouwen als jullie Sterrenfamilie, als de koninkrijken, zijn al buitengewoon druk bezig met het voortbrengen van deze Stad van Licht, en zij werken met ieder van jullie samen. Dus, de volgende taak, als ik zo praktisch mag zijn, is die van de mensen. Het is niet een kwestie van “Bij welke club moet ik me aansluiten? Bij welke groep moet ik me aansluiten? In welke woonvorm moet ik gaan wonen?” want het doet er ALLES toe.

Ik zal jullie vertellen, toen Ik als mens over de Aarde wandelde, was mijn grootste uitdaging niet alleen mijn gemeenschap – en ik heb het over een persoonlijke uitdaging, ja, heel goed wetende waarom Ik op de planeet was, in vorm, om de liefde weer aan te wakkeren. Ik werd uitgedaagd door de Zeloten, Ik werd uitgedaagd door de Farizeeën, Ik werd uitgedaagd door de Rabbijnen, en door de Romeinen die hun eigen geloof hadden. Dat waren degenen die mij de grootste uitdaging, moeilijkheid boden.

Mijn eerste keuze was om niet te gaan en met hen te praten – en toch, dat was precies met wie Ik moest praten! Degenen die samenkwamen op de hellingen van de heuvels of in de straten van de stad, wij zaten op dezelfde golflengte, wij verlangden naar dezelfde dingen, wij wisten van de kracht van de Vader, en ja, een beetje van de Moeder, en zeker van de kracht van liefde en genezing.

Zo vaak, in elke samenleving door de geschiedenis heen op Aarde en ver daarbuiten, wordt genezing gelijkgesteld aan liefde. Dat is de reden waarom zovelen van jullie zich bezighouden met genezing. Het is een geschenk van het hart. Maar het is altijd moeilijker om je, onderscheidend maar nooit oordelend, uit te strekken naar hen die er een ander perspectief op na houden. En toch, mijn geliefde zusters, zeg ik jullie dit omdat jullie sterk zijn, omdat jullie machtig zijn, en omdat jullie klaar zijn voor deze volgende stappen: dat zijn degenen naar wie jullie je zullen uitstrekken, en jullie zullen je uitstrekken naar de rechtelozen. K, Ik heb hier al eerder met jullie over gesproken.

De Moederpauze en Covid zullen zeker in de lente afnemen. De mensen wordt telkens weer gevraagd stil te zijn en te beslissen wat kostbaar is, wat van waarde is, wat het zwoegen waard is, en sommigen hebben heel snel en duidelijk besloten, en sommigen zijn langzamer. Daarom gebruiken we de analogie van het getij dat opkomt en weer afneemt. Het is aan de gang. Jullie baren niet alleen jezelf; jullie zijn de vroedvrouwen van de mensheid en jullie zijn de vroedvrouwen van deze Stad van Licht. En namens velen, wil ik zeggen: “Jullie doen geweldig werk.”

Dus creëer de praktijk van gelijkheid, vooral met degenen die gelijkheid willen weigeren. Jullie zijn strijders, jullie zijn wegbereiders, jullie zijn dappere helden, en jullie zijn mijn familie en wij zijn bij jullie, lieve engelen, bij elke stap op deze weg.

De Vrouwe [van Guadalupe] is bij jullie. Het is verbazingwekkend, is het niet, in de waarste zin van het woord, hoeveel gezichten onze Moeder heeft! Maar zij heeft zich tot ieder van jullie uitgestrekt in een heilig verenigd partnerschap, en jullie begrijpen het en jullie verzamelen jullie gouden filamenten, jullie verzamelen je ver buiten deze planeet… ver daarbuiten.

Dus het gaat er niet om dat jullie je geaard voelen op dit moment. Het is wennen aan het accommoderen van jullie inter/multidimensionele zelf waar jullie aardingsstaaf, natuurlijk, in Gaia is, om haar te zien als thuisbasis… maar jullie zijn echt aan het aarden in het Hart van Eén en dat is een andere, heel andere gewaarwording, en het is een gewaarwording die jullie niet willen missen.

Het activeert ook dit diepere gevoel van vertrouwen in jullie lieve heilige zelf dat jullie gegrond kunnen zijn in het Hart van Eén en uitgebreid kunnen worden naar het multiversum, en dat jullie menselijke voertuig, jullie schip – jullie gezonde, levendige, frequentie schip – prima in orde is. En dat jullie vertrouwen met Gaia, gebruik makend van haar magnetisch veld dat zich verbindt met jullie elektromagnetisch veld, jullie op de grond houdt, jullie voedt, jullie verzorgt – dat de lucht en de zon en de maan, Saturnus en Jupiter, allemaal voeden ze jullie en aarden ze jullie, en ze zeggen ook: “Kom met ons spelen!”

Weet je, je hebt geleefd, dus je weet wat het is om een Aardewezen te zijn. Nu leren jullie, je aan te passen, omdat jullie het altijd geweten hebben: jullie herinneren je dat je ook een Universeel Wezen bent. Jullie zijn net zo galactisch en intergalactisch als degenen die aan jullie deur komen kloppen. Ontken jezelf niet! Het betekent niet dat je je voertuig niet voedt en verzorgt en er geen aandacht aan besteedt – het is een heilig, heilig geschenk – maar het is erkennen, werkelijk aanvaarden, en dan toestaan, overgeven… Maar jullie zijn zo veel meer!

Dus jullie vragen naar de volgende stappen. Het gaat niet over ‘doe dit, doe dat’. Het gaat over onderzoeken, uitbreiden, en accepteren, toestaan, overgeven aan de massieve natuur van wie je werkelijk bent. Jij bent het sjabloon; jij bent het levende, ademende voorbeeld van wat een Nova Gaiaan is, hoe hij eruitziet en hoe hij zich gedraagt. Jullie zetten mijn werk voort, jullie vervullen de belofte, en daarvoor dank ik jullie, mijn dierbare vrienden. Dank jullie wel.

Laat me afsluiten met dit te zeggen. Jullie zijn veilig. Jullie zijn veilig, er wordt voor jullie gezorgd, jullie zijn beschermd, jullie zijn verankerd. Natuurlijk, jullie zijn voorzichtig, maar jullie zijn niet bang, want ik loop naast jullie. Niemand rommelt met mij! [Lach]

Ga met mijn liefde en ga in vrede. Vaarwel.

Gechanneld door Linda Dillon
©2020 Raad van Liefde, Inc.
https://counciloflove.com/

Dit gechannelde materiaal is beschermd door copyright. We nodigen je uit om het te delen op voorwaarde dat het in zijn geheel wordt gebruikt, dat er geen wijzigingen in worden aangebracht, dat het gratis is, en dat de copyright notice, channel credit, website link, en deze verklaring worden geplaatst. Volledige voorwaarden van het auteursrecht op https://counciloflove.com/copyright-notice/]

Vertaling: Martien