Aartsengel Michael over de Collectieve Wil

Aartsengel Michael
over de Collectieve Wil
24 Augustus 2016 / Linda Dillon
Steve Beckow: Ik begin nog maar net de collectieve wil te begrijpen.
Sommige van mijn conclusies zijn onjuist: bijvoorbeeld, de stelling dat er niet zoiets is als de collectieve wil, maar alleen maar heel veel individuele willen.
Dan wederom, schijnt Aartsengel Michael de frase anders te gebruiken hier dan ik dat doe. Ik gebruik het om collectieve overeenkomst te bedoelen om met een kwestie verder te gaan en AEM schijnt het te gebruiken als een kracht wat verandering op gang brengt.
Het verschil zou zijn – om een voorbeeld te gebruiken – tussen een voetbalteam dat overeenstemt over het volgende spel en dat het gehele team tegen het andere team duwt wanneer de bal eenmaal in het spel is.
Ik stel me voor dat beide aspecten van collectieve wil is, maar ik weet het niet.
Het onderwerp is er één waar ik mee door zal gaan het te onderzoeken, voor mijn eigen onderricht net zozeer als wat het mag bijdragen op een meer algemene manier.
*****

Steve: Heb ik het correct in mijn lijn van beredenering dat er niet zoiets is als de collectieve wil als een ding buiten individuen, maar dat het echt heel veel individuen is die de wil ontwikkelen. Is dat correct? Er is een collectief bewustzijn ….
AEM: Er is collectief bewustzijn en er is en er is geen – ik ga je in verwarring brengen – collectieve wil. Welnu, laat ons hierover nadenken.
De collectieve wil leeft niet ergens buiten de planeet op Sirius of in de Pleiadische sector. Het is een tastbaar energiegebied, maar hoe word het gekend? Het word gekend door de expressie en het opeisen, de activering van de individuele wil.
Dit gaat een onderwerp zijn waar jij heel veel over gaat schrijven. De collectieve wil, het niet toe-eigenen van macht en autoriteit, is op deze planeet gedurende een zeer, zeer, zeer, zeer, zeer lange tijd niet aanwezig geweest. En dus is het merendeels verborgen, verbasterd of vergeten geweest.  
Dus hoe het opnieuw geactiveerd wordt is door de individuele wil, maar zodra als je twee of meer hebt – denk aan wat aan jullie verteld werd in andere situaties – twee of meer, dan heb je collectieve wil.
Dus de kwestie is niet zozeer alleen maar de activering van de individuele wil, collectieve wil, maar ook hoe dat aangestuurd gaat worden.
En jullie beginnen ermee om te zien hoe die collectieve wil niet alleen herboren, opnieuw verankerd kan worden, maar ook opnieuw aangestuurd.
Wat er nu op jullie planeet gebeurt is (en daar zijn diegenen die zouden willen zeggen, “Maar er is een collectieve wil,”) is dat de expressies van wat mensen denken of in sommige situaties voelen de collectieve wil is, maar in feite een manipulatie geweest is van wat de mensen ‘wil’ gelabeld hebben.
Er daar is een kolossaal verschil. Zij zijn zelfs niet aan elkaar gerelateerd. Het is manipuleerde mentale en emotionele energie, kaapt het in vele situaties onjuist door het gebruik van taal en controle van de menigte. En jullie zien dit ten zeerste in het Amerikaanse kiesstelsel. Dat jullie deze collectieve emotionele of mentale verwerking kapen en het labelen als wil, “de wil van de mensen”, en dat is niet waar.
Dat is waar wij vandaag begonnen. Wat is echte waarheid?
Wat de waarheid is, is dat er zoiets is als een dierlijke, een situatie, een element als collectieve wil, maar dat het verborgen werd, sluimerend was gedurende een zeer lange tijd. Dus als je de individuele wil ontwaakt, bouw je op, bouw je opnieuw op, ontsteek je ook de collectieve wil.  
Steve: Ik denk dat we daar meer over moeten praten.
AEM: Ik heb je veel gegeven om op te kauwen, nietwaar?
Steve: Dat hebt u zeer zeker.
Voor hoelang is het sluimerend geweest Heer? Ik probeer de tijdlijnen uit te vogelen.Atlantische tijden? Lemuriaanse. Of zelfs daarvoor?
AEM: Het is niet in vol gebruik geweest sinds het eerste Schepper-ras.
Welnu, er zijn glimpen van geweest, zeer zeker tijdens Lemuria was het zeer heersend. In Atlantis begon het als de collectieve wil die opnieuw ontstoken en toen verschoven werd in/naar misbruik en dat is wat natuurlijk naar de ondergang leidde.
Dus er zijn vonken van inspanning geweest die zo nu en dan naar boven kwamen en dat is waarom precies nu, de meeste wezens op de planeet – ja, jullie zijn van wijd en zijd gekomen – maar de meesten van jullie, niet jullie allemaal, maar de meesten van jullie hebben levensspannen gehad als zowel Lemuriaans als Atlantisch omdat ergens ertussenin, het evenwicht is in de reactivering van de collectieve wil – en de individuele wil wat dat betreft.
Steve: Zou u me een definitie kunnen geven van de collectieve wil, omdat ik er geen notie van heb over wat het in feite is. Zodat ik erin kan voelen?
AEM: Denk aan de collectieve wil als zeer innig met waarheid en Liefde. Het is de uitlijning van het collectief, of het meeste van het collectief – het hoeft geen 100% te zijn, en dit is waar jullie aan gewerkt hebben met ascentie – het is de uitlijning, van waar jullie aan denken als een menselijke wil met het hoger of universeel zelf en die activering van wil in uitlijning is met de Goddelijke Wil.
Wanneer je niet in die uitlijning bent, denk eraan als een hoofdletter W (hoewel we niets in hoofdletters willen schrijven). Wanneer het zelf-dienend is tot de uitsluiting van wat voor het betere en hoogste goede van iedereen is, dan is het misbruik van de wil en van de autoriteit. Het is van controle en het is van een trillingssnelheid waar jij je niet mee bezig wilt houden.
Wanneer de wil van velen in uitlijning is met de wens om te creëren, aan te sturen, voort te brengen, te verankeren, te ervaren en te leven in wat voor het hoogste goede en de vervulling van het individu en het collectief is, is dat goddelijke en menselijke wil. Dat is collectieve wil.
Steve: Dank u wel. Ik zal daarmee gaan werken gedurende de volgende periode en dan zal ik waarschijnlijk meer vragen hebben en met u dieper ingaan op het onderwerp.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/