Live Kryon Channeling 190: Instructies geven aan jouw Akasha. 2 / 4 maart 2018 /Lee Carroll / Geplaatst: 24 mei 2018

Live Kryon Channeling 190:
Instructies geven aan jouw Akasha. 2
Deze live channeling werd gehouden in Phoenix, Arizona
4 maart 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 23 mei 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Vraag: Is het voor een mens mogelijk om de energie van duizend levens te herschrijven? Heeft de mensheid deze macht?” 
Het antwoord is ja. Oh ja! Meer dan ooit tevoren.
Oh, lieve mensen, in Oude tijden zaten jullie achter de ruggen van de goeroes die dit en nog meer konden doen. Zij hadden controle over hetgeen zowel esoterisch als fysiek was. Ieder van jullie leert dat meesterschap en het veranderen van de Akasha daar deel van uitmaken. Geloven jullie dat jullie hetgeen er schuilt in jullie Akasha kunnen nemen, dat wat op zoveel manieren in jullie pruttelt en borrelt omdat een oude energie dit heeft toegestaan, en dit dan kunnen veranderen? Dit omvat ook de energie van de manieren waarop jullie overleden, de kinderen die jullie zijn verloren, de oorlogen waarin jullie zijn gedood, de anderen die jullie zelf hebben gedood, en degenen die jullie hebben gedood. Jullie hebben in al deze dramatische omstandigheden verkeerd, en nog meer… Er waren levens die zo afschuwelijk waren dat jullie niet verwachtten ooit nog vreugde te kunnen ervaren. Jullie leefden tijdens epidemieën zoals de pest in beschavingen waar jullie archeologen niet eens van weten dat zij hebben bestaan! Dit is jullie Akasha! Die bevat zelfs beschavingen die uitgestorven zijn. Dit zit er in jullie Akasha.
“Hoe zit het met de goede dingen, Kryon?” Wel, die zitten er ook in, lieve mensen! Er was viering, vreugde, schoonheid en liefde. DIT is het onderwerp van deze boodschap. In deze nieuwe tijden kunnen jullie veranderen wat je Akasha jullie geeft! Dit is “het veranderen van het verleden!”

Meer lezen >>>