Live Kryon Channeling: Kryon in Austin. Texas. 4 /19 oktober 2019 / Geplaatst: 26 Januari 2020

Live Kryon Channeling:
Kryon in Austin. Texas. 4
  19 oktober 2019 / Geplaatst: 26 Januari 2020       
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur
Frustraties van Lichtwerkers. 4
Een Uitnodiging
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Dit is de laatste channeling van de serie in Austin en op deze plaats is er een prachtige gevoel van liefde. Vandaag hadden jullie het over samenhang, jullie hebben de wetenschap gezien en voelden de emoties. Ik heb jullie channelings gebracht over de oude zielen die door de sluier heen zijn gegaan en de frustraties voelden, en nu wil ik het tegen de anderen hebben. Ik wil spreken tegen degenen die oude zielen zijn maar dit zich misschien niet realiseren. Misschien zijn zij voor het eerst bij een boodschap als deze omdat iemand hen heeft gevraagd om hiernaar te luisteren. Er zijn hier mensen die niets weten van de vorige drie boodschappen. Dit is een uitnodiging voor jullie. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat er meer is dan jullie werd verteld over dat wat jullie God noemen. Op veel plaatsen en in vele geschriften zijn er honderdduizenden woorden geschreven, zijn er vele organisaties en zoveel gevolgen met betrekking tot de openbaring over God. Bijeenkomsten over de hele planeet. Zelfs nu zijn er altijd samenkomsten, altijd diensten, altijd erediensten en altijd gebeden. Wat als God groter is dan jullie werd verteld? Wat als God groter is dan jullie je ooit hebben voorgesteld…wat jullie voorstellingsvermogen ook kan zijn? Als dit zo is, is deze groot(s)heid dan majesteit wat jullie voelen? Of kijken jullie de andere kant op? Wat als God zo groot is dat de Schepper van het Universum jullie namen kent? Dat is pas groot! Het valt dus niet te meten…..misschien in de mate van compassie die deze Schepper heeft. Wat als er meer is dan jullie is verteld?


Meer lezen >>>