Een Uur met een Engel: Nieuw Jaar Boodschap 2017 van de Goddelijke Moeder 29 December 2016 / Linda Dillon

Een Uur met een Engel:
Nieuw Jaar Boodschap 2017 van de Goddelijke Moeder
29 December 2016 / Linda Dillon
Steve Beckow: Goedenavond iedereen. Linda gaat Moeder Mary, de Lady van Guadalupe channelen, die voor mij eenvoudig de Goddelijke Moeder in de vorm is, en het gaat onze jaarlijkse Nieuw Jaar Boodschap zijn.
Linda Dillon: Dat is correct – zeer tot mijn verrassing toen ik vandaag begon te mediteren, kwam de Moeder naar voren als onze Lady van Guadalupe – van wie ik echt in dit aspect in geen jaren meer gehoord heb. Maar toen zij voor de eerste keer kwam, was het om te spreken over wonderen en creatie, dus dit is misschien zeer passend.
(Pauze….)
Goddelijke Moeder: Groeten. Ja, Ik Ben de Universele Moeder Mary, Moeder van Hoop, Moeder van Verandering, Moeder van Liefde. Maar ik kom vandaag ook naar jullie toe als Onze Lady van Guadalupe – als Maria de Guadalupe.
Ik kom om bloemen en rozen aan jullie voeten te strooien, om jullie met sterren te kronen, om jullie naar deze tijd van vervulling uit te nodigen – de vervulling van jullie dromen, jullie hoop, jullie beloften, en de mijne, dierbaren: om jullie te verwelkomen en jullie eraan te herinneren dat dit een tijd van wonderen is. Ja, ik ben gekomen en ik heb lang geleden tegen jullie gesproken over het wonderbaarlijke en over wonderen – zoals jullie hen zouden noemen -.
Ik kom op deze dag als Maria, als Onze lady van Guadalupe, omdat voor velen van jullie het jullie meest recente weten is van mijn aanwezigheid op jullie planeet in de zeer fysieke manifestatie van wonderen, van vertrouwen, van vreugde, van geloof, en ja, van vervulling.
Ik herinner jullie aan en ik deel specifiek aan jullie mee, want diegenen van jullie die het verhaal of de ontvouwing niet kennen van mijn dierbare Juan Diego – een eenvoudige man, een eenvoudige boer, die ik uitgekozen had om mijn afgezant op deze Aarde te zijn – net zoals ik een ieder van jullie uitkies mijn geliefde kinderen, mis niños.
Te vaak wenden jullie je af, denkende dat ik de onbenaderbare Moeder ben, het Opperste Wezen, het Oneindige en Eeuwige, het Veranderlijke en het Onveranderlijke, de IK BEN. Wel, laat ons terug treden, laat ons elkaar in het midden op deze prachtige planeet ontmoeten, in deze wonderlijke tijd van één hoofdstuk naar de voltooiing te brengen en het doorbrengen van de vervulling van en dit segment van onze ontvouwing. Wanneer ik zeg “ons”, bedoel ik niet eenvoudig wat jullie interpreteren als de Vader en Ik, of zelfs de Heilige Drie-eenheid. Ik bedoel ons – onze familie waar jullie deel van uitmaken, waar jullie altijd deel van uitgemaakt hebben. En ja, in dit nieuwe jaar, in deze nieuwe tijd – in mijn tijd, 2017, verdwijnt deze illusie van afgescheidenheid. Nee, het vervliegt niet eenvoudig. Sta de isolatie, de afgescheidenheid toe, geef je eraan over en her/erken het; dit tragische geloof verdwijnt.
Als mensen, ondergedompeld in heel veel illusies die een menselijke creatie geweest zijn, is er dit geloofsysteem geweest dat groter werd en op vele manieren vaste vormen aannam, dat er het Godhoofd is en dan dat er de uiteenlopende koninkrijken van de Engelachtigen, de Aartsengelen, de Serafijnen zijn, en er de Geascendeerde Meesters en de verlichte wezens zijn, en er de Sterren familie – de Sterren Wezens zijn, en dat er dan zijn de menselijke wezens, en het dieren koninkrijk, het mineralen koninkrijk – en ga zo maar verder…
Maar jullie doorzien niet, niet in jullie alledaagse weten, het uitoefenende en het eenvoudige ademhalende bestaan, dat wij één zijn – dat wij een familie van één zijn. Ik begrijp nu, mijn geliefden, dat bij tijden het moeilijk voor jullie is om te doorzien als ik spreek over het Omniversum of de buitenste galaxies of andere Universums, dat jullie ofwel moeilijkheden of weinig interesse hebben in werkelijk dat te begrijpen en te bevatten.
Maar in dit Universum, deze werkelijkheid, zelfs waar jullie aan denken als Gaia of jullie Zonnesysteem, jullie planetaire systeem – wat tussen haakjes, veel groter is dan jullie denken! -begrijp dit – veranker deze waarheid dat ik jullie vanaf deze dag en dit jaar eraan herinner – dat wij één zijn. Ik ben geen afstandelijke Godheid die het nodig heeft om geprezen, aanbeden, vereerd en waar tot toe gebeden moet worden. Jullie doen dit omdat jullie van mij houden en jullie houden van ons en deze gebeden en deze adoratie worden gehoord en goedgunstig en met grote vreugde ontvangen.
Maar wat aangaande gewoon praten? Wat aangaande gewoon bezoeken? Wat aangaande gewoon samen te zitten? Mijn dierbare familie, jullie hebben me op een afstand geplaatst. Jullie hebben me buiten bereik geplaatst. Jullie hebben jullie familie buiten bereik geplaatst. En dat is er zo vaak toe gekomen de vervulling van het geloof/de overtuiging te zijn, dat jullie niet volledig onze aanwezigheid voelen, onze assistentie, onze begeleiding, onze hulp of onze Liefde. En dat is de meest belangrijke factor.
Dit is de tijd van de vervulling van het familieplan. Denk hierover na – in dit familie plan – dat van alle niveaus van interventie en assistentie en dingen waar jullie om vragen, het meest belangrijk, het meest kritieke voor alle betrokken is dat jullie voelen en dat jullie zijn en dat jullie in de Liefde zijn. Dat is alles – dat is de Vader – dat is de Moeder – dat is de Ene – dat is het Al.
Als je niet in de vreugde van die Liefde bent, als je niet in de actie van die Liefde bent, als je niet in de “van dichtbij en persoonlijke” ervaring van de Liefde bent, dan heb je niet de middelen om voort te gaan in de feitelijke creatie van deze planeet, van Nova Aarde, en de verwezenlijking van Nova Wezen – jullie zijn al ‘in en uit’ de verwezenlijking van jullie ascentie … Wat het laatste watermerk is? Het is dit creatieproces, het is niet alleen dat jullie accepteren en verankeren en de volheid zijn van jullie schepper zelf – omdat jullie dat rustig zitten in jullie kamer of de privacy van jullie kantoor kunnen doen. Het is het ondernemen van de acties, het zijn in het stiltepunt, de stilte, de ruimtelijkheid, het dromen, de expressie, de verwezenlijking van jullie hoop.
Dit is niet – Ik ben niet eenvoudig jullie Moeder die jullie rond commandeert, jullie vertellend wat te doen! Denk gedurende een moment met mij na over wat de Moeder Energie is. Er zijn redenen waarom jullie dit paradigma, dit archetype hebben. Het is de Moeder Verzorgster, het is de Disciplinaire Moeder, het is de Moeder die jullie ‘koers corrigeert’ terwijl jullie groeien. Het is de Moeder die jullie ziet groeien in/naar de waarheid van de vervulling, de evolutie van jullie volwassenheid op ieder niveau.
Ik wil dat jullie, ik vraag jullie, ik nodig jullie uit – ik pleit met jullie – jullie hoop en dromen, jullie plannen  met mij te bediscussiëren in de stilte van jullie hart, in de opwinding van uitwisselingen. Ik zal jullie laten weten – Mi-ki-el, Yeshua, St. Germaine zullen jullie laten weten of er een koerscorrectie gemaakt moet worden. Denk niet, mijn geliefden, aan wie van ons dan ook verder weg zijnde dan jullie vingertoppen – dit is wat noodzakelijk en wenselijk is, het is waar jullie altijd naar verlangd hebben en waar jullie het meest angstig voor zijn, en het is tijd voor deze vrees te verdwijnen.  
Ik ben geen donderende straffende Moeder – noch is de Vader dat wat dat betreft! Als mensen in deze expressie van de vrije wil zullen jullie vaak, wat jullie in jullie be/veroordeling maken- jullie mogen het onderscheidingsvermogen noemen, maar dan vallen jullie in/naar be/veroordeling – jullie maken vaak vergissingen, misstappen, en dan stoppen jullie vaak – stoppen onmiddellijk in jullie sporen – ineengedoken op sommige manieren en aldus angstig dat jullie een fout/vergissing begaan hebben, dat jullie vallen en vragen om genade of jullie willen medelijden. Lieve Engelen, er is niet zoiets als vergissingen.  
Zijn er afwijkingen? Ja, zeer zeker – op een zeer grote schaal (schiet in de lach) en op een persoonlijke schaal. En heeft het situaties gecreëerd waar er noodzaak was voor een koerscorrectie? Zeer zeker. Wij zijn capabel tot aanpassing. Wij zijn capabel van meer dan jullie je ooit voor kunnen stellen, maar wij willen dat jullie je voorstellen, wij willen jullie verlangen, jullie plannen, jullie hart, de Liefde om met potentieel te exploderen – met het weten en het geloof in wonderen. De rozen zullen over jullie gehele planeet in bloei komen.  
Dat is waarom ik gekomen ben, omdat, als de Moeder in deze vorm, jullie tastbaar fysiek bewijs kunnen verwachten, en ik zal dit bekend maken – nee, ik geef geen profetie – dat is niet mijn manier. Ik zal het jullie laten zien, zodat jullie je hoop en verlangens op zullen bouwen, zodat jullie ertoe zullen komen te weten dat jullie mijn ‘Juan Diegos’ zijn. Jullie zijn de kinderen van mijn adem en jullie zijn zo dichtbij als mijn adem – en ik ben zo dichtbij als jullie adem!
Duw me niet weg, alsjeblieft. Jullie hebben gewacht, sommigen van jullie geduldig en sommigen van jullie niet, op de fysieke tastbaarheid – de verwezenlijking van dit segment – van ons familieplan. Doe het niet teniet – kijk niet naar de externe chaos welke nu in de Verenigde Staten, Centraal en Zuid Amerika, Europa, het Midden Oosten, Afrika heerst. 
Alles wordt “opgeschud”. Denk eraan als een prachtige sneeuwglobe en dat in die chaos, in die creatieve chaos de schoonheid is. Het heeft het nodig om opgeschud te worden, net zoals ik lang geleden Juan Diego had om de Katholieke Kerk op te schudden, en dan wederom als Paus Johannes XXIII om de Katholieke Kerk op te schudden!
Wanneer jullie verandering creëren, moeten de dingen opgeschud worden. Welnu, zou het soepeler geweest kunnen zijn? Zeer zeker! Maar wij werken met jullie vanwege de vrije wil. Zo zij het. Omdat daarin, op vele manier de wonderen, de cocreaties van jullie en van mij meer tastbaar, meer overduidelijk worden. Jullie hebben altijd gezegd terwijl jullie het in de donkerte van de nacht uitschreeuwden, of de donkerte van jullie ziel of jullie overgang, “Moeder – geef mij een teken!”. Wel, mijn geliefden, ik geef jullie vele, vele tekens. Niet om de chaos te verhogen, maar om voldoende op te schudden dat er een nieuw begrip is in dit (2016) of jullie jaar 2017, dat er een ander paradigma is dat tevoorschijn aan het komen is en uit zal harden en de nieuwe werkelijkheid voor Terra Gaia zal zijn. Het wordt niet alleen gedaan om de dingen, het oude, op te schudden – zoals een oude klomp klei welke opnieuw bewerkt wordt – het neemt de creatieve atomen in de lucht die jullie inademen en het hervormen, herstructureren, opnieuw creëren.
Je zegt tegen mij, “Wel Moeder, ik weet niet hoe dat te doen”, en ik corrigeer je mijn kind – je hebt het altijd geweten. Dit is een tijd, in vele van jullie tradities, waar jullie geschenken van de één of andere soort uitgewisseld hebben, maar ik wil dat jullie teruggaan en nadenken, zelfs als een kind, of het nu Kerstmis of Hanukkah was, of je verjaardag, toen je een bepaald artikel wenste – toen je die gloednieuwe fiets wilde zodat je over de straat zou kunnen racen – en je dat aan je ouders zou vertellen. Maar het meest zou je ’s avonds in bed liggen en je zou denken aan die glimmende fiets – niet de dierbare oude tweedehandse van je vader – maar je eigen spiksplinternieuwe fiets, en je dagdroomde erover tijdens schooltijd en terwijl je naar huis liep of in de schoolbus. En ziedaar, je ontving dat geschenk! Jullie allemaal hebben een zeer persoonlijk voorbeeld van dit soort van dromen, van dit soort van creatie.
Je zegt, “Ja, maar Moeder – een nieuwe planeet creëren en het oude elimineren is niet zo eenvoudig.” Aan jou werd zeer vroeg getoond hoe de dingen voort te brengen. En dan zeg je tegen mij, “Maar Moeder, er zijn zo velen overal op de planeet geweest die nooit een nieuwe fiets gehad hebben of genoeg te eten, of die in de verwoeste ruïnes en gebouwen van oorlog leefden.” En dat is de waarheid. Jullie taak – onze familie onderneming – jullie verafgelegen familie zijn diegenen die op Cee Cee Cee leven in de verre bereiken van het oneindige Universum.
Deze tijd is om als één te beginnen te denken, dus voor diegenen die nooit hun creaties voort brachten, jullie doen het voor hen, jullie onderwijzen hen hoe, jullie brengen hen mee, jullie vernieuwen hun vertrouwen, hun geloof, en zeer belangrijk hun hoop – en dat alles is omdat jullie Liefde zijn. Wij gaan als nooit tevoren verder, dus wanneer ik tegen jullie in deze tijd en dit jaar zeg dat ik rozen aan jullie voeten strooi, bedoel ik dit letterlijk. Ik ben bij jullie – ik ben in de volheid bij jullie – de absolute natuur van Liefde. Zullen jullie dit samen met mij doen, mijn dierbaren? Ik weet dat jullie dat zullen, omdat jullie, als deze tak van de familie, gekozen hebben om in de vorm – als engelen in de vorm – voort te gaan om dit werk te doen, en hiervoor bedank ik jullie.
Welnu, dierbare Steve – mijn zoon – waar wens je te beginnen?
SB: Wel, heel veel dank Moeder. Ik zou graag een minuut willen nemen om tegen de luisteraars te spreken en hen te vertellen hoe rijk deze boodschap is die u ons net gegeven heeft. U heeft bevestigd dat U het bent in de vorm als de Lady van Guadalupe – wel, dat soort van bevestiging kan alleen van u komen, dus het is … dank u wel daarvoor … en u in de voorbije eeuwen, Meesters die wilden ascenderen – goeroes of leraren die wilden ascenderen – moesten door beproevingen heengaan en zelfs Ibn Arabi noemde u een verborgen schat. (1) Nou, voor een schat en nochtans verborgen en iets dat de mensen moesten vinden met soms een aanzienlijke persoonlijke prijs, en hier zijn wij, deze generatie, en u bent gewoon voor ons beschikbaar, niet alleen op deze manier als in een radioprogramma, maar ook op andere manieren. U heeft nu bevestigd dat wij gekomen zijn om uw werk te doen. Wij moeten niet, zover als ik kan zien, uw toegewijden zijn – u lof zingend en ceremonieën uitvoerend enzovoorts – niet noodzakelijkerwijs, en sommigen van dezen zullen later binnenkomen, maar wij zijn hier om u te dienen, wij zijn hier als dienaren, wij zijn hier om uw stewards te zijn in bijvoorbeeld het financiële welzijn, en ik weet dat heel veel van onze luisteraars graag van u zouden willen horen uw antwoord op de volgende vraag – Worden Lichtwerkers die omgaan met vreemde valuta voor de doelstellingen van het irrigeren van de planeet Aarde en het ondernemen van de uiteenlopende programma’s zoals de wereld te ontdoen van verontreiniging en honger en armoede, worden zij beschermd voor dingen zoals kidnappings, martelingen enzovoorts?
GM: Ja. Ik kan daarover uitweiden. Laat allereerst de angst los. Omdat, zoals jullie weten, de angst tegenhoudt en bevriest en vernietigt – het vreet in zoals zuur – het vernietigt het vertrouwen, en ook in het bevriezingsmechanisme stopt het jullie van voorwaarts te gaan.
Het korte antwoord is nu, ja. Maar begrijp hoe dit voortgaan gebeurt, en er zijn vele, vele aspecten en wij zullen niet in die kleinigheid omlaag gesleept worden. Maar denk er op deze manier aan – denk erover na op de meest eenvoudige manier mijn kind. Je hebt een zwak voor een jongen of een meisje – oh, je bent ongeveer vijftien, veertien, en in deze dagen misschien twaalf – maar je bent smoorverliefd en je hart gaat klopperdeklop op een miljoen kilometer per uur omdat dit het verlangen van je hart is! Maar je bent verlegen, je bezit geen zelfvertrouwen – je bent bang voor afwijzing en dus vraag je deze jongen of dit meisje nooit uit – je spreekt zelfs nauwelijks met hem/haar.  
En dan, natuurlijk, komt de grote gelegenheid en je ziet de “wens van je hart” naar het feest gaan, het bal, de Bar Mitzvah, met iemand anders – en je bent er helemaal kapot van. Maar je bent er kapot van omdat je te bang was om naar voren te stappen, en dan denk je, “Wel, de Moeder heeft me in de steek gelaten”, hoewel ik direct naast je was, je de gehele tijd toejuichend, wetend dat de uitgebreidheid van je hart, zelfs in deze tedere romance, niet in de volheid van Liefde waar ik over spreek, maar dat je bang was om het te proberen.
Wanneer je in/naar angst vervalt, “Zal ik gekwetst worden, zal ik gemarteld worden, zal ik verstoten worden, zal ik afgescheiden raken van dat waar ik het meeste van houdt aangaande mijn leven?’ Dat plaatst jou in angst in plaats van de voorwaarts gaande stuwing van opgetogenheid en dapperheid en het voortbrengen. Welnu, je aangemoedigd hebbende om voort te gaan, de mechanismes verstrekt hebbende voor dat om te gebeuren, denk je werkelijk in onze goddelijkheid, in onze familie, dat wij het gaan arrangeren voor een losgeslagen schurk om jou schade te berokkenen? Je wordt hogelijk beschermd!  
Jullie zeggen vaak, “Wat is het Gezelschap van de Hemel aan het doen?” Wel, jullie kunnen er rustig op vertrouwen – wij beschermen jullie. Dat is een belofte.
SB: Dank u wel Moeder. Ik ben er zeker van dat dat ervoor zal zorgen dat heel veel mensen zich meer zullen ontspannen. Het hanteren van geld op zichzelf gaat voor genoeg problemen zorgen zonder ons ook nog daar zorgen over te moeten maken.
Moeder, u sprak over Liefde en ik heb het er zeer moeilijk mee gehad te proberen het feit tot uitdrukking te brengen dat ware – wat Jezus noemde “echte Liefde” – en wat ik genoemd heb “Transformerende Liefde’,  het werd ook “universele Liefde” enzovoorts genoemd … Ik heb gezegd anders dan romantische Liefde – nou, misschien anders – misschien zou ik nooit anders hebben moeten zeggen – het is veel dieper zoals iemand recentelijk gezegd heeft.
Zou u een poosje kunnen spreken over het verschil tussen de gewone Liefde die zo velen van ons voelen – wat prachtig is, het is prima – en echte Liefde/ De Liefde die u net beschreef als zijnde de Ene, het Al, U, de Vader?
GM: Oh, dat zou ik heel graag doen! Waarom (schiet in de lach) kunnen we het niet “Moeder Liefde” noemen?
Laat het ons Heilige Liefde noemen. Laat het ons Liefde noemen. Jullie hebben deze uitdrukking “Wie A zegt, moet ook B zeggen”. Waarom vielen menselijke wezens, jullie prachtige engelen, in/naar deze beperking van Liefde … nu is dat aan het vervliegen, oplossen, verdwijnen. Jullie gevoel van beperking, en elkeen van jullie in jullie unieke goddelijkheid, in jullie expressie van ons, hebben jullie eigen parameters gebaseerd op vele levensspannen en dit leven, van waar jullie aan denken of voelen als Liefde, en het werd ingeperkt en ingesloten.  
Welnu, jullie hebben ernaar verlangde Liefde te kennen en dit verlangen heeft zich in velen eenvoudig als een verlangen tot uitdrukking gebracht, maar velen van jullie – de meesten van jullie en dit maakt deel uit van jullie ascentie – breken ook door die barrière heen, en komen naar wat jij genoemd hebt dierbare Steve “Gelukzaligheid” – wat velen ontwaking, uitbreiding noemen – het doet er niet toe. Maar in dat weten en die ervaring van zulk ongelimiteerde, onvoorwaardelijke, onbeperkte gelukzaligheid, uitbundigheid, vreugde – dit alles is Liefde. Wat is Liefde – Liefde is vereniging – het is familie vereniging, en ik bedoel dat op de manier van waar wij vandaag over gesproken hebben – dat wij Eén zijn. Liefde is vereniging, het is die Heilige Vereniging, en velen van jullie zoeken naar de heilige partners, en wij moedigen dit aan omdat het deel uitmaakt van de groei en evolutie van het menselijke ras, de soort, en de mensheid – de Gaians.
Maar jullie hebben dat niet echt, totdat jullie het betreed en geïncorporeerd hebben – ja, jullie zouden het geaard of verankerd kunnen noemen – maar het is werkelijk een incorporatie van de Liefde met ons. Wanneer jullie komen – laten we het meteen nu doen – ben de Liefde met mij die jullie in de oneindigheid zijn. Het is experimenteel, niettemin is het vereniging. Het is het weten helemaal in één keer van alles. Sommigen hebben het verlichting genoemd. Zoals je gezegd hebt, hebben sommigen geleden en zijn gestorven voor deze ervaring – dat hoeven jullie niet te doen. Ik nodig jullie uit om samen met ons hierin in de vorm te komen. Ik wil niet dat jullie je lichamen verlaten. Er zijn velen die dat wel zullen doen, maar er is geen noodzakelijkheid. Jullie zijn bedoeld de Liefde te verankeren en het te leren kennen, hoewel het zelfs vereniging is, dring ik er bij jullie op aan, wil ik dat jullie, wens ik voor jullie om het persoonlijk te kennen, omdat het vanuit dit is dat jullie het nieuwe creëren, dat jullie volledig en compleet weten hoe het nieuwe in vereniging met ons te creëren, in Heilige Partnerschap met ons.
SB: Moeder, kan ik voor een moment tussenbeide komen? Kan ik gewoon even voor de luisteraars uitduiden … omdat ik min of meer in een staat van gelukzaligheid ben op het moment … dat in deze staat van gelukzaligheid, in deze hogere dimensionale ervaring waar de Moeder naar refereert als Liefde, de dingen eenvoudigweg duidelijk worden, en ik denk dat u eens gezegd heeft, Moeder, dat, “Ik alle dingen naar de herinnering zal brengen” – gelukzaligheid brengt alle dingen naar de herinnering, Liefde brengt alle dingen … welnu, zou u aan de luisteraars een klein beetje uit kunnen leggen hoe dat is … hoe het is dat gelukzaligheid, en Liefde alle dingen naar de herinnering brengen?
GM: Denk eraan als alle barrières, alle muren, al het gevoel van begrenzing, omdat, wat is isolatie en afscheiding? Het is dit valse geloof in begrenzing, alle begrenzingen verdwijnen – lossen op, dus alle dingen komen naar de herinnering, en een deel van die herinnering, mijn dierbaren, is de herinnering van de toekomst. Welnu, wat bedoel ik daarmee? Vaak zullen jullie je naar mij wenden, en ik hoop steeds vaker … Welnu, jullie zullen zeggen, “Moeder ik weet niet hoe dat te doen. Ik weet niet precies wat mijn volgende stappen zullen zijn.”
Wanneer je in de Liefde bent, weet je het, en als voor de één of andere toevalligheid je het gevoel hebt dat je het niet weet, Geliefde, is het omdat er geen noodzaak is om het te weten – je gaat eenvoudig verder in de waarheid en de macht en de kracht – het stewardschap – van wie je bent.
Lang geleden heeft de Vader gezegd dat dit een familiezaak is – oh, ik zou er niet op die manier naar refereren, maar dit is een verenigde gelukzalige familie onderneming. Wanneer je in de Liefde bent, ben je in feite aan het terugblikken, herinneren, naar boven brengen naar de huidige datum en data, de blauwdruk van het bestaan. Ik bedoel niet de Akashic Archieven. Dat is ietwat anders. Ik bedoel de volledige blauwdruk.
SB: Ik heb nog twee vragen voor u als ik mag … de eerste is, van wat u net zei, heb ik het juist met te denken dat onder onze kernkwesties en geconditioneerde gedrag en het andere afval van het lagere dimensionale bestaan wij al verenigd zijn, wij zijn al in vereniging – wij herstellen eenvoudig ons besef daarvan door te verlichten, door ons te ontdoen van de vasana’s, deze kernkwesties, en het geconditioneerde gedrag dat uit hen het resultaat is, alsof het een “overlast” is waar we ons net van bevrijd hebben. Eronder zijn wij al verenigd, nietwaar? We hoeven niets te doen?  
GM: Wij zijn altijd – eeuwig en oneindig en in het moment –  altijd verenigd geweest als Eén. Dus jullie ontdoen je van de illusies, de kernkwesties – ja, belangrijk, de vasana’s – ja belangrijk, de valse overtuigingen – ja, maar jullie zijn al – wij zijn al Eén. Dit is niet wat jullie uit moeten zoeken of moeten creëren of ontdekken – jullie zullen het je herinneren en jullie zullen het weten.  
SB: Dank u wel daarvoor. De laatste vraag die ik heb – waar wij over spraken is Heilige Liefde, als echte Liefde, ware Liefde. Ik neem aan dat dat een Zeven Dimensionale ervaring is die wij hebben, en ik hoop dat u dat voor mij zult bevestigen over een minuut, maar de Liefde die u bent, de Liefde die de Vader is, de Liefde die het Al, De Ene is – dat moet een ervaring zijn van het hoogste Absolute, dus nogmaals, zelfs echter Liefde is slechts – of wat Jezus echte Liefde noemde – is slechts één stap op het pad. Is dat correct?
GM: Dat is correct. Welnu, laat het ons uitleggen. Wanneer je bent in – in de menselijke ervaring, in de Zevende Dimensie van Liefde – neigen jullie er nu naar te denken, “Dan moet ik naar de Achtste, de Negende, de Tiende gaan – en ga zo maar verder”. Van daaruit is het het volmaakte toegangspunt naar alle Liefde – de Liefde. Jullie expressie in ervaring daarvan is Zeven dimensionaal, naar buiten bloeiend in/naar al het bestaan, alle dimensies, alle werkelijkheden, alle tijdlijnen, dus zijn jullie ook het tot bloei komen van de Liefde in jullie Wezen, en als jullie tot bloei komen steken jullie de volgende bloesem aan en de volgende bloesem en de volgende bloesem – Ik was eenvoudigweg niet empathisch toen ik aan jullie suggereerde dat elkeen van jullie 144 miljoen andere levens aanraken en eraan deelnemen.
De huidige – waar jullie aan denken als zijnde huidige – tijden, ja, sommigen zijn in andere planetaire systemen, velen zijn aan boord van schepen, maar dit is jullie ervaring van Vereniging. En die ervaring staat jullie ook toe om in ware authenticiteit te zijn, relaties, huwelijk, partnerschap, omdat dat werkelijk is wat een huwelijk is. Niet alle formaliteiten die kwamen om op hun plaats gezet te worden – het huwelijk is de vereniging in Liefde van twee zielen in de vorm. Dat is het – en dat is alles.
SB: Oh Moeder – Is er ook nog iets dat u ter afsluiting wilt zeggen?
GM: Ja. Zoals wij gesuggereerd hebben, waarom ik naar voren kwam als Onze Lady van Guadalupe, als Maria, als Mare, is om tegen jullie over wonderen te spreken. Geen wonderen van Boven of Beneden maar van Alle. Jullie zijn de verwezenlijking van deze wonderen. Jullie zijn het wonder van mijn Hart, jullie zijn het wonder van mijn Ziel, mijn Wezen, onze Essentie, onze Liefde. Houd mij dichtbij – Ik Ben jullie Moeder. Ik wens met jullie binnenin jullie hart, jullie ziel en jullie leven te leven. Ik ben bij jullie – laat ons voort gaan in deze verwezenlijking.
Vaarwel.
SB: Vaarwel Moeder.
Voetnoot:
(1)  “Ik was een verborgen schat en ik hield ervan om gekend te zijn, en ik creëerde de creatie zodat ik gekend ben.”  (Muhyideen Ibn Arabi, Kernel van de Kernel. trans. Ismail Hakki Bursevi. Sherborne: Beshara, n.d. , 3.)
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016-2017 Council of Love, Inc. – http://counciloflove.com/