Kryon: Vraag en Antwoord 633: Georganiseerde religie in de komende jaren / 25 februari 2016 / Lee Carroll

633: Georganiseerde religie in de komende jaren
25 februari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG: Lieve Kryon: Met alle opschudding die er in de Katholieke Kerk aan de hand is, samen met andere religies in het verleden….. hoe zie jij de plaats voor georganiseerde religies in de komende jaren?

ANTWOORD: Onthoud: de opschudding waarover jij spreekt werd voorspeld in onze boodschappen van twee jaar geleden:
“Geloofssystemen op jullie hele planeet zullen verscheurd worden door veranderingen, maar zij kunnen niet langer op hun handen blijven zitten aangaande de oude manieren die niet langer meer werken.
Degenen die spreken over de Liefde van God maar die deze Liefde niet in praktijk brengen, zitten op hun handen, nietwaar? De wereld gaat hen aanspreken op wat zij onderwijzen”
(Kryon Book 8 – (Passing the Marker – Het Markeringspunt voorbij. 2000 – pagina 225)