Boodschap van Serapis Bey

Boodschap van Serapis Bey

Zondag 29 januari 2023 / Gchanneld door Kerstin Eriksson

Een groot welkom!

Ik ben Serapis Bey en ik ben hier vanavond om j te verwelkomen!

Jullie zijn de grote Lichtwerkers van de wereld, van Gaia.

En weten jullie wat er is gebeurd?

Jullie hebben allemaal een perfecte lichtketting gevormd over de hele wereld en dat maakt een groot verschil!

Nu verspreidt de synergie zich rondom, jullie energie en waar jullie allemaal je hele leven voor gewerkt hebben hier op Aarde!

Jullie gecombineerde inspanningen betalen zich eindelijk uit! En nu is het niet meer te stoppen!

Maar houd je vast aan je liefde, aan je hoop en aan je goede vertrouwen, want het is altijd nodig om je in deze energieën te hullen, want zoals gewoonlijk zullen pogingen worden ondernomen om je te laten huiveren van angst, want ze hopen dat je jouw deel van de ketting loslaat.

Houd vast! Laat niet los! U hebt hem al gemaakt! Laat niemand u bang maken! Wat u ook leest of hoort in de publieke media.

Sluit uw ogen voor een tijdje en zoek uw innerlijke heiligdom en herinner u wie u werkelijk bent!

Kijk niet naar enge dingen als u dat kunt vermijden! Zoek niets zorgwekkends op, als dat niet nodig is.

Bewaar uw eigen vrede altijd, en bewaak die, altijd! Doe het elke dag!

Ik ben er voor je, laat het me weten en ik zal je hand vasthouden!

Ik hou van je,

Serapis Bey

Bron:

Vertaling: Reinier