Kryon: Vragen en Antwoorden van 1 t/m 50

Kryon: Vragen en Antwoorden
1 t/m 50

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.
Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.
       ====================================

001. 11.11.
002. 48 stappen.
003. Aantal goddelijke families.
004. Aardasverhoging.
005. Aardbeving Sumatra.
006. Aarde-ellipsen.
007. Aarde-test.
008. Aarde-veranderingen.
009. Abortus.
010. Ademhalen.
011. Advies Kryon.
012. Afnemende talenten.
013. Afrika. 1.
014. Afrika. 2.
015. Agartha, Shamballah, Hitler.
016. Alkalinewater.
017. Allergieën. 1.
018. Allergieën. 2.
019. Altijd in staat van liefde.
020. Alzheimer – Lang leven.


021. Alzheimer. 1.
022. Alzheimer. 2.
023. Alzheimer. 3
024. Amerikaanse Indianen.
025. Andere technieken.
026. Architectuur.
027. Armageddon. 1.
028. Armageddon. 2.
029. Ascensie.
030. Aspect van het Zelf.
031. Asteroïde Chiron.
032. Astrologie. 1.
033. Astrologie. 2.
034. Astrologie. 3.
035. Astrologie. 4.
036. Atlantis.
037. Attributen van Licht.
038. Aura.
039. Autisme.
040. Ben ik een Indigo?
041. Ben ik een lichtwerker? 1.
042. Ben ik een lichtwerker? 2.
043. Ben ik een Lemurier?
044. Bescherming voor lichtwerkers.
045. Besnijdenis.
046. Bestaan Elfen?
047. Bestaat God echt? 1.
048. Bestaat God echt? 2.
049. Bestaat Kryon?
050. Betekenis van de naam Kryon.
==================

Vraag: 1. 11.11.
Lieve Kryon,was datum van de Harmonische Convergentie was in augustus 1987?

Antwoord: (van Lee): Jullie hebben gelijk! De datum van de Harmonische Convergentie was in augustus 1987. De 11:11 gebeurtenis was gesteld door Solara (een kanaal) op 11 januari 1992. Toch heeft Kryon verband gelegd tussen de 11:11 en de harmonische Convergentie en heeft er altijd over gesproken alsof zij op een energetische manier gelijktijdig plaatsvonden. Denk aan de gebeurtenis van 1992 als een viering van de 1987 gebeurtenis. Op die manier heeft Kryon erover gesproken.
Vraag: 2  48 stappen.  
Lieve Kryon, ik heb op een andere webpagina gelezen dat Kryon 48 stappen voor de mens heeft gegeven om te leren. Natuurlijk moet je bij hen veel geld betalen voor elke stap. Het herinnert mij aan andere sites die dezelfde techniek gebruiken. Zij hebben 101 dingen die je moet leren waarbij je voor elke stap moet betalen. En natuurlijk kun je in beide gevallen andere mensen vertellen over de stappen die je hebt gezet omdat je als je het al kunt zien, het geen business meer is.
Ik wil weten of Kryon echt 48 stappen voor de mensheid heeft gegeven. Als dat zo is, waarom moeten wij dan betalen om hen te leren?
Antwoord
Geliefde, in de 16 jaar waarin ik boodschappen bracht door mijn partner (Lee) heb ik nooit 48 stappen achter elkaar gegeven. Als toevoeging: Ik heb vaak tegenovergestelde boodschappen gegeven – dat er geen algemene stappen zijn naar verlichting. Jullie kunnen dit terugvinden in alle gepubliceerde boodschappen die vrij te vinden zijn op internet.
De weg naar ascensie en verlichting brengt alles samen tot maar een stap – waarbij jullie de deur openen met pure intentie en aan jullie eigen complexe proces beginnen. Het is een reis naar binnen die uniek is voor ieder mens die vaak gevuld is met leren via en schijnbaar stap voor stap proces dat ook uniek is voor ieder mens. Jullie zijn lineair en leren in een rechte lijn en dat is ook de reden waarom zo velen vragen hoe die lijn eruit ziet. Maar dat proces is even speciaal als de mens waar het bij hoort. Daarom kunnen wij geen algemene informatie geven over de stappen naar verlichting. Zij worden geïnspireerd en getemperd door voorbije levens en huidige acties van ieder mens op zijn of haar pad.
De enige prijs voor deze kennis is de tijd van de mens en pure intentie om het te bezitten en te begrijpen en om dat belang op hun leven te plaatsen in die mate dat zij in staat zijn om het proces te beginnen. Hoed je voor degenen die langzaamaan kerninformatie aan jullie willen geven voor geld om jullie te vertellen dat jullie te goddelijk zijn om ermee om te gaan, of dat jullie een lidmaatschap nodig hebben om God te vinden want dat is niet de weg van Spirit.
De uitwisseling van energie in jullie economische omgeving is gepast binnen een ruilhandelssysteem (iets voor iets).
Jullie zouden een product kunnen krijgen dat was gemaakt in liefde of door een soort training met speciaal gefaciliteerde techniek, of misschien ontvangen jullie gespecificeerde lineaire instructies over hoe jullie jezelf en anderen kunnen helpen door een speciale uitdaging. Zij zijn allemaal gepast binnen jullie cultuur want zij presenteren energie voor energie en zorgen ook voor een systeem van balans binnen jullie economie. (waarbij iedereen wint door iets te krijgen wat hij nodig heeft) 
Maar kerninformatie is van iedereen op de planeet en is vrij. Gezegend is de mens die begrijpt dat deze informatie in hem zit en dat die daar altijd is geweest. Het enige wat zij nodig hebben is het openen van het boek van het leven en de kennis van de meesters en hun eigen intentie om te zeggen: “Lieve God, ik ben er klaar voor. Zeg mij wat ik moet weten.”
Dat is het moment waarop de engelen binnenstromen om jullie voeten te wassen.

Vraag 3: Aantal goddelijke families.
Lieve Kryon: Hoeveel goddelijke families zijn er?
Antwoord
Een! De jouwe!

Vraag 4: Aardasverhoging.
Lieve Kryon, zal er een verhoging aan de uiteinden van de aardas komen? Ik hoopte dat wij allen de noodzaak voor zo’n drastische gebeurtenis hadden voorkomen. Nu ben ik er niet zo zeker van.
Antwoord: 
Wees er zeker van dat er, zoals wij in 1989 al aangaven, geen aardasverhoging zal komen. Dat zou niet alleen maar een drastische gebeurtenis zijn, het zou ook het grootste deel van de mensheid uitroeien. Dit is geen gebeurtenis die jullie leven zou verrijken of jullie in een positie zou plaatsen om een vredige planeet te scheppen!er is ook geen lijn met het verleden die de planeet mogelijk laat verschuiven. In plaats daarvan staan jullie voor een uiteindelijk neutraal magnetisch punt en een potentieel mogelijke draai van noord-zuid polariteit. Hoewel dat dramatisch is voor het leven op de planeet is het geen uitroeiende gebeurtenis. Het is ook niet iets dat potentieel in jullie leven zal gebeuren maar jullie zitten er dichterbij dan jullie denken.
Biologie navigeert om te overleven en het is daarbij afhankelijk van magnetisme. Zoogdieren op het land en in de oceaan, vogels, amfibieën en zelfs insecten zijn allemaal afhankelijk van het aardmagnetisme voor hun richtingsgevoel. Zie deze verhogingen als langzaam en de generaties dieren op Aarde zullen zich aanpassen zoals zij dat steeds hebben gedaan.
Vraag 5:  Aardbeving Sumatra.
Lieve Kryon, was de onderzeese aardbeving bij Sumatra een resultaat van het testen van de golven die daaruit voortkomen?
Antwoord: 
Nee. Het was het resultaat van de verandering op jullie planeet van menselijk bewustzijn. Wij hebben jullie hier in 1989 over verteld. Jullie weersveranderingen zijn door hetzelfde veroorzaakt. Beginnen jullie nu te begrijpen hoe krachtig jullie zijn in het veranderen van jullie realiteit?
Vraag 6:  Aarde-ellipsen.
Lieve Kryon, is er iets speciaals aanwezig op het tweede focale punt (naast de zon) dat ervoor zorgt dat de Aarde (en de andere planeten) in een ellips laat bewegen in plaats van een duidelijke, ronde cirkel rondom onze enige zon?
Antwoord: 
Nee, maar dat was wel zo en het patroon is er nog. Jullie waren van origine een stelsel met twee zonnen. Stelsels met twee zonnen zijn rijp voor het ontwikkelen van leven, zoals jullie dat zien. In tegenstelling tot wat mensen zeggen die jullie bang willen maken: Deze zon komt nooit meer terug.
Vraag 7: Aarde-test.
Lieve Lee en Kryon, allereerst wil ik jullie bedanken voor al het inspirerende werk dat jullie in de laatste jaren hebben verricht. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn leven veranderd. Ik ben begonnen met het lezen van boek 10 maar ik heb een vraag die mij de laatste paar dagen bezighoudt.
Jij spreekt over de Aarde als een planeet voor lessen, een test die miljarden wezens betreft en de energie van de rest van de kosmos. Als dat een echt onbevooroordeelde test is of wij op een natuurlijke wijze worden teruggetrokken door het licht (het werkt) dan lijkt het mij dat de boodschappen die wij ontvangen van jou en andere kanalen een vooroordeel brengen naar het “testgebied” die de waarde van de test ondermijnen. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een fervent lezer van jouw boeken en verzamel daar steeds nieuw begrip uit als ik hen lees vanwege mijn spirituele groei. Het is gewoon een kleine vraag die aan mij knaagt.
Antwoord: 
Ik begrijp jouw vraag helemaal en je hebt het niet bij het verkeerde eind. Om je te helpen met je logische puzzel geef ik je dit: In een schoolklas heb je vrije keuze. Op de planken van de schoolklas liggen boeken met antwoorden. Jullie hebben vrije keuze om erin te kijken of niet. Als je ernaar kijkt heb je de keuze welk boek je neemt – de wetenschappelijke antwoorden, de religieuze antwoorden, de filosofische antwoorden en nog veel meer.
Met de test op Aarde is dat hetzelfde, behalve dat bij een omhooggaande energie de boeken toenemen. Jullie hebben nog steeds de keuze om hen te negeren of degene te kiezen die ouder zijn. Er zit dus integriteit in dit alles. Er wordt jullie geen test gegeven zonder dat de antwoorden beschikbaar zijn. De test is altijd gegaan over het ontdekken waar de boeken zijn.
Vraag 8:  Aarde-veranderingen. 
Lieve Kryon: Ik ben mij onlangs bewust geworden van jouwcommunicaties en heb vrede gekregen als resultaat daarvan. Ik werd mij bewust van de aardeveranderingen die er op de planeet gebeuren en veel angst en bezorgdheid veroorzaken. Ik woon in Biloxy, Mississippi met mijn US Air Force-man en een 3 jaar oude zoon. Ik ben niet meer zo bang en heb toestemming gegeven om op een hoger niveau te werken. Ik weet alleen niet hoe ik het zaakje in beweging moet zetten om mijn man uit de luchtmacht te krijgen zodat wij ver van het water kunnen gaan leven om de vloedgolven en getijdengolven te ontlopen. Misschien moet ik wel hier blijven en proberen de Aarde te ondersteunen in dit speciale gebied?
Mijn instinct zegt mij dat het tijd is om weg te gaan van het water maar dat komt deels door de angst om mijn familie kwijt te raken. Ik heb er de laatste tijd veel over gelezen en ik wil jou oprecht danken voor de vrede die ik in mijn ziel heb. Ik wil zo graag na 2012 hier op Aarde zijn met mijn man en mijn zoon en het leven nog lang samen te ervaren. Ik weet dat het een beetje tegengesteld is aan het gevoel van vrede door jouw communicaties en toch angstig te zijn voor de aardveranderingen waarvan ik weet dat zij moeten komen.
Antwoord: 
Geliefde: Laat mij jou iets geven om over na te denken: De lichtwerkers worden werkers genoemd omdat zij energie verankeren. Dat doen zij soms op plaatsen waar potentieel gevaar is. Mijn partner (Lee) woont niet alleen vlak bij het water maar ook bij actief aardbevingsgevaar. Het is een heerlijke plaats waar hij de energie verankert. Er zijn anderen om hem heen die precies hetzelfde doen! (Deepak Chopra, Loisa Hay en vele andere lichtwerkers die in Zuid Californië leven, precies op de aardbreuklijn).
Degenen waar ik het over heb zouden op de planeet kunnen leven waar zij maar willen maar hebben in plaats daarvan gekozen voor delen van het land die door de veranderingen op een dag zullen bewegen. Omdat zij hier zijn zal de Aarde MINDER bewegen dan hij gedaan zou hebben als zij er niet waren, maar zij hebben geen angst.
Vier wie je bent! Als de tijd juist is, ga dan weg door synchronische omstandigheden en nooit door angst. Jullie zijn op de juiste plaats, houden energie vast en zenden licht naar waar dat het meest nodig is. Wij bemoedigen alle lichtwerkers om zich heen te kijken en te vieren ……zelfs degenen die op plaatsen zijn die gevaarlijk lijken door het potentieel van aardeveranderingen.
Ten laatste, weet dit: De aardeveranderingen waar wij het twaalf jaar geleden over hadden nemen toe, Hebben jullie onlangs weersveranderingen gezien? Actieve vulkanen? Opwarming van de oceanen? Magnetische veranderingen van jullie rasters? Deze dingen zullen jullie milieu gaan veranderen maar geen van hen zijn ‘geregelde rampen.’ Het resultaat ervan zal inderdaad vele mensen verjagen maar er zullen vele waarschuwingen zijn en er zullen lichtwerkers op plaatsen zijn waar zij het hardst nodig zijn.
Eer het proces. Leef niet in angst voor wat Spirit doet. Vier je familie en weet dat jullie je op eigen plekje bevinden.

Vraag 9: Abortus.
Lieve Kryon, bedankt voor de vele communicaties die jij hebt gegeven. Zij waren op vele manieren verlichtend. Ik hoop dat dit geen lompe vraag is maar het is een onderwerp wat ik nog niet ben tegengekomen in de collectie vragen en antwoorden. Ik wil weten: Wat is de moraal over bet beëindigen van iemands nieuwe leven in het fysieke, door abortus? En wat is het karma voor de persoon die helpt om abortus te plegen? Ik denk dat het afhankelijk is van wanneer het leven begint. Het begin van het leven is zeer belangrijk voor degenen die tegen abortus zijn en zeggen dat het toegestaan is. 
Het jij onderscheidend antwoord om degenen te leiden die jouw woorden ontvangen?
Antwoord: (van Lee Carol) 
Wij hebben al vaak geprobeerd om de mening van Kryon te vertellen omdat het echt een belangrijk onderwerp is in onze samenleving. Kryon zegt dit: “Menselijk leven begint feitelijk bij de intentie van de betrokken entiteiten tijdens de planningssessie om het te scheppen.” Dit is geen biologisch antwoord en het zal beide kanten niet bevredigen.
Dit plaatst het ver voor elke morele biologische beslissing. Kryon heeft gezegd dat er geen oordeel is over de keuze van de mens…..inclusief deze. Als het zich voordoet moet er ook niet met vreselijk karma voor betaald worden. Maar er IS energie geschapen die iedere betrokkene beïnvloedt. Soms komen en gaan die levens om lessen te scheppen voor de betrokkenen want die beëindigde levens komen meestal direct weer terug, vaak bij de volgende zwangerschap. ( en veranderen soms van geslacht) Als er geen zwangerschap is, is dat vaak in een zeer nabije familiegroep.
God zit wat deze dingen betreft niet in een vacuüm en vaak worden deze dingen opgezet en uitgevoerd met toestemming vooraf van alle partijen. Dit is heel anders dan onze samenleving wenst te geloven. Zij willen een zwart/wit antwoord voor wanneer het leven begint en een aantal regels over wat je er wel en niet mee kan doen. In plaats daarvan geeft Kryons antwoord eer en waarde aan het feit dat jullie hier niet bij toeval zijn en dat de dingen die in jullie leven gebeuren niet willekeurig zijn, Niet te vergeten dat jullie vrije keuze de vrije keuze van God is. (omdat jullie een stukje van God zijn)
Dus laten wij de biologisch culturele beslissingen aan degenen die ze willen nemen, maar wij hebben de spirituele antwoorden vaak gehoord……dat deze dingen veel verder gaan dan het lijkt en allemaal onderdeel zijn van spirituele opzetjes, en dat zij geëerd worden.
Vraag 10: Ademhalen.
Lieve Kryon: Ik ben een beoefenaar van Middendorf Ademwerk, de ervaring van het ademhalen. Heb jij enige informatie hierover? Ik had ervaringen terwijl ik hiermee werkte en ik voelde een inter-dimensionale realiteit, en ik vraag mij hier dingen over af. Heb jij informatie voor mij over hoe ik die ademhaling verder kan ontwikkelen? Gaat het om verbinden met onze inter-dimensionale realiteit of moet ik het werk in een andere richting focussen?
Antwoord: 
Geliefde, laat mij eerst iets zeggen over ademhalen in het algemeen want er zijn vele trainingsmethoden als toevoeging aan degene die jij hebt genoemd. Het antwoord is ja.
Ademhalen mag heel gewoon lijken in zijn functie maar het is echt een genezing- en meditatietechniek die diepgaand is als men zich daarop richt. Zoals je al weet, als je jezelf traint volgens een bepaalde methode is dat in combinatie met intentie en bewustzijn en dat zal je niet alleen door stressvolle situaties helpen maar je ook brengen naar een hogere plaats waar je gemakkelijker een verbinding kunt hebben met goddelijke deel van jezelf.
Ga dus door met je werk en verspreid het woord! Voor velen gaat ademhalen automatisch en is het heel normaal. Dat geldt nogmaals ook voor eten en drinken……en toch zijn eten en drinken processen waaromheen heel veel informatie en systemen zijn om te focussen, in balans te komen, voor welgevoelen, welzijn en zelfs toenemen van vibratie. Dat geldt ook voor ademhalen.
Vraag 11:  Advies Kryon.
Lieve Kryon: Welk advies zou jij mensen over de hele wereld willen geven in dit sleuteljaar?
Antwoord:
Lieve mensen, stop ermee om bang te zijn voor deze veranderingen en begin aan de oplossingen! Jullie hangen eraan om de dingen te laten zoals zij zijn en dat is als op de rem te trappen van een trein die een poging doet om te ontsnappen aan de vloedgolf. Laat de trein rijden. Laat de snelheid toenemen en gooi kolen op het vuur van verandering. Op een dag zullen jullie het allemaal vieren.
Vraag 12: Afnemende talenten.
Lieve Kryon, ik ben altijd in staat geweest om de emoties van mensen te voelen op een emotioneel niveau. Afgelopen jaar begon ik andere energieën en entiteiten te zien maar langzaamaan is alles weggegaan. Ik weet dat ik als mens enorm ben gegroeid – spiritueel, emotioneel en mentaal. Kun jij mij helpen uit te zoeken waarom deze geschenken zijn verdwenen?
Antwoord: 
Ja! Jij ervaart wat vele lichtwerkers al weten. Jouw ‘geschenken’ waren afgestemd op een ouder radiostation (metafoor!) Toen dit station werd vernieuwd veranderde het zijn zendfrequentie naar een nieuwe en hogere frequentie. Degenen die doorgaan met afstemmen op het oude station zullen daar zeer weinig vinden. Degenen die zoeken naar het nieuwe station en de nieuwe frequentie zullen vernieuwde en toegenomen kracht vinden!
Begin dus met de zoektocht naar het nieuwe station. Hoe? Begin met het proberen van nieuwe wegen. Verander je meditatietechnieken. Gooi procedures weg. Ga Spirit vragen om begeleiding om de nieuwe energie te vinden. Jullie zijn hier niet in het donker. Als jullie met dit proces beginnen zal er altijd antwoord komen. Er is altijd antwoord voor degenen die vragen: “Lieve God, vertel mij wat ik zou moeten weten. 
Kijk naar antwoorden die je niet zou verwachten. Gooi de vooroordelen weg over wat je zou verwachten van Gods antwoord of wat jij denkt te moeten zien als antwoord in jullie realiteit. Laat de energie naar je toe stromen op manieren waarvan jij nooit dacht dat die zouden gebeuren.
Vraag 13: Afrika. 1.
Lieve Kryon, waar ik ook kijk op het internet of in boeken, magazines of TV wordt Afrika gezien als het donkerste continent – bijna niet te redden. Ik woon in Afrika (Kaapstad, Zuid Afrika om precies te zijn) en van waar ik ernaar kijk zie ik Afrika als de toekomst van de wereld! Wij hebben in Afrika ideeën die veel verder gaan dan in de rest van de wereld – wij zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld – een voorbeeld voor degenen die met racisme te maken hebben, met consensus, discussie en overtuiging. Natuurlijk hebben wij hoge misdaadcijfers en natuurlijk hebben wij AIDS, maar waarom zou dat moeten betekenen dat wij het niet kunnen omdraaien? Waarom houd jij het bij de “veilige ‘ gebieden? Verhelder dit alsjeblieft voor mij…..en vergeef mij alsjeblieft mijn agressie die door zou kunnen klinken – het is niet de bedoeling, het is gewoon een gepassioneerde vraag.
Antwoord:
Neem ons het antwoord vol vrede niet kwalijk. Je hebt gelijk. Afrika zal uiteindelijk de weg wijzen naar een nieuwe tijdgeest voor de planeet. Er is iets opmerkelijks aan de gang en de volgende generaties zullen dat zien. Het heeft te maken met grote samenwerking op de planeet om uit te vinden dat ‘gezondheid winst oplevert.’ Wij hebben het hier eerder over gehad. Er gaat iets gebeuren dat voordelig is voor juist het bewustzijn dat jij beschreef en dat over Zuid Afrika gaat.
En met de tweede vraag bedoelde jij een eventuele komst van mijn partner naar Zuid Afrika? Het is hem niet gezegd. Er zijn Zuid Afrikanen die deze boodschap zullen ondersteunen. velen doen dat al. Op bepaalde delen van de Aarde is het veel beter om de spirituele waarheid te horen van degenen die de cultuur kennen en die daar al hun levens hebben doorgebracht, dan van een Amerikaan die hier gewoon heeft gereisd. Ik ben Kryon, en ik ben ook in Zuid Afrika.
Vraag 14:  Afrika. 2.
Lieve Kryon, als het universum zich omvormt in deze periode van ascensie/transitie, waarom lijkt heter dan op dat er zo weinig spirituele aandacht wordt gegeven aan het Afrikaans continent? Terwijl er daar toch zeker een religieus ontwaken is door de omstandigheden die zielen kiezen (bijvoorbeeld. Armoede, HIV/AIDS, etc.) dit wordt volgens mij zeer langzaam omgezet in spiritualiteit. Wat is jouw informatie over de staat van het spiritueel ontwaken op het Afrikaanse continent?
Antwoord: 
Geliefde, deze vraag is misschien de beste die je in jullie tijd kunnen stellen. Het lijkt er inderdaad op dat de Afrikaanse situatie in tegenstelling staat tot een ontwakende Aarde. Voor alle uitleg moet je teruggaan naar de informatie die wij 12 jaar geleden gaven Kryon boek 1, 1989) Wij vertelden jullie toen dat er een potentieel was dat liet zien dat om de planeet vooruit te laten gaan met de snelheid waarop hij lijkt te gaan, er tot een procent van de bevolking zou moeten vertrekken. Dit was voor de meesten van jullie verrassende informatie en sommigen vroegen zich af waar dat zou gaan beginnen. Een ramp, misschien? Een komeetinslag? Zoals jullie weten verliezen mensen op het Afrikaanse continent bij tientallen miljoenen het leven. Daaraan toegevoegd is het leven troosteloos voor de komende tien jaar……misschien zelfs voor de komende generatie. Jullie ziekte die jullie AIDS noemen vervult schijnbaar deze profetie.
Wat dit voor jullie kan betekenen is dat de voorspellingdie jullie is gegeven over transitie nu uitwerkt. En dat alles wat jullie kunnen doen is achterover zitten en kijken naar het afschuwelijke. Wat wij onlangs hebben gechanneld echter, is dat niets verder van jullie realiteit ligt, of van jullie potentieel uit 2001. In plaats daarvan hebben wij verteld dat sinds de potentiëlen van 1989 jullie de energie voor het jaar 2001 meer hebben overtroffen dan werd verwacht. Dit betekent dat de profetie helmaal niet hoeft uit te komen. Wat jullie echter zien is de opwaardering voor oude potentiëlen die in ontwikkeling zijn, zonder de kennis die niet nodig is.
Dood is op wat voor manier ook weerzinwekkend voor jullie. Wij verwachten niet dat jullie begrijpen hoe zoiets de Aarde of Spirit kon helpen, maar op een grotere schaal is dat wel zo. Een hele generatie van de mensheid kwam hier met deze verwachting en kennis en zij hadden overeenkomsten om vroeg te vertrekken. Het is deze Afrikaanse familie waar jullie nu je aandacht op kunnen richten want zij hebben de mogelijkheid om dit hele contract te vernietigen en in gezondheid verder te gaan.
Het Afrikaanse continent is niet in een staat van spiritueel ontwaken. Zij proberen te overleven, ploegen door een verouderd spiritueel potentieel. Wat kunnen jullie doen? Visualiseer de verandering in dit scenario! Jullie veranderden het tijdraam van de Aarde zelf en dus ligt de verandering in Afrika ook in jullie mogelijkheden! Visualiseer dat zij blij zijn, met intacte families, goed gevoed en gezond en met het potentieel voor leven en vreugde. De energie die jullie in deze visualisaties kunnen ontwikkelen kan het scenario dat daar is neutraliseren……helemaal!
Jullie kunnen de breinen van de leiders veranderen de mogelijkheid voor wetenschap versnellen om degenen te bereiken die dat nodig hebben en zelfs de realiteit van de ziekte zelf veranderen. Wij vertellen jullie al die dingen, lichtwerkers, omdat dit het werk is waar jullie om hebben gevraagd. Jullie visualisaties scheppen een licht dat schijnt op de donkere plaatsen van het bewustzijn of van de wetenschap en van de hoop zelf. Jullie begrijpen nog steeds het potentieel niet van jullie energie! Is dat twee minuten per dag waard? Misschien drie? Elke dag, denk daar eens over na.
Gezegend is de ontwaakte lichtwerker die vrij van zorgen is over dood en die niet constant hongerig is. Dit is de mens die de mogelijkheid heeft om zijn energie te gebruiken om anderen te helpen die klaar zijn om hun eigen spiritueel ontwaken te laten bloeien maar die nog worden opgeslokt door een oud contract over dood en ziekten. De weinigen kunnen de velen helpen en de velen kunnen doorgaan met de Aarde op andere manieren te helpen. Dat doet familie voor familie. Geloof het maar!

Vraag 15:  Agartha, Shamballah, Hitler.
Lieve Kryon, Ik wil graag iets weten over Hitler, de waarheid over de Holocaust, Agartha en Shamballah. Is hier enige connectie met Atlantis en Lemurie?
Antwoord: 
Geliefde, Hitler bestond om de profetie over de Joden te vervullen en het te duwen naar een positie waarin zij hun eigen land konden hebben. De Holocaust was in elk onderdeel zo gruwelijk als de geschiedenis dat vertelt en het is een voorbeeld van het kwaad dat binnen elk mens op de planeet is. Wij hebben jullie al verteld dat ‘de duivel en de engelen in de hemel allemaal in jullie wonen’. Dit is heel duidelijk te zien in de Holocaust.
Agartha (Holle Aarde): Dit is een inter-dimensionaal attribuut van de planeet en het is NIET in 4D.Jullie zullen geen mensen in de Aarde vinden. Maar er is een groot aantal levensvormen en zij zijn inter-dimensionaal. Dit geldt zelfs ook voor de Lemuriers van Mount Shasta en voor vele anderen. Er is bij de mensen altijd een tendens om alles wat jullie intuïtief voelen in 4D te zien. Veel van wat hier te zien is, is echt, maar wel in een multi-dimensionale staat.
Shamballah: Jullie perspectief kan anders zijn maar laten wij zeggen dat dit de naam is van de kern- genezingsenergie van het universum. Velen ontdekken die en geven het vele namen. Het is allemaal gepast want de naam doet er niet toe. Wat belangrijk is, is dat jullie het nu gebruiken.!
Vraag 16: Alkalinewater.
Lieve Lee, Er is 50 jaar geleden door de japanners een ontdekking gedaan. Het heet Alkalinewater.
Er wordt van gezegd dat het de Fontein van de jeugd zou zijn. Zuren en alkaline spelen een belangrijke rol in ons leven. Het lichaam produceert veel zuurafval na vertering van het voedsel en deze overblijfselen moeten verwijderd worden uit het lichaam. Zo niet, dan gaat het lichaam het ergens opslaan als vet, cholesterol etc. Er is een product op de markt dat Alkalife heet, een concentratie van alkalinewater die vele mensen helpt om de natuurlijke alkalineconditie van het lichaam te herstellen en daardoor vele gezondheidsproblemen oplost. Mijn vraag is deze: Is het prettig voor het lichaam om dit water van Alkalife in te nemen, een concentratie die gemaakt is van potassium en sodium in een speciale formule? Er wordt aanbevolen om 2 druppels in een glas water te doen en dat 5 tot 6 keer per dag. Heel erg bedankt voor jouw begeleiding en voor het antwoord op deze vraag.
Antwoord: 
Omdat dit niet een vraag voor Kryon is, zal ik hem beantwoorden. Ik heb van dit water gehoord en zou er graag mee willen experimenteren. Er wordt aangenomen dat de balans in het lichaam van zuur en alkaline goed wordt begrepen maar ik het altijd gedacht dat het de sleutel was naar veel meer. Dit water zou meer onder de aandacht moeten komen. Het zou dan passen in de profetie die Kryon al vaak naar voren heeft gebracht over prachtige genezingen in de toekomst door kuren met water.
Vraag 17:  Allergieën. 1.
Lieve Kryon: Ik heb gemerkt dat vele kinderen zware allergieën hebben voor voedsel ( mijn dochter ook). Wij hebben dit onderzocht en het schijnt dat de meeste allergieën komen door zaden, granen, groenten, eieren en zuivel. Ik heb gemerkt dat die voedingstoffen allen het potentieel voor leven in zich hebben, of in het geval van zuivel, essentieel zijn om de eerste levensstappen van het jong van dieren te ondersteunen. Mijn gevoel zegt mij dat wij de levenskracht die in dat voedsel zit niet vrijlaten (spruiten etc. bijvoorbeeld) en worden zij schadelijk voor ons. Ik zou graag jouw indrukken hieromtrent hebben.
Antwoord: 
Duizenden jaren lang heeft dit voedsel voor de mensheid gewerkt. In de gevallen waar jij over spreekt blijft de hoofdschuldige de manier waarop dit voedsel wordt verzameld en verwerkt. Jullie zien die allergieën niet in derdewereldlanden en ook niet bij de kinderen die wonen op boerderijen omdat zij het voedsel direct eten. Er zal uiteindelijk een dag moeten komen waarop jullie een aantal gemaksattributen laten vallen en teruggaan naar de manier waarop voedsel was bedoeld om te vergaren en te eten.
En ja…..er zijn effecten door hoe de zuiveldieren worden behandeld. Ga terug naar de basis en een paar van die basiszaken zal helpen en zal sommige procedures uitschakelen waarvan werd verwacht dat zij gezonder voedsel schiepen. Deze procedures hebben hen er ook toe gebracht om te kijken naar buitenlands voedsel voor het menselijk lichaam.

Vraag 18: Allergieën. 2.
Lieve Kryon, help mij alsjeblieft de toename van allergieën te begrijpen. Wat kunnen wij doen om dit fenomeen te genezen?
Antwoord: 
Verlaag de stappen in jullie voedselketen die jullie chemie aan vers voedsel toevoegt.
Vraag 19: Altijd in staat van liefde.
Lieve Kryon, ben jij altijd in een staat van liefde? Ik bedoel heb jij altijd een overzicht, een compassievolle diepe liefde voor alles wat is, voor ons, voor jezelf? Altijd?
Antwoord: 
Ja! En de kosmische grap is dat jullie dat ook doen.! Het zit verborgen in jullie dualiteit en het is de basisnatuur van jullie allen. Dit kan voor jullie moeilijk te geloven zijn als jullie naar de vele variaties om je heen kijken helemaal bij degenen die alleen maar hardheid lijken te bezitten en die geen enkele compassie lijken te hebben. De realiteit is dat zij dit hebben geschapen. Ieder mens heeft vrije keuze.
Vraag 20:  Alzheimer – Lang leven.
Lieve Kryon, Hoe bevrijden wij een Alzheimerpatiënt uit zijn lijden? Welke rol speelt de dood in deze nieuwe energie? 

Antwoord: 
Houd van hem. Het menselijk brein kan verward en mentaal ziek zijn maar het zal liefde altijd beantwoorden. Dat is de universele wet. Als hij niet alleen is, zal hij zich prettig voelen. Zelfs zonder geheugen over het verleden, spreekt het weten van jullie om hem heen, in liefde hun hand vasthoudend, boekdelen. Hij weet misschien niet eens wie zijn hand vasthoudt maar hij zal weten dat hij niet alleen is en zal hij zich op een bepaald niveau gerust voelen.
Nu de volgende vraag
Lieve Kryon, Ik vraag mij al een tijdje iets af. Beslissen wij wanneer en hoe wij overlijden voordat wij naar de wereld komen? Is het dat waarom sommige mensen een gezond en lang leven hebben terwijl anderen aan ziekten doodgaan of aan een vroegtijdig ongeluk? Heeft dat iets met onze vorige levens te maken?
Antwoord:De menselijke dood wordt aan deze kant van de sluier niet gezien als anders dan een overgang van energie en een verfrissing van uitdrukking. Het is moeilijk te begrijpen omdat dood voor jullie pijn, lijden en rouw betekent. Kunnen jullie een begin maken met het begrijpen dat dit allemaal is opgezet? Wij zien het als onderdeel van het ‘spel van het leven.’ In elk spel komt zelfs de man met een mes in zijn borst weer overeind als het doek valt en heeft dan een feestje met de andere acteurs. De anderen weten allemaal dat het avontuur in de rol niet echt is. Maar in het spel van de Aarde zegt jullie realiteit dat het leven alles is dat er is. Daar is het op ingericht. Het moet op die manier gaan om de uitdaging van de test……eerlijk te maken.
Ja, jullie hebben allemaal een begincontract waarin jullie opgang (dood) is gepland. Soms is het om een ander de gelegenheid te geven door de diepgaande energie die wordt geschapen door de dood van een kind of door zelfmoord. Het kan dus onderdeel zijn van een overeenkomst met grote energie daaromheen of een simpel potentieel van vertrekken als het tijd is. Elk geval is anders en ja, wordt vaak ook doordrenkt met een balans uit een ervaring in een ander leven. Het is ook helemaal tijdelijk en wacht erop om herschreven te worden!
Dit alles verandert grotelijks. Deze energie brengt een verandering in het systeem van leven en dood op Aarde met zich mee. Indigokinderen komen naar de planeet zonder karmische attributen uit vorige levens. Zij zijn ‘schoon’ van dit karma en hebben ook een andere opzet. Zij hebben nog steeds een potentiële levenslijnen en dragen de informatie en wijsheid uit vorige levens met zich mee maar zij zijn zich er ook van bewust dat zij een verandering in hun begincontact kunnen aanbrengen. Dit is het grootste verschil tussen de mens van de oude en van de nieuwe energie.
De mens van de oude energie voelt op de een of andere manier dat het contract absoluut is, dat niets het kan veranderen. Hij probeert het in het begin opgezette contract tot het einde toe te volgen. Dit is informatie die door de meesten van jullie ‘ontleerd’ moet worden. Het kind? Het weet beter. Het kan alles doen! Hebben jullie zijn gedrag opgemerkt? Het komt en is klaar om te scheppen en te manifesteren. Het is gefrustreerd dat jullie de potentiëlen niet zien of dat jullie je rondwentelen in een of ander systeem, of dat jullie een ander beginplan volgen. Hebben jullie dat gemerkt? Dit is allemaal onderdeel van het nieuwe scenario voor het menselijk leven.
Het scenario voor het menselijk leven.
Waar het plan voor een oud-geschapen leven en dood als cyclus in een machine voor karmische levenslessen energie schept om de Aarde te helpen, is dat nu uitgewist. Het nieuwe systeem bemoedigt het veranderen van het contract, inclusief het moment van overlijden, leeftijd en zelfs levensles. Het is een sprankelende verandering die een nieuwe betekenis geeft aan de dood in de nieuwe energie. Dan is er nog het volgende: Wij vertelden jullie in 1989 dat een groot aantal mensen snel uit deze tijden moest verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe energie. Jullie zien dat nu gebeuren. Door oorlog en ziekten worden die aantallen snel gehaald. Wat betekent dit? Het betekent dat er velen waren met de overeenkomst om nu over te gaan als de Aarde een vibratieophoging had bereikt. Dat gebeurde en het proces begon.
Wat is de reden hiervoor? Ook al zouden jullie kunnen denken dat het te vol met zorgen is om aan te denken, geven wij jullie de waarheid: De nieuwe indigokleur van de mens zal het veel beter doen op de planeet dan die van een zeer oude energie. Daarom verlaten velen de Aarde vroeg om daarna onmiddellijk weer terug te komen als mensen met een indigokleur. Dit zal zorgen voor vrede op Aarde en sneller dan al het andere.
Vraag 21:  Alzheimer. 1.
Lieve Kryon, ik heb de vraag en het antwoord gelezen over mensen met ziekten van de geest – bijvoorbeeld Alzheimer en dementie. Maar ik heb meer vragen. Jij zegt dat mensen voor dit pad hebben gekozen en dat dit lessen voor ons zijn. Omdat ik met deze mensen werk vraag ik mij af of er een plaats is waar de condities worden onthuld en als dat zo is: wat zijn de methoden? De mensen in het tehuis zitten zo onder de medicijnen en er heerst een geest onder de autoriteiten dat geen enkele andere therapie werkt – hoewel zij met gekleurd licht werken. (jammer genoeg kon de therapeute mij niet vertellen wat de kleurentherapie is) 
Wat is vanuit spiritueel standpunt gezien de beste manier om met deze mensen te werken – met hen praten alsof zij normaal zijn of meegaan in hun voorstellingsvermogen? Er is hen verteld dat zij rustig moeten zijn, zeker tegen de avond. Toch heb ik gemerkt dat hoe meer ik mij als een kind gedraag (dansen en zingen en praten als een kind) hoe meer zij praat. Ik zou er steeds mee door kunnen gaan – kun jij mij alsjeblieft verder op weg helpen?
Antwoord: 
Ik zal het tweede deel eerst behandelen. Houd van de mensen die zich in die conditie bevinden. Zoek uit wat hen aan het lachen maakt……en maak hen dan aan het lachen.
Het beste wat je kunt doen voor zo’n conditie is op de een of andere manier vreugde te scheppen. Zelfs in hun verwarring kunnen zij lachen om situaties en creatief zijn. Zij zullen jullie beter onthouden als degenen die deze emotie scheppen. Ieder van hen is heel verschillend, probeer hun ‘vreugdeknop’ te vinden en druk er zo vaak als je kunt op.
Juist nu staan jullie op het punt om enkele belangrijke ontdekkingen te doen die deze condities naar een hoger niveau brengen. Maar net als bij degenen waarbij de zenuwen weer aangroeien en zich weer verbinden en dan weer moeten leren hoe zij moeten lopen, ondanks veel pijn, zal dit attribuut er ook zijn met de regeneratie van het brein. Zelfs als er nieuwe cellen worden geschapen zullen zij niet noodzakelijkerwijs de oude herinneringen hebben maar zij kunnen worden getraind om gezond te zijn en klaar te zijn voor nieuwe herinneringen.
Dus op een dag zullen zij de mogelijkheid hebben om het proces van degeneratie van de genomen cellen tot stoppen te brengen en in plaats daarvan nieuwe paden rondom hen heen te scheppen. Sommigen zullen weer in contact komen met bepaalde herinneringen (bijvoorbeeld herkenning) maar zullen weer moeten leren wat de associatie of de herinnering feitelijk betekent.
De geschiedenis en gebeurtenissen zullen opnieuw bestudeerd en geleerd moeten worden……zelfs dingen zoals lezen. De pijn zal zijn dat het individu zijn mentale gezondheid zal terugkrijgen en zich exact zal realiseren wat er is gebeurd.
Jullie stamcellenonderzoek is heel belangrijk en jullie reiken naar een punt waarop jullie in staat zullen zijn om geboortecellen te gebruiken die niet embryonaal zijn maar even potent voor onderzoek……even losgezien van alle morele zaken hieromheen. Kijk hiernaar in de komende jaren.
Vraag 22:  Alzheimer. 2.
Lieve Kryon, Ik heb zojuist over de vraag gelezen wat er gebeurt als onze aardse lichamen doodgaan en ik wil daar nog iets aan toevoegen: Wat gebeurt er tijdens sommige ziekten als Alzheimer, wat gebeurt er met ons spirituele lichaam tijdens het verlies van geheugen of als ons aardse lichaam werkt als een plant? 
Antwoord: 
Juist dit jaar hebben wij het feit genoemd dat jullie feitelijk ‘meervoudige entiteiten’ zijn. Jullie allemaal! Als wat jullie het normale bewustzijn noemen het lichaam verlaat door ziekte of verwonding wordt die ‘goddelijke vonk’ overgebracht naar wat jullie het Hoger Zelf noemen. Geen enkele energie gaat ooit verloren. In plaats daarvan gaat het ergens anders heen. Het leven is er voor jullie lessen. Zij hebben dit pad gekozen (geloof het of niet) en zijn hier nu en houden ruimte vrij voor anderen in een minder bewuste staat. Maar voor hen? Zij zijn al hier……en vieren en houden van jullie voor wat jullie voor hen doen!

Vraag 23:  Alzheimer. 3
Lieve Kryon, ik ben verpleegster en ik werk met oude mensen die dement zijn. Een van mijn taken is om uit te zoeken welke medicijnen hen zullen helpen om zich prettiger te voelen in hun lichaam en hen veilig en kalm te houden voor de mensen die voor hen zorgen.
Deze medicijnen zijn giftig en hebben bijverschijnselen. Ik heb de intentie om alleen medicijnen voor te schrijven die voor hun hoogste goed zijn maar op de een of andere manier lijkt het niet genoeg te zijn.
De staf die hen verzorgt wordt vaak gewond en de persoon met de ziekte lijkt ook te lijden. Help mij alsjeblieft begrijpen hoe ik hen op een betere manier kan helpen.
Antwoord: 
Jouw intentie strekt jou tot eer maar je kunt dit niet voor een ander doen. Met andere woorden: Jouw intentie om hen niet te schaden is niet genoeg. Het moet hun intentie zijn maar jammer genoeg zijn zij niet in staat om dit probleem uit te werken door hun mentale omstandigheden. Het lijkt oneerlijk maar het grotere plaatje is dat hun ziel, om spirituele redenen, een levensuitdaging uitwerkt die gepast is op niveaus die jullie begrip te boeven gaan.
Er zijn substanties die hen kunnen helpen en die geen bijverschijnselen hebben. Er zijn ook energiesystemen die kunnen helpen die jullie hen niet kunnen geven in jullie instituten. Dat is een andere frustratie voor jou maar jij bent daar om de energie van dit alles vast te houden en om een licht te brengen in een anders ongemakkelijke situatie. Geloof mij, jij bent waardevol waar jij bent en degenen die niet lijken te begrijpen kunnen wel jouw zorg en in balans brengende energie voelen. Dit helpt hen.
Op een dag zullen jullie in staat zijn om hen krachtige kruiden te geven die de Ouden hiervoor gebruikten en die ook helpen om hen in balans te brengen. De substanties werden gebruikt bij de Amerikaanse Indianen en zij kunnen zeer goed gebruikt worden in jullie cultuur.
Vraag 24: Amerikaanse Indianen.
Ik ben een inheemse vrouw die graag jouw gedachten wil kennen over inheemse traditionele genezingsmethoden die toegepast worden door een genezer in mooie huizen. Wat moeten wij doen voor de doorsnee bevolking om duidelijk te maken dat wij de mensen echt willen helpen?
Antwoord: 
Wij hebben al vaak gezegd dat jullie Ouden ‘aarde wijsheid’ hadden. Dat betekende dat zij op manieren met de planeet waren verbonden die diepgaand waren maar die in de moderne tijd verloren zijn gegaan. Daarom applaudisseren wij voor de energie van degenen die dit willen delen en herontdekken.
Zoals bij vele dingen hangt de snelheid waarmee deze informatie door de algemene bevolking zal worden geaccepteerd af van hoe geïsoleerd de Grootvaders en ouders hun oude gemeenschappen willen houden. Er is nog steeds angst en rancune over de veroverende culturen……dat zij ook de laatste protocollen en ceremonies zullen vernietigen en begraven als zij de kans krijgen. Daarom zijn nieuwelingen, niet van de stam, niet altijd welkom in de kring. Er moet een tijd komen waarop de inheemsen zonder angst hun kennis zullen openstellen en zullen begrijpen dat er velen op de planeet zijn die klaar zijn om het te accepteren en te behandelen met integriteit.
Laat de wijsheid van de ouderen hoop geven aan de jongeren uit de pure lijn……dat er ook wijze jongeren zijn die opkomen in de nieuwe cultuur die de oude manieren met eer zullen ontvangen en omhelzen. Ja, zij veranderen het misschien een beetje voor de nieuwe tijd maar zij zullen de kernkennis bewaren en eer bewijzen aan degenen die genoeg van de mensheid hielden om uiteindelijk te delen wat hun voorouders wisten.
Vraag 25: Andere technieken.
Lieve Kryon, op de Kryon-website zijn er linken naar andere lichtwerkers en er is ook een link naar Gary Smith met de Heilige Merkabah Technieken. Dit is verbonden met de Melchisedek-energie, etc.
Zijn Gary Smith, Melchisedek en de Heilige Merkabah Technieken echt of verlakkerij? Ik heb Ik heb hun materiaal gelezen en ben geïnteresseerd om deze technieken te leren om verder te gaan in spirituele groei….als er inderdaad gebeurt wat zij zeggen door de technieken die zij beschrijven. Dank je wel en met veel liefde.
Sandra.
Antwoord: 
Sandra, er zit diepgaande, enorme kracht in het bestuderen van alle geheiligde geometrie. Binnen de studie van Heilig Merkabah zul jij die geometrie vinden. Het heeft de kracht om jouw cellulaire structuur te verhogen en zelfs om een begin te maken om je DNA te laten ontwaken.
Nu de hamvraag, het antwoord is altijd hetzelfde geweest. Jullie staan nu in je volle kracht om zelf te beslissen wie er kerninformatie verstrekt en wie niet. Raak de verschillende energieën die worden gepresenteerd aan. Voelt het liefhebbend aan? Voelt het bekrachtigend of juist niet? Gebruik je eigen interne spirituele intuïtie. Heb de intentie om te ‘zien’ wie wat heeft en doe dan de studie. Er is absoluut geen entiteit op de planeet, geen goeroe of spirituele leider die jou dit soort bevestiging kan geven…..van wie echt betrouwbaar is en wie niet. Er is nooit een betere tijd geweest om jouw kracht uit te proberen dan nu.
Vraag 26: Architectuur.
Lieve Kryon, Ik wil iets vragen over architectuur. Ik ben student aan de universiteit en ik ben bang dat ik door mijn werk misschien bijdraag aan de vernietiging van de Aarde. Ik wil graag gebouwen maken die werken met het universum. Hoe kan ik adequate huizen voor de menselijke soort bouwen? De natuur lijkt het steeds weer juist te hebben op een ongedwongen manier.
Antwoord: 
Geliefde, dank je voor jouw vraag! Wees niet bang voor wat er voor je ligt. Het zal aan mensen als jij liggen om het intuïtieve ontwerp te ontwikkelen dat de toekomst van de architectuur zal worden. Het is nodig dat jij blijft waar je bent en vertrouwt op jouw innerlijk weten als jij je werk doet. Het belangrijkste wat jij voor de toekomst kunt doen is een begin maken met begrijpen wat de beweging van energie in alle structuren is. Ontwerp met een ‘oog’ voor het hele plaatje, niet alleen voor hetgeen jij kunt zien.
Vraag 27: Armageddon. 1.
Lieve Kryon, er is veel voorspeld met betrekking tot een verhoging van de aardpolen waardoor er zoveel vernietiging en verlies aan levens zou plaatsvinden. Mijn zus heeft mij een passage voorgelezen uit een boek van Ruth Montgomery dat gepubliceerd was in 1999 wat hierop betrekking heeft. Het was erg angstwekkend. Moet dit echt gaan gebeuren? Het lijkt erop dat de geprojecteerde datum in 2012 ligt. Kun jij informatie geven over dit onderwerp?
Antwoord: 
Nogmaals zullen wij duidelijke taal spreken: Deze voorspellingen werd versluierd gezien en werden een profetie over de aardpolen. In plaats daarvan zal er een magnetische opwaardering komen. Die is al onderweg en jullie wetenschap heeft daar al over gesproken.
Het verhogen van de polen zou jullie in principe allemaal doden. Denk jij echt dat jullie dat voor jezelf hebben gepland? De datum 2012 wordt vaak genoemd in profetieën omdat het een ander ‘meetpunt’ voor de planeet is, gelijk aan wat jullie in 1987 hadden. Het is een cyclus van 25 jaar. (zoals wij jullie eerder hebben gezegd) Het is geen einde der tijden of het einde van de Aarde. Het is het einde van een oude tijd.
Vraag 28:   Armageddon. 2.
Kryon zegt dat de profetieën over oorlog zijn achterhaald maar waarom is het dat huidige gebeurtenissen  tegenwoordig in verband worden gebracht met Bijbelse profetieën? (leidend naar de antichrist en de derde wereldoorlog) Kunnen de Bijbelse profetieën worden veranderd door de wil van de mens?
Antwoord: 
Wij hebben gesteld dat Armageddon was achterhaald en dat was het ook. De belangrijkste profetieën die in jullie geschriften werden gegeven schilderden een beeld dat nu onmogelijk te vervullen is, zowel door de tijdlijn waarin zij werden gegeven als door degenen die de uitspraken deden. Degenen die jullie vertellen dat er nog steeds een verbinding mee is willen doorgaan met reageren en in angst blijven. De val van de Sovjet Unie in de late 80-er jaren en de positie van China hebben beide dit scenario uitgewist.
Er zullen altijd mensen zijn die de metaforen van de geschriften met hun eigen voordeel willen verbinden. Jullie hebben de mogelijkheid om van angst te blijven trillen zolang als jullie dat willen, of om vooruit te gaan en een vredige Aarde te scheppen. Degenen die hun deur dichtslaan en op een afschuwelijk einde wachten zullen zich op een dag realiseren dat zij jaren hebben weggegooid door zich zorgen te maken terwijl zij vol vreugde en productief hadden kunnen zijn.
Visualiseer oplossingen.Visualiseer dat de planeet naar wijsheid toegaat. Er is hier zoveel te doen!
Vraag 29: Ascensie.
Lieve Kryon, Ik hou heel veel van jou. Het beste wat mij ooit in mijn leven is overkomen was de waarheid die jij voortbracht vanuit Spirit. Het veranderde mijn leven totaal. Mijn vraag gaat over ascensie. Vertel mij alsjeblieft wat ik moet weten over ascensie op dit punt in mijn leven. Mijn grootste wens op deze wereld is om te ascenderen maar op de planeet te blijven om mijn medebroeders en zusters te helpen. Ten tweede wil ik graag met een geascendeerde meester verbonden worden en daardoor het goddelijk Plan op Aarde uit te dragen. Onlangs ben ik intuïtief geleid om te mediteren over de geascendeerde meester Kuthumi. Ik wil graag jouw geleidende woorden hierover.
Antwoord: 
Er zullen vele boodschappen van Kryon over ascensie komen. Dit zal tegen het eind van februari komen en het zal gepubliceerd worden.
Je kunt wijsheid verkrijgen door elke geascendeerde meester uit het verleden die je maar wilt maar degene die de beste antwoorden voor jou heeft is degene met jouw gezicht. Het wordt tijd om te begrijpen dat er geen meester is die ooit op de planeet heeft geleefd die jou meer informatie kan geven dan de bron die binnenin jou zit. Alle geascendeerde meesters droegen dezelfde waarheid en die is beschikbaar door het proces dat jullie ascensie noemen. Het is persoonlijk en heeft alleen jullie en je Hoger Zelf nodig.
Vraag 30:  Aspect van het Zelf.
Lieve Kryon, Ik ben in verwarring over wat een ‘aspect’ van het Zelf is. Als jij het over onze duistere kant hebt die vecht om te overleven kan een ‘aspect’ dan zowel een fysiek persoon als ook een inter-dimensionaal deel van ons zijn?
Antwoord: 
In de context van onze boodschappen over jullie dualiteit is het ‘aspect’ 100% jullie. Het is waar dat er toevoegingen zijn van wat jullie hebben geschapen die jullie uitdagen, maar onze boodschap waarover jij spreekt (de channeling “Wat is er aan de hand?”) ging helemaal over wat er gebeurt binnen jullie eigen cellulaire structuur.

Vraag 31: Asteroïde Chiron
Ik ben heel nieuwsgierig over de hint die jij gaf ten aanzien van de asteroïde Chiron. Ik ken de geschiedenis van deze “Gewonde genezer” alleen door wat ik heb gelezen over zijn invloed op astrologische
toevoegingen en daar altijd heel nauwgezet in is geweest. ( magnetisme en relaties) Kun jij dit nader uitleggen?
Antwoord: 
Het lijkt heel veel op de astrologische magnetische relaties die heel sterk jullie spirituele attributen op de planeet beïnvloeden. ( de magnetische opwaardering van het raster) en wij hebben aangegeven dat een potentieel voor een toekomstige energie ook gevonden zou kunnen worden in de bewegingen of zichtbare beweging in jullie zonnestelsel.
Chiron heeft een betekenis, een mythologie en een spoor dat bekend is. Jij zegt dat jij de geschiedenis kent? Kijk eens naar waar hij nu is en waar hij naartoe gaat. Wat zijn de astrologische tekenen van de planeten die hij ontmoet?
Wat jullie zullen ontdekken is ontdekking. Wat jullie zullen zien in de relaties is machtiging en zelfs voltooiing. Dit is geen hint. Dit is een boek dat gelezen moet worden door degenen die de woorden kennen.
Vraag 32:  Astrologie. 1. 
Lieve Kryon, jij hebt ons een paar intrigerende boodschappen gebracht over astrologie en wij willen graag meer weten! Als energie zich verwijdert vanaf de binnenste planeten, met name de invloed van hun teruggang, voor degenen die spiritueel ontwikkeld zijn naar de nieuwe tijd – waar gaat deze energie dan naartoe? Zal er een corresponderende toename van kracht van overdrachten zijn die de buitenste (collectief en persoonlijk) planeten raakt?
Ik had onlangs een voorbeeld in mijn eigen astrologische kaart. Het was moeilijk om een krachtige Neptuniaanse transitie te bevatten en nu heb ik te maken met enkele onplezierige gevolgen! Hoe kunnen wij beter met deze veranderingen omgaan?
Dank voor jouw voortdurende ondersteuning en het allerbeste! – Kayla.
Antwoord: 
Jouw intuïtie dient jou goed. Al mijn werkt vertelt over het gaan van schaap naar schaapherder……een metafoor die betekent dat de nieuwe energie over individuele bekrachtiging gaat. Het resultaat van massieve individuele bekrachtiging is niet chaos maar eerder een collectieve wijsheid.
Daarom zij de krachten van magnetisme en zwaartekracht die eigenlijk de astrologische patronen bij de geboorte scheppen erop gericht om collectief voorwaarts te gaan. Kijk naar wat wij jullie 12 jaar geleden vertelden over de energie van het nieuwe raster: Het ging over Jupiter en de energie van Jupiter in dit nieuwe millennium. Omdat jij de wetenschap van astrologie begrijpt, kijk eens goed naar de betekenis van wat de reis van Jupiter in deze tijd en in de komende jaren feitelijk betekent.
Er beter mee om kunnen gaan? Besluit dat de transities niet langer een onderdeel zijn van jouw les. Te gemakkelijk? Probeer de intentie van jullie nieuwe menselijke kracht. Verander jouw DNA! Begrijp jij niet dat de bron van de astrologische invloed in jouw cellen zit?
En……niet te vergeten….vergeet niet om de betekenis van de asteroïde Chiron te bestuderen in het proces. Deze ‘gewonde genezer” gaat de patronen veranderen voor jullie allemaal!
Vraag 33: Astrologie. 2.
Lieve Kryon, wij hebben al een tijdje astrologie bestudeerd en weten dat het zonnestelsel helpt met het scheppen van een indruk van een individueel zelfgevoel voor ons en dat het ook ondersteunt. De planeten en hun bewegingen beïnvloeden ons karakter, onze gemoedstoestanden en ideeën. Wij willen graag weten wat dit mechanisme doet en hoe dit systeem werkt in termen van wetenschap. Nog belangrijker, wij zouden willen weten hoe wij deze oude wetenschap het meest effectief kunnen gebruiken in deze nieuwe energie. Het lijkt op een contract, karma. Wat gebeurt er als er iemand wordt verlicht en zijn contract verandert? Houden de planeten er dan mee op om ons te beïnvloeden?
Antwoord: 
Hoewel dit in afgelopen channelings is uitgelegd zullen wij even in het kort uitleggen hoe astrologie werkt: De zon is het draaipunt van het zonnestelsel en het centrum van jullie levensenergie.Er is een fysisch mechanisme voor het zenden van informatie van de zon naar de planeten en dat heet zonnewind. Deze energiestroom draagt elk patroon dat de zon op dat moment heeft, in zich en levert dat aan wat er ook voorhanden is binnen het bereik van het magnetisch veld van de zon. (de Helios) Het is er altijd maar het heeft cycli in intensiteit. Hoewel de wetenschap de zonnewind ziet als een energiespeler in het zonnestelsel moeten zij de inter-dimensionale patronen nog zien die het naar die planeten draagt en die uit de zon barst.
Deze patronen weerspiegelen de toestand van de zon en de andere planeten die hun trekken en duwen inhouden via zwaartekracht en magnetisme. ( allebei inter-dimensionale energieën) Daardoor veranderen deze zonnepatronen constant evenals dat de planeten zorgen voor nieuwe gravitationele en magnetische situaties voor de zon.
Als de zonnewind die deze zonnepatronen draagt, de Aarde raakt, brengt het dat patroon naar het magnetische raster. Het magnetische raster is dynamisch (verandert steeds) en is ontvankelijk voor steeds weer nieuwe patronen. De rasterlijnen van de planeet veranderen het patroon een beetje door het feit dat jullie rasters niet consistent zijn en grotere en mindere invloedsgebieden hebben op verschillende plaatsen op Aarde.
Menselijk DNA is gevoelig voor magnetisme omdat het op zichzelf een magnetische machine is. Bij de geboorte, als een kind wordt gescheiden van de ouder, is er een signaal dat wordt gezonden naar de hersenen van het kind dat zegt: “Jouw systeem is nu actief en werkt nu op zichzelf, apart van jouw moeder.” Tijdens die eerste onafhankelijke ademhaling van een afhankelijk en uniek leven, ontvangt het DNA van het kind patronen van het magnetisme van het raster van de Aarde en neemt in zich op wat jullie ‘astrologische attributen’ zijn gaan noemen.
Verschillende plaatsen op de planeet zullen het basispatroon dragen, meer of minder door wat het magnetische veld van de Aarde heeft bijgedragen aan de geografische locatie. Dit verklaart waarom de wereldwijde astrologie de locatie van de geboorte in overweging moet nemen. Astrocartografie is ook op dit principe gebaseerd.
Astrologie is de oudste wetenschap op de planeet en het kan worden bewezen dat het accuraat is. “Algemene” astrologie is ook een belangrijke invloed op de mensheid, op de cycli van het vrouwelijk systeem tot de diepgaande veranderingen in het menselijk gedrag bij volle maan. Jullie kunnen jezelf er niet van distantiëren en degenen die er niet in geloven kunnen niet zo goed niet geloven in ademhalen, omdat dit een even grote invloed heeft op jullie leven.
De nieuwe energie op de planeet nodigt jullie uit om je DNA te veranderen. Dit is de boodschap van Kryon. Als jullie je DNA veranderen werken jullie met de kern van het patroon dat jullie hadden bij je geboorte en zijn jullie aldus in staat om te werken aan enkele attributen van jullie astrologische blauwdruk, en die feitelijk te veranderen – zelfs te neutraliseren. Daar hebben wij jullie alles in 1989 over verteld. De meesters deden het en jullie komen nu in een tijd waarin jullie mogelijkheden hetzelfde zijn als bij de meesters. Kijk naar je leven en verwijder die dingen die je uitdagen en behoud de attributen die je ondersteunen. Dat is de echte mens die in balans is.
Jullie kunnen de gevoeligheid voor attributen binnen jullie eigen individuele astrologische type veranderen, maar de algemene invloeden van de bewegingen van de planeten en de maan zal jullie altijd tot een bepaalde hoogte beïnvloeden omdat jullie geen eilandje zijn dat losstaat van anderen. Dit zijn dingen als bewegingen en invloeden van de maan. Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik word niet langer door die bewegingen beïnvloed” en niet anders willen doen dan gaan zitten en glimlachen. Intussen zouden jullie geen contracten tekenen omdat allen om jullie heen nog steeds worden beïnvloed. Denk daar eens over na. 
Vraag 34:  Astrologie. 3.
Lieve Kryon: Ik heb contact met verschillende goede astrologen die zich niet verbonden voelen met jouw boodschap: De beweging van het raster en hoe dat zijn invloed heeft op astrologische lectuur. Het lijkt erop dat zonder enig begrip ervan, en onderzoek naar, de specifieke metingen van de rasterverhoging, elk astrologisch werk beduidend inaccuraat is. Ken jij een lijst van lichtwerkers die met astrologie werken en die degenen van ons die in die wetenschap geïnteresseerd zijn een kans kunnen geven om hen te consulteren? Dank je wel voor jouw hulp.
Antwoord: 
Zoals wij al eerder hebben gezegd zullen details over de huidige beweging van het raster niet helpen. In plaats daarvan zullen vele astrologen die zien hoe de laatste 10 jaar hun lectuur hebben veranderd, heel veel werk moeten doen naar mogelijkheden om de nieuwe realiteit en belijning in hun werk te rechtvaardigen. Het is een herschikken en herlijnen van het systeem. De hint die wij hebben gegeven is dat de hoofdveranderingen in de grootte van de huizen zitten. Een volle drie graden zijn opnieuw geschikt. Dat betekent dat sommige huizen  kleiner van formaat zijn geworden en sommige groter. De laatste hint die jullie is gegeven was dat de belangrijkste energieverhoging is gerelateerd aan Jupiter.
Bijeenkomen van astrologen is inderdaad het antwoord en jullie hebben daarvoor het perfecte voertuig – het is het internet en jullie kijken daar nu naar. Laat de samenkomsten dus beginnen.
Vraag 35:  Astrologie. 4.
Lieve Kryon, ik heb de intentie en ben al een tijdje bezig om mijn realiteit in sommige van de gebieden in mijn leven te veranderen. Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn realiteit correct heb veranderd (gebaseerd op jouw channelings) maar nu zit ik helemaal vast. Mijn vraag aan jou is: heeft astrologie enige invloed op de timing of de verandering van de realiteit van een persoon?
Ik probeer bijvoorbeeld mijn realiteit te veranderen in een van voorspoed, of een zielsverwant te vinden of overzees te gaan., als deze dingen zich voor een aantal jaren niet voordoen als mogelijkheid in iemands astrologische kaart, betekent het dan ook dat het pogen om mijn realiteit te veranderende komende jaren geen zin heeft omdat het astrologisch gezien niet kan gebeuren totdat de juiste sterren op hun plaats staan? Is astrologie een grotere kracht dan iemands intentie en realiteit om dingen te veranderen? Hebben wij de macht om de astrologische aspecten van timing en verandering te overrulen?
Antwoord: 
Onze allereerste boodschap aan jullie in 1989 was dat jullie je eigen astrologische attributen kunnen veranderen!
Onze laatste boodschap (2003) was hetzelfde. Dit is het thema van Kryon…..meesters kunnen dit en hebben dat al heel vaak gedaan op de planeet. Astrologische attributen zijn magnetische en zwaartekrachtimprints op de inter-dimensionale delen van het DNA. Zij doen zich voor bij geboorten zijn deel van de persoonlijke portie opzetjes, begincontracten en potentiële interacties met andere mensen. Hoewel jullie altijd je geboortetekens en persoonlijke attributen zullen hebben kunnen de reacties van het systeem nu getemperd en veranderd worden.
Achteruitgang van planeetenergieën zal geen effect meer op jullie hebben…..typische welbekende interacties tussen sterrenbeelden zullen niet meer zo voorspelbaar zijn en ja…..jullie intentie kan compleet en totaal deze imprints overrulen. Hoe? Omdat jullie de imprints herprogrammeren!
Nu naar de echte vraag: Waarom is er voor jou niets veranderd? Dat komt omdat jij je kaartje van intentie hebt gekocht maar de trein er nog niet is. Het is een echt kaartje, met echte manifestatie. Als de trein uiteindelijk aankomt zul jij het opnieuw proberen en vragen hoe hij langzamer kan gaan! Dat zijn de verschillende paden die mensen nemen. Op een dag ben je ervan overtuigd dat er niets voor jou verandert en de volgende dag smeek je om de dingen tot rust te laten komen. In jouw geval……er is nog een beetje tijd op het station nodig. Het gaat niet om astrologie. Het gaat over jouw pad. Wat zou je ervan denken om het feit te vieren dat je het kaartje hebt? Wat denk je ervan om hard te lachen om het systeem dat om je heen is en je klaar maken om er doorheen te gaan zoals je dat nog nooit hebt gedaan?
Wat denk je ervan om deze tijd te benutten door te denken aan de liefde van God en hoe die jou iedere morgen weer omhelst, zelfs als je dat niet weet? Wat denk je ervan om van jezelf te houden……jouw eigen uitdaging?
Vraag 36:   Atlantis.
Lieve Kryon, ik heb net op het internet gelezen over informatie waarover Kryon sprak in november 2001 in New England. Kryon gaf een precies gedateerde tijdlijn van Atlantis en voegde er onweerlegbaar bewijs aan toe dat Atlantis in Arkansas bestaat. Dat is niet wat ik heb gelezen in boek 9. Jij zei overblijfselen. Ik wist niet tegen welke groep mensen jij sprak maar ik dacht dat het een stuk controversiëler werd omdat je het niet verder uitwerkte. Kun jij dat nu doen.
Ik woon op het water, een meer dat is verbonden met de kustregio. Ik heb de vogels in cirkels zien vliegen, de hele omtrek van het meer en dat voor lange tijd tussen 2 en 3 uur in de morgen. Ongewoon?
Antwoord: 
Maak geen menselijke aannamen over het verleden. Weet dat “Atlantis” niet alleen maar een stad is (hoewel velen dat denken). Het is een ras. Het is een filosofie en het is een bewustzijn. Hier zijn de simpele feiten. Combineer deze en geef het de naam die jullie willen maar beperk het niet tot de mythologie die jullie nu Atlantis noemen.
Er is bewijs op Aarde over rassen van meer dan 10.000 jaar oud. Het bestaat uit overblijfselen op de planeet. Sommige hiervan die het dichtst aan de oppervlakte liggen zijn in Arkansas. Eenvoudig. Deze informatie noemt geen locatie omdat de Aarde veranderde vanaf dat de originele beschaving daar was. In plaats daarvan geeft het bewijs …..bewijs uit ondervinding, dat jullie huidige geschiedenis incompleet is en dat jullie werkelijk geen begrip hebben over wanneer de mensheid begon. Landmassa’s werden verbonden, er bestonden religies en rassen waar jullie geen geloof aan schenken en wetenschap was veel verder ontwikkeld dan jullie zouden verwachten. 
Wereldnavigatie werd begrepen en zelfs het concept van jullie zonnestelsel was bekend. De overblijfselen die worden tentoongesteld zullen dit laten zien. Sommige ervan zijn gevonden en worden nu afgezonderd. Als dit doorgaat zal er niets terecht komen van deze onthullingen. Die afzondering komt door angst en nergens anders door.
Controversieel? Zeer. Anderen zullen deze overblijfselen vinden en hen aan de wereld laten zien en zij zullen worden uitgelachen door het vooroordeel over wat jullie is geleerd. Zelfs met bewijs zullen zij de andere kant opkijken. Verwacht dit, maar begrijp dat uiteindelijk, als genoeg mensen de waarheid zien, al die zegevieren. Dat gebeurt altijd. Dan worden de tekstboeken herschreven.
Over de vogels? Zij zijn verward. Hun migratieschema’s volgen een oud rasterpatroon dat niet langer bestaat. Maak een toevluchtsoord voor hen anders zullen zij niet overleven. Zij weten gewoon niet welke richting zij moeten opvliegen.
Vraag 37: Attributen van Licht.
Lieve Kryon, wat is precies licht, ruimte, tijd, magnetisme en zwaartekracht? Wat zijn de verschillende attributen van het licht?
Vraag: 
Lieve Kryon, wat is er uniek aan het lichtspectrum waartoe mensen zijn ontworpen om het te zien? In welk deel van het lichtspectrum kan inter-dimensionale energie, wezens, en delen van de andere kant van de sluier worden geobserveerd/gemeten? Hebben mensen de mogelijkheid om op natuurlijke wijze de andere delen van het lichtspectrum te zien? Hoe kan die vaardigheid worden ontwikkeld?
Antwoord: 
Geliefden, het is niet onze intentie om ontwijkend te zijn in onze antwoorden. Binnen alle vragen zijn er geheimen van inter-dimensionale tijd en ruimte en van de bron van het leven zelf. Wij brengen alleen wat gepast en nodig is en ook waar ‘al aan gedacht ‘ is door andere mensen. Dit is de planeet van vrije keuze en die zit ook in de ontwikkeling van de wetenschap.
Vraag 38:  Aura. 
Lieve Kryon: In boek 1 gaf jij aan dat het aura van een persoon graduele status van de drie meester-gidsen  wit, wit transparant en opgloeiend wit of neutraal is. Ik ben in 1956 geboren. Ik gaf intentie voor de neutrale implant in maart 2002.
Ik kan de aanwezigheid voelen van mijn drie meester-gidsen. Toe ik onlangs mijn aura had laten opnemen waren de kleuren niet opgloeiend wit, neutraal of wit transparant. De kleuren zijn lavendel, groen, blauw, turkoois, goud, geel, rood en ultraviolet. Kun jij alsjeblieft het verschil uitleggen van het verschil in mijn kleuren en dat van de graadverdeling?
Antwoord: 
Ja. Wij hebben jullie nooit verteld een camera te gebruiken. Gebruik een mens en begrijp dat niet alleen de gids- scenario’s sinds 1989 zijn veranderd maar ook de kleuren! Zoals al vaak aangegeven zijn jullie allemaal in een staat van spirituele groei en voortdurende verandering. Dingen kunnen niet hetzelfde blijven als jullie echt je realiteit veranderen, nietwaar? Tussen twee haakjes: Gefeliciteerd met het groen.
Vraag 39:  Autisme.
Lieve Kryon, Ik ben moeder van een zoon van 7 waarbij de diagnose autisme is gesteld. Ik heb met energie gewerkt die mij hele leven lijkt te beslaan. In de laatste 5 jaar heb ik concepten gekregen die ik niet helemaal begrijp. Jouw channelings hebben geholpen en toch hebben enkele mensen (Ik vertrouw erop dat dit gelezen zal worden door wie Spirit ook maar wil) misschien met hetzelfde onderwerp te maken.
Mijn zoons magnetische systeem voelt niet aan zoals dat van ons. Is er een mogelijkheid dat zijn DNA een andere magnetische structuur heeft dan mensen zonder autisme? Ik kan het voor mij zien alsof het door een soort van insectenpopje van kristal heengaat. Okay, ik weet dat het idioot klinkt. Ik voel hetzelfde ook bij dolfijnen. Hij wordt ook zeer aangetrokken door opnamen van de geluiden van Bultrugwalvissen. Is het mogelijk dat er een verbinding bestaat tussen de caeteanen en autisme?
Zijn communicatie (steeds non-verbaal) gaat het afgelopen jaar met horten en stoten vooruit. Passen de lijnen van het magnetische raster beter bij de systemen van autisten?
Antwoord: Geliefde, voor jou en voor de anderen die werken met deze kinderen: Ik eer jullie!
Wij hebben jullie eerder gezegd dat zij meestal ‘wetenden’ zijn. Deze kinderen zijn inderdaad geboren met verschillen in het DNA die van magnetische aard zijn vergeleken met dat van jullie. Het verschil is dat zij meer versneld zijn naar een inter-dimensionaal bestaan dan de 4D waar jullie in zitten. Dus, ja, dit is een attribuut van de magnetische cellen. Sommigen noemen hen zelfs ‘regenboogkinderen.’ Jouw intuïtie is correct. Hier komt meer…
(1) Zij willen buiten onze lineariteit communiceren en leven. Zij begrijpen recht toe recht aan dingen en rechtlijnige dingen niet. Zij willen het veel beter doen met allesomvattende concepten die hen sturen naar een pseudolineair verbaal verhaal…. op zo‘n manier dat zij kunnen leven in jullie wereld. Zij willen het eerder allemaal doen via een ‘gedachtegroep’. Hun frustratie is dat alles om hen heen ingaat tegen de expansie die zij willen en zij moeten dan stoppen en er chocola van zien te maken.
Kun jij je voorstellen hoe het zou zijn om geboren te worden in een wereld van 3D en iedereen 2d is? Laten wij zeggen dat er geen diepte is…..alleen hoogte en breedte. Jij wilt naar ‘binnen toe’ gerichte dingen en ziet ook hoe dat moet…..er is alleen een onzichtbare muur die jou steeds tegenhoudt als je het probeert. Je kunt niet een rondlopen! Anderen om je heen noemen jou achterlijk als zij kijken naar dat rare kind dat zich niet kan bewegen in een eenvoudige 2D-wereld.
Je zou het grootste deel van de tijd doorbrengen met zoeken naar dingen, om te ontcijferen of dat wat jij ziet waar is of niet voor de realiteit waarin jij je bevindt.
(2) Zij neigen ernaar om deels in een realiteit te leven die mensen niet zien of begrijpen. Waar zijn zij geestelijk, vragen jullie je soms af als zij in de ruimte staren. De waarheid? In feite zien zij en doen mee aan inter-dimensionale attributen van het leven…..of proberen zij dat. Zij kunnen ook het andere ‘leven’ zien op Aarde….het leven dat jullie zelfs nog niet (h)erkennen. Meer hierover op een andere keer.
(3) Zij zijn afgestemd op de energie van de dolfijnen en walvissen, maar met name op de dolfijnen. Er is hiernaar feitelijk onderzoek gedaan door jullie wetenschappers, dus het is niet zo raar als het klinkt. Er is communicatie op afstand tussen autistische kinderen en deze zeezoogdieren. Als zij eenmaal een een-op-een relatie hebben met zo’n dier geldt die voor het leven.
(4) Ja…..het rastersysteem van de planeet gaat het voor hen gemakkelijker maken en voor jullie minder makkelijk. Wij hebben het in het afgelopen jaar gehad over inter-dimensionaal worden. Misschien is het tijd dat de mensen een stukje in hun richting opschuiven in plaats van hen te leren hoe zij moeten leven in jullie 4D?
Vraag 40:  Ben ik een Indigo?
Lieve Kryon, ik las een van de boeken uit jouw serie voor het eerst op 15 november 2001 en ik was heel erg verrast. Ik wil iet belangrijks van jou leren en ik weet dat jij mij kunt helpen.
Ik kom uit Turkije (van de brug tussen Europa en Azië). Ik het sinds mijn jeugd ongelooflijk synchrone ervaringen meegemaakt.
Kansen hebben zich sindsdien voor mij steeds voorgedaan. Mijn naam betekent ‘leider’ en ik ben geboren in 1981. Jij weet dat 16 februari 1987 waterman is. Nu ben ik 20 jaar oud.
Iedereen zegt tegen mij dat ik altijd zo anders ben. Soms word ik zonder reden ‘s nachts wakker en schrijf over spirituele en wetenschappelijke werken en er zijn vele dingen die ik ervaar.
Jarenlang heb ik gezocht naar dingen over de nieuwe tijd, Atlantis, het Oude Egypte, Lemuriers, engelen, wetenschap, UFO’s en paranormale dingen. Ik wil graag weten of ik een indigokind ben. Leg mij dat alsjeblieft uit. Kan een 20-jarige vandaag een indigo zijn?
Dank voor al jouw hulp.
Met al mijn liefde. Nder Aytekin – Turkije.
Antwoord:
Lieve leider! Ja, jij bent een indigokind. Jij hebt alle attributen behalve een: Er is nog steeds wat onafgewerkt karma bij jou. Verder heb jij een bijna puur indigobewustzijn. Er zijn vele oudere indigo’s op de planeet en de kleur indigo komt al zo’n 50 jaar lang voor op de planeet. Veel van de voorlopers van deze energie hadden grote moeilijkheden om in de maatschappij te passen. Nu moet de maatschappij zich aan hen aanpassen!
Jij was daarom niet een van de eersten maar nog steeds een voorloper van deze nieuwe energie voor de planeet. Er is veel in jouw gebied dat ontwaken kan bevorderen en het is geen toeval dat jij in Turkije bent.
Gebruik jouw intuïtie voor wat jij in jouw omgeving kunt doen. Ga door met het laten schijnen van jouw licht voor degenen die jouw als ‘anders’ zien. Dat ben je ook! Jij begint de vragen te stellen die zo velen vandaag stellen: “Is er meer? – Heb ik controle over mijn leven? Kan ik mijn DNA veranderen?” Gezegend ben jij voor jouw prachtige vraag!
Vraag 41: Ben ik een lichtwerker? 1.
Lieve Kryon, ik heb een paar jaar geleden gevraag om de neutrale implant en denk dat ik die ook heb gekregen. Nu wordt mij herhaaldelijk door een regressietherapeut verteld dat ik een positief karma uit het verleden heb. Ik nam altijd aan dat karma alleen negatief kan zijn en dacht niet aan een positieve beloning uit het verleden. Hoe moet ik dit zien in verband met het neutrale karma door de implant?
Antwoord: 
Geliefde, jouw regressietherapeut ziet het goed, maar laten wij het etiket wat jij erop plakt veranderen. Het is geen positief karma (een oude zienswijze in deze nieuwe energie) Jij hebt dat systeem geschoond en in plaats daarvan hoort bij jou het resultaat van de implant-toestemming die jij hebt gegeven. Ik weet dat dit op een cirkel zal lijken, maar probeer het te begrijpen.
Jij bent in het NU dus al jouw potentiëlen worden ‘gezien’ alsof zij zijn gebeurd. Op een bepaald niveau ziet jouw helper wat jij hebt gedaan en wat er ‘daardoor ‘bij jou hoort’.
Wat er wordt gezien is jouw potentieel om te bloeien naar een vredig mens zonder de lasten die jij hebt meegedragen in de oude energie. Gefeliciteerd omdat jij hebt uitgezocht wat jij voor jezelf hebt gedaan!

Vraag 42:  Ben ik een lichtwerker? 2.
Lieve Kryon, ik vraag mij nog steeds af of ik een lichtwerker ben. Hoe kan ik een definitief antwoord op deze vraag krijgen?
Vraag: Lieve Kryon, Ik loop al een tijdje met deze vraag rond: Als een mens geen lichtwerker is, wat is hij of zij dan? Een lichtwerker die zich niet bewust is dat hij een lichtwerker is, of iets anders? Zijn er andere rollen naast die van lichtwerker en zo ja, welke zijn dat dan?
Antwoord: 
Nogmaals, laat de hokjesgeest jullie levens niet bepalen! Als je de gewenste definitie niet kunt vinden, zul jij dan stoppen met jouw spirituele zoektocht?
De definitie van lichtwerker is een mens die zich realiseert dat er meer in het leven is dan gezien kan worden in 3D en daarom probeert zijn of haar bewustzijn door spiritualiteit te laten toenemen. Er zijn net zoveel soorten lichtwerkers als er mensen zijn. Sommigen zijn in de ontdekkingsfase en anderen in de actieve fase die zichzelf hebben ontdekt en zijn gegaan naar een plaats waar zij in staat zijn om hun vibratie te verhogen en daardoor de Aarde kunnen beïnvloeden.
Als jij dus iemand bent die zich afvraagt of hij een lichtwerker is, ja, natuurlijk ben jij dat! Waarom zouden jouw ogen anders op deze pagina gericht zijn?
En ja, op een bepaalde manier zijn alle mensen lichtwerkers die wachten om hun licht op te steken. Dit is een diepgaande realisatie en dit is onze boodschap. Er zijn zaden vol waarheid in jullie allemaal en door vrije keuze zullen sommigen gaan zoeken en anderen niet. Er is geen oordeel over beide gevallen maar er is geweldige verandering voor de mens die begint te ontwaken en de vraag stelt: “Is er meer?”
Vraag 43:  Ben ik een Lemurier?
Hoe weten wij of wij een Lemurier zijn? Is dat belangrijk?
Antwoord: 
Nee, dat is helemaal niet belangrijk dat jullie weten wat je verleden is. De spirituele realiteit is dat jullie naar het heden zouden moeten kijken.
Het belangrijkste over jullie is wie jullie nu zijn. Als jullie in het verre verleden inderdaad Lemuriers waren is het geen attribuut uit het verleden meer. De planeet opent zich voor de Lemurische energie en de spirituele zaden die toen werden geplant krijgen nu water. Dit betekent dat de Lemurier in jullie begint te bloeien. Het is helemaal geen attribuut uit het verleden. Het is hier, nu!
Concentreer je niet op deze dingen. Zij zijn niet belangrijk voor jullie studie. Jullie hebben genoeg te doen met het ‘zware werk’ dat alle Lemuriers in deze tijd voelen.

Vraag 44: Bescherming voor lichtwerkers.
Lieve Kryon, ik heb gelezen dat lichtwerkers in deze tijden extra bescherming krijgen. Worden wij steeds beschermd tegen andere onzichtbare krachten die ons willen beschadigen? Ik herinner mij Jezus die zei dat hij legioenen engelen achter zich had staan die hij kon oproepen. Heb ik gelijk door aan te nemen dat deze mogelijkheden er voor ons ook zijn omdat wij in de voetstappen van Jezus lopen?
(Ik geloof dat dingen ons worden gegeven door geloven naar wat wij geloven en dat alles wat is vereist het accepteren van dat geloof is. Heb ik nu mijn eigen vraag beantwoord?)
Antwoord: 
Een verlicht mens wandelt in de voetstappen van alle meesters, niet alleen de Joodse.
Jullie bescherming komt van een toegenomen inter-dimensionaal bewustzijn van wat er om jullie heen is en jullie de wijsheid der tijden geeft en ook inzicht om op de juiste plaats te zijn op de juiste tijd. De ‘legioenen engelen’ zijn altijd bij jullie geweest maar als jullie de reis naar zelfontdekking beginnen sluiten jullie aan bij de reden waarom jullie HEN zijn en doen jullie mee in hun collectieve wijsheid. De meesters wisten dat en dat is de bevoegdheid waar jij het over hebt.
Dit is het geheim van medescheppen en een lichtwerker worden. Als jij het licht aandoet in een donkere ruimte ga je alles ‘zien’ dat was verborgen. Dat is jullie bescherming en het is door jullie gedaan met nieuwe gereedschappen en niet door een kracht van buitenaf.
De 3D-mensen willen dat God alles voor hen doet: dingen scheppen, hen beschermen tegen gevaar, hen voeden,enz. De echte waarheid is dat als jullie meesterschap scheppen in jezelf, jullie dat stukje van God worden waarvan jullie dachten dat dit je beschermer was. Jullie zijn daarom je eigen bescherming!
Gezegend is de mens die dit begrijpt. Waarom verlangen jullie in de beschermende armen van God te zijn als jullie zelf God zijn? Als dingen om je heen maar matigjes gaan, doe dan het licht aan en kijk naar wat er is verborgen. Neem dan met jullie eigen krachten de beslissing die een vredig, beschermd leven manifesteert.
Vraag 45:  Besnijdenis.
Lieve en geliefde Kryon: Wat moeten wij weten over “Brit-Mila” (Joodse besnijdenis)?
Antwoord: 
Alle besnijdenis was gebaseerd op algemeen aanvaarde gedachten over gezondheidsonderwerpen die zich lieten zien als lessen op religieuze basis. Dat is in wezen waarom mensen het bleven doen. Dit ritueel van acht dagen na de geboorte is vandaag de dag niet religieuzer dan het knippen van de nagels. (behalve dat het nagelknippen vaker moet gebeuren en het besnijden meer pijn doet)
Het is tijd om deze dingen te zien voor wat zij zijn. Algemeen aanvaarde gedachten zijn niet statisch maar dynamisch en gerelateerd aan de cultuur van de tijd. De algemeen aanvaarde gedachten over gezondheid van gisteren veranderde hevig door de ontdekking van ziektekiemen. Het veranderde weer door de helderheid die er kwam door de ontdekking van de ziektekiemen enz. enz.
Daarom zouden wij zeggen dat het echt niet veel verschil maakt met de medische uitoefening van vandaag. Het wordt bijna alleen gedaan om cultuur-historische en traditionele redenen en heeft geen andere energie om zich heen dan de duidelijke intentie van traditie.
Dit is ook waar voor een groot deel van de waarschuwingen van het Oude Testament ten aanzien van voedsel en helderheid en zelfs de regels van de directe omgeving (zoals het nemen van het leven van jouw buurman als hij jouw geit steelt, of jouw dochter verkopen als je het geld echt nodig hebt…..het staat allemaal in de schrift). De tijden waarin deze dingen belangrijk waren liggen achter ons en toch worden zij nog steeds behandeld met eerbied en zelfs religieus uitgevoerd op sommige plaatsen.
Het zijn nu alleen nog maar overblijfselen van traditie, en dat is alles. Als jij voelt dat je een traditie moet eren, doe dat dan. Het is niet langer een spiritueel of gezondheidsonderwerp.
Wees de baas over jouw eigen lichaam en tradities. Volg wat jouw spirituele intentie je zegt dat gepast is voor jouw eigen spirituele pad en gezondheid.
Vraag 46: Bestaan Elfen?
Lieve Kryon, bestaan feeën echt?
Antwoord: 
Als je een onderzoek zou houden naar wat een ‘fee’ is zou je evenveel antwoorden krijgen als er deelnemers aan het onderzoek zijn. Maar het basisantwoord is ja. Het is direct verbonden met werkers voor de Aarde. De “Deva’s” van de tuinen werden gezien als feeën en dat geldt ook voor andere aan de Aarde gerelateerde helpers. Zij zijn ook onderdeel van de zee-overlevering. Dus in de context van “Tinkerbell” is het antwoord nee. (glimlach) In de context van inter-dimensionale schepsels die de helpers van Gaia zijn, ja.
Vraag 47: Bestaat God echt? 1.
Lieve Kryon, ik ben pas begonnen met het lezen van boek 9. Wat ik tot nu toe gelezen heb legt weer de nadruk op vele dingen die ik heb gevoeld of gedacht. Toch, ondanks dat ik Joods ben opgevoed, doe ik er niets aan en heb er altijd aan getwijfeld of God wel of niet bestaat. Ik voel mij erg ongemakkelijk als mensen beginnen te praten over ‘hun’ God. Ik geloof niet in het gaan naar kerk of tempel. Mijn man en ik zijn meer agnostisch – soms zelfs atheistisch.
Ik voel mij dus ‘verdeeld’ als mensen over God praten. Ik voel mij er zelfs niet zeker over dat veel van de dingen die jij vertelt waar zijn. Help mij alsjeblieft te begrijpen wie God is.
Antwoord: 
Weet allereerst dit: jij wordt geëerd voor wat je wenst te geloven. Er is geen oordeel over jouw wens om je van God af te zonderen. Toch, waarom weerklinkt de informatie van Kryon in jou? Ben jij er misschien klaar voor om toe te geven dat er misschien meer is dan je kunt zien?
Het antwoord is ‘ja’(zoals je weet) Wat is nu dus dat onzichtbare? Kan het zijn dat jij hier al eerder bent geweest? Als dat zo is, was er dan een plan? Als dat er was, wie heeft het dan ontworpen?
Waar jij op reageert (dit is persoonlijk voor jou) is dat jij zoveel levens op deze planeet hebt gebruikt terwijl je “de waarheid” kende dat je de organisaties die je om je heen ziet, verafschuwt. Jij bent er niet klaar voor om waar dan ook aan mee te doen. Dit, geliefde, is wat er gebeurt met degenen die oude zielen zijn en terugkomen naar deze planeet met volle spirituele herinnering. Jij rent weg voor alles wat religieus is! Je gooit je handen omhoog en bent gefrustreerd omdat niemand het lijkt te begrijpen. De reden? Jij weet wie God echt is.
Tijd om te bekijken wat “God” echt betekent. Wat als ik zeg”JIJ? Wat als er een grote collectieve familie zou zijn waarvan jij deel uitmaakt? Wat als het woord ‘God” betekent: “De collectieve engelenwezens waarvan er sommigen op Aarde zijn, die het geheel van geheiligde energie van het universum in zich hebben? Wat als “God” betekent: “Engelen die een tijdje als mensen zijn vermomd?”
Mensen ‘zien’ God vaak als de weldoener in de hemel…..vol oordeel. Hemel en hel zijn woorden die bedoeld zijn om gedrag te controleren en om al vroeg controle te hebben, hebben vele religies jullie met een erfzonde geboren laten worden zonder kans op redding. Voor een oude ziel is dit laakbaar. God is zoveel groter dan dat alles.
De waarheid? Jij bent God. Wil je nog meer weten? Lees onze communicaties met jullie over de ‘reis naar huis.’ Het geeft je een hele parabel over de ontdekking hiervan. (Kryon boek 5)
Weet dit: Jij bent geheiligd. De liefde van God is de liefde die jij hebt voor alle natuurlijke dingen, inclusief de natuur zelf, de dieren en andere mensen. Het is de energie van het universum en Jij bent de baas. Terwijl je op Aarde bent is dit allemaal voor jou verborgen.
Gezegend is de mens die weet dat hij een onderdeel is van de grootsheid, die allemaal God is.
Vraag 48:  Bestaat God echt? 2.
Lieve Kryon, Waar is het bewijs dat God of Spirit bestaat?
Antwoord: 
Volgens jullie eigen statistieken behoort 85% van de bevolking van de Aarde tot een religie of is bezig met een spirituele zoektocht. Denken jullie dat dit allemaal nep is of zou het soms intuïtief kunnen zijn? Het aantal van 85% uit jullie onderzoeken vormt een overweldigende meerderheid. Zou dat zo zijn als er niets is om naar te zoeken? Jullie hebben duizenden jaren gehad om erbij betrokken te zijn en om het uit te zoeken en toch gaat de zoektocht voort. Het is echt, maar onvindbaar. Het blijft ‘ergens daar’ en de mensheid is geboren met het verlangen om het te vinden. Dat alleen al zou jullie moeten bewijzen dat jullie zoeken naar iets dat echt bestaat.
God zal nooit iets zijn dat meer bewezen kan worden dan dat je van iemand kunt houden. Sommigen dingen zijn er voor de mensen om te ‘voelen’ en te ervaren op een hoger niveau. Als de mensheid zich uiteindelijk realiseert dat zij het kunnen hebben gevonden, zal er nog steeds geen bewijs zijn. In plaats daarvan zal men een oplossing hebben.
En als ik niet besta….waarom zouden jullie mij dan ooit een vraag stellen?
Vraag 49: Bestaat Kryon? 
Lieve Kryon, Ik blijf worstelen met dat deel in mij dat niet gelooft dat jij bestaat. Hoe doorbreek ik die barrière? Hoe kan ik echt in harmonie met mijn hele zelf gaan handelen? Ik voel dat ik vastzit en ik word er alleen maar bang voor als ik lees dat ik moet gaan opstaan en buiten de doos moet gaan denken.
Antwoord: 
Geliefde, je hoeft helemaal niet te geloven dat ik besta. Dat is niet mijn boodschap. Waar die echt om gaat is om te geloven dat jij echt bestaat! Ben jij echt een stukje van God? Kun jij echt materie om je heen veranderen? Klopt het wat wij zeggen over de relatie die jij hebt met het universum?
Dit zijn diepgaande vragen voor de mensheid, niet of Kryon bestaat. Ga je dus over jezelf afvragen. Wat vertelt de ‘kern’ jou? Het gaat om het overwinnen van de dualiteit…. jullie noemden dat het deel van jezelf dat wil dat je betwijfelt dat jij jezelf in harmonie kunt brengen.
Gezegend is de mens die begrijpt dat als hij de reis naar zelfontdekking begint, dat dan de essentie van de vragen over God beantwoord zal worden. Het is een diepgaande studie en een die alleen met pure intentie kan beginnen.
 “God, vertel mij alsjeblieft wat ik moet weten.” Dat is de meest gerespecteerde van alle vragen over het leven.
Vraag 50: Betekenis van de naam Kryon.
Lieve Kryon, Wat is de betekenis van jouw naam?
Antwoord: 
Geliefde, Dit is moeilijk uit te leggen. Het is een geluid binnen jouw energie en er zitten boodschappen in. Het geluid is bij alle mensen die het horen hetzelfde en het heeft dus betekenis voor de cellulaire structuur voor allen. Het is niet alleen mijn naam maar ook een die doelmatig is in jullie 4D. Wij hebben ook aangegeven dat er een familie bij betrokken is die ook overeenkomsten heeft binnen het geluid.
De betekenis? Het is een naam voorde ondersteuningsgroep voor de Aarde die om het fysieke gaat en toch een verborgen geluid heeft dat is verbonden met het huidige doel van de groep. Het is een groep van liefde. Binnen de naam is er dus communicatie over wat de groep doet, maar wel met enkele dichotomieën (schijnbare tegenstellingen) binnen 4D.

Kryon.