De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 76. Een Cursus in Liefde – Boek 2. / 4 juni 2016 /Barbara Bessen

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 76.
Een Cursus in Liefde – Boek 2.
4 juni 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen.
Ontspanning als belangrijk werktuig.
Het Speelplan van de Aarde, ik heb dit al verteld, wordt onderhouden door SanatKumara. Dit betekent dat aan alles in het bewustzijnsveld van de Aarde een bepaalde omvang wordt toegekend. Dit geldt ook als dit veld, zoals nu, is gegroeid. Het veld wordt dusdanig onderhouden dat een bepaalde bewustzijnsontwikkeling de ervaringsparameter voor de mensheid uitbeeldt.
Het nieuwe in deze tijd met zijn nieuwe energie, de Gouden Golf, is dat ontwaakte mensen dit veld kunnen veranderen. Zij kunnen zich hun eigen veld vormen binnen dit grote veld en kunnen dit doordringen. Dat konden vroeger alleen ingewijde mensen. De poorten naar de Vrijheid, naar de verten van het Universum, zijn geopend.