Een bericht aan lichtwerkers – 11 december 2017 / door Caroline Oceana Ryan

Een bericht aan lichtwerkers –
11 december 2017 / door Caroline Oceana Ryan

De nieuwste begeleiding van de Opgestegen Meesters, Galactics, Aarde Elementalen, Feeën Ouderen, Engelen en Aartsengelen bekend als het Collectief:

Gegroet, krachtige lichtbrengers!

We zijn blij dat we deze tijd weer hebben om met jullie te praten en inzichten te delen over een kwestie die jullie leven raakt, etherisch, zo niet op uiterlijke manieren.

We hebben onlangs een vraag ontvangen van een grootmoeder in Australië, die uit liefde voor haar kleindochter, verontrust is over de hoeveelheid pesterijen die nu plaatsvinden.

Deze schat vraagt ​​waarom pesten zoveel kinderen en jongeren overkomt. Haar kleindochter beschrijft ze als een lief meisje, een middelbare scholier, met donker haar.

Ze wordt gepest omdat ze een gemengde raciale achtergrond en een eerlijke huid heeft, waar zelfs haar vrienden commentaar op geven. 
De grootmoeder zegt: “Deze mensen kunnen geen mensen accepteren die een beetje anders zijn” en dat ze “de intelligentie niet kan geloven van mensen die dit soort dingen doen, maar het gevoel hebben dat de meeste pestkoppen thuis worden gepest.”

We zouden zeggen dat er momenteel een atmosfeer van pesten is, gebaseerd op het oude angstparadigma, afkomstig van enkele van de meest vocale en autoriteit-claimende kanalen op de planeet.

Namelijk degenen die worden aangeduid als wereldleiders die het doen van bedreigingen en gevaarlijke verklaringen uitgeven als de belangrijkste kenmerken van leiderschap, kracht en militaire macht.
Nu, aan de andere kant van deze opscheppen, gewichtigdoenerij en onnadenkende uitbarstingen, is er een wonder dat gebeurt.
En dat wonder is het begin van het einde van agressie zoals jullie het kennen; het einde van het maken van slachtoffers en het spelen van slachtoffers in het grote drama dat het driedimensionale Aardse leven is geweest.

En het einde van de vormen van sociale, economische en politieke indeling die in de kindertijd beginnen.
Kinderen zijn mind-gecontroleerd om hun leeftijdsgenoten te zien als competitie die moet worden ingeroepen voor hun privéleger van kameraden, of uitgedaagd en bestreden als een potentiële sociale of persoonlijke dreiging.
 
We noemen dat wonder niet gewoon ‘het einde van de oude vormen van mannelijkheid’.
We noemen het de Terugkeer van de Goddelijke Vrouwelijkheid.
Wat je hier ziet gebeuren en vele miljoenen andere kinderen, jongeren en volwassenen, is geen geïsoleerde sociale conditie, maar een uitstorting van het lagere, op het ego gebaseerde zelf.
Dit Schaduw Zelf stijgt in trilling, en na eonen van gemanipuleerd te zijn door angst en overlevingsinstincten door de lagere orde, probeert het wanhopig zijn greep op het menselijk bewustzijn te behouden, maar slaagt er niet in dat te doen.
Deze ondergang is door de lagere sferen gezien als een tijdelijke tegenvaller, omdat degenen die in die dimensies wonen, de opkomende trillingen van de Aarde niet als iets anders beschouwen dan wat ze misschien kunnen afstemmen op hun eigen voorkeuren en voor hun eigen doeleinden gebruiken.
Maar ze vergissen zich op dit punt en in hun beoordeling van de huidige fase van menselijke ontwikkeling, omdat ze op veel punten verkeerd zijn geïnterpreteerd langs de huidige tijdlijn van de Aarde.
We zouden niet willen zeggen tegen de kleindochter van deze geliefde: “Negeer ze gewoon, en het zal stoppen”, zoals zoveel goedbedoelende opvoeders en ouders zeggen tegen degenen die gepest worden.
We zouden in plaats daarvan verschillende dingen willen zeggen, waarvan geen enkele door hen aanvaardbaar of uitvoerbaar is, en toch, die allemaal hun eigen krachtige vibratie dragen.
Deze zijn niet gebaseerd op “in de war raken” met degenen die beledigen of verwonden, en toch negeren ze de problemen niet.
Het begint met het eigen innerlijke perspectief van een jongere, hoe moeilijk het ook is om op te komen tegen die ontwikkelingsbehoefte om de goedkeuring van zijn collega’s te winnen.
Ten eerste wordt alles wat een persoon in dit leven ervaart, door zijn ziel gebruikt voor zijn eigen glorieuze expansie, versterking van het doel, demonstratie van het doel en innerlijke groei.
Niets gebeurt per ongeluk – dit kind werd niet per toeval geboren met haar mooie trekken en kleuren, net zo min als elk ander kind wordt geboren met kenmerken die eenvoudigweg voor hen zijn gevallen, zonder dat hun ziel, hoger zelf, en spirituele gidsen ervoor gekozen hebben.
Het was door Goddelijk ontwerp – zoals alle goddelijke wezens zijn in de hogere rijken – dat zij en haar ziel deze verschijning kozen, om mooie redenen die nog niet aan haar Aarde-bewustzijn waren geopenbaard.

Het met zich meenemen van die kennis van hoger doel – zelfs als ze het nog niet kan benoemen – zal haar omstandigheden in haar ogen van een ongeluk of sociaal verraad tot een van: “Ze weten nu nog niet mijn pad, en ik weet ook mijn pad nog niet volledig. Maar hun oordeel over wie ik ben en waarom ik kwam, heeft niets met mij te maken.
“Ze zijn bang van wat zij beschouwen als hun eigen onvolkomenheden. Zodat dat als ze mijn uiterlijk op een negatieve manier becommentariëren, dit komt omdat ze voelen dat zij zich op de een of andere manier boven me zullen plaatsen. Maar dat kan het niet.
“Er is geen sociale hiërarchie. Dat is een leugen en een illusie.
“Allen zijn waardevol en gelijk in waarde. En de onschatbare uniekheid van elke persoon betekent dat iedereen gelijk is in schoonheid. “
Voor de ander heeft deze lieve grootmoeder gelijk als ze merkt dat veel mensen die pesten thuis ook gepest worden.
Kinderen leren pesten eerst als een vorm van slachtofferschap voor zichzelf of een ander familielid, en vervolgens als een vorm van zelfexpressie om te zorgen voor wat zij zien als zelfbescherming. Of als een rol voor hen om het sociaal uit te spelen.
Ze zijn/worden ook constant mentaal getraind om te denken in termen van bedreiging, macho-agressie in film, digitale gaming, video- en televisiescènes, die ‘bewijzen’ dat de stoerste man altijd wint.
Meer dan knipperende afbeeldingen, muziek en slimme dialogen, dit is ook een functie van de technologieën die worden gebruikt in de media, gemaakt om de kijker mee te slepen en te manipuleren.
De “stoere kerel” aanbidding en indoctrinatie is niet alleen een veroordeling van de menselijkheid en de intrinsieke waarde van vrouwen en meisjes.
Het is een veroordeling van het vrouwelijke aspect van de menselijke geest en psyche, en van het universum.
Sport, onderwijs, sociale evenementen, religieuze training, sociale training, gezinsdynamiek – bijna elk aspect van het leven van een jongere is zo gestructureerd dat hij verzekert dat de vrouwelijke elementen van koestering, mededogen, vriendelijkheid, geduld, insluiting, het ontwerp en de draagtijd van nieuwe ideeën, en de intrinsieke eigenwaarde van elke persoon zijn zielige ideeën voor “verliezers” en “computerfreeks”, en niet wat een echte soldaat of “winnaar” zou doen.
En dus heeft iedereen de neiging om, of ze zich daarin gerechtvaardigd voelen of niet, een vorm van categoriseren en beoordelen van anderen op een manier te leren die de ander klein maakt, misschien zelfs een karikatuur, terwijl hij de potentiële groei van zijn eigen zelfbeeld drastisch vernauwt.
Jonge meisjes leren elkaar concurreren om te bewijzen wie van de meest zelfbewuste macho van de jongens het meest waard is.
Deze sociale tweedeling en versterking van de agressietruc is in een ander spel om ervoor te zorgen dat familiekenmerken dan het kromgetrokken mannelijke versterken – het gewonde mannelijk van degene die de helft van zijn eigen geest en psyche heeft verloren aan een cultureel ondersteunde leugen.
En toch – zie wat zich de afgelopen weken heeft afgespeeld, met name in de Verenigde Staten, waar zoveel vrouwen naar voren zijn gekomen om rekenschap af te leggen van seksuele mishandeling of intimidatie door mannelijke collega’s, bazen of sociale contacten!
Wees getuige van hun dapperheid, hun bewering van hun hogere zelf, hun intrinsieke waarde en de waarde van alles wat vrouwelijk is!
Dit is geen toeval.
 
Met de Terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke naar deze planeet, de oude leugens, de oude smetteloosheid waaruit de mensheid probeerde de overtuigingen te rechtvaardigen die het voedde door diegenen die ernaar streefden om het te ontkrachten, zijn zo snel aan het oplossen, dat het onmogelijk voor jullie is om elke demonstratie te vangen ervan, ongeacht hoe goed gepubliceerd ze ook zijn.
Kun je nu even een moment de tijd nemen om niet te denken in termen van wat je moet doen met de rest van je dag, of morgen, maar wat dan het meest plezierig voor je zou zijn om te doen?
Dit is de zegening van het vrouwelijke, voortgaand met steeds grotere kracht en uitstromend op de planeet met zoiets als een engelachtig trompetgeschal.
Dit is wat er nu van je wordt verlangd – om te verschuiven van de mannelijke, linkerhersenhelft rationele obsessie over wat er moet gebeuren, naar de vreugdevolle uitdrukking van de hart-geest en de diepte van de verbinding met je ziel.
En zijn bewuste verbinding met al het leven.
Dat vreugdevolle ding dat je hebt uitgesteld – de muziek, het gelach, de tijd in de natuur – is je aan het roepen, omdat het je ertoe brengt je hogere zelf te herinneren en het terug te eisen.
En dit is waarom je er zo lang bewust van gescheiden was.
En dus zouden we willen zeggen tegen elke jongere (of volwassene) die last heeft van anderen wiens ego’s zwak en zwaaiend zijn en die de zelfliefde missen om de dag op een andere manier te doorstaan ​​- we zouden zeggen:
wat is dat vreugdevolle ding waar je van houd? en je wilt doen?
Waar wil je jezelf in gieten – wat fascineert je het meest?
Wat trekt je aan? Wat is je grootste passie in het leven?
Als jullie het niet weten, moeten jullie het vinden, lieverds.
En wanneer jullie dat doen, zullen jullie zo worden meegesleept in de glorie van het uiten van het Goddelijke Wezen dat jullie zijn, Wie kwam om te evolueren terwijl je nog in een menselijk lichaam bent, dat geen enkele belediging je ooit zal scheiden van je vreugde.
Laat ze jouw zien schijnen in je vreugdevolle leven van het leven van je passie, wat het ook is.
Laat ze jouw bekrachtiging zien als iets waarvan zij zich zullen realiseren dat ze niet eens wisten dat het bestond.
Dat is de weg vooruit.
We sturen nu bekrachtigde energieën van moed, innerlijke kracht en Vrede van hart tot geest naar allen toe onder geen enkel vorm van dwang.
De schaduwen die je bevecht zijn van  het oude, en het zwaard van je bekrachtiging is scherp genoeg om ze allemaal te verdrijven.
Namaste, lieverds! We staan ​​altijd vlak naast jullie.
Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan
Als u dit artikel herplaatst moet u de integriteit van deze informatie behouden door deze exact te plaatsen zoals u deze hier vindt en
Dank je.

Vertaling: wakkeremensen.