Kryon: Vraag en Antwoord 501: Meer dan 7 chakra’s? / 28 augustus 2015 / Lee Carroll

501: Meer dan 7 chakra’s?
28 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
VRAAG: Lieve Kryon, ik heb onlangs gelezen dat de blauwdruk die wij hebben over waar de chakra’s in ons lichaam voorkomen, verandert als de nieuwe energieën binnenkomen en dat de nieuwe blauwdruk 12 chakra’s bevat en niet de conventionele 7. Kan jij hier enige informatie over geven?
ANTWOORD: Het is waar. Wij hebben zelfs de klassieke acupuncturisten verteld dat het lichaam “inter-dimensionale meridianen” heeft die boven de 12 basischakra’s liggen.
Hetzelfde geldt voor aura werk. Het uitgangspunt is dat jullie dimensionaal gezien omhoog gaan. Daarvoor worden jullie chakra’s versterkt.