Aartsengel Michaëls Oproep Tot Moed

Aartsengel Michaëls Oproep Tot Moed

Gechanneld door: Linda Dillon – 26 Oktober 2021

Gegroet, ik ben Michael. Welkom, geliefde vriend, want ik kom tot je als Aartsengel van Vrede, strijder van Liefde en, ja, brenger van Nieuws. Ik wil tot jou spreken en tot alle lichtwerkers, alle houders van liefde, en tot deze hele planeet over Moed.

En ja, mijn geliefde broeder, jullie zijn standvastig geweest en jullie hebben niet geaarzeld en jullie beoefenen moed. Maar nooit in dit ascensieproces, en nooit in dit proces van verankering, vorming, vorming van Nova Aarde is het belangrijker geweest voor alle Lichtwezens, alle houders van liefde, om moedig naar voren te stappen!

Laat me meteen heel duidelijk zijn. Ik heb het niet over gewapende strijd of burgeroorlog of bloedbad of chaos, want dat is geen moed. Moed is het enorme, magnifieke vermogen om de vrede vast te houden en te zijn – ja, als waarnemer, als deelnemer, aan de schepping van het nieuwe – en het loslaten, het eenvoudigweg loslaten en afwerpen van het oude.

Er zijn – en ik bedoel niet alleen in jullie huidige wereldsituatie – maar er zijn zoveel landschappelijke omwegen geweest; er zijn zoveel misvattingen geweest, misvattingen, verkeerde informatie, misleidende aanwijzingen. Maar de waarheid, de waarheid van liefde, is er altijd geweest – altijd, in elk mensenleven – achteruit, vooruit, omhoog, omlaag – de waarheid rust in jullie. En het is de waarheid van jullie soevereiniteit, en het is de waarheid van liefde, en het is de waarheid van jullie onverbrekelijke verbinding met de Moeder/Vader/de Ene.

Wat is moed? Wat is dapperheid? Wat is rentmeesterschap? Het is het vermogen om verder te gaan in hoop en vertrouwen. De enige waarschuwing is wat de Moeder keer op keer heeft gezegd tegen de woorden die je zegt, tegen de woorden die je hoort, tegen de woorden die je spreekt, de daden die je stelt, de daden die je worden aangedaan: Voelt het aan als liefde?

En zo niet, oordeel dan niet – dat is niet jouw rol en ook niet de mijne. Als het niet als liefde aanvoelt, wend je dan eenvoudig af en heroriënteer je innerlijk en uiterlijk. Maar een ingrediënt en essentieel element en onderdeel van moed is het vermogen om naar voren te stappen – niet alleen de bereidheid, maar het ware vermogen om naar voren te stappen en het Licht te verklaren van wie je bent.

Wanneer ik deze oproep doe, gaat het niet over politiek. Het gaat over eerlijkheid; het gaat over gelijkheid en gelijkwaardigheid; en het gaat over het zo diep verankeren van vrede, van binnen en van buiten, dat er geen ruimte is voor oorlog, er is geen ruimte voor haat. Er is geen ruimte voor een van de valse rasters die deze planeet eeuwenlang hebben geteisterd.

Zoals je goed weet, sterrenbroeder, zweven de vloten dicht bij de Aarde. Er zijn vele, vele duizenden – miljoenen – laarzen op de grond en ze wachten op de collectieve zucht – de zucht die zegt: “Ik ben hier klaar mee. Ik ben klaar met strijd en haat en hebzucht en misbruik.” Dit is de moed. Moed in het loslaten is niet ooit een nederlaag. Het is de opmaat naar expansie en vrede.

Weet je, ik heb vaak met je gesproken – ik heb vaak met jullie allen gesproken, net als Grener en Ashira en velen met mij – over de intergalactische oorlogen, over hoeveel planeten en beschavingen volledig werden vernietigd, verdwenen, weg. Nee – energie verdwijnt nooit – maar de fysieke aanwezigheid zeker wel, en ze werden geconfronteerd met vernietiging op intergalactisch niveau.

Wat gebeurde er om die dwaasheid te stoppen? Wat er gebeurde waren beschavingen, bevolkingen – niet alleen regeringen die altijd achter de feiten aanhollen! – het was de bevolking die zei, “Genoeg!” – of de moed had om te zeggen, “Genoeg! We gaan niet op deze manier door.”

In die verklaring, precies waar de Gaians nu zijn, is er die kortstondige pauze – en beste Andrew, je hebt het gevoeld – en het is het collectieve en het individuele stiltemoment. In veel opzichten is het de uitademing van opluchting en de volgende inademing waar je zegt: “Wat nu?” Jullie allemaal, maar jij, geliefde Andrew, bent mijn wapenbroeder, broeder tuinman, broeder kunstenaar, broeder arts, broeder reiziger…

Wat er gebeurde was dat we zeiden: “Wat nu?” Het was niet dat alle oplossingen al voorhanden waren voor de stopzetting en het gebruik van zo’n vreselijke technologie, genoeg om een planeet te vernietigen. In het “Wat nu?” zat het nieuwe begin, en het was op dat punt dat het begin van diplomatie, het gebruik van Perro – ja, niet-oordelende taal… “blijf bij de feiten, alleen de feiten”… geen machinaties van de waarheid… maar gewoon wat is, zonder schuld, zonder oordeel.

En toen kwamen ze samen om een nieuwe vorm van vrede te creëren in de melkwegstelsels. Gaia zelf en bepaalde vertegenwoordigers waren twee decennia geleden uitgenodigd aan de tafel van de Intergalactische Raad! Er is zoveel in de ‘Pauze’ geweest – ja, ik suggereer niet dat er veel [niet] is bereikt.

Waarom spreek ik dan over moed op deze dag? Het is de moed om te zeggen: “Genoeg!” en om alle grieven los te laten, over te geven, af te werpen. En het doet er niet toe of ze echt zijn of ingebeeld, want als ze ingebeeld zijn, zijn ze echt! Het doet er niet toe. Als je huis was afgebrand en er was alleen maar as, dan zou je misschien wat as uit het crematorium meenemen en zeggen: “Dit is mijn aandenken,” maar je zou niet in de as gaan zitten en zeggen: “Dit is mijn huis!”

Je zou herbouwen – en misschien zou je elders herbouwen en het zou je glamoureuze herenhuis zijn dat je zo rijkelijk verdient, van binnen en van buiten. En dan zou je de deuren van je interne hart en je externe herenhuis opengooien en zeggen: “Hier – kom bij me, dan kunnen we samenkomen en feestvieren, en een maaltijd en een beker wijn delen, en luisteren naar Michael die op de harp speelt!” [Lachend]

Daar is moed voor nodig – de moed om opnieuw te beginnen – en mijn geliefde broeder, ik spreek hierover tot jou omdat jij, net als velen, je absoluut uitgeput hebt gevoeld. Je hebt je tot mij gewend en je hebt gezegd: “Ik weet niet of ik nog verder kan.” Dus maak ik deze felle, woeste, buitensporige moed van hoop en vertrouwen en actie in jou en in allen deze dag wakker. Het is tijd!

Er is geen verlangen, er is geen agenda, boven of beneden, om jullie te zien lijden in duisternis. Ja, natuurlijk, we hebben jullie veilig gehouden en dat zullen we blijven doen… dat zullen we allemaal blijven doen. En dat geldt voor jullie allemaal – en in het bijzonder voor degenen onder jullie die de moed hebben om te zeggen: “Laten we opnieuw beginnen. Laten we in Perro spreken, zodat we de gemeenschappelijke basis kunnen vinden en verder kunnen gaan als de machtige, machtige scheppers die we zijn.”

Ik ben met jullie. Deze hele Raad is met jullie. De Moeder leidt zachtjes en wijst krachtig: “Het is tijd, geliefden. Het is tijd!”

Dank u dat ik me zo tot u mag richten.

Aartsengel Michael

Kanaal: Linda Dillon

©2020 Raad van Liefde, Inc.

https://counciloflove.com/

 

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien