ZIE EN OMARM DE INNERLIJKE EN UITERLIJKE VERANDERINGEN / Gechanneld door Kate Woodley

ZIE EN OMARM DE INNERLIJKE EN UITERLIJKE VERANDERINGEN

Gechanneld door Kate Woodley – 27 Augustus 2021

Wij zijn uw Andromedaans collectief en we worden bijgestaan door enkele leden van de spirituele hoge Andromedaanse Raad. Wij zijn altijd vereerd om ons met u te verbinden.

U heeft gevraagd welke boodschappen de mensheid op dit moment moet horen. Er is veel verandering gaande op uw wereld. Veel van deze veranderingen zijn zichtbaar. Tot op zekere hoogte zijn ze tastbaar, maar er zijn veel meer veranderingen die energetisch, vibrationeel en op individueel niveau plaatsvinden. Zoals we in het verleden hebben gezegd, begint het proces van het verhogen van iemands bewustzijn, of ascensie, eerst op het individuele niveau. Zodra een individu zijn vibratie heeft verhoogd, wordt zijn licht en energie bestendigd om een prachtige impact te hebben op de mensen om hem heen, geleidelijk door het proces van energetische osmose.

Deze energie, dit licht, wordt doorgegeven aan het menselijk collectief. Maar het begint allemaal op individueel niveau voordat het enige vorm van transformatie en transmutatie kan creëren op een groter en massaal niveau.

In de afgelopen jaren hebben we veel, heel veel individuen zien ontwaken, hun bewustzijn zien verhogen of hun bewustzijn zien uitbreiden om ideeën en theorieën te omvatten die ze voorheen niet in overweging zouden hebben genomen. Zij beginnen nu te begrijpen waar zij passen in het grote geheel van het universele bewustzijn. Zij zien duidelijker hoe zij verbonden zijn met elkaar en met ons, jullie universele broeders en zusters.

Wij, de Andromedaanse Raad, willen zeggen dat de mensheid een punt heeft bereikt waarop zoveel individuen hun bewustzijn en hun vibratie aan het verhogen zijn, dat we de gevolgen op een exponentieel niveau beginnen te zien, over de hele mensheid heen. Zoals alle verandering, vindt verandering eerst plaats en begint met een gedachte, een idee, of zelfs de beslissing en de roeping om open te staan, open voor nieuwe energie, open voor nieuw licht, voor informatie, voor het maken van contact of het nu met je hogere zelf is, je innerlijke ziel, of je spirituele entourage. Wat we op dit moment energetisch zien, als we kijken naar de collectieve energetische signatuur van de mensheid, is een prachtige upgrade.

Sterrenzaden worden geactiveerd

Er zijn velen die worden aangestoken en geactiveerd. Terwijl vele, vele miljoenen Sterrenzaden zijn geactiveerd of ontwaakt voor hun levensdoel, hun missie, hun zielsroeping zo je wilt, zijn er vele anderen die worden aangestoken. Dit is het begin van hun ontwaken en als zodanig zijn er zoveel individuen die deze drempel hebben bereikt dat het een omslagpunt heeft gecreëerd binnen het menselijk collectief. Het menselijk collectief wordt verlicht. En degenen onder jullie die wakker zijn, die hun bewustzijn verhogen, die het werk van hun ziel beginnen te doen, beginnen allen om zich heen te verlichten en te verheffen.

Deze innerlijke verandering bestendigt uiterlijke verandering. Maar zoals alle verandering, is het een verandering in bewustzijn. Zodra dit hogere, meer spiritueel afgestemde bewustzijn meer vat begint te krijgen op individuen, en op groepen, naties en verschillende collectieven, zul je grotere veranderingen beginnen te zien in je samenleving en in je beschaving. Deze verandering zal, zoals de meeste veranderingen, geleidelijk gaan, maar het zal belangrijk zijn. Het zal een verandering zijn die voor het grootste deel beheersbaar en aanpasbaar is voor de meeste mensen.

Velen ontwaken voor hun innerlijke vermogens

Deze innerlijke veranderingen omvatten het ontwaken tot iemands eigen vermogens, of het nu gaat om helderziendheid, helderhorendheid, intuïtie, of het openstellen van hun empathische vermogens, hun vermogens om te helen, of om energieën te zien. Er zijn zoveel vermogens en gaven waar velen van jullie mee in aanraking komen. Dit kan overweldigend zijn en het zal ook tijd kosten voor velen van jullie om eraan te wennen. Maar vergis je niet, dit zijn de gaven die jullie gekozen hebben om in deze incarnatie te komen om de mensen om jullie heen te helpen.

Hoe jullie anderen helpen is net zo verschillend als de gaven die ieder van jullie draagt en baart. Als je nog geen duidelijkheid hebt over hoe je bedoeld bent anderen te helpen, is dat waarschijnlijk omdat het nog niet de tijd voor je is om het te weten. Jullie zullen geactiveerd worden tot je levensroeping en je zielsdoel wanneer het in goddelijke timing voor jullie en voor de universele energieën is. Jullie moeten allemaal vertrouwen hebben in het proces. Geef jezelf de tijd om te ontwaken, te voeden en deze vermogens te baren.

Deze verandering, die op individueel niveau in ieder van jullie wordt gevoeld, zal veranderingen aan de buitenkant beginnen te bestendigen. Wij hebben het over verandering in jullie collectieve manier van denken, in hoe jullie elkaar behandelen en waarnemen, evenals ons, jullie universele broeders en zusters.

Jullie zullen je beginnen los te maken van de zelfgenoegzaamheid waar de meeste mensen zo comfortabel en vertrouwd mee zijn geworden. Jullie zullen beginnen het oude in twijfel te trekken. En jullie zullen moediger en stoutmoediger beginnen na te denken over nieuwe en andere manieren om oude problemen aan te pakken, of het nu gaat om milieukwesties, armoede, honger of ziekte. Geleidelijk aan en na verloop van tijd zullen jullie toegang krijgen tot oplossingen en meer geëvolueerde en geavanceerde technologieën die zich meer zullen vermengen met jullie hoger bewustzijn om de verandering teweeg te brengen die jullie allen zoeken en verlangen. Het komt eraan, geliefden, jullie moeten je op dit moment alleen naar binnen richten en geduldig zijn.

Jullie moeten erop vertrouwen dat er positieve verandering op komst is. Deze veranderingen die in jullie beschavingen zullen plaatsvinden, kunnen voor sommigen, afhankelijk van jullie perspectief, van jullie zienswijze, ontwrichtend aanvoelen. Maar als iets ontwrichtend aanvoelt, is het gewoon een uitnodiging voor jullie om een stap terug te doen en naar het grotere geheel te kijken. Bekijk het vanuit een nieuwe lens of een veel bredere hoek. Jullie zullen zien dat, hoewel sommige van deze veranderingen licht ontwrichtend kunnen aanvoelen en het tot enige tijdelijke onzekerheid kan leiden, jullie mettertijd allemaal helderder zullen gaan zien. En jullie zullen ten volle profiteren en de vruchten plukken van deze prachtige veranderingen. Ze zullen plaatsvinden in jullie politieke, maatschappelijke en milieusferen, evenals in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Starseed Missies

Alle sterrenzaden op jullie mooie wereld hebben nu een missie. Er is geen missie die belangrijker is dan een andere. Jullie spelen allemaal een even waardevolle rol. Wij vertellen jullie dit niet om jullie onder druk te zetten, maar integendeel, om jullie te inspireren en aan te moedigen. Want er zijn veel lichtwerkers die het gevoel hebben dat ze niet genoeg doen. Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren, onze lieve vrienden, dat jullie aanwezigheid alleen al meer dan genoeg is, want jullie licht, jullie energie, jullie vibratie en jullie gaven zijn een groot geschenk aan de mensheid en aan de wereld in het algemeen.

Er zullen dus veel veranderingen zijn in de komende weken, maanden, jaren en decennia. Omarm ze, want er kan geen vooruitgang zijn zonder verandering, en er kan geen verandering zijn zonder het ongedaan maken van het oude.

Jullie bevinden je op dit moment in de beginfase van de ontbinding van de oude wegen en een langzame, maar gestage wederopbouw van de nieuwe weg die de basis zal leggen voor een veel helderder en vredevollere toekomst voor de mensheid. En vanuit ons standpunt, onze dierbaren, hebben jullie niets te vrezen. Jullie hebben zoveel te omarmen en naar uit te zien.

Vertrouw erop dat wij jullie energetisch bijstaan met licht en liefde. Jullie worden beschermd. Jullie worden op zoveel meer manieren geleid dan waar jullie je bewust van zijn.

Zegeningen voor u van uw Andromedaanse vrienden.

Vertaling: Elias