Live Kryon Channeling: Kryon bij Mount Shasta 8 Lemurisch Wiel van Lering. 2 / 25 juni 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 25 augustus 2019

Live Kryon Channeling:
Kryon bij Mount Shasta 8
Lemurisch Wiel van Lering. 2
  25 juni 2019 / Lee Carroll
Geplaatst: 25 augustus 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur
Het Wiel identificeren
Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Het is moeilijk voor degenen die deze boodschap zojuist hebben ontdekt, om te begrijpen wat er eerder in deze zaal is gebeurd en sommige dingen waarover ik spreek zullen voor hen nergens op slaan want de boodschappen die ik voor deze groep vandaag en ook morgen zal brengen zullen geschikt zijn voor het bewustzijn dat aanwezig is en voor de studies die jullie doen over het Lemurische Wiel van Lering. Ik zou willen dat ik jullie kon trainen…buiten de lineariteit….maar dat kan ik niet.
De sterrenmoeders die het Wiel van Lering hebben gebouwd, hebben hetzelfde gezegd…met name als het om het midden van het wiel gaat, de naaf want de naaf vertegenwoordigt de multidimensionaliteit van de Creatieve Bron, en de leringen voor volwassenen zijn bijna helemaal multidimensionaal. Ik wil jullie vertellen over de moeilijkheden van de lineaire geest. Vele jaren geleden, toen de wetenschapper Einstein nog leefde, was er het begin van de kwantumfysica. De mannen en vrouwen die de experimenten deden en de ideeën hadden waren anders dan Einstein. Je zou naar Einstein kunnen kijken als, letterlijk, de vader van het nieuwe denken over de relativiteit van dingen die multidimensionaal leken, zoals tijd, maar dat zijn zij niet echt. Tijd is een onderdeel van de atoomstructuur, tijd is variabel en Einstein heeft dit uitgezocht. Maar toen het op kwantumdingen aankwam vond hij die niet prettig. Wij hebben dit eerder gezegd. Maar specifiek gezien hield hij niet van een experiment dat werd gedaan, hij stelde de mogelijkheden ervan ter discussie, zelfs tot aan zijn dood toe. In dit experiment ontdekte men verstrengeling.

Meer lezen >>>