Kryon: Vraag en Antwoord 659. Jouw Eenheid herinneren. /17 april 2016 / Lee Carroll

659. Jouw Eenheid herinneren.
17 april 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG Lieve Kryon: Dit jaar worden er bij ons in de Verenigde Staten verkiezingen gehouden voor een nieuwe president. Er is in ons land zoveel verdeeldheid over deze kwestie. Is er iets dat jij ons kunt vertellen dat ons onze Eenheid weer laat herinneren?
ANTWOORD:  Ja. Ga boven de politiek staan en concentreer je op de eenheid van de werkelijke onderwerpen. Vrede op Aarde gaat allereerst bereikt worden door Licht naar de Israëlisch/Palestijnse zaak te sturen. Stuur hier dagelijks Licht naartoe!
Ten tweede: als dit begint te gebeuren, verwacht dan ook dat er voor de belangrijkste ziekten op de planeet een oplossing gaat komen. Wat jullie niet begrijpen is dat deze beide zaken een relatie hebben. Het heeft te maken met het “ziekte-bewustzijn” van de planeet en hoe de natuur reageert op het algemeen menselijk bewustzijn op Aarde.