Kryon: Vraag en Antwoord 604: Magnetisme: Geheimen./ 13 januari 2016 / Lee Carroll

604: Magnetisme: Geheimen.
13 januari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG: Lieve Kryon: wat zijn precies licht, ruimte, tijd, magnetisme en gravitatie (zwaartekracht)? Wat zijn de verschillende attributen van het licht?
VRAAG: Lieve Kryon: wat is er uniek aan het deel van het lichtspectrum waarvoor mensen zijn ontworpen om dit te kunnen zien?
In welke delen van het lichtspectrum kunnen inter-dimensionale energie, wezens en delen van de andere kant van de sluier gezien of gemeten worden?
Hebben mensen de natuurlijke mogelijkheid om andere delen van het lichtspectrum te zien en hoe kan deze vaardigheid worden ontwikkeld?