Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2./ Fantoomziektebeelden 2. / 16 oktober 2015 /Barbara Bessen

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2.
16 oktober 2015 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
  
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 65.
Een cursus in Liefde – Boek 2 – Fantoomziektebeelden 2.

Fantoomziektebeelden en andere veranderingen.

Als jullie al zijn ingevoerd in de oude mysterieleer, in de geheime Paden van elke religie, dan weten jullie misschien dat er drie hoofd-inwijdingen zijn waarop alles zich toespitst. De andere tussentests, inwijdingen en initiaties zijn per religie verschillend en bewegen zich allen op lichamelijke en geestelijke gebieden. 
Maar de drie hoofdwijdingen bevatten de wijsheid van alle religies en daarop spitst alles zich toe. Deze drie inwijdingen zorgen voor een her-bewerken van het fysieke lichaam en de andere lichamen. Dit volgt meestal de geestelijke ontwikkelingsstappen.