Hemelse Zegeningen `Maria Magdalena over de Heilige Aard van Seks, / binnen gekomen op 21 oktober ‘14 October 29, 2014 by Suzanne Maresca

Hemelse Zegeningen
 `Maria Magdalena over de Heilige Aard van Seks,
 binnen gekomen op 21 oktober ‘14
October 29, 2014 by Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: goede morgen en welkom bij weer een ander aanbod van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon ‘t kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van The New You: Emerging into the Brilliance of Humanity’s Heart Consciousnesses en van mijzelf : Suzanne Maresca.

Vandaag tekent zich voor me het vruchtbare begin af van een conversatie waarvan ik voel dat die vitaal is voor de evolutie van het menselijke bewustzijn. Maria Magdalena zal bij ons komen om ons een groter begrip te brengen van ‘t Heilig Partnerschap en de rol van het stoffelijke menselijk lichaam in verbinding met onze goddelijke aard.

Dit is ver van een nieuw onderwerp maar we hebben wel een plek bereikt in de uitbreiding van ons bewustzijn dat hopelijk zal leiden naar een discussie over de heilige aard van de menselijke seksualiteit voor een normaal tot ontspannen seksualiteit. Al te lang zijn stoffelijk plezier en intimiteit verworden tot een bron van schuld en schaamte, terwijl in waarheid onze lichamen ingeboren geschonken werden met het vermogen om direct verbonden te worden aan onze Bron door ecstasy/verrukking.

Ik vind het heerlijk om me nu en hier te verbinden en als ik enige twijfel had om het gesprek te hebben in onze show, bracht de Goddelijke Moeder dit tot rust in de conferentie eerder deze maand, in Tahoe. Dus dank je Linda voor al je werk rond die bijeenkomst, het was echt prachtig om zoveel luisteraars te ontmoeten en om ons hart met elkaar te delen en de ervaring. En het is geweldig om terug te zijn in de lucht. Goede morgen!

Linda Dillon: Goede morgen Suzi en goede morgen iedereen en ja, het was ongelooflijk om zoveel luisteraars en volgers te ontmoeten van de Raad van Liefde en de Gouden Periode van Gaia, en om echt met onze zielenfamilie te zijn. We hebben gewerkt en het was echt belangrijk maar het is gewoon het feit dat we ook samen moeten komen, dat was echt fenomenaal.

En ik wil van Liefde ook een aankondiging doen, als ik kan… Iedereen die naar de Bijeenkomst kwam werd verteld, en ik ben hier om je dat weer te verzekeren, dat jullie ook de link kregen zodat je die Bijeenkomst kon bekijken en de meditaties kon doen en doorgaan met het werk omdat dat echt belangrijk is. Het gaat niet om 3 dagen en nu ben ik klaar, het is zo dat je naar de video kon kijken en verdergaan.

Nu, er is een vertraging in wat betreft de video company, Pashley geeft het ons. Er was een mix-up in de mail, maar we werden verzekerd dat we die video woensdag zouden krijgen in de middag. We plannen om dat dan door te geven in het weekend, aan alle conferentie

bijwoners. Het zal dan ook beschikbaar worden voor degenen die zich niet lieten registreren bij de live-stream, die het wel willen bekijken en alle zegeningen willen krijgen omdat die al in de video zijn ingesloten. Dus, denk niet dat we dit vergeten. Het is alleen wat idioot gegaan en daardoor vertraagd.

Suzi.M: Dat is zo en ik wil graag de bijwoners van de conferentie uitnodigen om me te schrijven via het ‘Contact Us’ bij de Gouden Periode van de Gaia blog site. Ik was zo bezig in het moment dat ik de contact informatie niet uitwisselde met veel mensen.

Linda: Wie was het ook weer die zei “bewaar de kaarten en brieven die binnenkomen”? (Gelach) dus we nodigen je uit om ons te schrijven en ons te vertellen wat de brandende kwesties zijn, wat jullie kern zaken zijn en waar jullie ons graag over zien praten en naar willen luisteren.

Ik ben het niet alleen maar die in een ruimte zit en mediteer en ik krijg boodschappen van Moeder Maria of van Sanat Kumara over waar zij over willen praten. Het zijn niet alleen Suzi en ik die met een thema van de dag komen, dit is een zich opbouwende gemeenschap. We willen echt van jullie horen.

Suzi: Ja, mooi. In orde, gaan we nu hier een meditatie in laten springen?

Linda: Nou, weet je, dat lijkt een goed plan te zijn.

Suzi: Geweldig.

fuschia rose
Linda: Daar gaan we. Welkom terug iedereen, welkom terug Linda en Suzi.

Laten we beginnen door een heerlijke diepe ademhaling te halen van een diepe roze kleur, geen rode roos maar een diep roze, bijna fucsia, en adem die in door je neus en adem die uit door je mond terwijl je in je stoel zinkt, in de vloer, je bed, je autostoel, of waar je ook bent. 

Laat de dag los, laat je wat je nog moet doen-lijst los, of wat er voor je ligt, wat achter je ligt en wees gewoon.

Ontspan je schouders, ontspan je kaken, ontspan je handen… zet ze op je schoot… en voel jezelf wegzinken waar je ook op zit zodat je voelt alsof je 1000 pond weegt, die je niet kunt bewegen ook al wil je dat. En adem dat roze in, dat diepe, rijke roze; het zoete roze, de kleur van de zonsopgang, de gloed van een baby’s wang.

En met elke ademhaling voel je jezelf dieper en dieper gaan en in je hart vallen. Voel nu je hart, die prachtige plek van emerald groen, die deze ochtend in die roze roos omkeerde, en voel die zich ontrollen en bloeien.

Open dit wijd. Adem die teerheid in die de samensmelting is van Moeder Maria, de Magdalena en van Gaia en jullie geliefde roze, jullie roze vlam. Open dit wijd, wijder en voel die stengel van de roos. Ga naar beneden in je hart, je solar plexus, je Halion Brug, naar beneden in je navel, je schaamhaar en in je wortel en voel elk van die gebieden zich openen en bloeien en ontwaken. En ga door om die stengel van je roos te voelen ga naar beneden naar  het hart van Gaia, of als dat kan, in het hart van Gaia, en voel die diepe verankering, niet alleen met het Goddelijke, niet alleen met de Aartsengel Gaia, maar met die Aarde Moeder, naar die zin van zijn in je ongelooflijke lichaam.

Neem even een ogenblik en houd van je lichaam, houd van deze stoffelijke vorm die jij gekozen hebt, die jij hebt ontworpen samen met je gidsen, met de Moeder, met de Raad van Liefde, met het Gezelschap van de Hemel. Houd van jezelf, niet alleen van je ziel, maar ook van je stoffelijke vorm.

Kom nu terug naar je hart en voel dat die bloei zich nog verder uitbreidt en laat die Liefde worden uitgespreid, om uitgestraald te worden naar elke levende persoon, elke bloem, elk dier, elk wezen op de planeet, geen uitzonderingen, omdat Liefde nooit (be)oordeelt. Dus straal en terwijl je straalt open je en ontvang.

De voortdurende en laatste boodschap van de Universele Moeder Maria terwijl we samen waren in Lake Tahoe was om je voor te bereiden en om te ontvangen. Dus open je hart en ontvang.

Sacred Union

Gegroet, ik ben de Magdalena, ik ben Maria, maar ik vind het fijn en wil graag ook de Magdalena genoemd worden, want het is hoe ik overal, boven en beneden, bekend ben. En ik verwelkom jullie, mijn geliefden vandaag en ik omhels jullie, ik ben om jullie heen, ik ontvang jullie en ja, ik kom vandaag om door te gaan met onze conversaties over de aard en essentie van de Heilige Unie, van Heilig Partnerschap, met jullie, met jullie geliefde andere, met het goddelijke, met jullie familie.

Zij zijn onafscheidelijk, het is niet louter een continuüm; dit zijn de stukken van een geheel. Jullie hebben niet een aspect van heilige unie, van partnerschap, zonder het allemaal te hebben. Oh, hebben jullie dat zelf gedacht en jezelf beperkt op deze manier? Ja.

Nu, laten we beginnen. Waarom met opzet dit woord gebruiken? Zoals jullie weten, heeft de Raad woorden bepaald met het begrip van veel woorden in jullie talen, meervoudig, want er wordt veel ernstig mis verstaan.

Ik gebruik dit woord “heilig” omdat zo vaak er een feitelijk of subtiel geloof in jullie psyches in jullie emotionele lichaam, je mentale lichaam en zeker in je stoffelijke lichaam, dat “heilig” iets betekent als ‘heilig’ en dat ‘heilig’ iets betekent als ‘chaste’ (zuiver/rein) en dat ‘chaste’ iets betekent om niet mee bezig te zijn in het stoffelijke rijk.

Mijn geliefde familie, waarom, waarom op Aarde of op Arcturus of Elekta of Cee Cee Cee of Venus, waarom zou iemand een stoffelijke vorm aannemen, specifiek voor de bedoeling in deze tijd, van Ascentie, op deze plek, en dan zichzelf willen scheiden van de stoffelijke werkelijkheid van het in een lichaam zijn?

Het stoffelijke voertuig is een heilige schepping; het is een mede-schepping met jullie, met de Moeder, met jullie gidsen, met velen. Maar de bedoeling is om vreugde te kennen en om Liefde te kennen, in al zijn vormen, in de vorm. Er is teveel geweest, en ik spreek van deze vorm met een heel persoonlijk perspectief, te veel ontkenning van, wat wij zouden zeggen, georganiseerde godsdienst, misschien met de zuiverste bedoeling… we oordelen niet, we bespreken dit gewoon… maar er is te veel ontkenning geweest van de stoffelijke werkelijkheid.

Er is dit verkeerd-uitgelegd, dit is de aardigste manier om het neer te zetten, verkeerd uitgelegd geloof dat de bedoeling van het lichaam is om de verleidingen van het lichaam te overstijgen. Niets kon verder van de waarheid af zijn.

Veel van door de geschiedenis heen… nou, de kort geleden geschiedenis – 2000 jaren … die mij hebben geschetst als een hoer, als een lichtzinnige vrouw die door de kuisheid van mijn geliefde man Yeshua werd gered. Waarom was dit zo?

Nou, een van de redenen, en er waren velen, maar een  van de redenen, was, dat ik in mijn training als een adept, waar jullie over kunnen denken als een priesteres… dat is geen term die ik wil gebruiken… mij werd geleerd en ik kwam naar Gaia in volledig weten en begrip van de vreugde om in de vorm te zijn, van de zegeningen om in de vorm te zijn.

Jesus & The Magdelena
De Universele Moeder heeft tegen jullie gesproken over haar grote passie voor haar geliefde man, Joseph. Ik zal jullie vertellen toen ik voor de eerste keer mijn geliefde Yeshua zag, ja, mijn hart begon te racen en ik voelde die soort van wens, van passie voor deze man.

Ik hield niet louter van Yeshi omdat hij de zoon van God was, omdat hij een redder was, omdat hij een koning was, omdat hij werd gekozen, in feite, op veel manieren was dat deel van de uitdaging van onze relatie. Ja, we hadden en hebben een heel diep zielen contract maar we hadden ook een zeer heilige zielen unie/vereniging.

Maar ik verlangde niet naar deze man, dit menselijk wezen door zijn positie of het feit dat het pad waar hij op liep en waar ik op zou lopen en reeds aan het lopen was. Het ging niet over louter ons heilige werk zoals je dat zou noemen.
Onze relatie, ons heilig huwelijk ging over de volheid van op de Aarde zijn, door elkaar lief te hebben in elke zin van het woord, om onze heilige zelven lief te hebben en te eren, om een gezin te hebben, om de vreugde te delen en het verdriet, het lachen en de tranen, de stoffelijke en de spirituele, de tastbare en de ontastbare, de gewone en de sublieme. Het was niet beperkt, anders zou het geen heilig partnerschap zijn geweest.
Een van de gebieden was, op veel manieren, het huwelijk overziend tussen Yeshua en mij, was het patroon, het samen liggen, het voorbeeld van waar een heilige unie op zou lijken, hoe die zou voelen. Het was niet bedoeld, en dat deed het ook niet, om seksualiteit uit te sluiten, of onze stoffelijke vorm. Hoe zou dat kunnen?
Dat zou zijn als je zegt: ‘ja, zij leefden op de planeet, maar zij aten niet, zij dronken niet, zij braken het brood niet of dronken geen wijn samen.’ Dat was deel van de vreugde, niet alleen tussen ons maar met onze vrienden, onze familie; dat zou helemaal geen zin hebben gehad.
Deel van het in de vorm zijn is het kennen van je goddelijke verbinding en het kennen van je goddelijke verbinding is niet louter beperkt tot een spirituele praktijk, het zit ook in de stoffelijke werkelijkheid, het zit in het emotionele lichaam, het zit in het mentale lichaam, en ja, lieve harten, het zit in de stoffelijke vorm.
Om je lichaam te negeren en wat dat betekent in woorden van stoffelijke intimiteit in de relatie; dat is kritiek. Je kunt je niet afscheiden, je kunt het proberen, en daarom trek je jezelf uit een van de grootste vreugdes weg.
Dus, ja, we zullen meer en meer praten, niet exclusief maar meer en meer, om je aandacht te brengen naar je stoffelijke vorm omdat deze Ascentie over het in de stoffelijke vorm zijn gaat. En als je niet totaal of volledig je lichaam bewoont, als je constant probeert eruit te gaan en je lichaam ontkent, dan is wat er gebeurt, dat je alleen maar op halve wijze aanwezig bent en je kunt niet volledig inter-dimensionaal, multi-dimensionaal, je stoffelijke werk doen, je spirituele werk doen, je familie werk doen als je niet aanwezig bent.

Laten we hier beginnen. Ja, Suzi, je kunt beginnen mijn lieve vriendin.
Suzi Maresca: Aha, weet je, ik heb zoveel vragen! Ik vraag me alleen af hoe voorzichtig we in deze dialoog moeten stappen omdat zo velen van ons een diepe conditionering hebben rond seks en intimiteit. Maar conversaties die ik had met mensen bij de conferentie vertelden mij dat we meer dan klaar zijn om ons hierin te lanceren. Het is tijd, en als mensen hier onbehagen over hebben, kunnen we kijken alsof dit een wegenkaart is om onze seksuele verwonding te healen.
friends
Eerder vroegen jullie waarom wij op zo’n manier naar onze lichamen kijken, maar het is een missie geweest, het schijnt van godsdiensten om ons te laten voelen dat onze seksuele aard een lagere vorm is van uitdrukken. Het schijnt me gewoon toe dat het een echt grote manier is om de illusie van afscheiding te bestendigen.
In mijn persoonlijke ervaring zijn onze stoffelijke lichamen een perfecte leiding/geleibuis om zich te verbinden met het Goddelijke via orgasme en ecstasy/verrukking. Dus, wat ik echt zou willen weten is of jullie suggesties hebben over hoe mensen van die conditionering af kunnen komen omdat er zoveel schaamte en schuld omheen zit?
Maria Magdalena: Maar begrijp, en dat is een van de redenen waarom we deze conversatie kunnen hebben. Schuld, blaam, schaamte, fout, alles daarvan waren constructies van jullie oude 3dedimensie. Nu, wil je die echt meedragen in de vernieuwde 3 D van stoffelijkheid, naar de 4D, naar de 5de, de 6de de 7de? Natuurlijk niet.
Nu, wat dit soort van orgasme is, die zeer kort is als je aan een dag denkt, orgasme is gewoonlijk maar 27 seconden. Zo lang is het niet, wel? Dus waarom zo’n toestand daar omheen? Nou, ik zal je zeggen waarom, en dat is dezelfde conversatie die we duizenden jaren geleden hadden.

Nu, laten we beginnen met een enkele orgasme, dus ja, we zullen het woord masturbatie gebruiken. Als je genot met jezelf zult hebben en je hebt dat moment van verrukking, valt alles weg en je voelt dan die verbinding, niet alleen met het Goddelijke, je wordt die vonk van licht opnieuw, herinner je je. En wat dit doet, lief hart, dat ontkracht degenen die zeggen: “Ik ben je kanaal/leiding naar het Goddelijke.”

Dus, natuurlijk moeten zij zeggen dat dit in feite geen legitieme manier is om je te verbinden. Dus, de manier waarmee dat werd gedaan was om te zeggen: “Nee, ik spreek direct met God en hij vertelt me dat een dergelijke daad van verrukking, van orgasme, in feite vies is en een zonde en dus kun je daar beter mee stoppen en door mij heen gaan.”
Nu, dit is het patriarchale dat ook aan het vrouwelijk werd gegeven, aan vrouwen, om te zeggen: “Nu, denk niet dat je dit niet ook kan doen.” Dus, natuurlijk, daar ze niet wilden dat vrouwen bekrachtigd zouden worden, en dat was hun grootste probleem met mij, ik kende de zin van verbinding, spiritueel, mentaal, stoffelijk, elke manier.

En ik wist ook, zoals jullie weten, dat als je samengaat met je partner, met je heilige partner, omdat er niks toevallig is bij seks en geslachtsgemeenschap, het is zo’n vermenging van energie.
twin-flames
 Velen van jullie brengen tijd door met meditatie, soms enkele minuten, soms uren, soms jaren, ze gaan in de grot om dat samengaan met het goddelijke te zoeken, en toch als je je verbindt in seksuele gemeenschap, wat je dan doet is dat je je vermengt met de energieën van je partner en op dat moment van verrukking vermeng je je ook met je tweeling vlam en je keert terug naar die vonk van licht en vermeng je je met het AL.

Dus is het een versterking, het is een signaal aan je dat je in feite, er is geen afscheiding en het zijn in je lichaam om vreugde beleven, niet alleen in seks maar in het borstelen van je haren, je tanden borstelen, je lichaam voeden, houden van je lichaam, houden van elkaars lichamen, dat er een vreugde is van verbinding met het goddelijke, niet een afkoppeling.

Dus nu om je vraag te beantwoorden over hoe men zich van zijn schuld ontdoet en van schaamte of van angst. Je noemde dit niet op maar ik doe het wel… om zichzelf de verrukking of bliss te gunnen is er ook dat moment van overgave. Er is dat laten varen van controle en dit is een moment van grote angst voor velen.
Dus, hoe laat je dit los? Geef het weg; zo simpel is het. Geef het aan de Moeder, geef het aan mij, geef het aan Gaia, geef het aan je gidsen. Kijk er naar. Zeg niet gewoon: “Okay, nou geef ik het weg,” want dat werkt niet.

Dus, kijk naar wat de functie van die schuld of angst is of dat schaamte echt in je leven zit en de rol die dat speelt om je vreugde te ontkennen, je verbinding, je Liefde en verrukking te ontkennen. Dus is het een vorm van zelf-bestraffing.
Suzi: Precies. Mag ik je vragen naar je training? Je zei dat je in dit leven kwam als een adept, dus was je al volledig getraind?
Maria M: Ik was me bewust, de sluier tussen mij, zullen we zeggen, mijn overziel en mijn wezen was volledig open en ja, ik was op veel manieren getraind in veel tradities. Ik heb eerder gezegd en ik denk niet dat velen mij totaal gehoord hebben, het is toen Yeshua en ik samen kwamen, het een pact was, een zielenovereenkomst, maar ik was reeds een volledig en open kanaal en ik was reeds, wat je zou denken, een specialist in rituelen.
Dus was het een perfecte aanvulling voor onze vereniging. Niet dat het menselijke aspect van zijn in een relatie en familie overliep, maar omdat ik vanaf heel jonge leeftijd, ongeveer 4 jaar een open directe conversatie had met de Moeder. Ik had het inzicht, ik zat zeer duidelijk op mijn pad. Iets van mijn training was meer om me cultureel aangepast  te maken voor die tijd en voor wat voor ons ligt, maar het was niet de training die me in de plaats van zijn bracht in een open communicatie met thuis.

Toen de heilige rituelen, die zo belangrijk zijn, ja, velen zeggen nu ik heb geen rituelen nodig, maar zeker in dat leven, de cultuur en specifiek het Judaïsme, dat zat zeer diep in het ritueel. Dus er was een sterk geloof systeem dat dingen met een bepaalde orde gedaan moesten worden; en dit was waar en ook voor de vele sekten.

Dus ja, ik werd getraind in diverse scholen, waar jullie over zouden denken als mysterie scholen, om de rituelen te kennen en ook … wat ook het ritueel van het stoffelijke lichaam is.
Suzi: Kan ik je vragen of er nu velen in de vorm op de planeet zijn die met jou kunnen zijn getraind in die scholen, die misschien de verantwoordelijkheid dragen om het Goddelijke Vrouwelijke terug te brengen en de aard van onze Goddelijke seksualiteit?
Maria M: Ja, die zijn er. Ik was geen eenling en ja, er zijn velen in de cirkel, kan ik zeggen, van specifiek mijn zusters.
Maar natuurlijk, velen incarneren nu als mannen en ja, de meesten zijn op de planeet.
Suzi: Wow. Zal er een tijd komen waarin we geactiveerd worden en klaar zijn om het woord te verspreiden? Ik bedoel, het voelt nu een beetje moeilijk op dit moment maar ik voel echt dat dit een vitale boodschap is voor mensen om die te krijgen en te begrijpen.
Maria M: Het is een begin, lief hart. Dit is het begin. Denk je niet dat de Moeder, bij haar aankondiging of in gesprekken, die deur niet heeft geopend? En het is tijd. Zie je, er is zoveel mooi werk, strikt vastzittend om dat soort te bereiken, van verlangen, om te proberen zich te verbinden en om op te stijgen en velen, tot op deze dag, denken aan Ascentie als aan het achterlaten van je oude lichaam.

divine human
De Moeder is heel duidelijk geweest, het gaat erom om alles in je lichaam te brengen. En jullie zeggen: “Nou, ik weet niet of ik dat allemaal kan dragen.” Lief hart, je bent gemaakt om dat alles te dragen en als je denkt aan de term van orgasme, van dat soort verrukking, ja, dan keer je terug naar die vonk van licht maar het is ook een voorloper, een voorbeeld, als je dat zo zou zeggen, van hoe het voelt om te leven en om altijd in de stoffelijke goddelijke unie te zijn.
Suzi: Goed. Okay, ik heb een vraag en dit is ietwat persoonlijk. Ik vraag me gewoon af of de rituelen zijn veranderd? Omdat voordat ik hierover iets begon te lezen, heb ik dit gevoeld en beoefende dit met de Zon in mijn achtertuin in mijn hangmat. Het is een prachtige tijd geweest en er is zoveel informatie, dit schijnt een zich prachtig manifesterend instrument te zijn. Jij praat over het belang van ritueel maar ik voel me alsof ik dat doe zonder zelfs maar te weten wat de rituelen zijn. Dus, zijn die veranderd? Zitten we in een meer directe toegang op dit moment?
Maria M: Een van de dingen die ik leerde, als bijvoeging van het ritueel, omdat ik me wilde voorbereiden, bijvoorbeeld, als we een bijeenkomst hadden, of dit nu midden in een veld was of in een setting van een huis, een van de dingen die ik altijd leer is om je eigen heilige ritueel te ontwikkelen.

Wat is een ritueel anders dan iets doen op een heilige manier, of zeggen en je verbinden met het universum met alles dat goddelijk is en heilig en zeggen: “Nu verenig ik mij met jou”? Denk niet, zoete engel dat je hangmat plaats geen ritueel is, want die is dat.
Dus de sleutel is om niet op te volgen wat iemand anders zegt, of ik het nu ben, of de kerk of iemand zegt je dat het een heilig ritueel is, de manier hoe je iets doet. Dat is een pad, maar het succes/punt van het ritueel is voor jou om te ontdekken wat voor jou werkt.
Nu, laten we praktisch zijn omdat we vandaag praten over stoffelijke intimiteit. We beginnen over stoffelijke intimiteit te spreken en ik weet zeker dat jullie dit allemaal opgemerkt hebben:

Soms zal een ritueel voor een koppel zijn om de handen vast te houden en om in elkaars ogen te kijken ~ en misschien is het altijd een voorloper van een heerlijk diner samen of een glas wijn. Voor een ander is het op elkaar springen zo gauw als je door de deur bent gegaan. Voor weer een ander is het een langdurige voorloper van een weekend samen wat zich opbouwt naar het crescendo van intimiteit.
Het is een ritueel, het is een samengaand ritueel en is anders voor elk persoon. Dus, waarom zou een heilig ritueel niet anders zijn voor elk individu? Het zelfde is zo voor families; voor sommigen is het een ritueel… zondag, een diner… er is een totaal ritueel in het neerzetten van de tafel, de familie die samenkomt, welk voedsel je kookt, hoe je eet.
Voor anderen is het ritueel de vrijdag avond spaghetti. Voor weer anderen is het om met de familie naar de film te gaan of je hebt elke zaterdag ochtend een conversatie rond de keukentafel. Elke familie/gezin heeft hun ritueel in hoe ze samen komen. En dit zijn heilige rituelen en die worden geboren uit hoe het voor jou werkt.
Suzi: Goed. Perfect. Dank je hiervoor. Ik heb een soort moeilijke vraag nu en die gaat over de seksueel overdraagbare ziekten. Het voelt alsof hier heel veel vrees bij zit, dat mensen zich niet met iemand willen bezig houden voor de angst van seksueel overdraagbare ziektes. Die zijn al overal en je kunt dat al krijgen zonder het te weten en dat doorgeven… en … zijn dit dingen die gecreëerd zijn om ons specifiek af te houden van die heilige kennis?
Maria M: Dit is een moeilijke vraag zoals je zei. Nu, hier zitten veel aspecten aan vast. Nu, ik begin door te zeggen zoals je weet toen ik tegen je zei dat heilige seksuele intimiteit zo veel meer is dan wat mensen gedacht hebben over seks, dat het een samengaan is en een samen komen is van je gehele veld met een ander.
Kundalini_painting
Het is het opgaan (in een ander) dat eigenlijk geen ander punt van vergelijk heeft in de stoffelijke vorm. En het maakt niet uit of het heteroseksueel is, van vrouw tot vrouw, van man tot man, het is nog steeds een heilige vereniging, omdat het een hartsvereniging is. Dus, seks zonder het hart is zonder betekenis en in feite kan dat risicovol zijn, niet seksueel overgedragen risico, maar met woorden dat je je veld betrekt met een ander, zonder dat je echt bedenkt wat dat betekent.
Dus, zeg ik nu dat toevallige seks iets is dat aangemoedigd wordt? Nee, ik zeg dat niet omdat het heilig is. Nu, beter om heilige seks met jezelf te hebben. Nu, laten we praten over de zaak van overgedragen ziekten; ja, natuurlijk zijn er pathogenen(van ziekten die zijn ontstaan), enz, maar wat zijn dat? Oh, als je een wetenschapper bent zul je me alle geopperde manieren vertellen, dat zijn dingen die in de vorm zijn gemorft en die zijn waar je van kunt denken als een twee hoofdige hydra(slang).

Aan de ene kant weerhoudt je dat om bezig te zijn met seksuele activiteit die niet gunstig is voor je. Aan de andere kant straft het je voor wat je wilt doen, wat absurd is. En feitelijk is er nog een derde hoofd bij deze hydra en dat is om je de angst factor te geven, want in feite wil ik me er wel mee bezig houden maar dat durf ik niet. Dus dan word je gegijzeld door angst.
Nu, jullie zijn er bijna, en als ik dat zeg bedoel ik het menselijk collectief, de vibratie waarin ziekte kan bloeien is feitelijk best laag. Dus, als je vibratie laag is, en ik zeg dit niet, veroordeel jezelf niet, de vibratie waarbij seksueel overdraagbare ziekten en vele ziekten kunnen bestaan, zit in een extreem lage vibratie. Nu, omdat ik zeg dat het een lage vibratie is, is het ook vraatzuchtig.
Als je in zeer hoge vibratie bent, zijn bijvoorbeeld, begeertes/eetlust niet vraatzuchtig. Als je in een lagere vibratie zit, en ik zeg dat nu energetisch, als je in een lagere vibratie zit is begeerte vraatzuchtig en in die laag zijn klauwen die in je stoffelijke lichaam zinken. En wat gebeurt er: het voedt je schuld, je vrees, je schaamte, het houdt je vast in de oude 3de dimensie.
Nu, is dit een soort ‘plot’ aan de kant van degenen die je willen beheersen? Niet noodzakelijk. Het is hun grote geld van de diverse farmaceutische maatschappijen? Ja. Dus er is geen echt menselijke wens aan de kant van de mensheid om te genezen en die ziekten uit te drijven of het nu AIDS is of herpes, die zeg maar de meest kwaadaardige, vraatzuchtige infectie is om te genezen. En dus, houden die je in een lagere plaats/plek.
De oplossing, tot de tijd waarop je geleerd hebt als collectief, om niet eenvoudig te weten welke medicijnen te gebruiken maar om gewoon het bestaan niet toe te staan… en jullie zijn er bijna… van dergelijke ziekte … dis-ease (ongemak)…is het om veilige seks te doen maar om geen dingen zoals schuld en schaamte toe te staan die je afhouden van je vreugde/genot.
Dat zou lijken op: “Ik houd niet van mijn lichaam, het is te zwaar, daarom zal ik mij zelf uithongeren tot de dood toe.” Dat heeft geen zin; de sleutel hier toe is om meer groen te eten, om je meer intens met Gaia te verbinden.
Suzi: Goed. Ah, mooi. Ik waardeer zo dat je hier bent gekomen om over dit onderwerp te praten, het is echt belangrijk en ik vroeg me af of je nog afsluitend commentaar hebt?
Maria M: Lief hart, dit is waarschijnlijk een verrassing en ik hoop geen schok voor velen van jullie; ik zie niet dat ik op een plek zit van een opgestegen meester of heilige. Ik spreek tegen jullie als zuster en voor sommigen als een moeder. Ik wil dat jullie weten en dat je de vreugde omhelst door vreugde om in de vorm te zijn; dat is zo’n prachtig geschenk.
sister friends
Jullie zijn de dragers van Nova Earth, de Nieuwe Aarde, van de toekomst, niet louter van deze planeet maar ver daarbuiten. Hoe zou je dat ooit doen als je niet in de blijdschap bent van je lichaam en dat betekent van je gehele lichaam, de stoffelijkheid daarbij ingesloten?

Dus ik reik naar jullie uit als zuster en ik moedig je aan om geen ontkenning te beoefenen ~ praktische vervulling. Laat het los en omhels werkelijk de heilige intimiteit omdat dit een geschenk is. We spraken over de zaak van het in elkaar opgaan maar wat we echt niet hebben aangeraakt is het enorme geschenk dat je partner jou in dat elkaar opgaan ook geeft.
Het is niet louter dat jij geeft, het is de oneindige eb en vloed van geven en ontvangen, het is die perfecte balans. Het is jij die zegt: “Mijn hart is open genoeg, kwetsbaar genoeg en sterk genoeg om werkelijk bezig te zijn om Een te worden.

En in die vereniging is de creatie, niet louter van nieuw leven, van de voortzetting van de soorten, jullie scheppen nieuw leven in ieder van jullie en tussen jullie in, jullie scheppen buiten je voorstelling zulk een uitbreiding van energie dat het elk hart op de planeet aanraakt. Dat is wat Yeshua en ik aan het doen waren.
Suzi: Schitterend. Zou je nog terug willen komen om dat in meer detail te bespreken… misschien dingen die we bij dat onderwerp kunnen doen?
Maria M: Ik zou daar blij mee zijn want dit is een gesprek en het is mijn tijd om naar voren te komen en dat met jullie te bespreken.
  
Suzi: Je bent zeer welkom, zeer, zeer welkom.
Maria M: Ga met mijn Liefde zoete engelen. En als je hulp wilt hebben bij deze zaak, dan keer je tot mij. Als je wilt weten wat je heilige ritueel is, keer je tot mij, ik zal helpen. Ga met mijn Liefde.
Suzi: Ik houd van je.
Maria M: En ik houd van jou, ik houd van jullie allen. Vaarwel.  /  
Suzi:  Vaarwel.
Listen to the full show here.   
Channeled by Linda Dillon 10-21-14
© 2014 Council of Love