Aartsengel Gabrielle: Buitengewone Omstandigheden, Buitengewone Tijden

Aartsengel Gabrielle: Buitengewone Omstandigheden, Buitengewone Tijden

Gechanneld door: Linda Dillon – 1 April 2021

Gegroet, ik ben Gabrielle.

Welkom, geliefden. Ik kom als Lelie van Liefde, Trompet van Waarheid, Boodschapper van Eén. Ik kom om jullie te groeten, om geschenken te brengen, om zegeningen te brengen om jullie heilige zelf te versterken en te verstevigen gedurende deze tijd van enorme verandering, van expansie, van uitstoting, en het voortbrengen van de Nova Aarde.

Lieve engelen van licht, lieve engelen van blauw, hart van smaragd, vleugels van goud, jullie doen het goed – en jullie doen het goed in wat wij, zelfs in welk rijk dan ook, “buitengewone omstandigheden” zouden noemen. Nee, we bedoelen niet alleen de uitdagingen van de Moederpauze of de uitdagingen van Covid. Wanneer we zeggen “buitengewone tijden”, verwijzen we naar de bewustzijnsverandering van het menselijk collectief dat aan het ontwaken is – sommigen heel langzaam en sommigen met de snelheid van de liefde.

Zij erkennen naar zichzelf en naar elkaar dat de droom, het verlangen van het hart en hun eigen heilige pad, plan, aan het verschuiven is en dat er dit diepe verlangen is naar meer betekenisvolle, meer eerlijke, meer expansieve, meer vriendelijke, meer liefdevolle, meer hoopvolle, meer vertrouwende relaties met zichzelf, met elkaar en met het collectief zelf.

Nu komt dit natuurlijk ook in een tijd waarin velen zich vastklampen aan het oude, en het oude derde dat niet eens meer bestaat, maar zij proberen zich te verankeren in een werkelijkheid waarin zij het gevoel hebben dat veel van de toetsstenen, het vertrouwde, vrij letterlijk zijn verdwenen. Ja, dat creëert op sommige momenten een gevoel van instabiliteit of zelfs verwarring, maar wat het ook creëert is de ruimte, de ruimte voor de ware droom, het ware verlangen van wat men op deze planeet wenst te ervaren. Het laat het te voorschijn komen.

En natuurlijk zijn er in ieder wezen de persoonlijke dromen en hartenwensen, maar in de ruimere zin zijn er collectieve dromen, ja, die uitgaan van het collectieve hartsbewustzijn. En die droom gaat over vrijheid. Die droom is voor eerlijkheid en gelijkheid en vrijheid en evenwicht, en de opening naar potentieel, naar mogelijkheid. Meer dan ooit tevoren – en let op wat ik zeg: Meer dan ooit tevoren tijdens de wetenschappelijke revolutie, het industriële tijdperk, de uitvinding van het vuur, Atlantis of Lemurië… meer dan ooit tevoren is er het verlangen om de Hemel, of wat mensen als de Hemel waarnemen, op Aarde te brengen!

Met] het niveau van collectieve en individuele zielsuitputting, van gewoon overweldigd zijn – niet alleen met de huidige, wat wij zouden noemen ‘kleine’ uitdagingen, maar met de grotere uitdaging van: “Wat doen we hier, en wat creëren en co-creëren we op Aarde?” – is er het ontwaken voor de minachting, de ontering, letterlijk van de planeet, van Gaia zelf… die Gaia dankbaar ontvangt. Want in dat gevoel van “we zijn te ver gegaan” zit ook de wens om de situatie te corrigeren – om op zeer kleine en individuele manieren en op globale manieren – gedragingen/acties te corrigeren die het collectief onteren, die de koninkrijken onteren, en dan in werkelijkheid onteren en minimaliseren waartoe mensen werkelijk in staat zijn.

Uit dit niveau van zielsuitputting komt het diepe, diepe verlangen – en mogen we zeggen zelfs de behoefte – voort om liefde te ervaren. Nu, voor veel mensen is liefde… en we hebben het niet over een romantische verloving van liefde; oh, dat is er een deel van, maar liefde is vormloos voor veel mensen dus vertalen ze dat in meer vriendelijkheid, overweging, eerlijkheid, acceptatie, balans. En dit verlangen dringt door op maatschappelijk, nationaal, mondiaal niveau, en jullie zien dat.

En jij, geliefde, bent precies waar je moet zijn in termen van handelen als jouw agent, en onze agent, en agent van de Moeder om dit gevoel van balans, dit gevoel van gelijkheid, dit gevoel van het juiste te doen, voort te brengen. En het is niet “het juiste doen” in termen van dualiteit en polariteit – dat de één gelijk heeft, dat één individu gelijk heeft, dat iemands motivaties juist zijn, en dat de ander verkeerd heeft. Als we zeggen “het juiste doen”, dan is het de hartopening die de uitdrukking van individuele verwondering en potentieel en mogelijkheid en bijhorende actie mogelijk maakt, maar dat het de weerspiegeling van het Goddelijke is in plaats van gewoonweg menselijk ego dat in de fout gaat, menselijk ego dat zich vastklampt aan het verlangen om gezag uit te oefenen, en heel vaak ongepast gezag, over een ander.

Dit is dus niet pas het begin. Jullie bevinden je midden in de tsunami van Liefde van de Moeder, van Verandering, en jij, geliefde, bent hier goed in verankerd. Je aanvaardt en verankert de schittering van wie je bent. En ja, je weet heel goed van mijn broer, Mi-ka-el’s aanwezigheid in jouw leven. Maar ik wilde ook dat je wist van mijn aanwezigheid bij jou, dat je mijn Gouden Hoorn vasthoudt om de woorden van Waarheid te spreken, om de energie van Waarheid en van Balans naar de planeet te brengen.

Heel vaak word ik gezien als nogal uitgesproken en brutaal, maar de waarheid is dat ik dat niet ben, want ik spreek in exacte maat tot de harten en geesten en essenties van velen, en ik breng in exacte maat, op exact moment, naar voren wat nodig is – niet alleen om te communiceren, maar om door te breken, om portalen en doorgangen te openen, kansen, perspectieven – zodat in de energie van mijn woorden, van mijn communicatie, of het nu subtiel, telepathisch of verbaal is, dat mensen ontvangen en verankeren, en daarom spreken, wat nodig is.

Dus weet eenvoudig, lieve engel van licht, dat ik met je ben op deze reis van liefde. Ik verdedig je, ik verhef je, ik bewonder je, en ik hou van je….

Aartsengel Gabrielle

 

Linda Dillon

Bron

 

Vertaling: Martien