Kryon: Vraag en Antwoord 506: Naar zijn beeld geschapen? / 3 september 2015 / Lee Carroll

506: Naar zijn beeld geschapen?
3 september 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
  
VRAAG: Probeert Kryon uit te leggen “en God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis” uit de Bijbel waarbij hij mensen optilt als “god-achtige” entiteiten die gescheiden zijn van al het andere leven? Misschien doe ik aan haarkloverij, maar dit houdt mij bezig.
Vanaf mijn jongste jaren heb ik al het leven gezien als een deel van God.
ANTWOORD: Wees niet in verwarring. Nogmaals, God kan iets scheppen en het een schepping van God laten zijn zonder dat dit een onderdeel is van de Goddelijkheid van God. Mensen werden geschapen naar het “evenbeeld van God.”