Kryon: Vraag en Antwoord 543: Gidsen – allemaal Amerikaanse Indianen? /19 oktober 2015 / Lee Carroll

543: Gidsen – allemaal Amerikaanse Indianen?
19 oktober 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG: Lieve Kryon: Ik weet dat jij het onderwerp gidsen al vaak hebt aangeroerd. Ik begrijp dat onze gidsen een soep vormen en allemaal samen zijn.
Hoe komt het dat gidsen vaak worden weergegeven als Amerikaanse Indianen als zij worden gezien of getekend door psychische kunstenaars? Het is zeker dat wij niet allemaal Amerikaanse Indianen als gidsen kunnen hebben.
Of komt het omdat wij allemaal wensen een Amerikaanse Indiaan als gids willen hebben – en zij daarom worden gezien? Het lijkt erop dat een gewone niet-exotische persoon nooit als gids wordt geportretteerd.

Meer lezen >>>