Kryon: vraag en Antwoord 603: Magnetisme. Wetenschappelijke vraag. / 12 januari 2016 / Lee Carroll

603: Magnetisme. Wetenschappelijke vraag.
12 januari 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG: Lieve Kryon: Ik ben geen wiskundige en geen natuurkundige (ten minste niet in deze bewuste ervaring). Ik heb vragen over magnetisme en het cijfer nul. Is er een relatie/belang aangaande nul en een nul-magnetisch veld? Ik denk van wel en dit zou ook verbonden kunnen zijn met het Kosmisch Raster en ook met verjonging van onze cellen en misschien zelfs met inter-dimensionaliteit. Voor mij lijkt het cijfer nul het belangrijkst omdat dit het midden (en nul?) punt is van ons lineaire telsysteem.
Het symbool van dit cijfer lijkt ook belangrijk: de nooit eindigende/oneindige cirkel zonder polarisatie.
ANTWOORD:  Ja, nul is het belangrijkste cijfer. Zie onze vorige discussies over nul en de op 12 gebaseerde wiskunde.
Nul is geen “getal” maar een energie die het potentieel van het “nu” vertegenwoordigt. Het heeft de potentiële oplossing voor elk probleem in zich waarbij het is betrokken.