Aartsengel Michael: Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen / Gastheer: Steve Beckow – Kanaal: Linda Dillon

Aartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen
20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow – Kanaal: Linda Dillon
Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling – merk mijn woorden op dierbare vrienden – om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 

Maar, in feite, het juiste gebruik van de wil is toch een Goddelijk Geschenk. Niet zozeer waar jullie aan zouden denken als een Goddelijke kwaliteit, omdat de wil gebaseerd is op actie. Er zijn heel veel dictators geweest – en wij zullen deze discussie beperken tot de planeet van Gaia, van de Aarde – maar er zijn heel veel dictators geweest, martelaars, dezen die groot en klein zijn, bekend en onbekend, die de toepassing van hun menselijk wil gebruikt hebben om werkelijk rustverstoring, chaos, haat, hebzucht, controle, agressie, oorlog, uitroeiing te bewerkstelligen jegens deze planeet en ook jegens het menselijke ras.

Toen de Moeder in/naar de vorm het oorspronkelijke Schepper Ras voort bracht – en zelfs dat heeft soms een negatieve bijklank – en wij spreken niet over het Meester Ras, mijn vrienden, wij spreken over het Schepper Ras. En, wat dit betekende voor diegenen die zuiver energie waren of Engelachtigen van uiteenlopende vormen, en zelfs enige hybriden, die vorm voort brachten. En, de Moeder haar intentie, zeer eenvoudig gezegd, was om een plaats te hebben van zo een schoonheid en diversiteit, waar Haar Engelen zouden kunnen spelen, waar zij de ervaring zouden kunnen hebben van in de vorm te zijn en de verrukking van in de vorm te zijn, dat het niet omvatte, en nog steeds niet omvat, van de menselijke wezens, die mensachtige vorm, van mensen die klem zitten in de fysicaliteit. 
Welnu, een deel van dat oorspronkelijke ras, van deze eerste wezens op de planeet, was dat zij de bekwaamheid hadden om te creëren. En, jullie hebben enige monumentale voorbeelden gehad van enige kleinere voorbeelden van deze bekwaamheid om te creëren doorheen de menselijke geschiedenis. En misschien zijn de Lemurianen een perfect voorbeeld, want die konden creëren vanuit pure denkbeelden of gedachte. Maar zelfs dat was niet in perfectie.
De bekwaamheid om te creëren voor deze Engelen in de vorm om voort te brengen, was een verrukking dat bijna het tafereel afmaakte. Deze schitterende creatie die de Gaia, de Moeder, de Vader, de Ene, samengebracht had, maar dat het compleet en ook incompleet was. Zodat dat eerste Ras de bekwaamheid had om de laatste hand voort te brengen, zoals jullie erover kunnen denken. Welnu, hoe vond die creatie plaats? En ja, Sanat Kumara, heeft jullie les gegeven, heeft met jullie gedeeld, hij zou zeggen ‘steeds weer opnieuw’ de formules en de methodes, de gereedschappen van hoe voort te brengen onderwezen.
Maar denk er op deze manier aan; vanuit de Liefde waarvan jullie denken dat het in jullie hart verankerd is, doch in feite in jullie volledige wezen verankerd is, is het hart nochtans een goede plaats om eraan te denken, van daaruit geboren, in conjunctie met de energie ingeprent binnenin ieder wezen, binnenin waar jullie aan denken als jullie fysieke, cellulaire, subatomische deeltjes, en jullie esoterische, spirituele, mentale, emotionele deeltjes, geboren vanuit de Liefde, word ook de wil geboren.
Laat mij nu praktisch zijn; denk aan een auto of iedere soort van voertuig dat je wenst, Liefde is de bestuurder diens stoel, het stuur, en de wielen zijn de wil van de auto. Wanneer je de motor aan en uit zet, maar specifiek wanneer je het aan zet, zullen de wielen in beweging komen en ben je in staat, door een handeling van de wil, om daar te komen waar je naartoe wilt gaan, om wat je wenst te ervaren te creëren en voort te brengen, wat je wenst te delen in termen van je prachtige, unieke ontwerp, en wat je plande, zowel vanuit de oorspronkelijke intentie als het zielontwerp, en voor de bijzonderheden van deze en iedere incarnatie.
Er is een  neiging geweest – en wij proberen niet te zeggen dat dit onjuist is, maar wat wij willen doen is jullie begrip uitbreiden – omdat, mijn geliefde vrienden, jullie je spiritueel ontwikkelen en volwassen worden, dus kunnen wij een veel bredere conversatie hebben in deze tijd. Maar, ik dwaal af. Eris een neiging geweest om aan de wil, de Goddelijke Wil, de menselijke wil, te denken als een meer mannelijke of Goddelijk Mannelijk aspect of kwaliteit. En dat is een goed begrip geweest, een praktisch begrip, in termen van hoe zowel de mannelijke als het Goddelijke Mannelijke begrepen werden, verstaan werden, voortgebracht werden. Maar laat ons aan jullie voorstellen, laat ons met jullie delen, dat als jullie voorwaarts gaan, de wil, de Goddelijke Wil, een samenstelling is van zowel de Moeder als de Vader, omdat er geen afscheiding kan zijn, en er helemaal geen afscheiding is.
Welnu, wij willen niet dat jullie je focussen op hoeveel engelen er op een speldenknop dansen, maar wat wij jullie zouden aanmoedigen om te doen, is om niet te denken aan – omdat het ernaar neigt een mentaal proces te zijn – te denken aan de Goddelijke Wil als een eenvoudige Goddelijke Mannelijke Wil. Als jullie denken dat de geboorte van het Multiversum, het Omniversum, van vele, vele rassen door de Moeder geen handeling neemt van Wil, dan natuurlijk zouden jullie je pijnlijk vergissen. Dus dat is Goddelijke Wil.
Nu schudden jullie je hoofd – en wij zullen in deze conversatie gaan – en jullie zeggen tegen mij, “Dan Mi-ka-el, als dit een Goddelijk Aspect is van wat er gebeurde? … waarom hebben wij dan zo velen gehad die echt een dwaling gecreëerd hebben van wat een Heilig, Goddelijk Geschenk was en een bestanddeel is van wie ik ben?” Toen de mensheid viel, en daarmee bedoel ik tegelijkertijd gemachtigd en arrogant raakte en controle wilde waar er geen noodzakelijk was, werd dat een werkelijkheid. Maar toen dit zich voordeed, was er een afbakening, een verdeling van diegenen die konden controleren en diegenen die onder die controle vielen, machteloos. Beide zijn een afwijking/dwaling, een wegvallen uit het Goddelijke Plan. Dus hierin, raakte de wil onzuiver en de menselijke wil, welke niet in uitlijning was met de Goddelijke Wil, begon verloren te raken. Welnu, het was nooit volledig verloren. En, velen van jullie hebben jullie wil opnieuw aangestoken, die wil toegestaan om opnieuw aangestoken te worden en brachten voort in de restauratie, niet alleen het Plan en Ontwerp van de Moeder, maar ook jullie eigen plan en ontwerp. Wanneer je in uitlijning bent, niet alleen met de Goddelijke Wil, maar ook met de Goddelijke Wil binnenin jou, is dat een bestanddeel van wie je bent, dan is wat je aan het doen bent met dat voorwaarts te brengen, in feite het gebruik maken van de kracht van de wil – en dat is iets dat velen van jullie afschrikt, en waarvoor jullie weggelopen zijn – jullie gebruiken de kracht van de wil, de kracht van de Liefde, om te creëren en om in actie te brengen. Het is een beweging van energie, dus denk aan de Moeder. Jullie brengen in/naar de actie en tot bloei wat jullie wensen. Dat is waarom wij gezegd hebben, “Ben voorzichtig waar jij je op focust, omdat dat een deel is van wat je naar voren brengt.” Welnu, dat is een zeer korte introductie. Dierbare vriend, waar wens je om te beginnen?
SB: U hebt zoveel naar boven gehaald, Heer, het is zeer moeilijk. Laat mij gewoon enige van de vragen uit de weg ruimen. Zeer, zeer korte antwoorden hierop: is het Schepper Ras hetzelfde als de Elohim?
AEM: Nee.
SB: Nee. Oké. Wie is precies het Schepper Ras? Het zijn transcendentale wezens, is dat correct?
AEM: Het zijn wezens die een mensachtige vorm aannamen met waar jullie aan denken als volledig besef; dus niet met de beperkingen, de oogkleppen, die het huidige ras van mensen heeft.
SB: En met de bekwaamheid om te creëren. Dus nu zegt u, wezens.
AEM: Mensachtige wezens.
SB: Mensachtige wezens. De Moeder creëerde dit ras?
AEM: Ja.
SB: De opstart. Dat was dan Darwin. Darwin verlaat het beeld aangaande zoveel gelegenheden.
AEM: Maar denk er niet op deze manier over, omdat hij een rol gespeeld heeft. Omdat ik niet wil dat dit – en ik wil niet teveel tijd hieraan spenderen – maar ik wil het vuur van de rechtervleugel creationisten niet ook van brandstof voorzien.
SB: Ik begrijp het. Welnu, wederom probeer ik enige correspondenties te achterhalen. Dus, zijn de subatomische deeltjes die u aanhaalde dezelfde als wat u adamantine deeltjes noemt via Ronna Herman?
AEM: Ja, zij zijn gelijk. Ja.
SB: Oké, zeer goed. Is het oncollegiaal om uw metafoor ietwat te veranderen en Liefde de bestuurder van de auto te laten zijn en wij de auto?
AEM: (Schiet in de lach) Als dat het voor jou begrijpelijker maakt, of voor wie van jullie dan ook, mag je doen wat je wenst. Weet je, wij neigen er niet naar in termen te denken van auto’s, of geld, of tijd, waar je ons zo vaak op gewezen hebt, dus als je wenst om de bestuurder van de auto te zijn, of zelfs de snelweg of de onverharde weg, kan je dat aldus doen.
SB: (Lacht mee) Maar niet de carburateur of de knalpot. Oké, zeer goed.
AEM: Je kunt de versnellingspook zijn, mijn vriend.
SB: (Lacht) Dat is goed! Welnu, dit punt dat u gemaakt heeft, was absoluut fascinerend, over de Goddelijke Moeder en het Goddelijke Vrouwelijke. Bij één gelegenheid vroeg ik u of de wil een attribuut (eigenschap) van het Goddelijke Mannelijke was en de discussie heeft nu het punt bereikt waar … Nu zegt u, wanneer wij spreken over het Goddelijke Vrouwelijke, dat wij echt over de Goddelijke Moeder spreken en wanneer wij spreken over het Goddelijke Mannelijke … nee, nee, dat is niet juist, omdat het niet in/naar de Goddelijke Vader gaat wanneer wij spreken over het Goddelijke mannelijke, wij spreken niet over de Goddelijke Vader, dus ik raak hier een klein beetje verloren. Maar het punt dat ik wilde maken is, dat u zegt dat de Goddelijke Moeder, u noemt Haar het Goddelijke Vrouwelijke alsof er geen wil is daar, maar Zij is de Schepper, de Hoedster en transformeerster van volledige werelden, dus Zij is zeer wilvol, zeer actief. Dus, vanuit dat perspectief, zegt u dat de wil is zoals Liefde, eenvoudig een aspect van het Goddelijke dat in ons allemaal is dat geactiveerd moet worden.
AEM: Ja.
SB: Is dat correct?
AEM: Laat mij nu jou corrigeren. En ik plaag je
vandaag. We hebben een speelse conversatie, nietwaar?
SB: Ja, dat hebben we.
AEM: Nu zeg jij, en begrijp jij, dat de Goddelijke Moeder alles gecreëerd heeft.
SB: Ja.
AEM: Welnu, wanneer mensen spreken over, en ja, lieve vrienden, ik spreek over velen van jullie die Lichthouders, Liefdewerkers zijn, jullie hebben ernaar geneigd te denken aan het Goddelijke Vrouwelijke – en ik ben aan het haarkloven hier, maar het is belangrijk – dat dit meer het voedende geweest is, ja degene die geboorte geeft, de brenger, de zorgdragende energie, maar jullie hebben niet nagedacht over de krachtdadigheid van de Wil van de Goddelijke Moeder dat ernaar geneigd heeft om meer in het Goddelijke Mannelijke te zijn – niet de Goddelijke Vader – het Goddelijke Mannelijke gebied. Dus ik wil niet dat jullie denken aan een dergelijke bindende afbakening.
Welnu, om het zelfs meer verwarrend te maken, de Goddelijke Vader, de Goddelijke moeder, in dat samenkomen, in die plaats van ultieme Liefde, en het voort brengen van Alles, waarnaar jullie allemaal zullen terugkeren, is de vermenging van energieën die niet ofwel/of zijn, maar waar jullie aan denken als de Ene en het Al. En dat was het onderscheid dat ik hoopte te elimineren in termen van Mannelijk, Vrouwelijk, Vader, Moeder. Het is belangrijk als jullie Nova Wezens worden – hetgeen al goed, goed onderweg is – dat jullie in jullie kernwezen beseffen, in jullie subatomische deeltjes, in jullie organen in jullie centrale kolom, in jullie spirituele DNA, hoe het ook is dat jullie dit wensen te construeren, is dat jullie die vermenging hebben van de Goddelijke Vader, de Goddelijke Moeder, het Goddelijke Mannelijke, het Goddelijke Vrouwelijke.
Er is een afscheiding geweest van deze elementen, deze kwaliteiten, deze aspecten vanwege het overwicht van het vertekende mannelijke, de vertekende wil op de planeet. Dus natuurlijk is er in het opnieuw in evenwicht brengen meer aandacht gebracht naar de wetende Goddelijke Moeder, de implementatie en de verankering van het Goddelijke Vrouwelijke komend vanuit de Moeder. Maar in de terugkeer naar niet alleen wie jullie zijn, maar naar alles, probeer niet die Goddelijke Vader, die Goddelijke Moeder te segmenteren. Omhels die totaliteit binnenin jullie. 
Je mag het niet allemaal weten. Je mag het niet allemaal begrijpen. Mijn geliefden, dat hoeven jullie niet. Jullie hebben er behoefte aan om het toe te staan te groeien, uit te breiden, tot uitdrukking te brengen, te leren en verder te gaan. Er zijn heel veel geschenken, vele cadeaus die ontvouwd worden, dus begrens jullie begrip niet. Welnu, heeft dit het water zelfs verder modderig gemaakt, mijn vriend?
SB: Ik denk dat het voornaamste modderig maken van het water is, Heer, dat … ik kan zelfs niet zeggen wat ik op het punt stond om te zeggen, maar laat ik pretenderen dat ik het kan … dat u dingen over de Moeder kunt zeggen, maar dat u geen dingen over de Vader kunt zeggen – de Vader is alles. En dus, wanneer het ook is dat ik over de Moeder en de Vader spreek, vergelijk is een appel met “alles”, zogezegd. Het kan echt niet gedaan worden. Ik begrijp de nutteloosheid ervan. Welnu, verwijst het Goddelijke Mannelijke naar de Vader en verwijst het Goddelijke Vrouwelijke naar de Moeder? Of zijn deze uitdrukkingen die voor andere dingen gebruikt worden, verschillende dingen, in de eenvoudige verwijzing naar de Vader en de Moeder.
AEM: Het Goddelijke Mannelijke, het Goddelijke Vrouwelijke, zijn waar jij aan zou denken als de expressies van deze entiteiten, specifiek het Mannelijke, waarvan jij voelt dat het onbekend is. Dus, je zegt, “Wel, ik kan het niet weten”… en dat kan je niet tussen haakjes … “Ik kan niet alles weten”. Maar je kunt wel de kwaliteiten weten, de expressies, van de Goddelijke Mannelijkheid. En zelfs meer aldus, kan je die energie accepteren – ja, in alle bescheidenheid zou ik willen zeggen, “Maar zo een piepklein deeltje”. – nochtans is het nog steeds binnenin jou.
Dus een deel van jullie vooruitgang – en ik wens niet te ver van de discussie van de wil af te dwalen – maar een deel van jullie vooruitgang, van jullie evolutie, een deel van jullie wording, is de acceptatie dat die onbekendheid ook een deel van jullie is. Want zie, er is zoveel nadruk op het kennen van jezelf en het in bloei brengen van dat Schepper aspect van de Goddelijke Moeder – niet het Goddelijke Vrouwelijke – de Goddelijke Moeder. Maar er is ook een deel van jullie dat eenvoudigweg kan accepteren, als je bereid bent, dat er een deel van jullie is dat jullie niet volledig kennen; misschien niet in dit leven, misschien niet in vele levensspannen, maar dat betekent niet dat het niet aanwezig is.
Waar jullie nu precies zijn, in termen van deze evolutionaire stap, is in de reactivering, de volledige activering, van jullie wil in termen van jullie Goddelijke Wil, omdat dat de uitlijning van Nova Wezen is. Het is niet de afwijking/dwaling van de wil waartoe de mensen gekomen zijn om onjuist te begrijpen en een zeer slechte reputatie heeft.
SB: Heer, kunnen wij ons nu wenden naar het aspect van het praktische? Maar, net voordat we dat doen, wil ik voor de luisteraars iets aanhalen over wat u eerder zei. U zei, “Waar jullie allemaal naar terug zullen keren …” Ik wilde slechts zeggen – en corrigeer me alsjeblieft als ik me hier vergis, Heer – maar u sprak niet over ascentie, u sprak over de uiteindelijke terugkeer naar God, waarna wij er weer uit vandaan komen, begrijp ik. Is dat correct.
AEM: Nee, dat ik niet correct. Ik spreek over de uiteindelijke reis in die auto, dierbare.
SB: Waarop u rijdt, op de motorkap (schiet in de lach).
AEM: Ik ben een ornament op de motorkap, ja.
SB: De weg voor mij vrijmakend, heel veel dank! Zouden wij – praktisch gesproken, omdat wij praktisch ingesteld zijn – zouden wij naar de generatie en het onderhoud en de transformatie kunnen gaan van de collectieve wil? Is er zoiets als de collectieve wil?
AEM: Die is er zeer zeker! En je zegt, “Wel, Heer, hoe zou dat werken? Hoe werkt het?” Omdat op vele manieren, precies nu, het gewoon weer herhaaldelijk begint te werken op dierbare Gaia. Denk op sommige manieren aan de collectieve wil als een zeer krachtige meevoering. Welnu, dat betekent niet dat je niet de leiding over je wil hebt. Omdat dit aspect van de leiding te hebben, van geen beslissingen te hebben die voor jou gemaakt worden, van in staat te zijn om vrijelijk te werk te gaan – en dit is een thema geweest waar wij een grote hoeveelheid over gesproken hebben – het betekent niet dat de collectieve wil de individuele wil overschrijft.
Jullie hebben die wrijving steeds maar weer opnieuw gezien. Welnu, laat ons zeer duidelijk zijn; wanneer jullie in uitlijning zijn met jullie Goddelijke Wil – dat werkzaam is met en reflectief is van en letterlijk in uitlijning is met de Goddelijke Wil – betekent dat niet, zoals zoveel mensen in de vroegere paradigma’s het geïnterpreteerd hebben, dat ‘Ik het goed heb, en jij hebt het fout”. Dat is het oude paradigma en daar is geen ruimte voor.  
Maar denk er op deze manier aan — de collectieve wil wordt in feite aangevonkt, geactiveerd, meegevoerd, door die individuen die bereid en in staat en gereed zijn, en in feite in actie komen om de weg te laten zien. Welnu, dat betekent niet – denk aan de meevoering van een school van vissen – dat je altijd vooraan van die school van vissen bent. Omdat er heel veel rollen zijn, inclusief diegenen die in het midden van de school zijn en niet uitbreken, maar doorgaan met dit prachtige/wonderbaarlijke patroon van samenwerking en harmonie, en diegenen die aan het staarteinde zijn die niet gaan zitten en pruilen en denken van, “Oh, ik ben aan het einde van de rij hier”. Dus, het is die schoonheid, doch het wordt aangevonkt door de individuele wil.
Welnu, hoe dat werkt? En hoe verandert men, wat geweest is, zullen wij zeggen, de oude wil, wat niet de Goddelijke Wil is, in/naar deze uitlijning met de Goddelijke Wil? Dit is één van jullie voornaamste activeringen, acties, in termen van het zijn van de implementeerders van de Moeder van Nova Aarde en het voortbrengen, het opbouwen, de creatie, de verankering, de vestiging – niet alleen van Nova Wezen – maar ook van Nova Aarde, Nova Collectief, Nova Mensheid. Wanneer er genoeg van jullie zijn, en ik zou willen suggereren dat jullie in feite daar zijn, om te zeggen, “Wij gaan met een handeling van de wil wat gegenereerd wordt door Liefde. Wij gaan in die richting.”
Welnu, de rest van de mensheid mag niet al het fijn-afstemmen kennen, alle detail, maar het is voldoende dat zij zeggen, “Ja, dit voelt juist aan, op ieder niveau, voor iedereen. Dit voelt goed genoeg voor mij om in harmonie met deze groep mee te gaan.” Dat is het opbouwen van eenheid en gemeenschap. En, in feite, wordt het niet door slechts Liefde gedaan, maar ook als een handeling, een actie van de wil. Dus jullie zeggen, “Wel, hoe doen wij dit?” En wat ik aan jullie voorstel, is er allereerst het stukje van acceptatie. Het is door de acceptatie dat je in uitlijning bent – en dat jij je werk gedaan hebt, natuurlijk – dat je in uitlijning bent met de Goddelijke Wil. En dat je bereid bent om naar voren te stappen, en ofwel aan de voorzijde, het midden, of achteraan of ergens ertussenin, neem een bepaalde richting die in uitlijning is met de wil en de Liefde, en alle Goddelijke Kwaliteiten, omdat zij sowieso één ding zijn.
Welnu, wat ik verder ook aan jullie voorstel, mijn geliefde vrienden, is dat jullie dit bewust of onbewust, zonder het als zodanig gelabeld te hebben, dit gedaan hebben. En jullie hebben het in feite gedurende enige tijd gedaan. En, ik bedoel niet eenvoudig sinds 2012, wat een mijlpaal beslissing was en een mijlpaal heroriëntering, maar als een collectief – niet iedereen, maar voldoende van jullie – hebben dit gedurende een aanzienlijke tijd gedaan. Welnu, is er onderzoek en een groei van vertrouwen geweest? … niet noodzakelijkerwijs in ons, maar in jullie geliefde zoete zelven, en van daaruit, in en met elkaar? Ja. Welnu, ik weet dat dit voedsel voor discussie is, dierbare.
SB: Wel, de overduidelijke volgende plaats om naartoe te gaan hiermee, en de overduidelijke reden dat ik u hiernaar vraag, is dat Lichtwerkers weldra niet alleen hun eigen wil zullen uitoefenen, maar ook zullen reageren op oproepen om de collectieve wil te genereren rondom dergelijk dingen als het beëindigen van de honger in Afrika of de seksuele slavernij in de wereld, enzovoorts. Dus, alles dat u ons kunt vertellen over hoe de wil werkt, over welke valkuilen er zijn, over hoe wij onszelf kunnen rehabiliteren, over wie ons vertrouwen zo enorm beschadigd had door al onze regeringen en militaire en politie strijdkrachten. Dus, wat voor coaching dan ook aangaande deze nieuwe fase die de Lichtwerkers binnengaan, waarin de wil aldus een belangrijk aspect is, zou zeer gewaardeerd worden.
AEM: Ik ben verheugd om dat aldus te doen. Welnu, is er geweest – en ik zou aan jullie voor willen stellen voor duizenden en duizenden en duizenden aan jaren – een vertrouwensbreuk van autoriteit dat zich voorgedaan heeft. Wel, jullie weten volmaakt goed dat het in het bestaan geweest is. Spendeer jullie inspanningen niet aan het terugkijken. Welnu, ik stel niet aan jullie voor, wie van jullie dan ook, om naïef te zijn, of om de geschiedenis en de valkuilen van de geschiedenis te negeren. Maar, als jullie tijd doorbrengen met achterwaarts te kijken, spreek ik in termen van jullie begrip van de tijd in plaats van eenvoudig de tijd van de Moeder, wat jullie dan doen is dat wat jullie doen. Jullie spenderen jullie tijd met te kijken naar vroegere vergissingen, misstappen en jullie proberen altijd om jullie zelf te beschermen.  
Welnu, er is natuurlijk een niveau van voorzichtigheid, van gevoeligheid dat altijd op diens plaats moet zijn. Maar als jullie verder gaan, zowel individueel als collectief, omdat het geen ofwel/of is, is dat het waarom ik het voorbeeld van de meevoering van een school van vissen gebruikt heb … het is niet een enkele vis die weggaat en de stromingen berijdt, het is een grote, grote groep van jullie die samen bewegen … en er is een kracht en veiligheid en wijsheid en talent en een hele variëteit aan vaardigheden binnenin die school. Dus als jullie voorwaarts gaan, spendeer jullie inspanningen en jullie tijd niet aan het nadenken over vroegere wreedheden.
Welnu, het grootste element waar jullie persoonlijk en collectief bewust en waakzaam over moeten zijn, is die opgang van superioriteit, van bevoegdheid, en van het ego. Nooit wensen wij, of zou het van Liefde zijn, om jullie verrukkelijke, zoete, krachtige – soms verontrustende – kwaliteiten van jullie persoonlijkheid uit te roeien. Maar jullie kunnen niet op een egoïstische manier doorgaan, dat reflectief is van de oude valkuilen van “Ik heb het antwoord. Ik ben de leider. Ik heb het goed, en jij fout.” Niets zal jullie voorwaartse stuwing sneller dan dat vernietigen. Dus, de herinneringen, welke belangrijk zijn, van de geschiedenis van de valkuilen, zijn aanwezig, zodat die terugkeer naar de oude derde niet gebeurt.
Maar terwijl jullie voort gaan, smeden jullie letterlijk nieuwe wegen. Denk aan – in Noord Amerika zijn er heel veel van dergelijke voorbeelden, niettemin zullen wij Noord Amerika gebruiken  – toen jullie kolonisten naar jullie oostkust kwamen en zij hun trek naar het Westen begonnen, wisten zij niet wat er in het verschiet lag. Zij waren er niet zeker van welke rivier of wat voor pad te nemen. Het was een reis. En terwijl er heel veel misstappen waren, was daar ook een collectieve wil om door te blijven gaan, om te onderzoeken en om nieuwe thuisplaatsen te creëren, om te ontsnappen aan wat op vele manieren economische of politieke slavernij geweest was. Ja, er werden heel veel vergissingen gemaakt, met het smeden van nieuwe paden. En dat is wat jullie aan het doen zijn. En daarin, zijn daar diegenen van jullie die de gids vooraan de karavaan zullen zijn, en er zullen koks zijn, en kinderoppassers en leraren, en diegenen die zitten en het landschap schilderen. Iedereen is nodig. En, niemand heeft een belangrijkere rol dan de ander.
Voor sommigen is het een zeer individuele handeling van de wil; “Ik doe dit en ik breng mijn stukje naar deze onderneming. Ik wil niet het grotere plaatje. Ik wil eenvoudig met 12 vrouwen werken die in de slavernij werden verkocht en hen helpen het gevoel te herkrijgen van wie zij zijn en om hun levens op te eisen”. Dat is net zo belangrijk als het grotere plaatje. Iedereen moet gerespecteerd worden – ja, moet gerespecteerd en gewaardeerd worden! Omdat, wat er gebeurt bij de terugkeer naar het oude is, dat het gevoel van waarde en respect, van in het ere houden verloren gaat. En dus één van de grootste dingen waar ik jullie mee begeleid is de belangrijkheid van het handhaven, niet alleen het gevoel van gemeenschap, maar de waarde en de eer en het respect van ieder wezen. 
Er zal aldus een overvloed van ondernemingen zijn. Wat afhankelijk is van jullie stemming, jullie voorkeur, jullie begeleiding, jullie missie, en jullie zullen voelen dat jullie project, jullie onderneming het meest belangrijke op de planeet is. En dat is brandstof voor jullie. Dat, met de Liefde van jullie onderneming, voorziet jullie wil om door te blijven gaan. Maar het geeft niet de voornaamste belangrijkheid aan het weefsel en het tapijtwerk van het geheel. Iedere enkelvoudige draad is belangrijk. Dus het evenwicht – en om over evenwicht te spreken – raden wij jullie niet aan, begeleiden wij jullie niet om zo gedreven te worden, zo overdreven gefocust op projecten, dat jullie het evenwicht vergeten van wie jullie zijn. En dat jullie dat evenwicht en de volmaaktheid van dat evenwicht naar elkaar reflecteren.
Er zijn tijden wanneer, als een gemeenschap, jullie ronduit ijverig zullen werken. Maar als er geen evenwicht is in de consistentie van het geheel, van tijd voor jezelf, tijd voor reflectie, tijd voor het gebed, tijd voor te spelen, tijd voor liefde, wat jullie dan creëren is niet in uitlijning met de Ene. Het is niet in uitlijning met Liefde. Welnu, in dat alles – ja, jullie kunnen eraan denken als het derde stukje van begeleiding – is wezenlijk belangrijk de duidelijkheid van communicatie. Welnu, dit is waar de wil behoefte heeft om in evenwicht en getemperd met de Liefde te zijn.
Te vaak, in heel veel van jullie maatschappijen, heeft de wil een eerste plaats in de conversatie genomen. Dat in plaats van dat er oprechte conversatie gegeven en genomen wordt, niet alleen van informatie, maar ook van Liefde, van het hart, van begrip, van verwarring, neigen jullie ernaar om je door de conversatie heen te haasten, omdat alles dat jullie willen doen is jullie punt te maken, de andere persoon ervan te overtuigen verder te gaan. Dat is geen communicatie en dat is zeer zeker niet van Liefde. De communicatie, ja Saedor (een manier van met elkaar te communiceren), die wij aanmoedigen – Saedor heeft voor jullie sterren families gedurende duizenden en duizenden aan jaren gewerkt. 
Dus, wat betekent deze communicatie? Op vele manieren, mijn geliefde vrienden, betekent het ook toestemming, veiligheid, zekerheid, openhartigheid. Het is de bekwaamheid van niet alleen jezelf tot uitdrukking te brengen en om jezelf waarlijk gehoord te maken, het is ook de bekwaamheid van het geschenk van te luisteren, van te horen – zonder een gevoel van verteld te worden wat te doen of berispt of aangestuurd te worden – maar van waarlijk te horen, te luisteren naar wat er gezegd wordt. Niet eenvoudig om je agenda of je wensen voort te duwen, maar dat er een wederzijdsheid van uitwisseling is. Er zijn tijden mijn vrienden – en jullie hebben mij zowel serieus als met humor tegen jullie horen zeggen wanneer iets ofwel onjuist of incompleet was – jullie hebben er behoefte aan, ja, behoefte – en dit maakt deel uit van Liefde en de wil – jullie hebben er behoefte aan om tegen elkaar te zeggen, wanneer er een gewaarwording is – omdat dat alles is waar jullie in mee moeten gaan – ja, soms zeggen jullie, “Oh, het is een weten, Heer.” … en ik stel aan jullie voor dat het een gewaarwording is, dat misschien iemand waar jullie tegen spreken ofwel zich afwendt of niet op het juiste pad zit of dat zij niet waarlijk  horen of naar jou luisteren. Jullie hebben behoefte om stilzwijgend en actief toestemming toe te staan in jullie nieuwe wereld om werkelijk te communiceren, op het mentale niveau, op het emotionele niveau, op het hartniveau en op het niveau van de wil.
En om duidelijk te zijn, niet alleen met wie jullie communiceren, maar ook met jullie zelf. “Ik wil dit echt gedaan krijgen!’ Dat is jullie wil die voort brengt, “Ik wil in/naar de actie gaan”. Welnu, is dat Goddelijke Wil of is dit de wil van jullie ego? En als het de wil van het ego is, ben je dan bereid om iemand te horen zeggen, “Doe langzamer aan, wij hebben x, y, z of deze of die persoon en hun behoeften in acht genomen.” Welnu, ik zeg dit niet op de manier om te zeggen dat jullie gaan discussiëren, discussiëren, discussiëren en dat er nooit iets gedaan wordt. Dat is ook een patroon geweest van Lichtwerkers en Liefdehouders. Nee, dit is een tijd van actie. In ieder rijk zeggen wij, “Laten we aan de slag gaan!” Maar niet om de oprechte communicatie op te offeren. Dus dat is het begin van onze begeleiding. Ben ik duidelijk, dierbare vriend?
SB: Zeer duidelijk, Heer. Laat me slechts bevestigen, zegt u dat één van de elementen van de collectieve wil te creëren in dat moment is, waarin je een verzoek maakt of een idee naar voren plaatst, luisterend naar de andere mensen, je verzekerend dat zij voelen dat zij gehoord werden zonder de discussie toe te staan heel lang door te gaan, maar anderen de kans toe te staan om misschien hun tegenwerpingen, misschien hun verfijningen te presenteren. Is dat het geval?
AEM: Dat is precies het geval omdat in de gemeenschap, de samenwerking gaat verbeteren – niet voor onbepaalde tijd te vertragen – maar te verbeteren. Omdat, wat jullie aan het doen zijn is samenkomen met de beste delen van jullie om waarlijk voor jezelf en voor het collectief te creëren. Dat is hoe de meevoering gebeurt. Iedereen zegt, “Ja, dit is een geweldige richting. Laten we gaan!”
SB: Ik denk dat ik het beeld voor me krijg, Heer. Ik moet me verontschuldigen voor de herrie op de achtergrond. De werkmannen zijn buiten het gebouw aan het werk gegaan. Wat – in termen van de laatste opmerkingen, want we naderen het einde van het programma – wat adviseert u de Lichtwerkers die ernaar uitkijken om weldra aan het werk te gaan, wat is het meest belangrijk om zich te herinneren over het onderwerp van het genereren van de wil, misschien de collectieve wil, maar misschien ook de wil binnenin jezelf, wat is het ene ding dat zij in gedachten moeten houden als wij deze nieuwe fase van activiteit naderen.
AEM: Wat ik aan jullie zou willen vragen, wat ik aan jullie voor zou willen stellen is, en dat is voor elk van jullie, om niet te wachten. Begin dit aspect van de wil dat je misschien terzijde geplaatst hebt te omhelzen en ermee te werken. Jullie zeggen, “Wel, we zijn niet in een volledige positie.” Wat ik aan jullie voorstel is, dat veel creatie ontstaat omdat jullie het willen. Dus begin te werken met jullie Goddelijke Zelf Wil. Speel ermee. Zie de harmonie tussen jullie hart en jullie zonnevlecht, jullie hoofd en jullie zonnevlecht. Begin om dat wat altijd binnenin jullie geweest is te omhelzen. Verwelkom het thuis zoals een lang verloren vriend, alsof jullie een stel extra paar ogen hebben, of een extra paar handen waar jullie zelfs niets vanaf wisten … of een gloednieuwe auto, mijn vriend.  
SB: (Schiet in de lach) Heel veel dank. Gaat u op de motorkap van iedere auto zijn, Heer? Kunt u dat doen?
AEM: Oh ja, dat kan ik!
SB: Dat kunt u, dat is een verbazingwekkend talent.
AEM: Eén van een paar. Ga met mijn Liefde.
SB: Dank u wel, Heer.
AEM: Vaarwel.
SB: Vaarwel.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 The Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com