Marshmallow Boodschap Uit Kryon Channeling “Het Gouden Dienblad” / September 1997 / Geplaatst 15 mei 2018

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Channeling “Het Gouden Dienblad”
September 1997 / Geplaatst 15 mei 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
De oplossing bestaat
Als jullie het feit zien en herkennen dat de oplossing al bestaat, ook al kunnen jullie die niet zien, visualiseer deze oplossing dan….. Dit is belangrijk. Visualiseer NIET wat jij DENKT nodig te hebben om de oplossing te scheppen.
Laat dit het werk van jullie partner (Spirit) zijn. Laat ons dat doen!
~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal