Live Kryon Channeling: Kryon op de Azoren. 4 /16 mei 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 22 juli 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 4
16 mei 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 22 juli 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur
De Kracht van de Akasha. Seminar.
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Als jullie de serie hebben gevolgd zijn wij nu weer op wat jullie de Portugese Azoren noemen in de Atlantische oceaan; dit keer in een conferentie. Ik wil verder gaan met het verhaal van de Azoren. Wij gaan daarbij op een andere plaats beginnen. Maar voordat wij hiermee beginnen: Er zijn zoveel mensen die vragen: “Wie is Kryon?” Lieve mensen, jullie spreken in een lineaire taal. Je zou kunnen zeggen: “Wie is God?” en dan komt er een persoon op de proppen die zegt: “Dat ben ik!” Jullie hebben geen taalconcept voor God. Jullie hebben geen taalconcept voor de Schepping omdat jullie altijd op een lineaire manier denken. Als jullie op een boot zijn en tegen de oceaan zouden kunnen praten tegen welk deel zouden jullie dan spreken? Het deel dat vlak voor jullie is, het deel dat jullie kunnen zien of de hele oceaan die er is? Als de oceaan jullie zou antwoorden zouden jullie dan zeggen: “Wie spreekt er?” omdat jullie beperkt zijn in je bandbreedte. Jullie taal laat dit ook zien. Het is geen “Wie” en het is ook geen “Wat.” Hoe beschrijf je energie? Dit is geen “Wie” nietwaar? Het is ook niet echt een “Wat?” Het is overal op en om de planeet. Ik Ben Kryon en ik vertegenwoordig Al Wat Is, en dit omvat ook jullie! Moeilijk te beschrijven….een heiligheid die van de Creatieve Bron komt en de reden dat het voor sommigen van jullie zo waar klinkt is dat jullie deze Bron binnenin je hebben! Jullie hebben hem binnenin je! Dit is geen lineaire bijeenkomst. De man die in de stoel zit geeft jullie geen lesje. Zo gauw ik binnenkom, wat voelen jullie dan? Mij en jullie! De boodschap is EENHEID! Lieve mensen….dit is wat Kryon is, wie Kryon is! Het is de GROEP die de presentatie is van de Creatieve Bron die overal is….inclusief jullie! Mensen, dit is een engelachtige Bron en zij blijven onbegrepen zijn….Zij zeggen JA en jullie vragen welke engelgroep zij zijn, maar dan komen wij in een hiërarchie die niet bestaat aan de andere kant van de sluier. Geen van deze dingen bestaat aan de andere kant van de sluier. Het komt “schoon” naar jullie toe….pure informatie.

Meer lezen >>>